Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No:454

Toplantı Tarihi: 13/05/2016

Toplantı No: 454

1- Süleyman Demirel Üniversitesi Ödül Yönergesinin, YÖK tarafından yürürlüğe konulan Akademik Teşvik Yönetmeliği ve Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliğine uyum çerçevesinde, yeni bir SDÜ Ödül Yönergesi hazırlanıncaya kadar yürürlükten kaldırılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Komisyonunun(2 yıl süreli) belirlenen üyelerden oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Fen-Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji I. ve II. öğretim ders programında yer alan SOS-312 Suç Sosyolojisi dersinin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılından itibaren I. ve II. öğretim ders programında seçmeli ders olarak SOS-312 Suç Sosyolojisi ve Denetimli Serbestlik şeklinde değiştirilmesi, SOS-424 Bilişsel Psikolojisi dersinin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılından itibaren I. ve II. öğretim ders programında seçmeli ders olarak SOS-424 Bilişsel Psikoloji şeklinde değiştirilmesi teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren I. ve II. öğretim ders programında okutulacak zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredilerine ilişkin değişiklik teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- Yabancı Diller Yüksekokulunun önlisans ve lisans ortak seçmeli ders havuzuna 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren geçerli olmak üzere seçmeli ders ekleme talebinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında İletişim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının adının Tıbbi Biyoloji ve Genetik olarak değiştirilmesine ve Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı bünyesinde Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik, Sitogenetik Bilim Dallarının kurulmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Keçiborlu Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Mobilya ve Dekorasyon Programına 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı için 30 (otuz) öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasının uygunluğuna, adı geçen Merkez Yönetmeliğinin belirlenen şekliyle kabulüne, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10- Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği değişiklik teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11- Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin 15. maddesindeki değişiklik teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge’nin 5. madde (b) bendinde ve 10. maddesinde değişiklikler yapılması ile diploma örneğine ilişkin teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13- 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi için Üniversitemiz tarafından yapılacak olan SDÜYÖS başvuru tarihinin 29.04.2016 tarihi mesai bitimine kadar uzatılması kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

14- İletişim Fakültesi bünyesinde “SDÜ İfade” dergisinin çıkarılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

15- Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından hazırlanacak olan “SDÜ Uluslararası Geleneksel Sanatları Dergisi-SDU International Journal of Traditional Arts (IJTA)” isimli derginin e-dergi olarak yayınlanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

16- Üniversitemiz CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi yeni Yönetim Kurulunun belirlenen öğretim üyelerinden oluşmasına oy birliği ile karar verildi.

17- Üniversitemiz 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takviminin belirlenen şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

18- Üniversitemiz 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimde belirtilen Bahar Yarıyıl Sonu Sınav tarihlerinin 29 Mayıs 2016 Pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak olan 2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı olması sebebiyle, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyıl Sonu Sınavlarının 31 Mayıs- 13 Haziran tarihleri arasında yapılmasına; ayrıca 04- 05 Haziran tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Final Sınavları olması sebebiyle bu tarihlere sınav konulmamasına ve öğrencilerin bütünleme başvurularının aksamaması için yarıyıl sonu sınavlarının not girişlerinin 17 Haziran 2016 Cuma günü 23:59’a kadar OBS sistemine girilmesinin sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

19- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Tıp Anabilim Dalı bünyesinde Disiplinlerarası Sağlık Hukuku Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 13.5.2016
Okunma Sayısı: 3565
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık