Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 458

Toplantı Tarihi: 08/09/2016

1- 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi) sınavı 20 Kasım 2016 tarihinde yapılacak olması sebebiyle 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminde 12 Kasım – 20 Kasım 2016 olan güz yarıyılı ara sınavları tarihlerinin 10 Kasım – 18 Kasım 2016 olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM)’in "Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli" müfredatının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin KARABELA’nın görev süresinin dolması nedeniyle yerine İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nasuh GÜNAY’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Keçiborlu Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanacak olan “ANKA E-Dergi Teknik ve Sosyal Bilimler” isimli derginin e-dergi olarak yayınlanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ders planının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Lisansüstü eğitimi sırasında verilmesi zorunlu olan Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren derslerin Enstitülerimiz bünyesinde halen okuyan öğrencilerimize ders kredisini tamamlamamış olanlar için (Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri dahil) açılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 8.9.2016
Okunma Sayısı: 919
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık