Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 430

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 14/08/2014

Toplantı Sayısı: 430

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Üniversitemiz Isparta Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümüne bağlı olarak “Marka İletişim” ve “Medya ve İletişim” programları, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı olarak “Hava Lojistiği”, “Enerji Tesisleri İşletmeciliği” ve “Spor Yönetimi” Programları, “Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü”nün açılması ile bu bölüme bağlı olarak “Çağrı Merkezi Hizmetleri” programının, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne bağlı olarak “İkram Hizmetleri” programlarının birinci öğretime açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/08/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/33 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/08/2014 tarihli ve 143/1 sayılı Koordinatörlük Kararının görüşülmesi sonucunda;

Isparta Meslek Yüksekokulu;

- Pazarlama ve Reklamcılık Bölümüne bağlı olarak “Marka İletişim” ve “Medya ve İletişim” birinci öğretim programlarının,

- Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı olarak “Hava Lojistiği”, “Enerji Tesisleri İşletmeciliği” ve “Spor Yönetimi” birinci öğretim programlarının,

- “Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü”nün açılması ile bu bölüme bağlı olarak “Çağrı Merkezi Hizmetleri” birinci öğretim programının,

- Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne bağlı olarak “İkram Hizmetleri” birinci öğretim programının açılmasına,

Konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında ortak doktora programı açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/08/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/33 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/08/2014 tarihli ve 143/2 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında ortak doktora programı açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Programı açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/08/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/33 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/08/2014 tarihli ve 143/3 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 11/08/2014 tarihli ve 73/2 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Programı açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz bünyesinde “Sivil Havacılık Yüksekokulu” kurulması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/08/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/33 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/08/2014 tarihli ve 143/4 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Üniversitemiz bünyesinde faaliyet göstermek üzere “Sivil Havacılık Yüksekokulu” kurulmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/08/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/33 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/08/2014 tarihli ve 143/5 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 11/08/2014 tarihli ve 73/3 sayılı Kurul Kararının görüşülmesi sonucunda; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü “İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı” ile “Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı”na 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı öğrenci kontenjanları ile verilecek ilanın ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri  Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına öğrenci alınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/08/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/33 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/08/2014 tarihli ve 143/6 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 08/08/2014 tarihli ve 6/2 sayılı Kurul Kararının görüşülmesi sonucunda; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı”na 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ilave öğrenci kontenjanları ile verilecek ilanın ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsünde okutulacak olan ve daha önce kabul edilen ders listesine eklenmesi sehven unutulan derslerin eklenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/08/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/33 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/08/2014 tarihli ve 143/9 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğünün 25/07/2014 tarihli ve 22/3 sayılı Kurul Kararının görüşülmesi sonucunda; Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsünde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemleri için okutulacak olan ve daha önce kabul edilen ders listesine eklenmesi sehven unutulan derslerin ilgili birimin teklif ettiği şekliyle eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

9- “Süleyman Demirel Üniversitesi Engelli Öğrenci Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin kabul edilmesi ile Üniversitemiz Senatosunca daha önce kabul edilen adı geçen Yönergenin yürürlükten kaldırılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/08/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/33 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/08/2014 tarihli ve 143/8 sayılı Koordinatörlük Kararının görüşülmesi sonucunda; “Süleyman Demirel Üniversitesi Engelli Öğrenci Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne;

Yukarıda adı geçen Yönergenin kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmesi nedeniyle Üniversitemiz Senatosunca 20/06/2014 tarihli ve 381/8 sayılı Kararı ile kabul edilen Süleyman Demirel Üniversitesi Engelli Öğrenci Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin yürürlükten kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Süleyman Demirel Üniversitesi Kitap Tanıtım ve Satış Stant Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Yönergenin değerlendirilmesi

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 22/07/2014 tarih ve 36778021-756.02-1395 sayılı yazısı ekinde teklif edilen “Süleyman Demirel Üniversitesi Kitap Tanıtım ve Satış Stant Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Yönerge” görüşmeye açılarak değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda; “Süleyman Demirel Üniversitesi Kitap Tanıtım ve Satış Stant Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Yönerge” ile ilgili Üniversitemiz Fakültelerinin de görüşlerinin alınmasından sonra Senato Kurulunda görüşülmek üzere tekrar teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Süleyman Demirel Üniversitesi Taşıt Kullanım Yönergesinde değişiklik yapılması

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 23/07/2014 tarih ve 73473941-050.02-425/1176 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Üzerinde değişiklik yapılarak son şekli verilen “Süleyman Demirel Üniversitesi Taşıt Kullanım Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda bitirilmek üzere Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılması ile kontenjanının belirlenmesi

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 14/08/2014 tarihli ve 70335962-104.01.07-1825 sayılı yazısı ekinde bulunan Eğitim Fakültesi Dekanlığının 14/08/2014 tarihli ve 124/16 sayılı Kurul Kararı incelendi.

İnceleme sonucunda; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda bitirilmek üzere Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına, açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2500 (ikibinbeşyüz) kişilik kontenjan ayrılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

13- Erasmus Değişim Programı kapsamında Tıp Fakültesinde öğrenim görecek olan Tobia TOMESELLO’nun alacağı derslerin açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 14/08/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/33 sayılı yazısı ekinde bulunan 14/08/2014 tarih ve 143/13 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Tıp Fakültesi Dekanlığının 09/07/2014 tarihli ve 457/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Erasmus Değişim Programı kapsamında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Tıp Fakültesinde öğrenim görecek olan Tobia TOMESELLO’nun alacağı derslerin ilgili birimin teklif ettiği şekliyle açılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 
Yayın Tarihi: 14.8.2014
Okunma Sayısı: 722
Yayınlayan: SDÜ basın
Yukarı çık