Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 433


T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 26/11/2014

Toplantı Sayısı: 433

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Üniversitemiz Senatosunun 19/06/2014 tarihli ve 427/9 sayılı kararıyla uygun görülen 2014-2015 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde yer alan mazeret sınav tarihlerinin güz yarıyılı için 15-19 Aralık 2014, bahar yarıyılı için 04-08 Mayıs 2015 olarak değiştirilmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 11/11/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/44 sayılı yazısı ekinde bulunan 04/11/2014 tarihli ve 146/01 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Senatosunun 19/06/2014 tarihli ve 427/9 sayılı kararıyla uygun görülen 2014-2015 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde yer alan mazeret sınav tarihlerinin güz yarıyılı için 15-19 Aralık 2014, bahar yarıyılı için 04-08 Mayıs 2015 olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3- Süleyman Demirel Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge değişikliği

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 11/11/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/44 sayılı yazısı ekinde bulunan 04/11/2014 tarihli ve 146/02 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- 24 Eylül 2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 13 üncü maddesinin 2. bendinde yer alan “Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programında öğrenim gören öğrenciler üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esasına tabi olur.” hükmü gereğince Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının I. Öğretime aktarılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 11/11/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/44 sayılı yazısı ekinde bulunan 04/11/2014 tarihli ve 146/04 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 28/10/2014 tarihli ve 87902589-302-2461 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 24 Eylül 2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 13 üncü maddesinin 2. bendinde yer alan “Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programında öğrenim gören öğrenciler üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esasına tabi olur.” hükmü gereğince Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, Teknik

Bilimler Meslek Yüksekokulu, Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının I. Öğretime aktarılması uygun görülen öğrencilerin aktarım teklifinin ilgili birimlerden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Teknoloji Fakültesinin Teknik Öğretmenler için düzenlenecek olan Mühendislik Tamamlama Programında okutulacak dersler

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 11/11/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/44 sayılı yazısı ekinde bulunan 04/11/2014 tarihli ve 146/05 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Teknoloji Fakültesinin 22/10/2014 tarihli ve 199/08, 199/09 ve 199/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararları görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Teknoloji Fakültesinin Teknik Öğretmenler için düzenlenecek olan Mühendislik Tamamlama Programında okutulacak derslerle ilgili teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Orman Fakültesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Çift Anadal/Yandal Ders Planları değişikliği

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 11/11/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/44 sayılı yazısı ekinde bulunan 04/11/2014 tarihli ve 146/06 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Orman Fakültesinin 23/09/2014 tarihli ve 406/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Orman Fakültesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Çift Anadal/Yandal Ders Planları değişik teklifinin ilgili birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- Süleyman Demirel Üniversitesi Taşıt Kullanım Yönergesinde değişiklik yapılması

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 13/11/2014 tarihli ve 73473941-010-45-1934 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Üzerinde değişiklik yapılarak son şekli verilen “Süleyman Demirel Üniversitesi Taşıt Kullanım Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz 06/09/2012 tarihli ve 387/10 sayılı Senato Kurulu Kararında Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersinin Uygulama Esaslarının 10 uncu maddesinde Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersi “2012-2013 eğitim-öğretim yılında 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.” ifadesi yer almaktadır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 2. Sınıf öğrencileri şu anda son sınıfta olup Bologna müfredatına tabidir ve ders planlarında Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersi yer almamaktadır. Bu durumda olan öğrencilerin bu dersten sorumlu olup olmayacağı hususunun görüşülmesi
Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/11/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/48 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/11/2014 tarihli ve 147/04 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz 06/09/2012 tarihli ve 387/10 sayılı Senato Kurulu Kararında Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersinin Uygulama Esaslarının 10 uncu maddesinde Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersi “2012-2013 eğitim-öğretim yılında 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.” ifadesi yer almaktadır. Sadece Bologna 2012 müfredatına tabi olan öğrencilerin Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersini almalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Süleyman Demirel Üniversitesi arasında Kooperatifçilik Eğitimine İlişkin İşbirliği Protokolü

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/11/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/48 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/11/2014 tarihli ve 147/05 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Süleyman Demirel Üniversitesi arasında Kooperatifçilik Eğitimine İlişkin İşbirliği Protokolü teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz bünyesinde “Spor Bilimleri Fakültesi” kurulması ve bu fakülte bünyesinde “Spor Bilimleri Bölümü, Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü, Antrenörlük Bölümü, Rekreasyon Bölümü” açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/11/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/48 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/11/2014 tarihli ve 147/06 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 05/11/2014 tarihli ve 70335962-101.02.01-2523 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz bünyesinde “Spor Bilimleri Fakültesi” kurulmasına ve bu fakülte bünyesinde “Spor Bilimleri Bölümü, Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü, Antrenörlük Bölümü, Rekreasyon Bölümü” programlarının açılmasının uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz “Trimester Uygulanan Meslek Yüksekokulları Programları İçin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” değişikliği
Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/11/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/48 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/11/2014 tarihli ve 147/08 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz “Trimester Uygulanan Meslek Yüksekokulları Programları İçin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” değişiklik teklifinin ilgili birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12- Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Kılıçaslan Yerleşkesi Yönetim Danışmanlık Sistemi Yönergesi”
Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/11/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/48 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/11/2014 tarihli ve 147/09 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Kılıçaslan Yerleşkesi Yönetim Danışmanlık Sistemi Yönergesi” teklifinin ilgili birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

13- Teknik Öğretmenler için düzenlenecek olan Mühendislik Tamamlama Programı kapsamında Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Lisans Programından mezun olanlar için Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde verilecek dersler
Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 19/11/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/48 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/11/2014 tarihli ve 147/10 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Teknoloji Fakültesinin 22/10/2014 tarihli ve 201/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Teknik Öğretmenler için düzenlenecek olan Mühendislik Tamamlama Programı kapsamında Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Lisans Programından mezun olanlar için Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde verilecek derslerle ilgili teklifin aşağıdaki şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Mühendislik Tamamlama Programları Çalışma Komisyonu tarafından Belirlenen Dersler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dersleri

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

Dönemi

Mühendislik Matematiği

EEM-207

Mühendislik Matematiği

Güz

Sayısal Elektronik Devreleri

EEM-205

Sayısal Sistemler

Güz

Sayısal Haberleşme

EEM-353

Sayısal Haberleşme

Güz

Elektrik Makinaları I

EEM-303

Elektrik Makinaları I

Güz

Düşük Gerilim Güç Sistemleri

EEM-473

Yüksek Gerilim Tekniği

Güz

Güç Sistemleri

EEM-305

Güç Sistem Analizi

Güz

Devre Analizi

EEM-202

Devre Analizi II

Bahar

Analog Elektronik Devreleri I

EEM-306

Aydınlatma Tek. Ve Tes. Projesi

Bahar

Analog Elektronik Devreleri II

EEM-204

Elektronik II

Bahar

Elektromanyetik Alan Teorisi

EEM-206

Elektromanyetik Alan Teorisi

Bahar

Kontrol Sistemleri

EEM-302

Kontrol Sistemleri I

Bahar

Mikrodalga Devreleri

EEM-358

Enerji iletimi

Bahar

Elektrik Makinaları II

EEM-304

Elektrik Makinaları II

Bahar

Güç Elektroniği

EEM-350

Güç Elektroniği

Bahar

 

 

 
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Okunma Sayısı: 734
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık