Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 435

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 06/01/2015

Toplantı Sayısı: 435

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Eğitim Bilimleri Enstitüsü “Tez Yazım Kılavuzu”

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 11/12/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/53 sayılı yazısı ekinde bulunan 09/12/2014 tarihli ve 148/06 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünün 04/12/2014 tarihli ve 17/1 sayılı Kurul Kararı görüşüldü. 

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü” Tez Yazım Kılavuzu” teklifinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında “Endodonti Anabilim Dalında Ortak Doktora Programı” açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 06/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04-01 sayılı yazısı ekinde bulunan 06/01/2015 tarihli ve 149/01 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında “Endodonti Anabilim Dalında Ortak Doktora Programı” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Sosyal Bilimler Enstitüsü “Maliye Anabilim Dalında İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 06/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04-01 sayılı yazısı ekinde bulunan 06/01/2015 tarihli ve 149/02 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsünün 12/12/2014 tarihli ve 102/05 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü “Maliye Anabilim Dalında İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalında “Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı” açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 06/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04-01 sayılı yazısı ekinde bulunan 06/01/2015 tarihli ve 149/03 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünün 17/12/2014 tarihli ve 18/1 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalında “Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Fen Bilimleri Enstitüsü “Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Programı” açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 06/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04-01 sayılı yazısı ekinde bulunan 06/01/2015 tarihli ve 149/04 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünün 15/12/2014 tarihli ve 75/03 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Fen Bilimleri Enstitüsü “Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Programı” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 
7- 28/12/2006 tarihli ve 236/09 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen  “Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları ve İzinleri Uygulama Esasları” isminin “Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları ve İzinleri Yönergesi” olarak değiştirilmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 06/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04-01 sayılı yazısı ekinde bulunan 06/01/2015 tarihli ve 149/06 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 28/12/2006 tarihli ve 236/09 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen  “Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları ve İzinleri Uygulama Esasları” isminin “Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları ve İzinleri Yönergesi” olarak değiştirilmesine ve ilgili yönergenin 1 inci maddesindeki değişiklik teklifinin birimden geldiği ekteki şekliyle uygunluğuna oy birliği ile kabul edildi.

8- 22/04/2010 tarihli ve 316/2 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılmasına ve yeni yönerge taslağının kabulü, SDÜ YÖS takvimi ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize başvuruda bulunacak uluslararası öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve yerleştirme takvimi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 06/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04-01 sayılı yazısı ekinde bulunan 06/01/2015 tarihli ve 149/07 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü. b

Görüşme sonucunda; 22/04/2010 tarihli ve 316/2 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen “Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılmasına ve yeni yönerge taslağının kabulüne, SDÜ YÖS takvimi ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize başvuruda bulunacak uluslararası öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve yerleştirme takviminin ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Kurumiçi ve Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 06/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04-01 sayılı yazısı ekinde bulunan 06/01/2015 tarihli ve 149/08 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi nin ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10- Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı açılması ile ilgili teklif dosyasında sehven 8 olarak bildirilen ders AKTS’lerinin 6 olarak değiştirilmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 06/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04-01 sayılı yazısı ekinde bulunan 06/01/2015 tarihli ve 149/09 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsünün 17/12/2014 tarihli ve 712/15 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı açılması ile ilgili teklif dosyasında sehven 8 olarak bildirilen ders AKTS’lerinin 6 olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- “Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” değişikliği

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 06/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04-01 sayılı yazısı ekinde bulunan 06/01/2015 tarihli ve 149/10 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Tıp Fakültesinin 26/11/2014 tarihli ve 479/04 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; “Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” değişiklik teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu “Gıda Teknolojisi II. Öğretim” programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 80 (seksen) öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 06/01/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04-01 sayılı yazısı ekinde bulunan 06/01/2015 tarihli ve 149/05 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu “Gıda Teknolojisi II. Öğretim” programına 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 80 (seksen) öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 
Yayın Tarihi: 6.1.2015
Okunma Sayısı: 746
Yayınlayan: SDÜ basın
Yukarı çık