Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No:442

Toplantı Tarihi: 25/06/2015

Toplantı No: 442

Karar Sayısı: 27

1- Bir önceki toplantı tutanağının imzalanması

2-Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulan Spor Bilimleri Fakültesine, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Spor Bilimleri Bölümünün mevcut öğrencileri ve personeli ile birlikte aktarılması teklifinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemiz ile “Putra Malezya Üniversitesi” (Malezya) arasında yapılacak olan ve İngilizce-Türkçe olarak hazırlanan “Akademik Lisans ve Doktora Araştırma İşbirliği Protokolü” nün uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz birimlerinin 2015-2016 eğitim-öğretim yılı akademik takviminin kabulüne, akademik takvim üzerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bir değişiklik yapılması halinde düzeltmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yetkili kılınmasına, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz 2014-2015 eğitim-öğretim yılı yaz okulu akademik takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETÎM YILI YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ

EŞDEĞER DERSLERİN TANIMLANMASI VE AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLERİN İLAN EDİLMESİ

12-21 Haziran 2015

ÖĞRENCİ BAŞVURU (Online Kayıt) TARİHLERİ (MİSAFİR ÖĞRENCİ DAHİL)

22-28 Haziran 2015 (Ders Ücretleri aynı tarihler arasında yatırılacaktır.)

BİRİM YÖNETİM KURULU KARARLARININ ÖĞR. İŞL. DAİ. BŞK. GÖNDERİLMESİ

29 Haziran-01 Temmuz 2015

AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLERİN İLANI VE DERS GÖREVLENDİRMELERİ

29 Haziran-01 Temmuz 2015

AÇILMAYAN VE ÇAKIŞAN DERSLER İÇİN EKLE/SİL* VE MAZERETLİ KAYIT

02-03 Temmuz 2015 *Öğrenci, yaz döneminde almak üzere müracaat ettiği derslerin çakışması veya açılmaması nedeniyle alamadığı ders sayısı kadar, toplamda 20 krediyi aşmayacak şekilde, açılmış olan derslerden ders değişikliği yapmak üzere bölümüne başvuru yapabilir.

YAZ (DERS) DÖNEMİ

06 Temmuz 2015 Pazartesi-16 Ağustos 2015 Pazar

(13-19 Temmuz tarihleri arasında Ramazan Bayramı nedeniyle ders yapılmayacaktır.)

YAZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

17-23 Ağustos 2015

YAZ OKULU NOT GİRİŞLERİ

24 Ağustos 2015 Pazartesi- 01 Eylül 2015 Salı


6-Süleyman Demirel Üniversitesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş ve yurtdışı yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takviminin ilgili birimden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7- Keçiborlu Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Muhasebe ve Vergi Uygulamaları birinci ve ikinci öğretim programları kapalı olmasından dolayı, Murat BOYLU’nun Atabey Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları I. Öğretim Programına aktarım talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz Ziraat Fakültesi “Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü” adının “Sulama ve Tarımsal Yapılar Mühendisliği Bölümü” şeklinde değiştirilmesi teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9-Diş Hekimliği Fakültesi “Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi” nin 18. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10-Teknoloji Fakültesi “İşyeri Eğitimi Yönergesi” nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11-Tıp Fakültesinin 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı ders planı değişikliği teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12-Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı tarafından farklı bir kodla açılan “02EKO5120 Bağıl Değerlendirme Sistemi” dersinin kaldırılması teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

13-2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz-bahar yarıyıllarında, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ile Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalları Tezli Yüksek Lisans Programlarında okutulmak üzere teklif edilen derslerin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

14-2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz-bahar yarıyıllarında, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarında okutulmak üzere yeni ders tekliflerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

15-Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün 24/06/2015 tarihli ve 21604257.050.01.04/23 sayılı yazısı ekinde bulunan 23/06/2015 tarihli ve 154/09 sayılı Koordinatörlük Kararı ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün 27/05/2015 tarihli ve 105/03/c sayılı Kurul Kararı ile teklif edilen ders değişikliği görüşülerek uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

16-Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı bünyesinde ekli listede yer alan lisansüstü derslerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren zorunlu hale getirilmesi teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

17-2015-2016 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat Dallarında okutulacak derslerle ilgili teklifin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

18- Yükseköğretim Kurumlarının sağlık meslek mensubu yetiştiren önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının müfredatına “Akılcı İlaç Kullanımı” ile ilgili ders ve/veya staj programlarının eklenmesinin istendiğinden söz edilmektedir. Söz konusu dersin 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren Üniversitemiz Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Tıp Fakülteleri, Isparta Sağlık Hizmetleri ve Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde uygulanması teklifinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

19- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Funda CENGİZ ÇALLIOĞLU’nun, Üniversitemiz Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinde yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

20- “Süleyman Demirel Üniversitesi Performans Değerlendirme Yönergesi’’nde ilgili birimin teklif ettiği şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

21-Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje Teklifi ve Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi’nin 5 inci maddesi gereği, komisyon üyeliğine Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mekin SEZİK’in 4 yıl süre ile komisyon üyesi olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

22- Üniversitemiz Etik Kurul Yönergesinin 9 uncu maddesi uyarınca, Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Üyeliğine Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Hakan AKTAŞ’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

23- Üniversitemiz Etik Kurul Yönergesinin 9 uncu maddesi uyarınca Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeliğine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat OKCU’nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

24- Üniversitemiz Etik Kurul Yönergesinin 9 uncu maddesi uyarınca Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Üyeliğine Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet YÜCESAN’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

25- Üniversite Yönetim Kurulu Profesör Temsilciliğine, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet AKKAYA’nın 25/06/2015 tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 25.6.2015
Okunma Sayısı: 2701
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık