19 Aralık 2014 Cuma
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. SÜREYYA EROĞLU
 • E-Posta seroglu@superonline.com; sureyyaeroglu@sdu.edu.tr
 • Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Sanat Tarihi
 • Ana Bilim Dalı Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi
 • Telefon 0246 211 41 79
 • Kişisel Web Sayfası www.sureyyaeroglu@com
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi-20.07.1996
 • Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü - Sanat Tarihi-16.10.2000
 • Doktora Mimar Sinan Güzel Sanatlara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sanat Tarihi - 02.10.2006
İlgi Alanları
 • -
Yayınlar
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • Eroğlu ,Süreyya; Sanat Tarihi, Gap Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Programı Eğitim Notları, Ankara 2006, S.191-247.
  • Surname-i Hümayun ve Surname-i Vehbi Minyatürlerinde Üslup Özellikleri,Sanat Tarihi Defterleri 13-14 Filiz Özer'e Armağan, s.87-108, 2010
  • Antalya Müzesi’nde Bulunan 12. Yüzyıla Ait Kur’an-ı Kerim’in Süslemeleri,Sanat Tarihi Defterleri 15, 2012
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Eroğlu, Süreyya; 15.Yy Galata’sından Günümüze Kalanlar, Arkitekt, S.70, İstanbul, S. 36-50.
  • Süreyya Eroğlu-Zeliha Alav, Antalya Müzesi’nde Bulunan 17. Yüzyıla ait Kuran Üzerine Bir Değerlendirme, TAÇ, S.1 Ekim-Aralık 2013
  • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Eroğlu Süreyya, Levni'nin Kadınları, http://www.os-ar.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=501456
  • Eroğlu Süreyya, Surnameler, http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/minyatur-gravur-resim/surnameler.html
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Arşiv Belgeleri Bağlamında, W.M. Ramsay’in Pisidia Antiokheia Çalışmalarının Yeniden Değerlendirilmesi, SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi,Mayıs 2012, Sayı:25, ss.125-138.
  • Burdur- Dengere Köyü Camisi’nin Ahşap Üzerine Kalemişi Bezemeleri Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanı-s.233-248
  • Seyahatnameler'de Sinop, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17(1): 257-272
  • YILMAZ, Evren, EROĞLU, Süreyya,“Edessa’dan Urfa’ya: Urfa’da Kilise’den Camiye Dönüştürülmüş Yapılar”, S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 30, 1–12, (Aralık 2013)
  • Eroglu Süreyya; Gaziantep Ahmet Çelebi Camisi; Kadinlar Mahfili’nin Kalemişi Süslemeleri (Gaziantep Ahmet Çelebi Mosque, Decorations On Women’s Mahfil , Turkish Studies, Volume 9 Issue, s.901-927, 5 Haziran 2014, Ankara
  • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Eroğlu Süreyya, Urfa Türk İslam Mimarisinde Ejder Motifinin Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme,XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 14-16 Ekim 2009, Denizli, s.253-258
  • Eroğlu Süreyya, Özen İnci, Antalya Müsellim Camisi’nde Bulunan Ahşap Üzerine Kalem İşi Bezemeler,XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 21-23 Ekim 2010, Konya, s.241-257
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Eroğlu, Süreyya; Urfa Mevlevihanesi (Tarihçesi, Mimarisi Restorasyon Öncesi Ve Sonrası), Uluslar Arası Düşünce Ve Sanatta Mevlana Sempozyumu Bildirileri 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale 2006, S.689-697.
  • Eroğlu, Süreyya; Posta Pullarında Dolmabahçe Sarayı, 23-26 Kasım Uluslar Arası Dolmabahçe Sempozyumu, İstanbul 2007, S.130-139
  • Eroğlu Süreyya, Alav Zeliha, Antalya Müzesi’nin Deposunda Bulunan Kuran-ı Kerim Örnekleri, XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir 2012, s.359-370
  • Gelendost Camii, Uluslararası Katılımlı XVI. Ortaçağ - Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas, 18–20 Ekim 2012
  • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • Eroğlu, Süreyya; Urfa’da Farklı İnançlara Hizmet Eden Yapılar, Uluslar Arası Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler Ve Sanat Sempozyumu 16-18 Kasım 2005, Ankara.
  • Eroğlu, Süreyya; Gelendost Camii, Uluslararası Akdeniz Üniversitesi 11. Uluslar Arası Akdeniz Gençlik Şenliği “Güzel Sanatlar Etkinlikleri” 05-10 Mayıs 2008
  • Eroğlu Süreyya, "Antep’te Bulunan Osmanlı Dönemi’ne ait Vakıf Mimari Eserleri”, Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu, 21-24 Aralık 2009, Antep-Halep
  • EROĞLU, Süreyya-Güleç Hayal, VİCTORİA&ALBERT MÜZESİ DEPOSUNDA BULUNAN 16. YÜZYILA AİT ÇİNİLER, Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönem,i Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 22-25 Ekim 2014, Aydın, s.66-67
  • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
  • Azize Yılmaz; 1950 Sonrası Türk Resminde Sosyal Yansımalar Bağlamında Neş'e Erdok
  • Halime İslamoğlu, Erken Osmanlı Mimarisinde Hatai Motifi
  • Nebahat Koçar, Antalya Müzesi’nde Bulunan Roma Takıları
  • Zeliha Alav, Antalya Müzesi'nde yer alan el yazması Kur-an'ı Kerimlerin süsleme özellikleri
  • Sibel Doğan Yamak, Antalya Medreseleri
  • Seda Özdemir, Antalya Camilerinin Süsleme Özellikleri
  • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
  • Universidad de Seville-İspanya
  • Kişisel web sayfası
  • www.sureyyaeroglu.com
  • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
  • 2001-2003 Kültür Bakanlığı, MSGSF,Prof.Dr. Gönül Cantay Başkanlığında Edirne Yeni Saray Kazısı,Uzman Sanat Tarihçi
  • 2009- Kültür Bakanlığı Doç. Dr. Mehmet Özhanlı Başkanlığında Antiochia Kazısı, Uzman Sanat Tarihçi
  • Kültür Bakanlığı,Prof.Dr. Gülgün Köroğlu başkanlığında, Sinop Balatlar kazısı, uzman sanat tarihçi 2010-
  • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
  • www.dergi.org, yayın kurulu üyeliği
  • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
  • Urfa ve Isparta Ağır Ceza Mahkemelerinde Çeşitli Tarihlerde Bilirkişilik
  • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  • Konferans, Kültür Bakanlığı Müzeler Haftası Etkinlikleri, Side Müzesi
  • Konferans, Kültür Bakanlığı Müzeler Haftası Etkinlikleri, Side Müzesi
  • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
  • http://www.milliyet.com.tr/2001/02/03/sanat/san03.html
  • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
  • Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı
  • Yüksek Lisans Tezi
  • İTÜ,Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Danışman: Prof.Dr. Semra Ögel, Surname-i Hümayun Ve Surname-i Vehbi Bağlamında Nakkaş Osman Ve Nakkaş Levni, 2001
  • Doktora Tezi
  • MSGSF, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Danışman: Prof.Dr. Gönül Cantay, Batı Anadolu Beylikleri Mimarisinde Mimariye Bağlı Süsleme Tasarımları,2006
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
  • The Journal of Academic Social Science Studies
  • Turkish Studies
  • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • Eğitmen, AB Destekli,Gap Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Programı, GAP Bölgesi Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi, 2006 Gaziantep (Proje No: 2005/111-852)
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
  • 2643-YL-11 Antalya Müzesinde Bulunan Roma Takıları
  • 179 Yüksek Lisans Projesi Antalya Camileri'nin Süsleme Özellikleri
  • 398 Yüksek Lisans Projesi Victoria and Albert Müzesi'nde Bulunan İznik Çinileri(1500-1600)
Verdiği Dersler
 • UZMANLIK ALAN DERSİ II.
  UZMANLIK ALAN DERSİ I.
  OSMANLI DÖNEMİ SÜSLEME SANATLARI.
  ERKEN OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİ.
  ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE MALZEME VE TEKNİK.
  BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ.
  XVI.-XIX.YY AVRUPA'SINDA SANAT VE MİMARİ.
  OSMANLI DÖNEMİ EL SANATLARI.
  ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ EL SANATLARI.
  ANADOLU TÜRK SANATINDA BÖLGESEL ÜSLUPLAR.
  ÇAĞDAŞ SANAT YORUMLARI.
  SANAT TARİHİ.
Yukarı Çık