Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 427

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 19/06/2014

Toplantı Sayısı: 427

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde “Girişimcilik ve Yenilikçilik Anabilim Dalı” açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 12/03/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/11 sayılı yazısı ekinde bulunan 11/03/2014 tarihli ve 136/10 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 18/02/2014 tarihli ve 115/1 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde “Girişimcilik ve Yenilikçilik Anabilim Dalı’’ açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim ile ilgili hususların Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığınca yürütülmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 18/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/25 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/06/2014 tarihli ve 140/3 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile İlahiyat  Fakültesi Dekanlığının 14/05/2014 tarihli ve 111/6 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesine eklenen “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.” fıkrası uyarınca Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığınca yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünde Deontoloji Anabilim Dalı olarak yer alan anabilim dalı isminin “Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı” olarak değiştirilmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 18/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/25 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/06/2014 tarihli ve 140/5 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Tıp Fakültesi Dekanlığının 21.05.2014 tarihli ve 73/3 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünde Deontoloji Anabilim Dalı olarak yer alan anabilim dalı isminin “Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı” olarak değiştirilmesine, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı özel yetenek sınavı kontenjanları ile sınav tarihlerinin belirlenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 18/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/25 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/06/2014 tarihli ve 140/10 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının 04.06.2014 tarihli ve 476/1, 476/2 sayılı Kurul Kararları görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı özel yetenek sınavı kontenjanları ile sınav tarihlerinin ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsüne ait 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı yüksek lisans ve doktora öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarının belirlenmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 18/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/25 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/06/2014 tarihli ve 140/15 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 28/05/2014 tarihli ve 5/2 sayılı, Sosyal Bilimler Enstitüsünün 16/06/2014 tarihli ve 99/4 sayılı  Kurul Kararları görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsüne ait 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı yüksek lisans ve doktora öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarının ilgili birimlerin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarda 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında okutulacak derslerin açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 18/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/25 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/06/2014 tarihli ve 140/14 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü  Müdürlüğünün 16/06/2014 tarihli ve 99/3 sayılı Kurul Kararı incelendi.

İnceleme sonucunda; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarda 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında okutulacak derslerin ilgili birimin teklif ettiği şekliyle açılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek lisansüstü programların ders teklifleri

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 18/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/25 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/06/2014 tarihli ve 140/6 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 12/05/2014 tarihli ve 12/1 sayılı Kurul Kararı incelendi.

İnceleme sonucunda; Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında İlköğretim Anabilim Dalındaki Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalındaki Eğitim Teknolojileri ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında okutulacak derslerin ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz birimlerinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı akademik takviminin belirlenmesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca akademik takvim üzerinde değişiklik yapılması halinde düzeltmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yetkili kılınması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 18/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/25 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/06/2014 tarihli ve 140/4 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararının incelenmesi sonucunda; Üniversitemiz birimlerinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı akademik takviminin ekteki şekilde kabulüne, akademik takvim üzerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bir değişiklik yapılması halinde düzeltmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yetkili kılınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10- Süleyman Demirel Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Yönergesinin 6 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasında değişiklik yapılması ile buna bağlı olarak Teknoloji Fakültesi Lisans Öğretimi Staj İlkelerinin 7 nci maddesinin 2 inci paragrafında değişiklik yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 18/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/25 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/06/2014 tarihli ve 140/12 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Teknoloji Fakültesi Dekanlığının 27/05/2014 tarihli ve 39/3 sayılı Kurul Kararı incelendi.

İnceleme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Yönergesinin 6 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının “Bölümlerin ders planında tek staj olması durumunda Staj dersi 8. yarıyılda, iki staj olması durumunda Staj 1 ve Staj 2 dersleri 6. ve 8. yarıyıllarda yer alır. Bölümlerde mesleki uygulama/işyeri eğitimi uygulanıyorsa, Staj dersi mesleki uygulama/işyeri eğitimi bulunan yarıyıllara yerleştirilebilir” şeklinde değiştirilmesine,

Buna bağlı olarak Teknoloji Fakültesi Lisans Öğretimi Staj İlkelerinin 7 nci maddesinin 2 inci paragrafının ise ekteki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Yönergesinin 10 uncu ve 11 inci maddelerinde değişiklik yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 18/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/25 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/06/2014 tarihli ve 140/2 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Eğitim Fakültesi Dekanlığının 17/04/2014 tarihli ve 22/1 sayılı Kurul Kararı incelendi.

İnceleme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Yönergesinin 10 uncu ve 11 inci maddelerinin ekteki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12- Süleyman Demirel Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 4 üncü maddesinin (c) fıkrasında değişiklik yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 18/06/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/25 sayılı yazısı ekinde bulunan 18/06/2014 tarihli ve 140/1 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 4 üncü maddesinin (c) fıkrasında  ekteki şekil değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 
Yayın Tarihi: 19.6.2014
Okunma Sayısı: 682
Yayınlayan: SDÜ basın
Yukarı çık