Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 440

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 26/03/2015

Toplantı Sayısı: 440

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü arasında “Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı” açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 03/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/10 sayılı yazısı ekinde bulunan 03/03/2015 tarihli ve 152/01 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11/02/2015 tarihli ve 70335962-030.03-284 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü arasında “Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne bağlı “Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı” nın açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretime 28 (yirmisekiz) ’er ve MTOK programlarının birinci ve ikinci öğretimine 12 (oniki) ’şer öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 03/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/10 sayılı yazısı ekinde bulunan 03/03/2015 tarihli ve 152/02 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Teknoloji Fakültesinin 11/02/2015 tarihli ve 43/01 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne bağlı “Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı” nın açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretime 28 (yirmisekiz) ’er ve MTOK programlarının birinci ve ikinci öğretimine 12 (oniki) ’şer öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde “Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı” nın açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren birinci öğretimine 30 (otuz) öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 03/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/10 sayılı yazısı ekinde bulunan 03/03/2015 tarihli ve 152/03 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Eğitim Fakültesinin 23/01/2015 tarihli ve 26/07 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde “Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı” nın açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren birinci öğretimine 30 (otuz) öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında “Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı” açılması

Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünün 03/03/2015 tarihli ve 21606257.050.01.04-10 sayılı yazısı ekinde bulunan 03/03/2015 tarihli ve 152/04 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında “Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı” açılması teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Eğirdir Meslek Yüksekokulu; Ulaştırma Hizmetleri Bölümü bünyesinde “Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri” ile “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği” I. Öğretim programlarının açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 50 (elli)’şer öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 03/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/10 sayılı yazısı ekinde bulunan 03/03/2015 tarihli ve 152/05 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Eğirdir Meslek Yüksekokulu; Ulaştırma Hizmetleri Bölümü bünyesinde “Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri” ile “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği” I. Öğretim programlarının açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 50 (elli)’şer öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Eczacılık Fakültesine bağlı “Eczacılık Lisans Programı” nın açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 (otuz) öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 03/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/10 sayılı yazısı ekinde bulunan 03/03/2015 tarihli ve 152/07 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Eczacılık Fakültesinin 19/02/2015 tarihli ve 1/1 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Eczacılık Fakültesine bağlı “Eczacılık Lisans Programı” nın açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 (otuz) öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Ziraat Fakültesi “Tarım Ekonomisi Bölümü” nde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Çift Anadal/Yandal Ders Planlarında yapılan değişiklik

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 03/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/10 sayılı yazısı ekinde bulunan 03/03/2015 tarihli ve 152/08 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Ziraat Fakültesinin 13/02/2015 tarihli ve 74/4 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Ziraat Fakültesi “Tarım Ekonomisi Bölümü” nde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Çift Anadal/Yandal Ders Planlarında yapılan değişiklik teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 18/02/2015 tarihli toplantısında Üniversitelerde ikinci öğretim ders saatlerine ilişkin düzenlemede; öğrencilerin durumları ve görüşleri dikkate alınarak birinci öğretim derslerinin bitimini takiben ikinci öğretim derslerine başlanabileceğine, gerektiğinde hafta sonları ders konulması suretiyle ikinci öğretim ders saatlerinin üniversiteler tarafından düzenlenebileceğine dair alınan kararın üniversitemizde uygulanabilirliği

Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünün 03/03/2015 tarihli ve 21606257.050.01.04-10 sayılı yazısı ekinde bulunan 03/03/2015 tarihli ve 152/09 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 18/02/2015 tarihli toplantısında Üniversitelerde ikinci öğretim ders saatlerine ilişkin düzenlemede; öğrencilerin durumları ve görüşleri dikkate alınarak birinci öğretim derslerinin bitimini takiben ikinci öğretim derslerine başlanabileceğine, gerektiğinde hafta sonları ders konulması suretiyle ikinci öğretim ders saatlerinin üniversiteler tarafından düzenlenebileceğine dair alınan kararın üniversitemizde uygulanabilirliği görüşülerek mevcut uygulamanın devamına oy birliği ile karar verildi.

10- Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında “Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Ortak Doktora Programı” açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/01 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 09/01/2015 tarihli ve 70335962-030.03-130 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında “Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Ortak Doktora Programı” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11- 27/03/2008 tarihli 265/6 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Süleyman Demirel Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge” nin kaldırılmasına ve yeni yönerge taslağının kabulü

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/02 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 27/03/2008 tarihli 265/6 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Süleyman Demirel Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge” nin yürürlükten kaldırılmasına,

 Yeniden hazırlanan ”Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge” nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12- 29/03/2012 tarihli 374/6 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi” nin kaldırılmasına ve yeni yönerge taslağının kabulü

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/03 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 29/03/2012 tarihli 374/6 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi” nin yürürlükten kaldırılmasına,

Yeniden hazırlanan “Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi” nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

13- “Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” nde değişiklik

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/04 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin 25/02/2015 tarihli ve 01/01 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; “Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” değişiklik teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

14- Isparta Meslek Yüksekokulu; Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı “Hava Lojistiği” I. Öğretim programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 60 (altmış) öğrenci alınması, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı “Spor Yönetimi” I. Öğretim programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 60 (altmış) öğrenci alınması, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne bağlı “İkram Hizmetleri” I. Öğretim programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 (otuz) öğrenci alınması, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümüne bağlı “Çağrı Merkezi Hizmetleri” I. Öğretim programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 60 (altmış) öğrenci alınması, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümüne bağlı “Marka İletişim” I. Öğretim programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 60 (altmış) öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/05 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Isparta Meslek Yüksekokulu; Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı “Hava Lojistiği” I. Öğretim programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 60 (altmış) öğrenci alınmasına, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı “Spor Yönetimi” I. Öğretim programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 60 (altmış) öğrenci alınmasına, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne bağlı “İkram Hizmetleri” I. Öğretim programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 (otuz) öğrenci alınmasına, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümüne bağlı “Çağrı Merkezi Hizmetleri” I. Öğretim programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 60 (altmış) öğrenci alınmasına, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümüne bağlı “Marka İletişim” I. Öğretim programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 60 (altmış) öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

15- Keçiborlu Meslek Yüksekokulu; Elektrik ve Enerji Bölümüne bağlı  “Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı” I. Öğretim programının 50 (elli) olarak bildirilen 2015-2016 eğitim-öğretim yılı kontenjanının 100 (yüz) öğrenciye yükseltilmesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” I. Öğretim Programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 50  (elli) öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/06 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Keçiborlu Meslek Yüksekokulu; Elektrik ve Enerji Bölümüne bağlı  “Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı” I. Öğretim programının 50 (elli) olarak bildirilen 2015-2016 eğitim-öğretim yılı kontenjanının 100 (yüz) öğrenciye yükseltilmesine, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” I. Öğretim Programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 50 (elli) öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

16- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminde belirtilen 13 Haziran 2015 Cumartesi-14 Haziran 2015 Pazar tarihlerinde yapılacak olan Bahar Yarıyılı final sınav tarihlerinin, ÖSYM sınav tarihleri ile çakışmasından dolayı 30 Mayıs 2015 Cumartesi-31 Mayıs 2015 Pazar tarihlerine alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/07 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunun 02/03/2015 tarihli ve 273/8 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminde belirtilen 13 Haziran 2015 Cumartesi-14 Haziran 2015 Pazar tarihlerinde yapılacak olan Bahar Yarıyılı final sınav tarihlerinin, ÖSYM sınav tarihleri ile çakışmasından dolayı 30 Mayıs 2015 Cumartesi-31 Mayıs 2015 Pazar tarihlerine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

17- Üniversitemiz 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen Final Sınav tarihlerinin 2015 Genel Seçim tarihiyle çakışmasından dolayı 25 Mayıs-5 Haziran 2015 olarak değiştirilmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/08 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen Final Sınav tarihlerinin 2015 Genel Seçim tarihiyle çakışmasından dolayı 25 Mayıs-5 Haziran 2015 olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

18- Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Programını tercih eden öğrenci sayısının azalması ve Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfından başarılı olan öğrenci sayısının, toplam öğrenci sayısının %10-%15 civarında olması nedeniyle Orman Endüstrisi Mühendisliği Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfının isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına dönüştürülmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/09 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Orman Fakültesinin 05/03/2015 tarihli ve 99/1 sayılı Fakülte Kurulu Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Programını tercih eden öğrenci sayısının azalması ve Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfından başarılı olan öğrenci sayısının, toplam öğrenci sayısının %10-%15 civarında olması nedeniyle Orman Endüstrisi Mühendisliği Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfının isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına dönüştürülmesi teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

19- 24 Eylül 2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 13. Maddesinin 2. Bendinde yer alan “Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programında öğrenim gören öğrenciler üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.” hükmü gereği Fen Edebiyat Fakültesi Fizik İkinci Öğretim Bölümü öğrencilerinin I. Öğretime aktarımı

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/10 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesinin 26/02/2015 tarihli ve 523/05 sayılı Fakülte Kurulu Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 24 Eylül 2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 13. Maddesinin 2. Bendinde yer alan “Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programında öğrenim gören öğrenciler üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.” hükmü gereği Fen Edebiyat Fakültesi Fizik İkinci Öğretim Bölümü öğrencilerinin I. Öğretime aktarılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

20- İlahiyat Fakültesinde teorik olarak okutulan 2+0 (teorik+uygulama) 2,0 ulusal ve 2 AKTS kredisine sahip “Lisans Bitirme Tezi I” ve “Lisans Bitirme Tezi II” derslerinin 0+2 (teorik+uygulama) 1,0 ulusal ve 2 AKTS kredisine sahip olacak şekilde değiştirilmesi, 2+0 (teorik+uygulama) 2,0 ulusal ve 4 AKTS kredisine sahip ILY584 kodlu “Dinler Arası Diyalog” seçmeli dersinin kaldırılması ve bu dersin yerine 2+0 (teorik+uygulama) 2,0 ulusal ve 4 AKTS kredisine sahip “Dinler Arası İlişkiler” seçmeli dersinin eklenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/11 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; İlahiyat Fakültesinde teorik olarak okutulan 2+0 (teorik+uygulama) 2,0 ulusal ve 2 AKTS kredisine sahip “Lisans Bitirme Tezi I” ve “Lisans Bitirme Tezi II” derslerinin 0+2 (teorik+uygulama) 1,0 ulusal ve 2 AKTS kredisine sahip olacak şekilde değiştirilmesine, 2+0 (teorik+uygulama) 2,0 ulusal ve 4 AKTS kredisine sahip ILY584 kodlu “Dinler Arası Diyalog” seçmeli dersinin kaldırılmasına ve bu dersin yerine 2+0 (teorik+uygulama) 2,0 ulusal ve 4 AKTS kredisine sahip “Dinler Arası İlişkiler” seçmeli dersinin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

21- Üniversitemiz birimlerinde öğrenci alımı durdurulan İkinci Öğretim Programlarında derslerin hangi şekilde yürütüleceğine dair teklif

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/12 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 24 Eylül 2014 tarihli 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 13 üncü maddesinin ikinci bendinde yer alan “Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programında öğrenim gören öğrenciler üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüş üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı paylarına tabi olur” hükmü gereğince;

- Öğrenci sayısı 10 ve altında kalan II. öğretim programlarında öğrenim gören öğrencilerin I. öğretim programlarına aktarılma işleminin normal öğretim süresi içindeki öğrenciler için bulundukları sınıfları esas alınarak, normal öğretim sürelerini tamamlamış öğrenciler için üniversiteye kayıt yılları esas alınarak yapılmasına,

- II. öğretim programlarında öğrenim gören öğrenci sayısının 10’un üzerinde olmasından dolayı I. öğretim programlarına aktarılmayan öğrencilerin alttan devam zorunluluğu olan derslerinin bulunması ve toplamda bu derslere devam zorunluluğu olun II. öğretim öğrenci sayısının 10 ve altında olması durumunda söz konusu dersleri I. öğretim öğrencileri ile birlikte almalarına, bu derslere devam zorunluluğu olan II. öğretim öğrenci sayısının 10’un üzerinde olması durumunda ise söz konusu derslerin II. öğretim dersleri olarak açılmasına,

- Öğrenci alımı durdurulan yada kapatılan II. öğretim programlarına kurum içinden yada diğer kurumlardan yatay geçişle öğrenci alınmamasına

oy birliği ile karar verildi.

22- “Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü Hakkında Yönerge” değişikliği

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/13 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; “Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü Hakkında Yönerge” değişikliği teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

23- Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde “Ekoloji ve Çevre Anabilim Dalı” kurulması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/14 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesinin 19/03/2015 tarihli ve 84/01 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde “Ekoloji ve Çevre Anabilim Dalı” kurulmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

24- 26.11.2014 tarihli ve 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin geçici 68 inci maddesi ile 1999 Eylül Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına yerleştirilen Arş. Gör. Dr. Ebru ERDEMOĞLU` nun Geçici 58 inci madde hükmü uyarınca Gazi Üniversitesindeki kadrosunun Fakültemize aktarılabilmesi için yatay geçiş talebi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/15 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 23/03/2015 tarihli ve 87902589-302-652 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 26.11.2014 tarihli ve 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin geçici 68 inci maddesi ile 1999 Eylül Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına yerleştirilen Arş. Gör. Dr. Ebru ERDEMOĞLU` nun Geçici 58 inci madde hükmü uyarınca Gazi Üniversitesindeki kadrosunun Fakültemize aktarılabilmesi için yatay geçiş talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

25- Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıflarının, öğrenci sayısının ve buna bağlı olarak bölüm içerisindeki şube sayısının artması ve ders müfredatının % 30 luk kısmını İngilizce verecek olan öğretim üyesinin sayısının yetersiz olması nedeniyle İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıflarına dönüştürülmesinin değerlendirilmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/16 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Mühendislik Fakültesinin 13/03/2015 tarihli ve 10/01 sayılı yazısı ile teklif edilen Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıflarının, öğrenci sayısının ve buna bağlı olarak bölüm içerisindeki şube sayısının artması ve ders müfredatının % 30 luk kısmını İngilizce verecek olan öğretim üyesinin sayısının yetersiz olması nedeniyle İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıflarına dönüştürülmesine ilişkin teklifin ilgili birime iade edilmesine oy birliği ile karar verildi.

26- Mühendislik Fakültesi “Endüstri Mühendisliği” II. Öğretim Lisans Programının açılarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 50 (elli) öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/17 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Mühendislik Fakültesinin 13/03/2015 tarihli ve 10/02 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Mühendislik Fakültesi “Endüstri Mühendisliği” II. Öğretim Lisans Programının açılarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 50 (elli) öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

27- İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Yönerge” taslağı

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/14 sayılı yazısı ekinde bulunan 24/03/2015 tarihli ve 153/18 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Yönerge”sinin birimden geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

28- Üniversitemiz Yönetim Kurulunda Profesör Temsilcisi olarak görev yapmakta iken; Akdeniz Üniversitesine naklen atanan Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdilkadir Ceylan ÇÖKEN’in yerine 2547 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca 4 yıl süreyle görev yapmak üzere bir Profesör Temsilcisinin seçilmesi

Genel Sekreterliğin 09/03/2015 tarihli ve 86956229-050.01-27/4525 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Üniversitemiz Yönetim Kurulunda Profesör Temsilcisi olarak görev yapmakta iken; Akdeniz Üniversitesine naklen atanan Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdilkadir Ceylan ÇÖKEN’ten boşalan Üniversite Yönetim Kurulu Profesör Temsilciliğine, 2547 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca 26/03/2015 tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süreyle Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Salih AYTAR’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

29- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE’nin, istifa etmesi nedeniyle yeni Merkez Müdürünün belirlenmesi

Personel Dairesi Başkanlığının 26/03/2015 tarihli ve 97620747-903.02.01-3699 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE’nin görevinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Arif KOYUN’un 2 (iki) yıl süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

30- Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu; Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde “Atçılık ve At Antrenörlüğü” I. Öğretim programının açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 (otuz) öğrenci alınması , Gıda İşleme Bölümü bünyesinde “Et ve Ürünleri Teknolojisi” I. Öğretim programının açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 80 (seksen) öğrenci alınması

Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 25/03/2015 tarihli ve 03/02 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu; Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde “Atçılık ve At Antrenörlüğü” I. Öğretim programının açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 30 (otuz) öğrenci alınmasına, Gıda İşleme Bölümü bünyesinde “Et ve Ürünleri Teknolojisi” I. Öğretim programının açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 80 (seksen) öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 
 
Yayın Tarihi: 26.3.2015
Okunma Sayısı: 1044
Yayınlayan: SDÜ basın
Yukarı çık