Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 424

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SENATO KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 09/05/2014

Toplantı Sayısı: 424

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

Gündemin 1. maddesine göre, bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2- Üniversitemiz bünyesinde Devlet Konservatuvarı kurulması, bu Konservatuvar bünyesinde Bölüm ve Anasanat Dalları ile Anabilim Dalı kurulması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/04/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/20 sayılı yazısı ekinde bulunan 22/04/2014 tarihli ve 138/05 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz bünyesinde Devlet Konservatuvarı kurulmasına ve bu Konservatuvar bünyesinde aşağıda belirtilen Bölüm ve Anasanat Dalları ile Anabilim Dalının açılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Müzik Bölümü

Yaylı Çalgılar ASD

Piyano-Gitar ASD

Nefesli Çalgılar ASD

Kompozisyon ASD

Çalgı Yapımı ASD

Müzik Teknolojileri ASD

Türk Sanat Müziği Bölümü

Çalgı Eğitimi ASD

Ses Eğitimi ASD

Türk Halk Müziği Bölümü

Çalgı Eğitimi ASD

Ses Eğitimi ASD

Sahne Sanatları Bölümü

Koro-Şan ASD

Müzikoloji Bölümü

Müzikoloji ABD

3- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında Tezsiz ikinci öğretim Yüksek Lisans Programı, Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalında Doktora Programı açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/04/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/20 sayılı yazısı ekinde bulunan 22/04/2014 tarihli ve 138/02 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında Tezsiz ikinci öğretim Yüksek Lisans Programı açılmasına,

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı açılmasına,

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalında Doktora Programı açılmasına, Konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Orman Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümünün Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi bünyesine aktarılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/04/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/20 sayılı yazısı ekinde bulunan 22/04/2014 tarihli ve 138/03 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Orman Fakültesinin 01/04/2014 tarihli ve 95/1 sayılı Fakülte Kurul Kararı ile teklif edilen Üniversitemiz Orman Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümünün Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi bünyesine aktarılmasına ilişkin hazırlanan gerekçe ile Peyzaj Mimarlığı Bölümünce alınan Akademik Kurul Kararı okunarak kurul üyeleri bilgilendirilerek oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda; Üniversitemiz Orman Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümünün Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi bünyesine aktarılmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz akademik takvimde belirtilen 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı final sınavlarına 24-25 Mayıs 2014 tarihlerinin de eklenmesi

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 08/05/2014 tarihli ve 87902589-103-1210 sayılı yazıları ekinde bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 06/05/2014 tarihli ve 303704808.100/215-656 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 29-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında “II inci Uluslararası Davraz Kongresi” olması ve 07-08 Haziran 2014 tarihlerinde de Açıköğretim Fakültesi sınavları olması nedeniyle Üniversitemiz akademik takvimde belirtilen 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı final sınavlarına 24-25 Mayıs 2014 tarihlerinin de eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemizce 01 Haziran 2014 tarihinde yapılacak 2014 SDÜ-YÖS (Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı) son başvuru tarihi olarak ilan edilen 12 Mayıs 2014 tarihinin 18 Mayıs 2014 tarihine kadar uzatılması

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 08/05/2014 tarihli ve 70335962-301.02-1225 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz tarafından 01 Haziran 2014 tarihinde yapılacak olan 2014 SDÜ-YÖS (Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı) son başvuru tarihi olarak ilan edilen 12 Mayıs 2014 tarihinin 18 Mayıs 2014 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kuruluna seçilen Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU, Prof. Dr. Ali BOLATTÜRK ile Prof. Dr. Mesut ALBENİ’nin görev sürelerinin uzatılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/04/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/20 sayılı yazısı ekinde bulunan 22/04/2014 tarihli ve 138/6 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasında “Yaz döneminde: ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında, iki yılda bir Senato tarafından seçilen üç üye ile Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanından oluşan bir kurul oluşturulur. Kurul Üniversite ve diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapar.” Hükmü uyarınca Üniversitemiz Senatosunun 12/04/2012 tarihli ve 375/11 sayılı Kararı ile oluşturulan Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kuruluna seçilen Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali BOLATTÜRK ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut ALBENİ’nin görev sürelerinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülmekte olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi çerçevesinde eğitim almakta olan uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık eğitimi süresince almaları gereken derslerin açılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/04/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/20 sayılı yazısı ekinde bulunan 22/04/2014 tarihli ve 138/07 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı ile Diş Hekimliği Fakültesinin 26/03/2014 tarihli ve 109/1 sayılı Fakülte Kurulu Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; 18/07/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik”ine göre yürütülmekte olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi çerçevesinde eğitim almakta olan uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık eğitimi süresince almaları gereken derslerin ilgili birimin teklif ettiği şekliyle açılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz “Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi” nin 3 üncü maddesinde değişiklik yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/04/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/20 sayılı yazısı ekinde bulunan 22/04/2014 tarihli ve 138/01 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz “Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi” nin 3 üncü maddesinde yapılan değişikliğin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz “Trimester Uygulanan Meslek Yüksekokulları Programları İçin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasında değişiklik yapılması

Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 25/04/2014 tarihli ve 21604257.050.01.04/20 sayılı yazısı ekinde bulunan 22/04/2014 tarihli ve 138/8 sayılı Koordinatörlük Toplantı Kararı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Üniversitemiz “Trimester Uygulanan Meslek Yüksekokulları Programları İçin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasının ekteki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Central Florida Üniversitesi arasında yapılacak olan “Bilimsel İşbirliği Protokolü”

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün 28/04/2014 tarihli ve 64432659-302.14.08/78 sayılı yazısı ekinde bulunan protokol metni görüşüldü.

Üniversitemiz ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Central Florida Üniversitesi arasında yapılacak olan ve İngilizce-Türkçe olarak hazırlanan “Bilimsel İşbirliği Protokolü” nün ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz ile Endonezya’nın Syiah Kuala Üniversitesi arasında yapılacak olan “Bilimsel İşbirliği Protokolü”

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün 28/04/2014 tarihli ve 64432659-302.14.08/77 sayılı yazısı ekinde bulunan protokol metni görüşüldü.

Üniversitemiz ile Endonezya’da bulunan Syiah Kuala Üniversitesi arasında yapılacak olan ve İngilizce-Türkçe olarak hazırlanan “Bilimsel İşbirliği Protokolü” nün ilgili birimin teklif ettiği şekliyle kabulüne, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

13- Kurumsal kimlik çalışması kapsamında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Su Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gönen Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu ile Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunca hazırlanan logo tasarımlarının değerlendirilmesi

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 08.05.2014 tarih ve 38043510-302.15-1226 sayılı yazısı ekinde bulunan ilgili birimlerce teklif edilen logo çalışmaları değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda; Kurumsal kimlik çalışması kapsamında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Su Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsünce hazırlanan logo tasarımlarının teklif edildiği şekliyle kabulüne,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Gönen Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulunca hazırlanan logo tasarımlarının ise üzerinde gerekli çalışma yapıldıktan sonra yeniden teklif edilmesine,

Logo tasarımlarını görüşülmek üzere teklif etmeyen Mühendislik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile Sütçüler Meslek Yüksekokulunca da gerekli logo tasarımlarının hazırlanarak yukarıda yeniden çalışma yapacak birimlerle birlikte Senato Kurulunda görüşülmek üzere sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet Numan TAMER

Rektör Yardımcısı

 

 

 

 

Prof. Dr. Hüseyin AKYILDIZ

Rektör Yardımcısı

 

 

 

(GÖREVLİ)

Prof. Dr. Mehmet Cengiz KAYACAN

Rektör Yardımcısı

 

 

 

Prof. Dr. Süleyman SEYDİ

Rektör Yardımcısı

 

 

 

Prof. Dr. Ali KÖKÇE

Fen-Edebiyat Fak. Dekanı

 

 

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA

Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dekanı

 

 

Prof. Dr. Abdullah EROĞLU

İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı

 

 

 

Prof. Dr. Ali BOLATTÜRK

Mühendislik Fak. Dekan V.

 

 

Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT

Teknik Eğitim Fak. Dekanı-

 

 

Prof. Dr. Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU

Tıp Fak. Dekan V.

 

 

Prof. Dr. M. Hakan TÜRKKAHRAMAN

Diş Hek. Fak. Dekanı

 

 

(GÖREVLİ)

Prof. Dr. Talip TÜRCAN

İlahiyat Fak. Dekanı

 

 

Doç. Dr. Hasan ALKAN

Orman Fak. Dekan V.

 

 

Prof. Dr .Zekeriya AKMAN

Ziraat Fak. Dekanı

 

 

 

Prof. Dr. Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI

Güzel Sanatlar Fak. Dekanı

 

 

 

Prof. Dr. Faruk TURHAN

 Hukuk Fak. Dekanı

 

 

Prof. Dr. Halis KÖYLÜ

Sağlık Bilimleri Fak. Dekanı

 

 

Prof. Dr. Osman İPEK

Teknoloji Fak. Dekanı

 

 

 

Prof. Dr. Menderes COŞKUN

Eğitim Fak. Dekanı

 

 

 

Prof. Dr. Abdullah EROĞLU

İletişim Fak.Dekan V.

 

 

                                                       Prof. Dr. Ali TÜRK

Mimarlık Fak.Dekan V.

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet KOYU

Eczacılık Fak.Dekanı

 

 

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNER

Fen Bil. Enst. Müdürü

 

 

Doç. Dr. Nejdet ADANIR

Sağ. Bil. Enst. Müdürü

 

 

Prof. Dr. Süleyman SEYDİ

Sosyal Bil. Enst. Müdürü

 

 

Yrd. Doç. Dr. A. Şevki DUYMAZ

Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü

 

 

 

Prof. Dr. İbrahim DİLER

Su Enstitüsü Müdürü

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMİRER

Eğitim Bilimleri Enst. Müdür V.

 

 

 

Doç. Dr. Ömer ŞEKERCİ

Yabancı Diller Y.O. Müdürü

 

 

 

Doç. Dr. Ramazan ARMAĞAN

Yalvaç Uyg. Bil.YO Müdürü

 

 

 

Doç. Dr. Yakup ALTAN

Eğirdir Turizm Ve Otelcilik Y.O.Müdürü

 

 

 

Doç. Dr. Mehmet GENÇTÜRK

Isparta  M.Y.O. Müdürü

 

 

 

 

Öğr. Gör. Faruk ÇALIŞKAN

Atabey M.Y.O.Müdür V.

 

 

 

Doç. Dr. Muhammet Sadık AKDEMİR

Yalvaç M.Y.O. Müdürü

 

 

 

Doç. Dr. Selda Tekin ÖZAN

Gelendost M.Y.O. Müdürü

 

 

Doç. Dr. Mehmet Faruk GÜRBÜZ

Şarkikaraağaç M.Y.O. Müdürü

 

 

 

Öğr. Gör. Azim ŞİMŞEK

Eğirdir M.Y.O. Müdür V.

 

 

 

Doç. Dr. Nurhan GÜMRAL

Isparta Sağ. Hiz.MYO.Müdürü

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Habib GÜRBÜZ

Uluborlu Selahattin KarasoyMYO.Md.

 

 

 

Öğr. Gör. Erdal EKE

Senirkent  M.Y.O. Müdür V.

 

 

Doç. Dr. Adem EFE

AksuMehmetSüreyyaDemiraslanMYO.Md.

 

 

 

Prof. Dr. Veysel AYHAN

Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz M.Y.O. Md.

 

 

 

Doç. Dr. Mustafa Reşit USAL

Keçiborlu M.Y.O. Müdürü

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER

Gönen M.Y.O. Müdürü

 

 

 

Prof. Dr. Nazım UÇAR

Teknik Bil. M.Y.O. Müdürü

 

 

 

Doç. Dr. Süleyman GÜLCÜ

Yenişarbademli M.Y.O. Müdürü

 

 

Doç. Dr. Mevlüt GÜL

Uzaktan Eğitim M.Y.O. Müdürü

 

 

Prof. Dr. Şakir ŞAHİN

Yalvaç Teknik Bil.M.Y.O. Müdürü

 

 

 

Prof. Dr. Yüksel METİN

Adalet M.Y.O. Müdürü

 

 

 

Doç. Dr. Halil Altay GÖDE

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARABOYACI

Şarkikaraağaç Turizm MYO Müdürü

 

 

 

Prof. Dr. Ertuğrul DURAK

Mühendislik Fak. Senatörü

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet Ali IŞILDAR

Ziraat Fak. Senatörü

 

 

 

Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK

Fen-Edebiyat Fak. Senatörü

 

 

 

Doç. Dr.  Bahattin YAMAN

İlahiyat  Fak. Senatörü

 

 

 

Doç. Dr. Ramazan ERDEM

İktisadi ve İd. Bil. Fak. Senatörü

 

 

(GÖREVLİ)

Prof. Dr. Vahide BAYSAL AKKAYA

Tıp Fak. Senatörü

 

 

(GÖREVLİ)

Prof. Dr. Rabia Banu ERMİŞ

Diş Hek. Fak. Senatörü

 

 

Prof. Dr. Serdar CARUS

Orman Fak. Senatörü

 

 

(GÖREVLİ)

Doç. Dr. N .Rengin OYMAN

Güzel Sanatlar  Fak. Senatörü

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nihat YILMAZ

Teknik Eğitim Fak. Senatörü

 

 

 

Prof. Dr. Sevgi SAVAŞ

Eğirdir Su Ürün. Fak. Senatörü

 

 

Doç. Dr. Fatih KILINÇ

Sağlık Bilimleri Fak. Senatörü

 

 

 

 

Doç. Dr. M. Fahrettin ÖNDER

Hukuk Fak. Senatörü

 

 

 

Prof. Dr. Abdullah ÖZSOY

Teknoloji Fakültesi Senatörü

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Feyzi Osman PEKEL

Eğitim Fakültesi Senatörü

 

 

(GÖREVLİ)

Doç. Dr. Murat OKÇU

İletişim Fakültesi Senatörü

 

 

 

 

Prof. Dr. Ali TÜRK

Mimarlık Fakültesi Senatörü

 

 

 

 

Doç. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ

Eczacılık Fak. Senatörü

 

 

 

 

 

 

Aslı Gibidir.

09/05/2014

Mustafa DİRİ

Genel Sekreter V.

(Raportör)

 

 

 
Yayın Tarihi: 9.5.2014
Okunma Sayısı: 692
Yayınlayan: SDÜ basın
Yukarı çık