Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 429

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 17/07/2014

Toplantı Sayısı: 429

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Üniversitemiz öğretim üyelerinden 4 öğretim üyesinin 4 yıl süre ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyon Üyesi olarak görevlendirilmesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin 15/07/2014 tarihli ve 46422692-604.02-47 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje Teklifi Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinin 5 inci maddesi gereğince Senato Üyelerince Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyon Üyesi olarak görevlendirilmek üzere aşağıda ünvanı, adı-soyadı ve birimi belirtilen öğretim üyeleri Rektör Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU’na önerildi.

Rektör Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU’nunda olumlu görüşü üzerine aşağıda belirtilen öğretim üyelerinin 4 (dört) yıl süre ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyon Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Ünvanı, adı-soyadı          :                  Birimi                            :

Prof. Dr. Hüseyin YAVUZ               Mühendislik Fak. Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hüseyin FAKİR                 Orman Fak. Öğretim Üyesi

Doç. Yusuf KEŞ                                Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY          Teknoloji Fak. Öğretim Üyesi

3- Üniversitemiz birimlerine kurumlararası yurtdışı yatay geçiş başvurularında ÖSYS puanı olmayanların nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 16/07/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/30 sayılı yazısı ekinde bulunan 16/07/2014 tarihli ve 142/1 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergenin Başvuruların Değerlendirilmesi Başlıklı Bölümünün 8 inci maddesine eklenen 1 inci ek maddenin 2 inci bendinde “Yurtdışı kontenjanına yerleştirme işlemi ise adayların %50 genel not ortalaması ve %50 ÖSYS puanı dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru tercih sırasına bağlı olarak kontenjan sayısınca yapılır. Elde edilen puanın eşit olması halinde ÖSYS taban puanı yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik söz konusu ise varsa geçmek istenilen programın ortak derslerindeki başarısı yüksek olan yerleştirilir.” hükmü yer almaktadır.

Üniversitemiz birimlerine ÖSYS puanı olmayan öğrencilerin kurumlararası yurtdışı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, geçmek istedikleri program için öğrencinin ilk kayıt olduğu yılda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla öğrenci yerleştirmesi yapan tüm üniversiteler arasından o programa ait en düşük taban puanın öğrencinin ÖSYS puanı olarak alınmasına oy birliği ile karar verildi.

4- İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinden Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne 2014-2015 eğitim-öğretim yılında üçüncü sınıftan geçiş yapacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 16/07/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/30 sayılı yazısı ekinde bulunan 16/07/2014 tarihli ve 142/5 sayılı Koordinatörlük Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinden Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne 2014-2015 eğitim-öğretim yılında üçüncü sınıftan geçiş yapacak öğrenciler için İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü birinci öğretim öğrencilerine 50 (elli) kontenjan, ikinci öğretim öğrencilerine 50 (elli) kontenjan olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Isparta Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümüne bağlı olarak “Marka İletişim” birinci öğretim programı ile “Medya ve İletişim” birinci öğretim programının, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı olarak “Hava Lojistiği” birinci öğretim, “Enerji Tesisleri İşletmeciliği” birinci öğretim ve “Spor Yönetimi” birinci öğretim programlarının, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne bağlı olarak “Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası” birinci öğretim programının, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne bağlı olarak “İkram Hizmetleri” birinci öğretim Programının açılması, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünün açılması ve bu bölüme bağlı olarak “Çağrı Merkezi Hizmetleri” birinci öğretim programının açılmasına ilişkin teklifin değerlendirilmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 16/07/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/30 sayılı yazısı ekinde bulunan 16/07/2014 tarihli ve 142/2 sayılı Koordinatörlük Kararı ile teklif edilen Üniversitemiz Isparta Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümüne bağlı olarak “Marka İletişim” birinci öğretim programı ile “Medya ve İletişim” birinci öğretim programının, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı olarak “Hava Lojistiği” birinci öğretim, “Enerji Tesisleri İşletmeciliği” birinci öğretim ve “Spor Yönetimi” birinci öğretim programlarının, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne bağlı olarak “Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası” birinci öğretim programının, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne bağlı olarak “İkram Hizmetleri” birinci öğretim Programının açılması ile Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünün açılması ve bu bölüme bağlı olarak “Çağrı Merkezi Hizmetleri” birinci öğretim programının açılmasına ilişkin teklif değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda; Yukarıda açılması teklif edilen bölüm ve programların Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Toplantısında yeniden görüşülmesinden sonra Senato Kurulunda görüşülmek üzere tekrar teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümüne alınacak öğrencilerin seçimi, başvuruları ve yerleştirilmesinde uyulacak kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü 2014-2015 Ön Kayıt Başvuruları ve Yerleştirme Sisteminin belirlenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 16/07/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/30 sayılı yazısı ekinde bulunan 16/07/2014 tarihli ve 142/3 sayılı Koordinatörlük Kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 07/07/2014 tarihli ve 46/1 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümüne alınacak öğrencilerin seçimi, başvuruları ve yerleştirilmesinde uyulacak kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü 2014-2015 Ön Kayıt Başvuruları ve Yerleştirme Sisteminin ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz 2014-2015 eğitim-öğretim yılı çift anadal/yandal kontenjanları ve kabul koşulları ile ders planları

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 16/07/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/30 sayılı yazısı ekinde bulunan 16/07/2014 tarihli ve 142/8 sayılı Koordinatörlük Kararının görüşülmesi sonucunda; Üniversitemiz 2014-2015 eğitim-öğretim yılı çift anadal/yandal kontenjanları ve kabul koşullarının ekteki şekliyle, ders planlarının ise ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına ait 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ders planları

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 16/07/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/30 sayılı yazısı ekinde bulunan 16/07/2014 tarihli ve 142/9 sayılı Koordinatörlük Kararının görüşülmesi sonucunda; Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına ait 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ders planlarının ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz ile Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Valencia College arasında yapılacak olan ve İngilizce-Türkçe olarak hazırlanan “Bilimsel İşbirliği Protokolü”

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün 30/06/2014 tarihli ve 64432659-050.01-98 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Üniversitemiz ile Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Valencia College arasında yapılacak olan ve İngilizce-Türkçe olarak hazırlanan “Bilimsel İşbirliği Protokolü” nün uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz ile Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Palm Beach State College  arasında yapılacak olan ve İngilizce-Türkçe olarak hazırlanan “Bilimsel İşbirliği Protokolü”

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün 30/06/2014 tarihli ve 64432659-050.01-97 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Üniversitemiz ile Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Palm Beach State College  arasında yapılacak olan ve İngilizce-Türkçe olarak hazırlanan “Bilimsel İşbirliği Protokolü” nün uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz ile Kosova’da bulunan Prizren İş Adamları ve Esnaf Derneği arasında yapılacak olan ve Türkçe olarak hazırlanan “Bilimsel İşbirliği Protokolü”

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün 12/05/2014 tarihli ve 64432659-050.01-94 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Üniversitemiz ile Kosova’da bulunan Prizren İş Adamları ve Esnaf Derneği arasında yapılacak olan ve Türkçe olarak hazırlanan “Bilimsel İşbirliği Protokolü”nün uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 16/07/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/30 sayılı yazısı ekinde bulunan 16/07/2014 tarihli ve 142/11 sayılı Koordinatörlük Kararının incelenmesi sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin ikinci bölümünün 6 ncı maddesine (h) ve (ı) bentlerinin eklenmesi ile 14 üncü maddede yapılan değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 
Yayın Tarihi: 17.7.2014
Okunma Sayısı: 739
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık