20 Aralık 2014 Cumartesi
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. HAMİDE TEKELİ
 • E-Posta hamidetekeli@gmail.com.
 • Birimi Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm İnşaat Mühendisliği
 • Ana Bilim Dalı Yapı
 • Telefon 211 1190
 • Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hamidetekeli
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans SDÜ Müh.Mim.Fak.-20.07.1999
 • Yüksek Lisans SDÜ Fen Bil.Enst. - İnşaat Müh.Anabilim Dalı-31.01.2003
 • Doktora SDÜ Fen Bil.Enst. - - 28.09.2006
İlgi Alanları
 • Betonarme Yapılar, Performansa Dayalı Tasarım, Yüksek Yapı Sistemleri, Deprem Mühendisliği , Yapıların Bilgisayar Modellemesi
Yayınlar
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • “Depremde Çökmeyen Bina Nedir? Nasıl Projelendirilir?”, Prof. Dr. Ergin ATIMTAY, 723-773, Ankara, 2009.
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Türkmen, M., Tekeli, H., “Deprem Bölgesi ve Yerel Zemin Sınıfının Bina Maliyetine Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3), 127-130, (2005).
  • Türkmen, M., Tekeli, H., Kuyucular, A., “Betonarme Bina Maliyetlerinin Zemin Sınıfı - Kat Adedi Ve Düzensizlik İle Değişimi”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 57-65, (2006).
  • Demir, F., Tekeli, H., Korkmaz, K. A., “Elastisite Modülünün Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılmasına Etkisi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sigma Dergisi, 25, 190-199, (2007).
  • Korkmaz, K. A., Demir, F., Tekeli, H., “Investigation of Concrete Strength Effect On Computer Based Structural Retrofit”, Beykent University, Journal of Science and Technology, 2, 41-51, (2008).
  • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Demir, F., Korkmaz, K.A., Gençoğlu, M., Tekeli, H., “Beton Dayanımının Betonarme Yapıların Güçlendirilmesi Açısından Değerlendirilmesi”, TMMOB Antalya Şube Bülteni, 50, 2007.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Tekeli, H., Demir, F., Atımtay, E., “Çerçeveli ve Perdeli-Çerçeveli Betonarme Binaların Ötelenmesi: Analitik Çözümler”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1), 9-19, (2008).
  • Korkmaz, K. A., Tekeli, H., Demir, F., “Determination of elastic moduli effects on storey-drifts by fuzzy logic algorithm”, Civil Engineering and Environmental Systems, Vol. 26, No. 3, 249–262, (2009).
  • Korkmaz, K. A., Demir, F., Tekeli, H., “Uncertainty Modeling of Critical Column Buckling”, Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, Vol. 36, Part 2, April 2011, pp. 267–280.
  • Tekeli, H., Atimtay, E., Türkmen, M., A simplified method for determining sway in reinforced concrete dual buildings and design applications, Struct. Design Tall Spec. Build., 22(15),1119-1198.
  • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Türkmen M., Demir, F., Çırak, İ. F., Tekeli, H., “Kolon Kiriş Birleşimleri Mafsallı Prefabrike Yapılarda Deprem Etkilerinden Oluşan Sorunlar ve Öneriler”, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları, Antalya, 320-329, 2005.
  • Türkmen, M., Tekeli, H., Kuyucular, A., “Zemin Sınıfı-Kat Adedi ve Düzensizlik İle Betonarme Bina Maliyetlerinin Değişimi”, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, 204-212, 2005.
  • Tekeli, H., Tüken, A., Türkmen, M., Atımtay, E., “Depreme Maruz Yapının Ötelenmesinin Basit Hesabı: Kapalı Çözüm”, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, 190-203, 2005.
  • Tekeli, H., Çırak, İ., Türkmen, M., Demir, F., Korkmaz, K. A., Atimtay, E., “Elastik Ötesi Sismik Performans İlişkisinin Saptanması İçin Analitik Bir Yöntem (Statik İtme Analizi)”, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Denizli, 263-270, 2006.
  • Korkmaz, K.A., Demir, F., Türkmen, M., Tekeli, H., Çırak, İ., “Mevcut Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi İçin Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi”, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Denizli, 218-225, 2006.
  • Demir, F., Türkmen, M., Korkmaz, K. A., Tekeli, H., Çırak, İ., “Betonarme Perdelerle Yapılan Güçlendirme Uygulamalarının Deprem Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi”, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Denizli, 211-217, 2006.
  • Çırak, İ. F., Demir, F., Türkmen, M., Tekeli, H., “Endüstri Yapılarında Dolgu Duvarların Yapısal Davranışa Etkisi”, Çelik Yapılar Çalıştayı, Isparta, 2006.
  • Demir, F., Korkmaz, K.A., Gençoğlu, M., Tekeli, H., “Beton Basınç Dayanımın Yapısal Davranışa Etkisi ”, 7. Ulusal Beton Kongresi, İstanbul, 323-332, 2007.
  • Korkmaz, K.A., Demir, F., Tekeli, H., Aktaş, E., “Bulanık Mantık Yöntemiyle Deprem Tahmini İçin Bir Yaklaşımı”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu - BMYS'2008, Eskişehir, Türkiye, 15-17 Ekim, 2008.
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Demir, F., Türkmen, M., Tekeli, H., Çırak, İ., “Earthquake Response of Masonry Infilled Precast Structure”, The Seventh International Conference on Vibration Problems, 5-9 September, İstanbul, Springer, Netherlands, 137-142, 2005.
  • Demir, F., Türkmen, M., Tekeli, H., Çırak, İ., “A New Way Prediction of Elastic Modulus of Normal and High Strength Concrete: Artificial Neural Networks”, The 5th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya University, Sakarya, 208-215, 2006.
  • Korkmaz, K.A., Demir, F., Tekeli, H., “Retrofitting and Strengthening of Existing R/C Buildings Using Shear Walls”, 11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs & Maintenance of Structures, Cyprus, 269-276, 2007.
  • Durmuş, G., Tekeli, H., Korkmaz, K.A., Ay, Z., “FEM Investigation of Beam Column Connections of Moment Resisting Stell Structures Strengthened by Rib Plate Members”, International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Suleyman Demirel University, 24-26 October, Antalya, 206-215, 2007.
  • Tekeli, H., Demir, F., Korkmaz, K. A., Gençoğlu, M., Ay, Z., “Büyük Açıklıklı ve Az Katlı Yapıların Performanslarının Değerlendirilmesi ”, International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Suleyman Demirel University, 24-26 October, Antalya, 414-424, 2007.
  • Korkmaz, K.A., Demir, F., Tekeli, H., “An Alternative Methodology for Prediction of Structural Story Drifts”, 5th EECS’08 International Symposium, North Cyprus, Gemikonağı, Lefke, 2008.
  • Korkmaz, K.A., Demir, F., Tekeli, H., Karahan, A.E., “Effects of Infilled Masonry Walls on Nonlinear Structural Behavior of Precast Concrete Structure in Turkey”, The 14 th World Conference on Earthquake Engineering, 12-17 October, Beijing, China, 2008.
  • Demir, F., Korkmaz, K.A., Tekeli, H., Ayci, O., “Structural Performance Evaluation by Using ANFIS”, 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International Conference on Imformation Technology in Construction, ICBBE 2008, 17-21 October, Beijing, China, 2008.
  • Korkmaz, K.A., Demir, F., Tekeli, H., “Elastic Modulus Effects of Concrete on Buckling of R/C Buildings”, 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International Conference on Imformation Technology in Construction, ICBBE 2008, 17-21 October, Beijing, China, 2008.
  • Korkmaz, K.A., Demir, F., Irtem, E., Tekeli, H., “Investigation of Earthquake Behavior of Health Care Facilities in Turkey”, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Türkiye, 22-24 Ekim 2009.
  • Demir, F., Korkmaz, K.A., Tekeli, H., “Mevcut Yapıların Deprem Davranışlarının DBYBHY-2007’e Göre İncelenmesinin Beton Dayanımı Açısından Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, İlk on yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri, 1-3 Ekim, Sakarya, 329-341, 2009.
  • Tekeli, H., Tuna, M.E., Atımtay, E., “Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Deprem Tepkisini Bulmak İçin Basit Bir Model”, Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, İlk on yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri, 1-3 Ekim, Sakarya, 50-65, 2009.
  • Korkmaz, K.A., Demir, F., Tekeli, H., “Computational Investigation of Shear Wall-Frame Interaction in Strengthening Accounting Torsinal Effects”, ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rhodes, Greece, 2009.
  • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • “International Symposium on Advances in Earthquake and Structural Engineering”, Düzenleyen Kuruluş: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 24-26 Ekim, 2007, Antalya.
  • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • “Yapısal Onarım ve Güçlendirme”, Düzenleyen Kuruluş: Pamukkale Üniversitesi, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, 7-8 Aralık, 2006, Denizli.
  • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
  • “Depremde Binalar Neden Yıkılır? Öldüren Deprem mi yoksa Binalar mı?”, Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Semineri, 13 Haziran, 2007.
  • Yüksek Lisans Tezi
  • “Deprem Bölgesi ve Yerel Zemin Sınıflarının Bina Maliyetine Etkileri” Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN (SDÜ)
  • Doktora Tezi
  • “Deprem Tasarımında Ötelenmenin ve Enerji Tüketiminin Kontrolü” Prof. Dr. Ergin ATIMTAY (ODTÜ), Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN (SDÜ)
  • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • Burdur İli İnşaat Sektöründe Çalışanların Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Konusunda Eğitilmesi ve Kamu Binalarının Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi, Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu Destekli Projesi, TR0205.01/002/01/011, Teknik Eğitimci, 2006. (Proje Yöneticisi: Öğr. Gör. Serkan ÖKTEM-SDÜ)
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusu Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 m2'lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, SDÜBAP 2004/95, Yardımcı Araştırmacı, 2004. (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. S. Nilay KESKİN-SDÜ)
  • Deprem Hasarlı Binaların Onarımı ve Mevcut Binaların Güçlendirilmesi: Dış Perde Duvar Uygulaması, Devlet Planlama Teşkilatı –Yaygınlaşmış Ulusal ve Uluslararası Projesi, DPT-YUUP BAP-08-11-DPT.2004K120760, Yardımcı Araştırmacı, 2007. (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ergin ATIMTAY-ODTÜ)
  • Betonarme kirişlerin çelik levhalarla kesmeye karşı güçlendirilmesi, Tübitak 2209, Danışman
  • Düzlem dışı yüklenen yığma yapıların polipropilen lifli kuru karışım püskürtme betonla güçlendirilmesi, Tübitak 1001, yardımcı araştırmacı, proje no. 111M335
  • Binaların deprem güvenliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek yeni bir yaklaşım, yardımcı araştırmacı, Tübitak 1001, proje no. 111M119
  • Koca, N., Avan, A. O., Kayabaş, B., Tunçtan, J., BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM DAVRANIŞINA DOLGU DUVARLARIN ETKİSİ, Tübitak 2209, Proje danışmanı, 2013.
  • Deniz, M., Hersat, E., Kara, N., Tosun, U.,DOLGU DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN HASIR DONATI İLE GÜÇLENDİRİLMESİ, Tübitak 2209, Proje Danışmanı, 2014.
Verdiği Dersler
 • BETONARME II.
  BETONARME I.
  BETONARME TAŞIYICI SİSTEMLER.
  STATİK-MUKAVEMET.
  BİLGİSAYAR DESTEKLİ BETONARME PROJESİ.
Yukarı Çık