Süleyman Demirel Üniversitesi

2017 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Sonucuna Göre Üniversitemize Yerleştirilen Eczacı Adayların Dikkatine

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde I ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre 2017 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuçları açıklanmıştır. Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adayların 02.06.2017 Cuma günü saat 17.30'a kadar aşağıda belirtilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir. 

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin ataması yapılamaz, yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

İlgililere duyurulur.

 

İstenilen belgeler ile başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayınız

Yayın Tarihi: 16.5.2017
Okunma Sayısı: 1677
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık