Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No:450

Toplantı Tarihi: 11/02/2016

Toplantı No: 450

1- Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümünde; (1) Mekanik Anabilim Dalı, (2) Makine Tasarımı Anabilim Dalı, (3) Makine Malzemeleri ve İmalat Teknolojileri Anabilim Dalının ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde (1) Termodinamik Anabilim Dalı, (2) Isı Tekniği Anabilim Dalı, (3) Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı ve (4) Enerji Yönetimi ve Verimliliği Anabilim Dalının açılmasına oy birliği ile karar verildi.

2- Eğitim Fakültesinde Satranç Eğitimi Bölümünün ve bu bölüme bağlı olarak Satranç Eğitimi Anabilim Dalı ile lisans programının açılmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümünün kapatılmasına, bu bölümün bünyesinde bulunan İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren ayrı ayrı bölüm olarak açılmasına; İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına 25 (yirmi beş) öğrenci alınmasına, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı lisans programı açılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde 2016- 2017 eğitim- öğretim yılından itibaren İngilizce zorunlu hazırlık sınıfı açılması ile ders müfredatının %30’unun İngilizce okutulması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde 2016- 2017 eğitim-öğretim yılından itibaren İngilizce zorunlu hazırlık sınıfı açılması ile ders müfredatının %30’nun İngilizce okutulması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İlköğretim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programının açılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı bünyesinde 2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına öğrenci alımına ilişkin kontenjanları ile verilecek ilanın ilgili birimin teklif ettiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8- Gönen Meslek Yüksekokulu, Çağrı Merkezi Hizmetleri I. ve II. öğretim programı kontenjanlarının 80 (seksen) olarak değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9/1- Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü bünyesinde Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtım programının II. öğretiminin açılmasına ve 2016- 2017 Eğitim-Öğretim yılında 60 (altmış) öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

9/2 - Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım bölümü bünyesinde Moda Tasarımı programının I. öğretimine 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılında 40 (kırk) öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

10/1- Senirkent Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümü bünyesinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının açılmasına oy birliği ile karar verildi.

10/2- Senirkent Meslek Yüksekokulu Eczacılık bölümü bünyesinde Eczane Hizmetleri programının açılmasına oy birliği ile karar verildi.

10/3- Senirkent Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümü bünyesinde Optisyenlik Programının II. Öğretiminin açılmasına ve 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılında 75 (yetmiş beş) öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programının II. Öğretimine 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren 60 (altmış) öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programına, 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılında I. Öğretime 80 (seksen), II. Öğretime 80 (seksen) öğrenci alınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

   13- Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü bünyesinde açık olan Uçak Teknolojisi Programının I. Öğretimine 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılında 50 (elli) öğrenci alınmasına        oy birliği ile karar verildi.

 14/1- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları ve Yönetimi Bölümüne 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren I. Öğretime 60 (altmış), II. Öğretime 60 (altmış) öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

14/2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümüne 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren I. Öğretime 60 (altmış), II. Öğretime 60 (altmış) öğrenci alınmasına oy birliği ile karar verildi.

15- İlahiyat Fakültesi İlahiyat (Arapça Hazırlık) bölümünde okutulan Türkiye’nin Dini ve Kültürel Yapısı, Türk Eğitim Tarihi, Osmanlı Kültürü, İslam Sanatları ve Estetiği derslerinin Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri olarak açılması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

16- Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde Üniversite Ortak Seçmeli (UOS) dersi kapsamında okutulmak üzere Arapça- Türkçe Çeviri (Modern Metinler) ve Temel Seviye Arapça derslerinin açılması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

17- Enformatik Bölüm Başkanlığının uzaktan öğretim yöntemiyle Matlab ve Programlama dersinin Üniversite Ortak Seçmeli (UOS) ders olarak açılması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

18- Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri ASD II. öğretimine dikey geçiş ile yerleşen öğrenci Sema ŞEKERCİ’nin 2015- 2016 Eğitim-Öğretim Yılında, II. Öğretimden I. Öğretime aktarılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

19- Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde, Teknik Eğitim Fakülteleri Yapı Ressamlığı ve Yapı Tasarımı Öğretmenliği bölümleri için uygulanacak olan Mühendislik Tamamlama ders planlarına ilişkin teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

20- Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü bünyesinde bulunan Mobilya Dekorasyon programının 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren akademik personel, öğrenci ve makine teçhizatla birlikte Keçiborlu Meslek Yüksekokuluna aktarılması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

21- Prof. Dr. Fatih KILINÇ’ın 16/10/2015 tarihli dilekçesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Davraz Yüksek İrtifa Sportif Performans Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasının uygunluğuna, adı geçen Merkez Yönetmeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

22- Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde kurulacak olan Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasının uygunluğuna, adı geçen Merkez Yönetmeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

23- Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasının uygunluğuna, adı geçen Merkez Yönetmeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

24- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına dair Yönetmelik gereği 2 yıllık süre içinde çerçeve yönetmeliğe uygun hale getirilen yeni “Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi”nin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

25- Üniversitemiz Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Özgün CAN’ın yerine Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Süleyman Tulga TELLİ’nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

26- Üniversitemiz Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yönetmeliği uyarınca yeni Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Yayın Tarihi: 11.2.2016
Okunma Sayısı: 1133
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık