Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 425

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 16/05/2014

Toplantı Sayısı: 425

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi 2014-2015 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programı açılması ile teklif dosyası ve kontenjan listesinin belirlenmesi

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 16/05/2014 tarihli ve 70335962-104.01.07-1296 sayılı yazısı ekinde bulunan Eğitim Fakültesi Dekanlığının 15/05/2014 tarihli ve 112/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı incelendi.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına, teklif dosyası ile kontenjan listesinin ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Programı açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 16/05/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/23 sayılı yazısı ekinde bulunan 13/05/2014 tarihli ve 139/7 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Programı açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cengizhan BAKIR ile Makine Mühendisliği Bölümü ikinci öğretim öğrencisi Mehmet İNCE’nin, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonunda hazırlık sınıfı eğitimlerini tamamlamaları halinde yaz okulunda muaf olmadıkları birinci ve ikinci sınıf derslerini alabilme talepleri

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 16/05/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/23 sayılı yazısı ekinde bulunan 13/05/2014 tarihli ve 139/4 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde “Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Öğretim dili en az %30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan Yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir.” denilmektedir. Üniversitemize dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfında devam şartını yerine getirdikleri taktirde, intibaklarının yapıldığı sınıf ve önceki sınıfa ait derslerini yaz okulunda almalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz enstitü yönetmeliklerinde yer alan yabancı dil sınavları bölümünün güncelleştirilmesi

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 16/05/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/23 sayılı yazısı ekinde bulunan 13/05/2014 tarihli ve 139/8 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı incelendi.

İnceleme sonucunda; Ölçme ve Seçme Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu tarafından Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliliklerinin yeniden düzenlendiğine ilişkin 14 Şubat 2014 tarihinde yayımladığı duyuru doğrultusunda, Üniversitemiz tüm enstitü yönetmeliklerinde yer alan yabancı dil sınavları bölümünün güncelleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü Hakkında Yönergenin 9 uncu maddesinin değiştirilmesi ile uluslararası sertifikası olan sınavlara eklenecek sınavlara ait teklif

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 16/05/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/23 sayılı yazısı ekinde bulunan 13/05/2014 tarihli ve 139/2 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı incelendi.

İnceleme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü Hakkında Yönergenin 9 uncu maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesi ile uluslararası sertifikası olan sınavlara eklenecek sınavların yer aldığı listenin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünün belirlenmesi

Personel Dairesi Başkanlığının 10/04/2014 tarihli ve 9760747-903.02.01-4842 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU; Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne, sözü edilen Merkez Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi gereğince, Merkeze atanacak Müdür konusunda bilgi vererek Senato üyelerinin görüşlerini aldı.

Senato üyelerinin görüşleri doğrultusunda ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU’nun da olumlu görüşü üzerine; Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’ne Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE’nin 2 (iki) yıl süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna üye olarak görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Ayça GERÇEK’in yerine yeni bir üyenin belirlenmesi

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 22/04/2014 tarihli ve 70335962-050.03-1098 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca, Üniversitemiz Senato Kurulunun 13/02/2014 tarihli ve 421/11 sayılı Kararı ile oluşturulan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna üye olarak görevlendirilen ancak Üniversitemizden ayrılarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde görevine başlayan Yrd. Doç. Dr. Ayça GERÇEK’in yerine Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Vedat KARTALCIK’ın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz birimlerinin bölüm birincilerinin katılacağı mezuniyet töreni tarihi, yer ve saatinin belirlenmesi ile bunun dışında her birimin mezuniyet törenini kendi belirleyeceği yer ve saatte yapması

Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu bölüm birincilerinin katılacağı resmi mezuniyet töreninin 06 Haziran 2014 tarihinde saat 18.00 de 19 Mayıs Öğrenci Meydanında yapılmasına, bunun dışında her birimin mezuniyet törenini Rektör Yardımcısı Süleyman SEYDİ Başkanlığında kendi belirleyeceği yer ve tarihte yapmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 
Yayın Tarihi: 16.5.2014
Okunma Sayısı: 638
Yayınlayan: SDÜ basın
Yukarı çık