Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 455

SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 29/06/2016

1-Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Endülüs Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasının uygunluğuna, adı geçen Merkez Yönetmeliğinin  kabulüne, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2-Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili birimden geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Süleyman Demirel Üniversitesi Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinin 3. maddesinin (a) ve (e) bentlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5-Süleyman Demirel Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi değişikliğine ilişkin teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6-Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi değişikliğine ilişkin teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7-Süleyman Demirel Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi değişikliğine ilişkin teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8-Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge değişikliği teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9-Süleyman Demirel Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge değişikliği teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10-Süleyman Demirel Üniversitesi Ortak Zorunlu/Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi değişikliği teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11-Güzel Sanatlar Fakültesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak Özel Yetenek Sınavı (Sınav, Ön Kayıt, Sınav Sonuç, Kesin Kayıt) tarihlerine ilişkin teklifin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12-Güzel Sanatlar Fakültesinin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak olan Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13-Spor Bilimleri Fakültesinin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak olan Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

14-Süleyman Demirel Üniversitesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

15-Süleyman Demirel Üniversitesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

16-Süleyman Demirel Üniversitesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı Çift Anadal ve Yandal ile 2016-2017 Eğitim Öğretim bahar yarıyılı Yandal kontenjanları, başvuru koşulları ve ders planları teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

17-Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde Hepatopankreatobilier Cerrahi Bilim Dalı açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

18-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren a) Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı, b) Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı c) Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Anabilim Dalının açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

19-Üniversitemiz 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programları için Bütünlemeli takvim olarak hazırlanan Akademik Takvimin kabulüne, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

20-Gönen Meslek Yüksekokulunun Çağrı Merkezi Hizmetleri ve Mimari Dekoratif Sanatlar Programlarındaki ders değişikliği teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

21-İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 3. Sınıf I. ve II. öğretim güz ve bahar yarıyılı ders değişikliği teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

22-Mimarlık Fakültesinin Peyzaj Mimarlığı Bölümünün VI. ve VIII. Dönem Staj I ve Staj II derslerinin AKTS kredilerine ilişkin değişiklik teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

23-Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında  Biyokimyasal Hesaplamalar dersinin açılmasına oy birliği ile karar verildi.

24-Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinin Üniversite Ortak Seçmeli ders havuzuna 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere seçmeli ders ekleme talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

25-Fen Bilimleri Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılan ve kapanan derslere ait teklifin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

26-Eğitim Bilimleri Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren İlköğretim Anabilim Dalı Başkanlığında Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programında okutulmak üzere 1) Öğretim Süreci, 2) Fen Eğitiminde Fizik Deneyleri İçin Öğretim Materyali Tasarlama, 3) Sürdürülebilir Çevre Eğitimi derslerinin açılmasına ilişkin teklifin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

27-Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü eğitim ders döneminde zorunlu ders açılmasına ilişkin teklifin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

28-Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında bulunan bazı derslerin kapatılmasına ilişkin teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

29-Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programında ders açma teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

30-Sosyal Bilimler Enstitüsünün Halkla İlişkiler Anabilim Dalı bünyesinde Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

31-Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı programında Kamu Performans Yönetimi dersinin açılması teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

32-Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında Lisansüstü programlarında okutulmak üzere Anabilim Dallarının ders açma tekliflerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

33-Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı kapsamında Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zootekni Örgün Eğitim Lisans Tamamlama, Zootekni Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programlarının kapatılmasına ilişkin teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kontenjan verildiğinden evrakın ilgili birime iadesine oy birliği ile karar verildi.

34-Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

35-Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

36-Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

37-Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Siber Güvenlik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

38-Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Doktora Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

39-Süleyman Demirel Üniversitesinin yürütücülüğünde, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Ortak Doktora Programının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

40- Üniversitemiz Enstitülerinde eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin 4’lük sistemdeki notlarının 100’lük sisteme, 100’lük sistemdeki notlarının 4’lük sisteme dönüştürülme işlemlerinde 70’lik not dönüşüm tablosunun kullanılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

41-KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Girişimcilik Destek Programı kapsamında Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde UOS-802 Girişimcilik adlı (UOS) Üniversite Ortak Seçmeli dersinin 2+0+2 ve 3 AKTS kredisi ile açılmasına ve ön lisans düzeyinde de Girişimcilik adlı MYO ortak seçmeli dersinin 2+0+2 ve 3 AKTS kredisi ile açılmasına oy birliği ile karar verildi.

42-2013-2016 yılları arasında Isparta Valiliği yapmış olan Sayın Vahdettin ÖZKAN’a, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından “Toplumsal Katkı Ödülü” verilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

43-Üniversitemiz ile Ürdün Al al- Bayt (Ehl-i Beyt) Üniversitesi, Malezya Sains İslam Malezya Üniversitesi, Endonezya İslam Üniversitesi, Endonezya Udayana Üniversitesi ve Ürdün Haşimi Üniversitesi arasında yapılacak olan Akademik İşbirliği Protokollerinin uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

44-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanacak olan “Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Dergisi” isimli derginin yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi.

45-Kurumsal kimlik çalışması kapsamında Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince hazırlanan logo tasarımının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

46-Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi ve İlahiyat Bölümlerinde okutulan I. ve II. öğretim Güz ve Bahar dönemi seçmeli derslerin Üniversite Ortak Seçmeli Dersler olarak okutulmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 29.6.2016
Okunma Sayısı: 1046
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık