Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No:451

Toplantı Tarihi: 18/02/2016

Toplantı No: 451

1- Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonunun yeni şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu; (1)Trimester Eğitim Modeli uygulanan İnşaat Bölümü bünyesindeki Yapı Denetimi Programı ile (2)Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesindeki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I. Öğretim programlarındaki sistemin güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal Eğitim Modeline dönüştürülmesine ve 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılında güz ve bahar yarıyıllarından oluşan normal Eğitim Modeli ile öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Eğirdir Meslek Yüksekokulunun Yönetim ve Organizasyon bölümü bünyesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının açılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Eczacılık Fakültesi Eczacılık lisans programına 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılında 30 (otuz) öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

5- Mühendislik Fakültesi II. öğretim programlarında kayıtlı olan öğrencilerin, II. Öğretimden I. Öğretime aktarılması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/1- Üniversitemiz 2015- 2016 Eğitim- Öğretim Yılı için bütünleme sınavlarının yapılmasına ve yaz öğretiminin açılmasına oy birliği ile karar verildi.

6/2- Üniversitemiz 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılından itibaren bütünleme sınavlarının yapılıp yapılmayacağına ve yaz öğretiminin açılıp açılmayacağı hususunun Eğitim- Öğretim Koordinatörlüğünde tekrar görüşülmek üzere iadesine oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak üzere Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kuruluna; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat OKCU, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal TERZİ ile Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU’nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Prof. Dr. Münci KALAYOĞLU’na, Karaciğer Transplantasyonu konusunda yapmış olduğu çalışmalar ve dünya çapındaki başarılarıyla tüm insanlığa ve tıp bilimine verdiği katkılarından dolayı Fahri Doktora Payesi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 18.2.2016
Okunma Sayısı: 2104
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık