Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 436

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 14/01/2014

Toplantı Sayısı: 436

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılması ve açılacak olan program için 800 (sekiz yüz) kişilik kontenjan ayrılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/3 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/01/2015 tarihli ve 150/01 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü. 

Görüşme sonucunda; 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına ve açılacak olan program için 800 (sekiz yüz) kişilik kontenjan ayrılmasına konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal île Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş kabul edilip edilemeyeceği hususu

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/3 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/01/2015 tarihli ve 150/02 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal île Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş kabul edilmemesine oy birliği ile karar verildi.

4- Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı öğrencisi iken kendi isteğiyle kaydını sildiren ve 6569 Sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanmak isteyen Ersen ÖZDEMİR’ in adı geçen programın kapanmasından dolayı Atabey Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programına (İ.Ö) geçiş talebi
Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/3 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/01/2015 tarihli ve 150/03 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulunun 05/01/2015 tarihli ve 377 sayılı Kurul Kararı görüşüldü. 

Görüşme sonucunda; Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı öğrencisi iken kendi isteğiyle kaydını sildiren ve 6569 Sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanmak isteyen Ersen ÖZDEMİR’ in adı geçen programın kapanmasından dolayı Atabey Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programına (İ.Ö.) geçiş talebinin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Bölümü Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programında 3. sınıf güz ve 4. sınıf bahar dönemlerinde ders müfredatında yer alan zorunlu derslerin, sehven eksik olarak yazılan AKTS değerlerinin düzeltilmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/3 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/01/2015 tarihli ve 150/05 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulunun 30/12/2014 tarihli ve 30/1 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Bölümü Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programında 3. sınıf güz ve 4. sınıf bahar dönemlerinde ders müfredatında yer alan zorunlu derslerin, sehven eksik olarak yazılan AKTS değerlerinin düzeltilmesi teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü bünyesinde "Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi I. Öğretim Programı" nın açılması, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 40 (kırk) öğrenci alınmasına, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü bünyesinde "Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği I. Öğretim Programı" nın açılmasına ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 40 (kırk) öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/3 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/01/2015 tarihli ve 150/06 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulunun 07/01/2015 tarihli ve 661/5 sayılı, 07/01/2015 tarihli ve 661/4 sayılı Kurul Kararları görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü bünyesinde "Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi I. Öğretim Programı" nın açılmasına, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 40 (kırk) öğrenci alınmasına, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü bünyesinde "Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği I. Öğretim Programı" nın açılmasına ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 40 (kırk) öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Motorlu Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı AKÇAY’ın, görev süresinin sona ermesi nedeniyle yeni Merkez Müdürünün belirlenmesi

Personel Dairesi Başkanlığının 25/12/2014 tarihli ve 97620747-903.02.01-14819 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Motorlu Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı AKÇAY’ın 3 (üç) yıl süreyle yeniden görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri ÖZEK’in, görev süresinin sona ermesi nedeniyle yeni Merkez Müdürünün belirlenmesi

Personel Dairesi Başkanlığının 25/12/2014 tarihli ve 97620747-903.02.01-14818 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri ÖZEK’in 3 (üç) yıl süreyle yeniden görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan CAD-CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz ÇOLAK’ın, görev süresinin sona ermesi nedeniyle yeni Merkez Müdürünün belirlenmesi

Personel Dairesi Başkanlığının 31/12/2014 tarihli ve 97620747-903.02.01-15211 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan CAD-CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz ÇOLAK’ın 3 (üç) yıl süreyle yeniden görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal SAPLIOĞLU’nun, görevinden istifa etmesi nedeniyle yeni Merkez Müdürünün belirlenmesi

Personel Dairesi Başkanlığının 31/12/2014 tarihli ve 97620747-903.02.01-15212 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal SAPLIOĞLU’nun görevinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER’in 3 (üç) yıl süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim ÜÇGÜL’ün, görev süresinin sona ermesi nedeniyle yeni Merkez Müdürünün belirlenmesi

Personel Dairesi Başkanlığının 31/12/2014 tarihli ve 97620747-903.02.01-15213 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim ÜÇGÜL’ün 3 (üç) yıl süreyle yeniden görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle yeni üyelerin belirlenmesi

Personel Dairesi Başkanlığının 13/01/2015 tarihli ve 97620747-903.02.01-327 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle aşağıda isimleri belirtilen öğretim üyesi ve elemanlarının seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Unvanı Adı Soyadı

Kadrosunun bulunduğu Yer

Öğr. Gör. Safiye SARİ

Gönen Meslek Yüksekokulu (13/b-4 ile görevli GSF)

Öğr. Gör. Ayşe TANRIVER CELASİN

Güzel Sanatlar Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Özgün CAN

Güzel Sanatlar Fakültesi

Arş. Gör. Bayram DAMİRAL

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

 
Yayın Tarihi: 14.1.2015
Okunma Sayısı: 769
Yayınlayan: SDÜ basın
Yukarı çık