Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 426

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 10/06/2014

Toplantı Sayısı: 426

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Üniversitemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 04/06/2014 tarihli ve 87902589-104.01.01.05-1421 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Üniversitemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETÎM YILI YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ

EŞDEĞER DERSLERİN TANIMLANMASI VE AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLERİN İLAN EDİLMESİ

16 Haziran 2014 Pazartesi

ÖĞRENCİ BAŞVURU (Online Kayıt) TARİHLERİ (MİSAFİR ÖĞRENCİ DAHİL)

27 Haziran 2014 Cuma-07 Temmuz 2014 Pazartesi (Ders Ücretleri aynı tarihler arasında yatırılacaktır.)

BİRİM YÖNETİM KURULU KARARLARININ ÖĞR. İŞL. DAİ. BŞK. GÖNDERİLMESİ

08 Temmuz 2014 Salı

AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLERİN İLANI VE DERS GÖREVLENDİRMELERİ

08 Temmuz 2014 Salı

AÇILMAYAN VE ÇAKIŞAN DERSLER İÇİN EKLE/SİL* VE MAZERETLİ KAYIT

09-10 Temmuz 2014 *Öğrenci, yaz döneminde almak üzere müracaat ettiği derslerin çakışması veya açılmaması nedeniyle alamadığı ders sayısı kadar, toplamda 20 krediyi aşmayacak şekilde, açılmış olan derslerden ders değişikliği yapmak üzere bölümüne başvuru yapabilir.

YAZ (DERS) DÖNEMİ

14 Temmuz 2014 Pazartesi-24 Ağustos 2014 Pazar

YAZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

25-29 Ağustos 2014

YAZ OKULU NOT GİRİŞLERİ

25 Ağustos 2014 Pazartesi- 05 Eylül 2014 Cuma

3- Üniversitemiz Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ‘‘Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik” lisans programının birinci ve ikinci öğretimine 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren ek kontenjanla 50 şer öğrenci alınması

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 09/06/2014 tarihli ve 70335962-104.01.02-1445 sayılı yazısı ekinde bulunan Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun 09/06/2014 tarihli ve 82/01 sayılı Kurul Kararı görüşüldü.

 Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ‘‘Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik” lisans programının birinci ve ikinci öğretimine 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren ek kontenjanla 50 şer öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Süleyman Demirel Üniversitesi Taşıt Kullanım Yönergesi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 27/05/2014 tarihli 73473941.804-208.851 sayılı yazısı görüşüldü.

 Görüşme sonucunda; “Süleyman Demirel Üniversitesi Taşıt Kullanım Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

5- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi

Özel Kalem Müdürlüğünün 05/06/2014 tarihli 93096133-903.07.01-102/11168 sayılı yazısı görüşüldü.

 Görüşme sonucunda; “Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 
Yayın Tarihi: 10.6.2014
Okunma Sayısı: 648
Yayınlayan: SDÜ basın
Yukarı çık