27 Kasım 2014 Perşembe
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Prof. Dr. MUSA ÜSTÜN GÜLDAĞ
 • E-Posta uguldag@dishek.sdu.edu.tr
 • Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
 • Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
 • Ana Bilim Dalı Protetik Diş Tedavisi
 • Telefon 0246 2113227
 • Kişisel Web Sayfası -
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -15.05.1970
 • Yüksek Lisans -
 • Doktora Atatürk Üniv.Diş Hekimliği Fak. - Protez Dalı - 11.04.1977
İlgi Alanları
 • Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıklarının Tedavisi, Dişhekimliğinde Oklüzyon, Hareketli Bölümlü Protezler, Tam Protezler
Yayınlar
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- - Güldağ M.Ü.: Tam protezlerde lingualize oklüzyon.Ege Diş Hekimliği Fak Dergisi 1982; 5: 1-9.
 • 2- Güldağ M. Ü.: Bölümlü Protez hastalarının dağılımının yaş grupları yönünden incelenmesi. Ege Dişhekimliği Fak Derg 1989 ;1(4):107-11.
 • 3- - Güldağ M. Ü.,Yanıkoğlu N.,Ceylan G.,Bayındır F.:Oklüzal dikey boyutun belirlenmesi: Doğal dişli bireylerde sentrik oklüzyon durumundaki alt ve üst anterior dişlerin ölçümlerinden yararlanılması. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 1997; 7 (2):17-21.
 • 4- Güldağ M. Ü., Yeşil Z. D.:Tükrük kontaminasyonunun geçici ve daimi olarak kullanılan altı tür simanın kompressif dayanıklılık ve sertliğine etkisi .Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 1998; 8(2) : 44-49.
 • 5- Güldağ M. Ü., Yeşil Z. D.:Tükrük kontaminasyonunun geçici ve daimi olarak kullanılan altı tür simanın kompressif dayanıklılık ve sertliğine etkisi .Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 1998; 8(2) : 44-49.
 • 6- - Güldağ M. Ü.,Ceylan G., Bayındır F.: Üst santral kesici dişlerin mesio-distal genişliklerinin belirlenmesinde zigomalar arası ve gonionlar arası genişliğin klinik ve radyografik olarak değerlendirilmesi.Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2000 ;10(2) : 45-48.
 • 7- - Bayındır F, Güldağ MÜ. Bruksizm ve tedavi yaklaşımları.Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2002; 12(1) :65-70
 • 8- Güldağ M. Ü.: Aluminyum döküm protez kaide maddesi. Atatürk Üni Dişhekimliği Fak Derg 1986; 1(1):51-56.
 • 9- DUYMUŞ Z Y, GÜLDAĞ M Ü , YANIKOĞLU N D. The Relation of the Occlusal Plane and Retromoler Pad. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2004 ; 14( 1 ) :23- 28.
 • 10- GÜLDAĞ M Ü,Büyükkaplan Ş, Şentut F. Üst Buccal Frenulumlar arası mesafe ile maksiller anterior dişler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniv. Diş Hek Fak Derg. 2006 :16(3) ; 13-17
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Güldağ M.Ü.: Fonksiyonel oklüzal hareket yolları tekniği. Oral Dişhekimliği Dergisi 1989; 58-59-60:12-18.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Yanıkoglu, N., Guldag, M. U.,2006. Analysis of the condyle/fossa relationship in Kennedy class I and II partially edentulous subjects.Oral Health and Dental Menagement in the Black Sea Countries 5(1) :50-56.
 • 2- Guldag MU, Sentut F, Buyukkaplan US.Investigation of Vertical Distance between Incisive Papilla and Incisal Edge of Maxillary Central Incisors.Eur J Dent. 2008 Jul;2(3):161-6.
 • 3- Guldag MU, Buyukkaplan US, Ay ZY, Katirci G.A multidisciplinary approach to dental erosion: a case report.Eur J Dent. 2008 Apr;2(2):110-4.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- - Güldağ MÜ,Duymuş ZY. A study on adhesion of restorative materials to irreversible hydrocolloid impression materials. International Dental Journal 2002;52:475-479.
 • 2- - Kilani B.H.Z., Retief D.H., Güldağ M. Ü., Castleberry D.İ., Fischer T.E.:Wettability of selected denture base materials.J Prosthet Dent 1984; 52:288-291.
 • 3- - Duymuş ZY. Güldağ MÜ. The comparison of wear characteristics of prosthodontic restorative materials. International Dental Journal 2003 ; 53(1) : 33-36 .
 • 4- - Yanikoğlu ND, Güldağ MÜ., Duymuş ZY. Determination of the occlusal vertical dimension: use of maxillary and mandibuler posterior teeth measurement in edentate subjects. Eur J Prosthodont Restor Dent. 2005 Jun; 13(2):75-7
 • 5- Buyukkaplan US1, Guldag MU.Evaluation of mandibular bone mineral density using the dual-energy X-ray absorptiometry technique in edentulous subjects living in an endemic fluorosis region.Dentomaxillofac Radiol. 2012 Jul;41(5):405-10
 • 6- Buyukkaplan US1, Guldag MU, Yildiz M, Gumus BA.Comparison of mandibular bone mineral density in osteoporotic, osteopenic and normal elderly edentulous subjects measured by the dual-energy X-ray absorptiometry technique.Gerodontology. 2012 Jun;29(2):e1098-102.
 • 7- Buyukkaplan US, Tonguc MO, Guldag MU, Yildiz M, Gumus BA.Comparison of mandibular bone mineral densities in dentate and edentulous patients.J Prosthodont. 2013 Jan;22(1):23-7.
 • 8- Guldag MU, Büyükkaplan US, Sentut F, Ceylan G.Relationship between pterygomaxillary notches and maxillary anterior teeth.J Prosthodont. 2010 Apr;19(3):231-4.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1- Guldag M U, Buyukkaplan U S, Yetkin Ay Z, Katırcı A. A multidisciplinary approach to dental erosion : A clinical report. Eur J Dent 2008;2:110-114
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- -Güldağ M. Ü.,Yanıkoğlu N.,Ceylan G.,Bayındır F.:Oklüzal dikey boyutun belirlenmesi: Doğal dişli bireylerde sentrik oklüzyon durumundaki alt ve üst anterior dişlerin ölçümlerinden yararlanılması. (11-14 Mart 1997 tarihinde Erzurum'da yapılan II. Ulusal Koruyucu Diş Hekimliği Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.)
 • 2- Güldağ M. Ü.,Yanıkoğlu N.,Yeşil Z. D.,Denizoğlu S.:Üst Tam protez kullanan hastalarda kombinasyon sendromunun görülme sıklığı. (23-27 Eylül 1998 tarihinde Kapadokya'da yapılan Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 3. Bilimsel Kongresinde tebliğ edilmiştir.)
 • 3- - Güldağ MÜ, Büyükkaplan UŞ. Tüber maksillada ekzostozun protetik tedavisi. Türk Prostodonti İmplantoloji Derneği (TPİD) 15. Bilimsel Toplantısı, 22-23 Ekim 2005 Ankara, Türkiye.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- Yanıkoğlu N,Güldağ MÜ,Duymuş Z.Determining the Occlusal Vertical Dimension:Use of maxillary and mandibular teeth measurement in dentulous subjects.( 24. Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Groningen, Netherlands.23-26 August 2000 )
 • 2- - Duymuş Z, Güldağ MÜ, Yanıkoğlu N.The relation of the occlusal plane and the retromolar papilla.(24. Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Groningen, Netherlands, 23-26 August 2000 )
 • 3- - Güldağ MÜ,Duymuş ZY. A study on adhesion of restorative materials to irreversible hydrocolloid impression materials.(25. Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prague, Czech Republic, 6-8 September 2001 )
 • 4- Duymuş ZY. Güldağ MÜ. The comparison of wear characteristics of prosthodontic restorative materials.(25. Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prague, Czech Republic, 6-8 September 2001 )
 • 5- - Güldağ MÜ, Büyükkaplan Ş, Şentut F. Üst buccal frenulumlar arası mesafe ile maksiller anterior dişler arasındaki ilişkinin incelenmesi. (TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi . Antalya ,Turkey 17-21 Haziran 2003 )
 • 6- GÜLDAĞ MÜ, CEYLAN G, BÜYÜKKAPLAN U.Ş, ŞENTUT F, The relationship between hamular notches and maxillary anterior teeth. 28th Annual Conferance of the European Prosthodontic Association Kuşadası/İzmir/Türkiye, 16-18 Eylül 2004.
 • 7- - Güldağ MÜ, Büyükkaplan UŞ, Öztürk M, Uluhan B. Prosthetic rehabilitation of amelogenesis imperfecta: a clinical report. Ege Üniversitesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 29 Eylül-01 Ekim 2005, İzmir, Türkiye.
 • 8- - Büyükkaplan UŞ, Güldağ MÜ, Özarslan M. Prosthetic retreatment of Angle Class III malocclusion patient: a clinical report. Ege Üniversitesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 29 Eylül-01 Ekim 2005, İzmir, Türkiye.3
 • 9- - Güldağ MÜ, Büyükkaplan UŞ, Yetkin Ay Z. Dental erosion due to excess lemon consumption: a clinical report. Ege Üniversitesi Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, 29 Eylül-01 Ekim 2005, İzmir, Türkiye.
 • 10- Güldağ M Ü, Şentut F, Büyükkaplan Ş. İnsiziv papilla ile üst santral dişlerin dikey yöndeki ilişkilerinin incelenmesi. 5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslar Arası Bilimsel Kongresi. Marmaris, Türkiye 28-30 Nisan 2006.
 • 11- Güldağ M Ü, Şentut F, Özarslan M.Periodontal Doku Kayıplı Hastanın Gingival Protezle Protetik Rehabilitasyonu : Vaka Raporu. 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye 1-3 Aralık 2006.
 • 12- Şentut F, Güldağ M Ü,Çataltepe M. Vida Gevşemesi Olan Simante İmplant Üstü Kronların Çıkartılmasında Alternatif Bir Metot : Vaka Raporu. 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye 1-3 Aralık 2006.
 • 13- Eroğlu E, Küçükeşmen C, Güldağ M Ü, Büyükkaplan Ş,Şentut F, Doğudatekgezener M. Bir Türk toplumunda Kennedy sınıflamasına göre dişsizlik dağılımı. 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi. Antalya, Türkiye 1-3 Aralık 2006.
 • 14- Güldağ M Ü, Şentut F, Köseler Şentut T, Büyükkaplan Ş. Maksiller keserlerin gingival tepe noktaları pozisyonlarının incelenmesi. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi. Fethiye, Türkiye 27-29 Nisan 2007.
 • 15- Güldağ MÜ, Büyükkaplan UŞ, Doğudatekgezener M. Sublingual bar: vaka raporu. 5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. 28-30 Nisan 2006; Marmaris, Türkiye
 • 16- Büyükkaplan UŞ, Güldağ MÜ, Uluhan B, Özarslan M. Diş aşınmasında protetik yaklaşımlar. 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. 1-3 Aralık 2006; Antalya, Türkiye.
 • 17- Guldag MU, Buyukkaplan US, Gumus BA. Associaton of residuel ridge resorption and mandibular bone mineral density with body mass index, age and period of edentulism in edentulous subjects. 12. BaSS Kongresi, 12-14 Nisan 2007; İstanbul, Türkiye.
 • 18- Guldag MU, Buyukkaplan US, Karahanoglu A. The effects of slurry water immersion on the surface roughness of type III and type IV dental stones. BaSS Kongresi, 12-14 Nisan 2007; İstanbul, Türkiye.
 • 19- GÜLDAĞ MÜ, BÜYÜKKAPLAN UŞ. Mandibula ve Femur Kemik Mineral Yoğunluklarının Tam Dişsizlik Süresi ile İlişkisi. 10. Uluslararası Ege Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kogresi ,28- 30 Kasım 2008, İZMİR
 • 20- BÜYÜKKAPLAN UŞ,GÜLDAĞ MÜ. Dental Girişimler için Kemik Mineral Yoğunluğu belirleme yöntemleri. 10. Uluslararası Ege Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kogresi ,28- 30 Kasım 2008, İZMİR
 • Doktora Tezi
 • 1- Üst tam protezlerde Relining ve Rebasing metodlarının tutuculuk yönünden karşılaştırılması
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1- - Dt. Nuran Dinçkal : Doktora Tezi : Metal porselen bağlantısında metal yüzey işlemleri ve metal-porselen birleşme açılarının etkisinin değerlendirilmesi. Erzurum , 1994
 • 2- - Dt. Gözlem Koca : Doktora Tezi : Diş kavsi, damak, baş ve yüz şekillerine göre İnsisiv papilla ile üst ön grup dişlerin ilişkilerinin incelenmesi . Erzurum , 1994 .
 • 3- - Dt. Funda Bayındır : Doktora Tezi : Çeşitli kimyasal yapıdaki elastomerik ölçü maddelerinin farklı kaşık materyalleri ile bağlanma dirençlerine adezivlerin ve yüzey özelliklerinin etkisinin incelenmesi. Erzurum , 1999 .
 • 4- Dt. U. Şebnem BÜYÜKKAPLAN - Doktora Tezi : Sistemik Florozisli Tam Dişsiz Bireylerde Mandibular Kemik Yoğunluklarının ve Alveolar Kretlerin Dexa yöntemiyle ve Radyolojik Olarak İncelenmesi- ISPARTA 2007
 • 5- Dt. Fatih ŞENTUT -Doktora Tezi : Dentin Hassasiyet Giderici Ajanların Tam Seramiklerin Dentine Bağlanma Direncine Olan Etkilerinin İncelenmesi. ISPARTA 2007
 • 6- Dt. Mert Doğudatekgezener: Doktora Tezi: Bleaching işleminin fluorozisli dişlerde porselen laminate veneer restorasyonların bağlanma kuvvetine etkisi. Isparta, 2009
 • 7- Dt. Burcu Uluhan ,Doktora Tezi: Tam seramik restorasyonların yapıştırılmasında kullanılan rezin simanların renk değişimlerinin restorasyonların renk değişimleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Isparta,2010.
 • 8- Dt. Mahir Çataltepe: Doktora Tezi: Farklı konsantrasyonlardaki beyazlatma ajanlarının protez yapımında kullanılan dental alaşımlarda metal korozyonu üzerine etkilerinin incelenmesi Isparta, 2011
 • 9- Dt. M.Mustafa Özarslan: Doktora Tezi: Zirkonyum kor yapıların kısa implant dayanakları üzerine simantasyonunda kullanılan farklı yapıştırma simanlarının ve yüzey işlemlerinin tutuculuğa etkisinin incelenmesi. Isparta, 2010
 • 10- Dt. Kıvanç Utku ULUSOY : Doktora Tezi : Farklı Konsantrasyonlarda Kuarterner Amonyum Metakrilat İçeren Dental Adezivlerin Dentine Bağlantı Dayanımının İncelenmesi . Isparta 2012
 • 11- Dt. Yasemin GÖKMEN : Doktora Tezi : Camper Düzlemi ile Oklüzyon Düzlemi İlişkisinin İncelenmesi. Isparta 2013
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1- 'Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Güncel Sorunları ' paneli (Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği XIII. Bilimsel Toplantısı 16-19 Ekim 2003 )
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1- -Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği
 • 2- European Prosthodontic Association
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1- Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı
 • 2- Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı
 • 3- Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1- Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı ( 1990-1993 )
 • 2- Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı (2001-2002 )
 • 3- · Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği (1989-1992)
 • 4- Atatürk Üniversitesi Sağlı Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı (1989-1992)
 • 5- Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 6- Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ( 2002-.2005....)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1- · Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı(21.12.1982-07.07.1983)
 • 2- Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (1983 -1991 )
 • 3- Süleyman Demirel Üniversitesi Proteetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2001-.....)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1- · Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonu Başkanlığı( 1983-1984, 1990-91,1991-92,1992-93 )
 • 2- · Atatürk Üniversitesi Senatosunda Diş Hekimliği Fakültesi Senatörlüğü ( Ocak 1994- Ocak 1997 )
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1- · Şubat 1980-Eylül 1981 : Amerika Birleşik Devletleri, University of Alabama in Birmingham, School of Dentistry, Department of Removable Prosthodontics'de ''Postdoctoral Fellow ''
Verdiği Dersler
 • OVERDENTURE PROTEZ UYGULAMALARI (DOKTORA ).
  OKLÜZYON -TEORİ VE UYGULAMALARI ( DOKTORA ).
  MADDELER BİLGİSİ I (DOKTORA ).
  HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER II (DOKTORA ).
  HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER I (DOKTORA).
  TAM PROTEZLER II (DOKTORA ).
  TAM PROTEZLER I (DOKTORA ).
  OKLÜZYON.
  PARSİYEL PROTEZLERDE PLANLAMA.
  MADDELER BİLGİSİ-1.
  ÇENE-YÜZ PROTEZLERİ .
  PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 4.
  PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 3.
  PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ -3 .
  PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ -2 ( PREKLİNİK BÖLÜMLÜ PROTEZLER ).
  PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ -2 (PREKLİNİK TAM PROTEZLER ).
Yukarı Çık