Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No:448

Toplantı Tarihi: 19/11/2015

Toplantı No: 448

1- “Süleyman Demirel Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılmasına,yeniden hazırlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi”nin ise ekteki şekliyle kabulüne oy çoklu ile karar verildi.

Açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan koşulların uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

2- “2016 Uluslararası Öğrenci Kılavuzu”nda yer almak üzere hazırlanan Üniversitemiz birimlerinin 2016 eğitim-öğretim yılı Uluslararası Öğrenci Kontenjanlarının birimlerden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- “Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” nin 9. Maddesi gereğince sosyal ve beşeri bilimler, fen ve mühendislik bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarında görev yapan, 05.12.2015 tarihinde görev süreleri dolan kurul üyelerinin yerine yeni kurul üyelerinin oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2015
Okunma Sayısı: 3794
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık