Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 441

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 07/04/2015

Toplantı Sayısı: 441

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili hazırlanan Değerlendirme Kriterleri değişikliği

Personel Daire Başkanlığının 06/04/2015 tarihli ve 97620747-299-4119 sayılı yazısı incelendi.

İnceleme sonucunda; Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili hazırlanan Değerlendirme Kriterleri değişikliğinin ekteki şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu üyeliğinden istifa eden Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil KAYA’nın yerine yeni bir üyenin seçilmesi

Etik Kurulu Başkanlığının 17/03/2015 tarihli ve 87432956/050.99/32 sayılı yazısının incelemesi sonucunda; Üniversitemiz Senatosunun 05/12/2013 tarihli ve 418/11 sayılı kararı ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeliğine seçilen Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil KAYA’ın, Kurul üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, Üniversitemiz Etik Kurul Yönergesinin 9 uncu maddesi uyarınca yerine Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel METİN’in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 
Yayın Tarihi: 7.4.2015
Okunma Sayısı: 778
Yayınlayan: SDÜ basın
Yukarı çık