Süleyman Demirel Üniversitesi

SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi (SDU-JEFF)’nin Yeni Sayısı Çıktı

SDU-JEFF, yılda iki kez (Haziran-Kasım) yayınlanan, uluslararası, çabuk hakemlenen ve açık erişimli hakemli bir dergidir. Dergi; Haziran 2017 sayısından itibaren sadece "E-Dergi" olarak yayın hayatına devam etmekte ve “DergiPark” altyapısında bulunmaktadır. Derginin yeni sayısına (Cilt 13-Sayı 2-Kasım 2017)  http://dergipark.gov.tr/egirdir adresinden ulaşılabilir.

SDU-JEFF; “Su Ürünleri Yetiştiriciliği/Sağlığı/Beslenme/Genetiği, Limnoloji, Balıkçılık Biyolojisi/Balıkçılık Yönetimi, Balık- Sucul Omurgasız Biyolojisi/Taksonomisi, Nehirağzı ve Denizel Çevre/Biyolojisi, Su Kirliliği/Koruma/Sürdürülebilirlik, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri/Mikrobiyoloji/Biyokimyası, Su Ürünleri Sosyo-Ekonomisi, Su Ürünleri Avcılığı ve Teknolojisi” konularında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu ve derleme formatlarında makaleler yayımlamaktadır.

Üniversitemizin, “Clarivate Analytics (Thomson Reuters) - Zoological Record”da taranan 3 dergisinden biri olan dergi;

-Tr Dizin ( Haziran 2016 sayısından itibaren)

-SciLit

-Google Scholar

-Index Copernicus

indexleri tarafından da taranmaktadır.

Yayın Tarihi: 5.12.2017
Okunma Sayısı: 1211
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık