Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No:443

Toplantı Tarihi: 09/07/2015

Toplantı No: 443 

1-Bir önceki Üniversite Senato Kurulu toplantısına ait kararlar üyeler tarafından kontrol edilerek imzalandı.

2-Hukuk Fakültesi öğrencisi Birtan Özgün TAKMAZ’ın durumunun Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Güzel Sanatlar Fakültesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavına İlişkin Ön Kayıt, Sınav Sonuç ve Kesin Kayıt Kılavuzu ile  başvuru ve kayıt tarihlerine ait teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Sosyal Bilimler Enstitüsü “Özel Hukuk Anabilim Dalında II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

5- Fen Bilimleri Enstitüsü “Tarım Makinaları Anabilim Dalı” isminin “Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği” olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarına ilişkin teklifin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7- Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarına ilişkin teklifin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8- Tıp Fakültesi 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Uzmanlık Öğrencilerine anlatılacak yıllık teorik ve pratik ders saatlerini içeren program teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9- Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı yeni ders tekliflerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ders programları, ders güncellenmesi ve ders değişikliği tekliflerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11- 2015-2016 eğitim-öğretim yılı çift anadal/yandal kontenjanları, kabul koşulları, başvuru ve değerlendirme takvimi ile ders planları teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- 2015-2016 eğitim-öğretim yılı önlisans ve lisans programlarına ait ders planları ve ders değişiklikleri teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13- Diş Hekimliği Fakültesi “Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi” nin 20. Maddesi değişiklik teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

14-  “Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Sınıfı Programı Yönergesi” değişiklik teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

15- Güzel Sanatlar Enstitüsü 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

16- Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

17- Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarının ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

18- İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı, Teknik Bilimler Trimester Programı, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin 2015-2016 eğitim-öğretim yılı akademik takvim değişikliğinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

19- Üniversitemiz Enstitülerinde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinin 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesinden 33/a maddesi kapsamına geçişleri hakkındaki kriterlerin;

1 Doktora veya sanatta yeterlik sınavından başarılı olmak,

2. Yabancı dil sınavından ÜDS’den 55 puan almış olmak ya da YDS-KPDS veya TOEFL’dan eşdeğer puan almak,

3.  Güzel Sanatlar dışındaki alanlarda ulusal veya uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum yapmış olmak veya hakemli bir dergide makale yayınlamış olmak,

         Güzel Sanatlar için;

-  Ulusal ya da uluslararası en az 5 sergiye farklı eserlerle katılmış olmak veya

- Müzik ve sahne sanatları dallarında en az 5 farklı gösteride görev almak,

4 Disiplin cezası almamış olmak,

5 Üniversitemizin öğretim üyesi planlamasının dikkate alınması,

olarak belirlenmesine ve onay alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.


 
Yayın Tarihi: 9.7.2015
Okunma Sayısı: 3712
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık