Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No:453

Toplantı Tarihi: 14/04/2016

Toplantı No: 453

1- Bilim Tarihi, İslam Bilimleri Tarihi ve Coğrafya araştırmalarında otorite kabul edilen ünlü bilim adamı Prof. Dr. Fuat SEZGİN’e, katkılarından dolayı Fahri Doktora Payesi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde Sanat ve Tasarım Anasanat Dalında, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programının açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/1- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/2- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı arasında Ortak Doktora Programı açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- İletişim Fakültesi bünyesinde Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümünün açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21/10/2015 tarihli Kapatılan Programlarda Kayıtlı Öğrencilerin Aktarılmaları konulu yazısına dayanılarak; Gönen Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğrencisi Mücahit FIRTIN’ın, ilgili bölüme öğrenci alımının durdurulması sebebiyle İşletme Yönetimi Bölümüne aktarılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yürütücülüğünde, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü arasında Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalında Ortak Tezli Yüksek Lisans protokolünün yeniden düzenlenmesi ve mevcut öğrencilerin Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasına ilişkin teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunun; Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunun; Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin yürürlüğe konulması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9- Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi isminin Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma İlkyardım Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değişmesine ve hazırlanan yeni yönetmeliğin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- Orman ve Su İşleri Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün istemiş olduğu düzenlemeler doğrultusunda hazırlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi değişiklik teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11- Süleyman Demirel Üniversitesi Ortak/Zorunlu Seçmeli Dersler Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi değişiklik teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları ve İzinleri Yönergesi değişiklik teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz ile “Uluslararası Saraybosna Üniversitesi” (Bosna Hersek) arasında yapılacak olan ve Türkçe-İngilizce olarak hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolü nün uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü görevini yürüten Merkez Müdürü Doç. Dr. Oğuz ÇOLAK’ın, Anadolu Üniversitesine naklen atanması nedeniyle boşalan CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne, Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Bekir YALÇIN’ın 3 (üç) yıl süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde hazırlanacak olan “Yalvaç Akademi Dergisi”nin e-dergi olarak yayınlanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Yayın Tarihi: 14.4.2016
Okunma Sayısı: 992
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık