Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No:452

Toplantı Tarihi: 10/03/2016

Toplantı No: 452

1- Mühendislik Fakültesi bünyesinde Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümünün açılmasına oy birliği ile karar verildi.

2- Gönen Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Arkeoloji bölümü bünyesinde Uygulamalı Arkeoloji Programı açılmasına oy birliği ile karar verildi.

3- İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde Gazetecilik Lisans Programının açılmasına ve 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılında I. Öğretime 50(elli), II. Öğretime 50(elli) öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

4- İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde Radyo-Televizyon ve Sinema Lisans Programının açılmasına; 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılında I. Öğretime 50(elli), II. Öğretime 50(elli) öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

5- Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalında Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programının açılmasına; 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılında I. Öğretime 28(yirmi sekiz), II. Öğretime 28(yirmi sekiz) ve Biyomedikal Mühendisliği MTOK Lisans Programının I. Öğretimine 12(on iki), II. Öğretimine 12(on iki) öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Fen-Edebiyat Fakültesi 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılında Biyoloji Lisans Programı I. Öğretime 40(kırk) öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde bulunan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı II. Öğretim Programına 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılından itibaren 80 (seksen) öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kapatılan Programlarda Kayıtlı Öğrencilerin Aktarılmaları konulu yazısına istinaden Mühendislik Fakültesi Jeofizik bölümüne af kapsamında kaydı yapılan Hasan Mutlu KAHRAMAN’ın, öğrenci alımı durdurulan Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Maden Mühendisliği Bölümüne aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama lisans programında okutulmakta olan ön koşullu Planlama Projesi VII ve Diploma Projesi derslerinin 2015- 2016 Eğitim- Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren hem güz hem de bahar yarıyılında açılması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünün UOS-802 Girişimcilik I ve Girişimcilik II adlı (UOS) Üniversite Ortak Seçmeli dersinin 2+0+2 ve 3 AKTS kredisi olarak KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Girişimcilik Destek Programı kapsamında 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Döneminden itibaren her iki dönemde de lisans düzeyinde açılmasına; ön lisans düzeyinde de MYO ortak seçmeli dersi olarak açılmasına ilişkin teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11- Isparta Meslek Yüksekokulunda “Seçimlik I” dersi olarak okutulan Tedarik Zinciri Yönetimi dersinin 2015- 2016 Eğitim- Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren “Seçimlik II” dersi olarak değiştirilmesi teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci (Önlisans-Lisans) Kabulü Hakkında Yönerge değişikliğinin ve 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılı SDÜ YÖS başvuru, sınav, değerlendirme ve yerleştirme takviminin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz ile “Oş Devlet Üniversitesi” (Kırgızistan) arasında yapılacak olan ve Türkçe- İngilizce olarak hazırlanan “Akademik İşbirliği Protokolü”nün uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 10.3.2016
Okunma Sayısı: 4291
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık