Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No:447

Toplantı Tarihi: 19/11/2015

Toplantı No: 447

1- Üniversitemiz CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Dr. Özlem SALMAN NTEZIYAREMYE'dan boşalan Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih TAYLAN’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Aksu Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü öğrencisi Ramazan HAKİMOV'un, okula devam edememesi ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ise Çevre Koruma ve Kontrol Bölümüne öğrenci alınmadığı için Banka ve Sigortacılık Bölümüne geçme talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz ile "King's College, William G. McGOWAN School of Business, Wilkes Barre" (ABD) arasında yapılacak olan Türkçe-İngilizce olarak hazırlanan "Sağlık Kurumları Yönetimi İngilizce Ortak Yüksek Lisans Programı Protokolü”nün uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-  Kurumsal kimlik çalışması kapsamında Üniversitemiz Su Enstitüsünce hazırlanan logo tasarımının ilgili birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş kabul edilmemesine oy birliği ile karar verildi.

6-  Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 2015-2016 eğitim-öğretim yılı akademik takvim değişikliği teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimde 23 Kasım 2015 Pazartesi günü başlayan Güz Yarıyılı ara sınavlarının, 22 Kasım 2015 Pazar günü saat 14:00’dan itibaren başlayacak şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı muafiyet sınav takviminin akademik takvime eklenmesi teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü(SDÜ TÜDAM)’ın isminin Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SDÜ TÖMER) olarak değiştirilmesine ve hazırlanan yeni yönetmeliğin birimden geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SDÜ YBEM)’in isminin Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SDÜ SEM) olarak değiştirilmesine ve hazırlanan yeni yönetmeliğin birimden geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11-  “Süleyman Demirel Üniversitesi Kreş ve Anaokulu Yönergesi”nin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- “Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü İşleyiş Yönergesi”nin 4 üncü maddesinde değişiklik teklifinin birimden geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Tarih Bölümünde okutulan ders planında değişiklik teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

14- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan “Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Komisyonu” nun Yükseköğretim Kurumları çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayış ortaya koymak amacıyla hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” nin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

15- Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yürütülmek üzere Üniversite Ortak Seçmeli Ders açılması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

16- Fen Bilimleri Enstitüsünün İnşaat Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans programı açılması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

17- Fen Bilimleri Enstitüsünün Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalında Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans programı açılması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

18- Fen Bilimleri Enstitüsünün Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans programı açılması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

19- Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programının (I.Öğretim) açılmasına ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 40 (kırk) Öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

20- Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne bağlı Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programının (I.Öğretim) açılmasına ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 40 (kırk) öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

21- Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümüne bağlı Yaşlı Bakımı Programının I.Öğretimine 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 40 (kırk) öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

22- Üniversitemiz Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kapatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

23- Üniversitemiz Uluğbey Karası Bağcılığı ve Şarap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin

kapatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

24- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanlığı’nın kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

25- İlimiz Yalvaç İlçesinde “Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu”nun kurulması teklifinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını arzına oy birliği ile karar verildi.

26-  “Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi”nin “ Aşağıdaki Durumlar hariç, Üniversite tarafından yapılan her türlü harcamalar İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde ön mali kontrole tabidir” ibaresindeki maddelere “Bilimler Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde yürütülen Projeler” olarak (d) bendinin eklenmesi teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

27- Dersliklerin etkili ve verimli kullanılabilmesi amacıyla, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ders görevlendirme işlemlerinin tamamlanarak 04 Aralık 2015 Cuma gününe kadar öğrenci bilgi sistemine girilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2015
Okunma Sayısı: 1200
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık