Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 457

Toplantı Tarihi: 01/09/2016

1- Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Uygulama Yönergesinin yürürlükten kaldırılmasına, yeniden hazırlanarak teklif edilen Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Uygulama Yönergesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2-  2- Süleyman Demirel Üniversitesi Performans Değerlendirme Yönergesinin, 30.06.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren özel öğrenci olarak başvuracak adayların  Genel Not Ortalamasının en az 3.00 şartını sağlaması şeklinde değiştirilmesi teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünün Süleyman Demirel Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi’nin yürürlükten kaldırılmasına ve yeniden hazırlanarak teklif edilen Erasmus Yönergesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Yabancı Diller Yüksekokulunun güncellenmiş olan Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/1- Fen Bilimleri Enstitüsünün lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunlu olan Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren derslerin açılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/2-Eğitim Bilimleri Enstitüsünün lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunlu olan Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren derslerin açılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/3- Sağlık Bilimleri lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunlu olan Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren derslerin açılmasına ve Anabilim Dallarının tümünde zorunlu olarak verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/4- Güzel Sanatlar Enstitüsünün lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunlu olan Sanatta Araştırma Yöntemleri ve Etik dersinin açılması uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/1- Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü bünyesinde Tekstil Teknolojisi programının açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/2- Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü bünyesinde Raylı Sistemler Teknolojisi programının açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Güzel Sanatlar Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans - Sanatta Yeterlik Kontenjanları ile Başvuru Koşullarının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9- Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans–Doktora Kontenjanları ile Başvuru Koşullarının ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- Sütçüler Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünde okutulan bazı derslerin dönemlerinin değiştirilmesi teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Önlisans ve Lisans programında okutulmakta olan Üniversite Ortak Seçmeli Ders teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- Mimarlık Fakültesi Bölümlerinde uygulanması teklif edilen Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Öğretimi Staj İlkelerinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz 2016-2017 Eğitim–Öğretim yılı Önlisans ve Lisans programlarına ait ders planları ve ders değişikliklerinin 1. Sınıf öğrencilerinden itibaren uygulanmak üzere, İlahiyat Fakültesi ders planında 5. yarıyılda yer alan seçmeli derslerden birinin UOS-801 Üniversite Ortak Seçmeli I ve 6. yarıyılda yer alan seçmeli derslerden birinin ise UOS-802 Üniversite Ortak Seçmeli II olarak değiştirilmesi halinde uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

14- Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun; 1) Dişçilik Hizmetleri Bölümü bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı programı, 2) Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesinde İlk ve Acil Yardım programı, Tıbbi Laboratuar Teknikleri programı ve Diyaliz programı 3) Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde Fizyoterapi programlarının açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

15- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yaz Öğretiminin ve Bütünleme Sınavının Üniversitemiz bünyesinde birlikte devam etmesine oy çokluğu ile karar verildi.

16- Üniversitemiz bünyesinde bulunan Jeotermal Enerji, Yeraltı Suyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kapatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

17- Üniversitemiz birimlerine ait logo değişiklik taleplerinin Senato yerine Üniversite Yönetim Kurulu Kararında bildirilmesi hususunda yetkilendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

18- Üniversitemiz Geçici Akademik Teşvik Komisyonu üyelerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Yayın Tarihi: 1.9.2016
Okunma Sayısı: 666
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık