Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 428

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 30/06/2014

Toplantı Sayısı: 428

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Üniversitemizi Üniversitelerarası Kurulda temsil eden Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Numan TAMER’in istifa etmesi nedeniyle boşalan Üniversitemiz Üniversitelerarası Kurul Temsilciliğine profesör belirlenmesi

Personel Dairesi Başkanlığının 25/06/2014 tarihli ve 97620747-903.02.01-7902 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Üniversitemizi Üniversitelerarası Kurulda temsil eden Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Numan TAMER’in, 17/06/2014 tarihinde istifa etmesi nedeniyle boşalan Üniversitemiz Üniversitelerarası Kurul Temsilciliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman SEYDİ’nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrencileri tüm derslerini uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirdiklerinden, Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler (REK-202) dersinden muaf tutulmaları

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/1 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 12/06/2014 tarihli ve 49/1 sayılı Kurul Kararının görüşülmesi sonucunda; Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu öğrencileri tüm derslerini uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirdiklerinden, Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler (REK-202) dersinden muaf tutulmalarına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılına ait derslerin açılması, güncellenmesi ve sonlanması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/6 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğünün 15/05/2014 tarihli ve 20/1 sayılı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 09/06/2014 tarihli ve 72/2 sayılı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 28/05/2014 tarihli ve 5/1 sayılı Kurul Kararları görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılına ait derslerin açılması, güncellenmesi ve sonlanmasının ilgili birimlerin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı ile Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Programı, Disiplinlerarası Su Yönetimi Anabilim Dalı kurulması ile bu anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programı açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/4 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğünün 09/06/2014 tarihli 72/3, 72/4, 72/5, 72/6 ve 72/7 sayılı Kurul Kararları görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

-          Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı,

-          Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı,

-          Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Programı,

-          Disiplinlerarası Su Yönetimi Anabilim Dalı kurulması ile bu anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programı açılmasına,

Konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalında Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans programı açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/3 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğünün 16/06/2014 tarihli ve 99/5-a, 99/5-b sayılı Kurul Kararları görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalında Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı,

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans programı açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Arapça Yüksek Lisans ve Arapça Doktora Programı açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/5 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğünün 16/06/2014 tarihli ve 99/6 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında “Arapça Yüksek Lisans” ve “Arapça Doktora Programı” açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kurumlararası yatay geçiş ve yurtdışı yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takviminin belirlenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/8 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kurumlararası yatay geçiş ve yurtdışı yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takviminin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kurumiçi yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin belirlenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/7 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kurumiçi yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı yüksek lisans ve doktora öğrenci kontenjanları ve başvuru koşullarının belirlenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/9 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 09/06/2014 tarih ve 72/1 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı yüksek lisans ve doktora öğrenci kontenjanları ve başvuru koşullarının ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü öğrenci kontenjanları ile ilan metninin belirlenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/10 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 23/06/2014 tarihli ve 14/1 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü öğrenci kontenjanları ile ilan metninin ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı ile Sanat ve Tasarım (Sanatta Yeterlik) Anasanat Dalına ait 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü öğrenci kontenjanları ile ilan metninin belirlenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/11 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğünün 20/06/2014 tarihli ve 21/1 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı ile Sanat ve Tasarım (Sanatta Yeterlik) Anasanat Dalına ait 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü öğrenci kontenjanları ile ilan metninin ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz Eğitim Fakültesinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle mezuniyet aşamasında olanlar için 600 (altıyüz) kişilik kontenjanın alanlara tahsisi ile bu kontenjanlara yerleştirmede dikkat edilecek hususların belirlenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/16 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Eğitim Fakültesi Dekanlığının 27/06/2014 tarihli ve 118/2 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Eğitim Fakültesinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle mezuniyet aşamasında olanlar için 600 (altıyüz) kişilik kontenjanın alanlara tahsisi ile bu kontenjanlara yerleştirmede dikkat edilecek hususların ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

14- Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/14 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ekinde bulunan Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezinin 09/06/2014 tarihli ve 22/2 sayılı Kurul Kararı incelendi.

İnceleme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne,

Yukarıda adı geçen Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımı safhasında Başbakanlık tarafından istenen şekli ve maddi düzeltmeleri yapmaya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

15- Süleyman Demirel Üniversitesi “Yandal Programı Yönergesi”, “Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge”, “Özel Öğrenci Yönergesi” ile “Çift Anadal Programı Yönergesi”nde değişiklik yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 30/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/26 sayılı yazısı ekinde bulunan 30/06/2014 tarihli ve 141/2 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı incelendi.

İnceleme sonucunda; 02/05/2014 tarihli ve 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda Süleyman Demirel Üniversitesi “Yandal Programı Yönergesi”, “Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge”, “Özel Öğrenci Yönergesi” ile “Çift Anadal Programı Yönergesi”nde yapılan değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 
Yayın Tarihi: 30.6.2014
Okunma Sayısı: 717
Yayınlayan: SDÜ basın
Yukarı çık