Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 463

Toplantı Tarihi: 22/12/2016

Toplantı No: 463

1- Üniversitemizde 2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçişin alınmamasına oy birliği ile karar verildi.

2- 2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumiçi ve Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Doktora Programı açılması ve konunun Yükseköğretim Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı lisansüstü programında ders açma tekliflerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalında Klasik Arkeoloji Bilim Dalı Doktora Programı açılmasının kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün 2016- 2017 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yeni ders tekliflerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Kontenjanları ile Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsünün 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalında bulunan 03HAL5107 Araştırma Teknikleri dersinin isim ve kredisinin 03HAL 5107 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (2-2-3-6) olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans (Tezli) – Doktora (Tezli) Kontenjanları, Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KALELİ’nin görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- 2016- 2017 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize Türkiye burslusu olarak yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 30.12.2016 tarihine kadar uzatılmış olup bu doğrultuda ara sınavlardan sonra (vize) kayıt yaptıran öğrencilere “2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarı yılı yıl sonu sınavları başlangıcından önce ara sınav hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Yayın Tarihi: 22.12.2016
Okunma Sayısı: 774
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık