20 Aralık 2014 Cumartesi
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Prof. Dr. LEVENT KÖSEKAHYAOĞLU
 • E-Posta leventkosekahyaoglu@sdu.edu.tr
 • Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Bölüm İktisat
 • Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Telefon 0246 2113072
 • Kişisel Web Sayfası -
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans Marmara Üniv.İktisadi ve İdari Bil.Fak.-30.06.1991
 • Yüksek Lisans Universıty Of Essex - -16.12.1996
 • Doktora Universıty Of Kent At Canterbury - İktisat - 24.11.2000
İlgi Alanları
 • Rekabet gücü, Türkiye-AB ticareti, Endüstri-içi ticaret
Yayınlar
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
  • Dış Ticaret ve Rekabet Gücü, 1923-2011, Alter Yayıncılık, Ankara.
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • Kösekahyaoğlu, L., 2006, 'Maastricht kriterleri açısından Türkiye ve 10 yeni Avrupa Birliği üyesi: Parasal Birliği'ne ne kadar hazırlar?', Türkiye-AB İlişkileri Üzerine Ekonomi-Politik Tezler, Beta Yayınları, Ed.İrfan Kalaycı, 285-319.
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Kösekahyaoğlu, L., 2001, An analysis of the similarity between exports of Turkey and he EU12, 9 Eylül Üni. İşletme Fak. Dergisi, Sayı:2, 137-149, İzmir.
  • Kösekahyaoğlu, L., 2002, Are wages really important? A study of the determinants of Turkey-EU trade, Review of Social, Economic and Business Studies, Sayı:1, Doğu Akdeniz Üni. Dergisi, 96-123.
  • Kösekahyaoğlu, L., 2002, Does trade liberalisation matter?, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı:1, 113-135.
  • Kösekahyaoğlu, L., 2004, Comparative advantage of Turkey with regard to the EU, SDÜ İİBF Dergisi, Isparta.
  • L.Kösekahyaoğlu ve G. Özdamar, 2005, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Estonya'nın Sektörel Rekabet Gücü ve Dış Ticaret Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, , Sosyoekonomi, 2005-2, s.73-102.
  • Kösekahyaoğlu, L. ve Şentürk, C. (2006). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezini Testi:Türkiye ve Yeni Gelişen Ekonomiler Üzerine Karsılaştırmalı Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2: 423-445.
  • Kösekahyaoğlu, L., 2006, Hacettepe Üniversitesi, Teknoloji Üretme Yeteneği, Verimlilik ve Dış Ticaret: Türkiye ve AB'nin Yeni Üyeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, İİBF Dergisi, 2006-2, 17-45.
  • Kösekahyaoğlu, L., 2006, Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Yakınlaşma Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 11-2, 165-188.
  • Kösekahyaoğlu, L., 2006, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın AB'ye İhracatının Benzerliği Üzerine Sektörel Bir İnceleme, SDÜ, İİBF Dergisi,12-1, 181-198.
  • Kösekahyaoğlu, L., 2006, Comparison of Turkey With Some New Members of EU in Terms of Competitiveness and Trade Structure, Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Dergisi, 14, 77-98.
  • Kösekahyaoğlu, L., 2007, Türkiye Dış Ticaretinde Ürün ve Ülke Bazında Yoğunlaşma: 1980-2005 Dönemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi, 36, 15-34.
  • Kösekahyaoğlu, L., Özdamar, G., 2009, Avrupa Birligi'ne Üyelik Sürecinde Türk İmalat Sanayinin Rekabet Gücündeki Değişimler, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14-1, 17-30.
  • Kösekahyaoğlu, L., Özdamar, G., 2009, Avrupa Birligi'ne Üyelik Sürecinde Türk İmalat Sanayinin Rekabet Gücündeki Değişimler, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14-1, 17-30.
  • Kösekahyaoğlu, L., ve Yegen, İ., AB Mali Yardımları ve Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Yeni AB Üyeleri Üzerine Bir Nedensellik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15-2, 27-42.
  • Kuşat, N. ve Kösekahyaoğlu,L., 2011, Şekerleme, Kakao ve Çikolata Alt Sektöründe İnovasyon: Batı Akdeniz Bölgesinde Firmaları Yurtiçi ve Yurtdışı Piyasalarda Güçlü ve/veya Zayıf Kılan Faktörler Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2-14, 167-188.
  • Kösekahyaoğlu, L. ve Özdamar, G., 2011, Türkiye, Çin ve Hindistan’ın Sektörel Rekabet Gücü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Uludağ Üniversitesi, İİBF Dergisi, 30-2, 29-49.
  • Kuşat, N. ve Kösekahyaoğlu, L., 2011, Gıda Sektöründe Ürün ve İyileştirilmiş Ürün İnovasyonları: Batı Akdeniz Bölgesi Şekerleme, Kakao ve Çikolata Alt Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3-2, 193-215.
  • Kuşat, N. ve Kösekahyaoğlu, L., 2012, Gıda Sektöründe Firmaların İnovasyon Kararlarını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği, Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 180-205.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Kösekahyaoğlu, L., "Test of Export Led Growth Hypothesis: A Comparative Analysis on Turkey and Newly Developing Countries," Business: Theory and Practice", 7, 243-253.
  • Kösekahyaoğlu, L., "A Comparative Analysis of FDI in Turkey and the CEEC's: Is There any Link Between FDI and Trade?," Journal of Business, Economics and Management, 7, 183-200.
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Kösekahyaoğlu, L., 2009, Enerji Tüketimi ve Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta.
  • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • Kösekahyaoğlu, L. ve Gövdere, B., 2006, Ücretler, Sermaye Birikimi ve İç Pazar Büyüklüğünün Türkiye-Avrupa Birliği Ticaretine Etkisi: Sektörel Bir Analiz, Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslararası İktisat Kongresi, 11-13 Eylül 2006, Ankara.
  • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
  • EKONOMİK KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: 2008 KÜRESEL KRİZİNİN ANTALYA TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ayşe Durgun.
  • GIDA SEKTÖRÜNDE İNOVASYON: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ŞEKERLEME, KAKAO VE ÇİKOLATA ALT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Nurdan KUŞAT
  • Web ortamında yayınlanan ders notu
  • Makro İktisat 1 Ders Notları
  • Uluslararası İktisat 1 Ders Notları
  • Türkiye-AB İlişkileri Dersi Notları
  • Makro İktisat 2 Ders Notları
  • Uluslararası İktisat 2 Ders Notları
  • AB ve Uluslararası Projelerde, proje hakemliği (external expert) görevi
  • AB ve Türkiye'nin Komsuları Ile Ekonomik Entegrasyonu, Güvenlik, Ticaret ve Dıs Yatırım Politikalar, TÜBITAK, IKILI ANLASMALAR KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR IÇIN PROJE ÖNERISI Hakemliği, Proje Yöneticisi: DIMITRIOS TRIANTAPHYLLOU, Yıl:2011.
  • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  • Isparta'da düzenlenen Belediye üst düzey personeline bilgi vermek amacıyla organize edilen 'Avrupa Birliği'nde Serbest Dolaşım' konulu seminer proğramında konuşmacı.
  • Antalya'da düzenlenen 'Avrupa Birliği'nde Serbest Dolaşım' konulu seminer proğramında konuşmacı.
  • Yerel TV kuruluşu Kanal 32'de '17 Aralık Kararlarının Türkiye'ye Etkileri' konulu söyleşide konuşmacı.
  • Alanında kitap çevirisi
  • Kösekahyaoğlu, L., 2010, Ticaret Liberalizasyonu ve Ulusların Fakirliği, Türkçeye Çeviri, Orjinal Kitap Yazarları: A.P. Thirlwall ve P.P. Lopez, Orjinal Kitap ismi; Trade Liberalization and the Powerty of Nations, Alter Yayınları.
  • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
  • Paul Krugman ve Robin Wells, 2009, Mikro İktisat, Sayım Işık (ed), Bölüm 2, İktisadi Modeller; Değiş-tokuşlar ve Ticaret, s.23-60., Palme Yayıncılık.
  • Paul Krugman ve Robin Wells, 2009, Mikro İktisat, Sayım Işık (ed), Önsöz ve Giriş Bölümü, Palme Yayıncılık.
  • Kösekahyaoğlu, L. ve G. Özdamar, Rekabet Gücü Tartışmasını Anlamak, Çeviri: Paul R. Krugman'nın 'Making Sense of the Compatitiveness Depate' başlıklı makalesinin Türkçe çevirisi, 'İktisat Dergisi', İstanbul Üniversitesi Mezunlar Cemiyeti, Sayı:506-507, s.16-23. 2009 54 Düzenle Sil Atıflar
  • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
  • SDÜ Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü
  • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Socrates Programları Fakülte ve Bölüm Koordinatörlüğü.
  • Ulusal Ajans tarafından organize edilen Socrates Eğitim programlarında Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yardımcılığı
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
  • Journal of Business Economics and Management.
  • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
  • Yeni Kriz Enerji Krizi mi?, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi,
  • Uluslararası Ticaret Teorileri ve Paul Krugman'nın Katkıları, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, İstanbul.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
  • Kösekahyaoğlu, L. ve Gövdere B., 2009, Türkiye-Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Gücü Analizi. SDÜ, BAP Projesi.
Verdiği Dersler
 • AB'DE EKONOMİ POLİTİKALARI.
  TURKEY-EU RELATİONS (TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ).
  INTERNATİONAL ECONOMİCS (ULUSLARARASI İKTİSAT).
  İKTİSADİ PLANLAMA.
  KÜRESEL EKONOMİ.
  ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ.
  AB''DE EKONOMİ POLİTİKALARI.
  TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ.
  ULUSLARARASI İKTİSAT 1.
  MAKRO İKTİSAT 1.
Yukarı Çık