21 Aralık 2014 Pazar
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. AZİZ ŞENCAN
 • E-Posta azizsencan@sdu.edu.tr
 • Birimi Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Kimya Mühendisliği
 • Ana Bilim Dalı Kimya Mühendisliği
 • Telefon 1365
 • Kişisel Web Sayfası -
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi-06.02.2001
 • Yüksek Lisans SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Mühendisliği-02.02.2006
 • Doktora SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Mühendisilği - 07.12.2011
İlgi Alanları
 • -
Yayınlar
  • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • Aziz Şencan, H. Cahit Sevindir, Mehmet Kiliç and Mustafa Karaboyaci Biosorption of Cr+6 from Aqueous Solution with Activated Sludge Biosolids, Survival and Sustainability, (Ref. NO: MT11-OP-475), Environmental Earth Sciences, 2011, Part 7, 973-984, DOI: 10.1007/978-3-540-95991-5_92.
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Aziz ŞENCAN, Tekstil Atık Suyunda Kimyasal Yöntemle Renk Giderimi, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 5, No: 1, 2011 (48-53) .
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Murat Solak, Mehmet Kılıç, Yazıcı Hüseyin, Aziz Şencan, Removal of suspended solids and turbidity from marble processing wastewaters by electrocoagulation: Comparison of electrode materials and electrode connection systems Journal of Hazardous Materials Volume 172, Issue 1, 15 December 2009, Pages 345-352. 14 0
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Mustafa Karaboyaci, Fethiye Gode, Aziz Şencan, Mustafa Cengiz, Removal Of Cobalt Ion From Aqueus Solutions by Lignosellulosics Modified with PAN, International Conference on Environment: Survival and Sustainability 19-24 February 2007 Near East University, Nicosia-Northern Cyprus.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
  • Sulu Çözelti ve Endüstri Atık Suyunda Cr+6 İyonunun Aktif Çamur Biyokütlesi İle Biyosorpsiyonu. Proje No: SDÜ BAP. 1112-YL-005
  • Fındık kabuğu ve Fındık Kabuğundan Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Aktif Karbonun Kurşun(II) Sorpsiyon Potansiyelinin Belirlenmesi. Proje No: SDÜ BAP. 2148-D-10
Verdiği Dersler
 • -
Yukarı Çık