Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 432

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 22/10/2014

Toplantı Sayısı: 432

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Doktora Programı” açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 08/10/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-42 sayılı yazısı ekinde bulunan 08/10/2014 tarihli ve 145/03 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsünün 22/09/2014 tarihli ve 74/03 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Doktora Programı” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bünyesinde;“Hukuk Bölümü” açılması ve bu Bölüm bünyesinde “Adalet Programı” açılması ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 100 (yüz) öğrenci alınması,“Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü” açılması ile bu Bölüm bünyesinde “Yaşlı Bakımı Programı” açılması ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 100 (yüz) öğrenci alınması, Mevcut olan Bilgisayar Teknolojileri Bölümü bünyesinde “İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı” ile “Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği” ve “Bilgisayar Teknolojisi Programları”nın açılarak, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 100 (yüz)’er öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 08/10/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/42 sayılı yazısı ekinde bulunan 08/10/2014 tarihli ve 145/04 sayılı Koordinatörlük Kararının görüşülmesi sonucunda;

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bünyesinde;

- “Hukuk Bölümü” açılmasına ve bu Bölüm bünyesinde “Adalet Programı” açılması ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 100 (yüz) öğrenci alınmasına,

- ,“Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü” açılarak bu Bölüm bünyesinde “Yaşlı Bakımı Programı” açılmasına ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 100 (yüz) öğrenci alınmasına,

- Mevcut olan Bilgisayar Teknolojileri Bölümü bünyesinde “İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı” ile “Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği” ve “Bilgisayar Teknolojisi Programları”nın açılmasına, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 100 (yüz)’er öğrenci alınmasına,

Konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi

4- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümünden 23/09/2011 tarihinde kayıt sildiren, 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 6353 Sayılı Kanunun 173 üncü Maddesi ile eklenen geçici 58 inci Madde hükümlerinden yararlanıp ayrıldığı yükseköğretim kurumuna 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaptırıp işi veya ikametinin ilimizde bulunduğunu belgeleyen ve aynı Kanun kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne yatay geçiş talebinde bulunan Şahin DEMİRTAŞ’ın durumu

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 08/10/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-42 sayılı yazısı ekinde bulunan 08/10/2014 tarihli ve 145/05 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsünün 24/09/2014 tarihli ve 675/03/b sayılı Yönetim Kurulu Kararı incelendi.

İnceleme sonucunda; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümünden 23/09/2011 tarihinde kayıt sildiren, 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 6353 Sayılı Kanunun 173 üncü Maddesi ile eklenen geçici 58 inci Madde hükümlerinden yararlanıp ayrıldığı yükseköğretim kurumuna 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaptırıp işi veya ikametinin ilimizde bulunduğunu belgeleyen ve aynı Kanun kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne yatay geçiş talebinde bulunan Şahin DEMİRTAŞ’ın yatay geçiş talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- Süleyman Demirel Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesinin 7 nci Maddesinin (Madde 7- (1) Özel öğrenci statüsünde geçirilecek toplam süre aralıklı veya sürekli olarak bir eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır.) kaldırılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 08/10/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04-42 sayılı yazısı ekinde bulunan 08/10/2014 tarihli ve 145/03 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesinin 7 nci Maddesinin (Madde 7- (1) Özel öğrenci statüsünde geçirilecek toplam süre aralıklı veya sürekli olarak bir eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır.) kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Süleyman Demirel Üniversitesi Taşıt Kullanım Yönergesinde değişiklik yapılması

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 13/10/2014 tarihli ve 73473941-010-38-1668 sayılı yazısı görüşülmesi sonucunda; Üzerinde değişiklik yapılarak son şekli verilen “Süleyman Demirel Üniversitesi Taşıt Kullanım Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülecek olan 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ön kayıt duyurusu ve alım esasları

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 22/10/2014 tarihli ve 70335962-104.01.07-2381 sayılı yazısı ekinde bulunan Eğitim Fakültesi Dekanlığının 2110/2014 tarihli ve 134/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülecek olan 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıt Duyurusu ve Alım Esaslarına ilişkin teklifin ilgili birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8- Yurtdışında yaşayan Üniversitemiz öğrencilerinin Ülkemize girişlerinde yaşadıkları vize problemleri nedeniyle kayıt yenileme işlemlerini zamanında yapamadıkları ve bu nedenle mağdur olan tüm öğrencilerimizin 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde mazeretli kayıt yenilemelerinin yapılması

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 21/10/2014 tarihli ve 70335962-301.02-2380 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Yurtdışında yaşayan Üniversitemiz öğrencilerinin Ülkemize girişlerinde yaşadıkları vize problemleri nedeniyle kayıt yenileme işlemlerini zamanında yapamayan ve bu nedenle mağdur olan tüm öğrencilerimizin 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde mazeretli kayıt yenilemelerinin yapılmasına ilişkin teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 
Yayın Tarihi: 22.10.2014
Okunma Sayısı: 716
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık