Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 449

Toplantı Tarihi: 29/12/2015

Toplantı  No: 449

1-Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarının 2016 ÖSYS Kontenjanları ile koşul ekleme ve değişikliği teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Fen Bilimleri Enstitüsünün 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı yüksek lisans ve doktora kontenjanları ile başvuru koşullarının ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Eğitim Bilimleri Enstitüsünün 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı Tezli Yüksek Lisans kontenjanları ile başvuru koşullarının ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Güzel Sanatlar Enstitüsünün 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı Sanat ve Tasarım Ana sanat Dalı Sanatta Yeterlik kontenjanları ile başvuru koşullarının ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

5-Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı yüksek lisans ve doktora kontenjanları ile başvuru koşullarının ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6-Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı yüksek lisans ve doktora kontenjanları ile başvuru koşullarının ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7- Süleyman Demirel Üniversitesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılı Kurum içi Yatay Geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8- Süleyman Demirel Üniversitesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Kurumlar arası Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9- Süleyman Demirel Üniversitesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminde bahar yarıyılı katkı payı ve öğrenim ücreti yatırma başlangıcının 08.02.2016 tarihinde başlaması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11- Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri bünyesinde “Ağız ve Diş Sağlığı” I. öğretim programının açılarak ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 30 (otuz) öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12- Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 7. Yarıyılda okutulmakta olan derslerin AKTS kredilerinin düzeltilmesine ilişkin teklifin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünün, VIII. Yarıyılda seçmeli ders olarak okutulan “Kentleşme ve Çevre Sorunları” dersinin AKTS kredisinde yapmak istediği değişiklik teklifinin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümünün III. Yarıyılda okutulan “İşletme Finansmanı I” ve IV. Yarıyılda okutulan “İşletme Finansman II” derslerinin sehven 5 (beş) olarak yazılan AKTS lerinin 4 (dört) olarak değiştirilmesine ilişkin teklifin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığının 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Zootekni Bölümü Uzaktan Eğitim Programı kapsamında yarıyıl içi/sonu başarı notunun belirlenmesinde vize sınavlarının % 20’si, final sınavlarının % 80’inin esas alınıp toplanarak harf notuna dönüştürülmesine ilişkin teklifin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

16- Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında “Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalında Ortak Yüksek Lisans” protokolünün yeniden düzenlenmesine ilişkin teklifin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

17- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün “Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı ile Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında Ortak Yüksek Lisans Programı” açılmasına oy birliği ile karar verildi.

18- Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı bünyesinde “Bankacılık Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

19- Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde “Yerel Yönetim ve Siyaset Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

20- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Miras ve Kültür Yönetimi Anabilim Dalı ile Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı arasında “Kültürel Miras ve Kültür Yönetimi Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı”  açılmasına oy birliği ile karar verildi.

21- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı ile Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Arasında “İşletme Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı”  açılmasına oy birliği ile karar verildi.

22- Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı ile Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı arasında “İşletme Ortak Tezsiz Yüksek Lisans Programı”  açılmasına oy birliği ile karar verildi.

23- Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı bünyesinde “Finansal Ekonomi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılması teklifinin daha sonra görüşülmesine  oy birliği ile karar verildi.

24- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı” nın açılarak ve anabilim dalı bünyesinde “Sosyal Medya Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

25- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne bağlı olarak “Bilgi Güvenliği Teknolojisi” ve “Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği” programlarının açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

26- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümünün açılması ve bu bölüme bağlı olarak “Sosyal Hizmetler Programı” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi

27- Teknoloji Fakültesi Dekanlığının İnşaat Mühendisliği Bölümünde, “Yapı Anabilim Dalı, Geoteknik Anabilim Dalı, Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı, Ulaştırma Anabilim Dalı, Hidrolik Anabilim Dalı, Yapım Yönetimi Anabilim Dalı ve aynı isimlerle bilim dallarının” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

28- Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığının 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında “Popüler Müzik Tarihi” dersinin açılmasına ilişkin teklifin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

29- Üniversitemiz Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği bölümünde açılması istenilen Üniversite ortak seçmeli ders tekliflerinin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

30- Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu “Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj İlkeleri” nin 8. Maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik teklifinin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

31- “Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri ve Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” nde değişiklik teklifinin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve değiştirilmesine dair karar ekinde yer alan yönetmeliğin çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

32- Üniversitemiz 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminde yer alan “Güz ve Bahar yarıyılı Af Kapsamında Ek Sınavların kaldırılması” teklifinin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

33- “Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Yönergesi”nin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.09.2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” nin yürürlüğe girmesi sebebiyle hükümsüz kaldığı için yürürlükten kaldırılmasına ve kaldırılmasına dair karar ekinde yer alan yönetmeliğin çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

34- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Kamu Yönetimi” bölümünün isminin “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” olarak değiştirilmesine ve halihazırda 4 olan anabilim dalı sayısının 5”e yükseltilerek  konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

35- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan Kamu Yönetimi Anabilim Dalı ile Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının isminin “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı olarak değiştirilmesine, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.,

36- 08.10.2015 tarihli ve 446/2 sayılı Senato Kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilen ikinci öğretimden birinci öğretime aktarılması uygun görülen öğrenci listesi ve  ikinci öğretim programlarının  bir kısmında halen okuyan öğrenciler bulunduğundan  bu programların kapatılmamasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesine ve yalnızca sayıları on ve altında kalan ve  belirtilen öğrencilerin birinci öğretime aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

37- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyon Üyesi olarak görevlendirilmek üzere   4 (dört) yıl süre ile öğretim üyelerinin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

38- Üniversite Yönetim Kurulu Profesör Temsilciliğine, Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah ÖZSOY”un 29/12/2015 tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

39- Üniversitemiz Yönetim Kurulu Profesör Temsilcisi olarak Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan ÇETİN’in 29/12/2015 tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

40- “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin geçici 2 inci maddesi gereği 1 yıl süreli Geçici Akademik Teşvik Komisyonunun belirlenen öğretim üyelerinden oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

41- Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesindeki mevcut “Kamu Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın ve açılması durumunda “Yerel Yönetim ve Siyaset Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” nın yürütülmesi için yapılan protokollerin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

42- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

43- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında “Gıda Güvenliği (Disiplinlerarası) Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

44- Fen Bilimleri Enstitüsü ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Fen Bilimleri Enstitüsü arasında Mimarlık Anabilim Dalında “Mimarlık Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı”nın (yürütücü Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi) açılmasına oy birliği ile karar verildi.

45- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyomühendislik Anabilim Dalına bağlı “Biyomühendislik Doktora Programı” nın açılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Yayın Tarihi: 29.12.2015
Okunma Sayısı: 3303
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık