Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 434

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 18/12/2014

Toplantı Sayısı: 434

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Yayın Koordinatörlüğü ve Yayın İnceleme Komitesi Üyelerinin 3 yılı geçmesi sebebiyle Yayın Koordinatörlüğü ve Yayın İnceleme Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 08/12/2014 tarihli ve 87605411-824.01-2507 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Yayın Koordinatörlüğü ve Yayın İnceleme Komitesi Üyelerinin görev sürelerinin 3 yılı geçmesi sebebiyle, Yayın Koordinatörlüğü Çalışma İlkeleri ve Yönergesinin 12 ve 13 üncü maddeleri gereğince aşağıda isimleri belirtilen öğretim üyelerinin Yayın Koordinatörlüğü ve Yayın İnceleme Komitesi Üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yayın Koordinatörlüğü

1-                 Prof. Dr. Menderes COŞKUN          (Yayın Koordinatörü) Fen-Edebiyat Fakültesi

2-                 Prof. Dr. Ertuğrul DURAK               Mühendislik Fakültesi

3-                 Doç. Dr. Nejdet ADANIR                Diş Hekimliği Fakültesi

Yayın İnceleme Komitesi Üyeleri

1-                  Prof. Dr. Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI         İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2-                  Prof. Dr. Mehmet SALTAN                         Mühendislik Fakültesi

3-                  Prof. Dr. Yusuf CİVAN                               Fen-Edebiyat Fakültesi

4-                  Doç. Dr. Hüseyin FAKİR                             Orman Fakültesi

5-                  Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU            İlahiyat Fakültesi

6-                  Doç. Dr. Fatma Handan GİRAY                 Ziraat Fakültesi

3- Sağlık Bilimleri Etik Kurulu üyeliğinden ayrılan Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah DOĞAN’ın yerine yeni bir etik kurul üyesi seçilmesi

Etik Kurulu Başkanlığının 01/12/2014 tarihli ve 87432956/050.99/117 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Üniversitemiz Senatosunun 05/12/2013 tarihli ve 418/11 sayılı kararı ile Sağlık Bilimleri Etik Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah DOĞAN’ın üniversitemizden ayrılması nedeni ile Üniversitemiz Etik Kurul Yönergesinin 9 uncu maddesi uyarınca yerine Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa AKÇAM’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Kamu Personeli Seçme Sınavını kazanarak, Diş Hekimliği Fakültesinde göreve başlayan aynı zamanda Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği II. Öğretim programına yatay geçiş yapan ve 20 Ekim 2014 güz döneminde intibakı tamamlanarak ders kaydı yapılan 1321001327 nolu öğrenci Fatih YAVUZARSLAN’ın ve benzer durumdaki öğrencilerin kayıt öncesi süre içindeki ders devam/devamsızlık durumları

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 11/12/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/53 sayılı yazısı ekinde bulunan 09/12/2014 tarihli ve 148/01 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Kamu Personeli Seçme Sınavını kazanarak, Diş Hekimliği Fakültesinde göreve başlayan aynı zamanda Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği II. Öğretim programına yatay geçiş yapan 1321001327 nolu öğrenci Fatih YAVUZARSLAN’ın ve benzeri durumdaki öğrenciler için mevzuattan ve sistemden kaynaklanan gecikmelerin söz konusu olması durumunda kayıt tarihinden yarıyıl/yılsonuna kadar olan süre baz alınarak derse devam durumlarının belirlenmesine ve kayıt öncesi süre içindeki devam/devamsızlık durumlarının derse devam hesabında dikkate alınmamasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 
5- 24-25 Ocak 2015 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz yarıyılı final sınavları yapılacağından dolayı 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi Güz Yarıyılı bütünleme sınav tarihlerinin 26–29 Ocak 2015 olarak değiştirilmesi ile Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınav tarihlerinin 31 Ocak – 01 Şubat 2015 olarak değiştirilmesine ve benzeri şekilde daha sonra yapılabilecek değişiklikler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yetkili kılınması

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 17/12/2014 tarihli ve 87902589-103-2917 sayılı yazısı ile Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 11/12/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/53 sayılı yazısı ekinde bulunan 09/12/2014 tarihli ve 148/02 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 24-25 Ocak 2015 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz yarıyılı final sınavları yapılacağından dolayı 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi Güz Yarıyılı bütünleme sınav tarihlerinin 26–29 Ocak 2015 olarak değiştirilmesi ile Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınav tarihlerinin 31 Ocak – 01 Şubat 2015 olarak değiştirilmesine ve benzeri şekilde daha sonra yapılabilecek değişiklikler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci bendi gereğince ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavının ING-101 ve ING-102 derslerine ilaveten ING-111 ve ING-112 dersleri için de uygulanmasına, bu derslerin muafiyet sınavlarının 2014-2015 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılının ilk haftasına kadar olan süre içinde, takip eden eğitim-öğretim yıllarında ise her yıl güz yarıyılı başında akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 11/12/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/53 sayılı yazısı ekinde bulunan 09/12/2014 tarihli ve 148/04 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci bendi gereğince ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavının ING-101 ve ING-102 derslerine ilaveten ING-111 ve ING-112 dersleri için de uygulanmasına, bu derslerin muafiyet sınavlarının 2014-2015 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılının ilk haftasına kadar olan süre içinde, takip eden eğitim-öğretim yıllarında ise her yıl güz yarıyılı başında akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Üniversitemiz Enstitülerinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı lisansüstü öğrenci kontenjanları ile başvuru koşulları ve takvimi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 11/12/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/53 sayılı yazısı ekinde bulunan 09/12/2014 tarihli ve 148/05 sayılı Koordinatörlük Kararı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 18/12/2014 tarihli ve 703359662-402.01-2919 sayılı yazısı ekinde bulunan Güzel Sanatlar Enstitüsünün 17/12/2014 tarihli ve 39798394-301.05.02/192-330 sayılı yazısı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 17/12/2014 tarihli ve 703359662-402.01-2909 sayılı yazısı ekinde bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsünün 12/12/2014 tarihli ve 102/04 sayılı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 17/12/2014 tarihli ve 703359662-402.01-2916 sayılı yazısı ekinde bulunan Fen Bilimleri Enstitüsünün 15/12/2014 tarihli ve 75/02 sayılı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 18/12/2014 tarihli ve 703359662-402.01-2920 sayılı yazısı ekinde bulunan Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 18/12/2014 tarihli ve 08/01 sayılı Kurul Kararları görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı lisansüstü öğrenci kontenjanları ile başvuru koşulları ve takviminin ilgili birimlerden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 
8- 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı durdurulan Gönen Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler II. Öğretim Programı öğrencisi Faysal TURAN’ın 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında kaydını dondurduğu için döneminde alamadığı dersleri Yerel Yönetimler I. Öğretim programında alması ve kaydının I. Öğretime aktarılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 11/12/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/53 sayılı yazısı ekinde bulunan 09/12/2014 tarihli ve 148/03 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı durdurulan Gönen Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler II. Öğretim Programı 1324613018 numaralı öğrencisi Faysal TURAN’ın 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında kaydını dondurduğu için döneminde alamadığı dersleri Yerel Yönetimler I. Öğretim programında almasına ve kaydının I. Öğretime aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Yayın Tarihi: 18.12.2014
Okunma Sayısı: 737
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık