Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 459

Toplantı Tarihi: 23/09/2016

1- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülmekte olan 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına ve açılacak olan program için Süleyman Demirel Üniversitesi ve İkameti Isparta’da olan başka Üniversitelerde uzaktan eğitim yolu ile eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine 1000 (bin) kişi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Diğer Üniversiteler Mezunları için 200 kişi kontenjanın ve akademik takviminin uygunluğa, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Yabancı Diller Yüksekokulunun Üniversitemiz Yabancı Dil Eşdeğerlilik Yeterliliklerine ilişkin olarak Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alanların Yabancı Dil Hazırlık sınıflarından muaf tutulmalarına ilişkin  teklifin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümünde; (1) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı, (2) Nanoteknoloji Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalının açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesinin içeriğinde yer alan Mimarlık ibaresinin silinerek adının Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj İlkeleri olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesinin ön mali kontrole ilişkin 5 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 23.9.2016
Okunma Sayısı: 686
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık