Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 461

Toplantı Tarihi: 01/12/2016

Toplantı No: 461

1- 2016-2017 eğitim-öğretim yılı üniversitemiz fakültelerine veya yüksekokullarına kendi puan türüne göre ilk üç sırada tercih ederek yerleşen öğrenciler ödüllendirildi.

2- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı talebi üzerine Başbakanlık görevinde Türk gençliğine rol model olan başarılı siyasetçi kimliği, memleket meselelerine karşı duyarlılığı, vatana hizmet aşkı, bugüne dek ulaştırma ve haberleşme alanlarında dünyaya meydan okurcasına ülkemize kazandırdığı önemli yatırımlar ve ülke kalkınması için göstermiş olduğu yoğun çabalarla en uzun süreli Ulaştırma Bakanı olarak tarihimize adını altın harflerle yazdıran Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’a sağladığı çok değerli katkılardan dolayı Üniversitemiz tarafından Fahri Doktora Payesinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Sağlık Yönetimi Bölümü ve İşletme Bölümüne ait ders planlarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı çift anadal/yandal programları kabul koşullarının ve ders planlarının güncellenmiş haliyle birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Bünyesinde “Disiplinler arası Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı”nın, açılmasının kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalında Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/1- Üniversitemiz Keçiborlu Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Ulaştırma Hizmetleri Bölümü bünyesinde Otobüs Kaptanlığı programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/2- Üniversitemiz Keçiborlu Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Ulaştırma Hizmetleri Bölümü bünyesinde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/3- Üniversitemiz Keçiborlu Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümünün açılması ve bu bölüm bünyesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/1- Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümünün açılması ve bu bölüm bünyesinde Uçak Gövde-Motor Bakımı Anabilim Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/2- Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümünün açılması ve bu bölüm bünyesinde Pilotaj Anabilim Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/3- Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümünün açılması ve bu bölüm bünyesinde Havacılık Yönetimi Anabilim Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8/4- Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Elektriği ve Elektroniği Bölümünün açılması, bu bölüm bünyesinde Havacılık Elektriği ve Elektroniği Anabilim Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9/1- Üniversitemiz İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9/2- Üniversitemiz İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde Çizgi Film-Animasyon Anabilim Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9/3- Üniversitemiz İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde Yeni Medya İletişim Tasarımı Anabilim Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü adı altında bulunan Toprak Anabilim Dalının Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü II. Öğretim Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarında eğitim gören öğrencilerin zorunlu olan dönem projesi dersinin 30 (otuz) AKTS olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi “Teknoloji Fakültesi Lisans Öğretimi Staj İlkeleri” Yönergesi değişikliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi “Teknoloji Fakültesi İşyeri Eğitimi” Yönergesi değişikliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

14- Süleyman Demirel Üniversitesi Taşıt Kullanım Yönergesi’nin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (ö) bendindeki değişikliğin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

15- Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliklerine Öğr. Gör. Yrd. Doç. Dr. Özgün CAN, Öğr. Gör. Ünal ERDİNÇ ve Arş. Gör. Yunus Emre ÇELİK’in görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

16- Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeliğine Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Çağrı SAVAŞ’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi

17- Üniversitemiz Kalite Komisyon Çalışma ve Sistem Önerileri’nin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

18- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanacak olan Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) isimli derginin hem Türkçe hem de İngilizce olarak e-dergi şeklinde yayınlanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Yayın Tarihi: 1.12.2016
Okunma Sayısı: 627
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık