Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 438

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 28/01/2015

Toplantı Sayısı: 438

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Doktora Programına kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin derslerini Arapça olarak almaları ile seminer ve tezlerini Arapça olarak hazırlamaları

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 28/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/6 sayılı yazısı ekinde bulunan 28/01/2015 tarihli ve 151/01 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü. 

Görüşme sonucunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Doktora Programına kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin derslerini Arapça olarak almaları ile seminer ve tezlerini Arapça olarak hazırlamaları yönündeki teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Atabey Meslek Yüksekokulu; Bilgisayar Teknolojileri Bölümü bünyesindeki “İnternet ve Ağ Teknolojileri I. Öğretim” programının açılarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 75 öğrenci alınması, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü bünyesindeki “Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği I. Öğretim” programının açılarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 75 öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 28/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/6 sayılı yazısı ekinde bulunan 28/01/2015 tarihli ve 151/01 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.  .

Görüşme sonucunda; Atabey Meslek Yüksekokulu; Bilgisayar Teknolojileri Bölümü bünyesindeki “İnternet ve Ağ Teknolojileri I. Öğretim” programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 75 öğrenci alınmasına, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü bünyesindeki “Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği I. Öğretim” programının açılarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 75 öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Sosyal Bilimler Enstitüsü; “Özel Hukuk Anabilim Dalında Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” ile “Bankacılık ve Finans Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı” açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 28/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/6 sayılı yazısı ekinde bulunan 28/01/2015 tarihli ve 151/03 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü. 

Görüşme sonucunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü; “Özel Hukuk Anabilim Dalında Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” ile “Bankacılık ve Finans Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz önlisans-lisans programlarının 2015 ÖSYS kontenjanları ve koşulları

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 28/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/6 sayılı yazısı ekinde bulunan 28/01/2015 tarihli ve 151/04 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü. 

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz önlisans-lisans programlarının 2015 ÖSYS kontenjanları ve koşullarına ilişkin teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 
6- 2015 Uluslararası Öğrenci Kılavuzunda yer almak üzere lisans programlarına kabul edilecek uluslararası öğrenci kontenjanının toplam kontenjanın %20 olması ve başvuru koşulları

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 28/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/6 sayılı yazısı ekinde bulunan 28/01/2015 tarihli ve 151/05 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü. 

Görüşme sonucunda; 2015 Uluslararası Öğrenci Kılavuzunda yer almak üzere lisans programlarına kabul edilecek uluslararası öğrenci kontenjanının, Üniversitemiz 2015 ÖSYS kontenjanının %20’si kadar olmasına, Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Diş Hekimliği Dekanlığının kontenjanlarının ise 10 (on)ar öğrenci olmasına ve başvuru koşullarının birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 
Yayın Tarihi: 28.1.2015
Okunma Sayısı: 736
Yayınlayan: SDÜ basın
Yukarı çık