İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Prof. Dr. ZÜHAL KIRZIOĞLU
 • E-Posta zuhalkirzioglu@sdu.edu.tr
 • Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
 • Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
 • Ana Bilim Dalı Pedodonti
 • Telefon 02462113349
 • Kişisel Web Sayfası -
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans Atatürk Üniv.Diş Hekimliği Fak.-03.11.1977
 • Yüksek Lisans -
 • Doktora Atatürk Üniv.Diş Hekimliği Fak. - Pedodonti Bilim Dalı - 21.01.1981
İlgi Alanları
 • Çocuk Dişhekimliği, Diş Travmaları, Fluor, Çocuklarda oral hastalıklar, koruyucu diş hekimliği, Engelli çocuklarda oral bakım, Restoratif Materyaller(Diş)
Yayınlar
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- KIRZIOĞLU,Z.,DEMİRÖZ, I.: 1983, 7-12 Yaş Grubu Erzurum Çocuklarında Sosyo-Ekonomik Durumun Diş Çürüklerine Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üni.Diş.Hek. Fak.Derg, 7(3): 195-200.
 • 2- KIRZIOĞLU,Z., SEVEN N.: 1984, Natal Diş ,Hacettepe Üni.Diş Hek.Fak.Derg, 8 (2): 105-109.
 • 3- KIRZIOĞLU,Z.: 1986, Medikal Yönden Problemli Çocuklara Diş Hekiminin Yaklaşımı. Atatürk Üni.Diş.Hek.Fak.Derg. 1 (1):57-66
 • 4- KIRZIOĞLU, Z.,SEVEN,N.: 1987, Erüpsiyon Kistleri. Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg. 2 (2): 67-70.
 • 5- KIRZIOĞLU,Z.: 1987, Condensing Osteitis. Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg. 2 (2):117-120.
 • 6- KIRZIOĞLU ,Z.: 1987, Bir Kök Orta Üçlü Kırığının 4 Yıllık Kontrolü. Hacettepe Üni.Diş Hek.Fak.Derg.11 (4): 250-254.
 • 7- ÜÇOK, M., SEVEN,N., KIRZIOĞLU, Z.: 1987, Erzurum Yöresinde Kıtlama Şeker Kullanma Alışkanlığı Olan Kişilerde Çürük ve Sonuçlarının İncelenmesi. İstanbul Üni. Diş.Hek. Fak. Derg. 21 (1-2-3-4) 58-71.
 • 8- KIRZIOĞLU, Z., ÇELENK P., MANGA, G.: Marfan Sendromu. Gazi Üni.Diş Hek. Fak.Derg, 1988, 5 (1) : 221-228.
 • 9- SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z.: 1988, Periapikal Radyolüsens Gösteren Dişlerin Tedavisi.Gazi Üni. Diş Hek. Fak.Derg, V (1): 209-219.
 • 10- KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.:1989, Ilıca Yatılı Bölge Okulunda Kuron Kırığı İnsidansı ve Karışık Dişlenme Dönemi Boyunca 6 Yaş Dişinin Çürük Durumu. Gazi Üni. Diş Hek. Fak.Derg, V (2): 23-35.
 • 11- SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z.: 1989, Kök Kanal Dolgu Maddesi Olarak Polikarboksilat Siman, Cam İonomer Siman ve AH' 26 'nın Apikal Sızıntılarının Karşılaştırılması. Ege Üni. Diş Hek. Fak. Derg, 10 (4): 91-98.
 • 12- KIRZIOĞLU ,Z., SEVEN, N.: 1990, Çeşitli Kalsiyum Hidroksid Patlarında Apikal Sızıntının Karşılaştırılmasının İncelenmesi. Hacettepe Üni.Diş Hek.Fak.Derg, 14 (4): 247-249.
 • 13- SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z.: 1988, Arka Grup Dişlerde Kullanılan Üç Dolgu Maddesinin Mikrosızıntı, Su Emme ve Çözünürlük Özelliklerinin Karşılaştırılması. Bölüm : I, Oral Derg, 5 (55-57): 22-27
 • 14- SEVEN, N., KIRZIOĞLU,Z.: 1988, Arka Grup Dişlerde Kullanılan Üç Dolgu Maddesinin Mikrosızıntı, Su Emme ve Çözünürlüklerinin Karşılaştırılması. Bölüm: II, Oral Derg, 5 (55-56): 28-31.
 • 15- DAYLIK, Ş., KIRZIOĞLU, Z.: 1990, Primer Molalarda Class II Kompozit Restorasyonlarda Scotchbond'un Etkisinin In Vitro Olarak Araştırılması. Oral Derg. 7 (80): 11-14.
 • 16- SEVEN , N., KIRZIOĞLU, Z.: 1990, Posterior Kompozit Resinle Restore Edilmiş Dişlerin Faktüre Direnci Üzerine Farklı Dolgu Tekniklerinin Etkisi. Oral Derg, 7 (79): 7-10.
 • 17- KIRZIOĞLU, Z.: 1991, Primer Dentisyonda Sürnümerer Dişlerin Sıklığı. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni,23 (2): 363-368.
 • 18- KIRZIOĞLU, Z. SEVEN, N.: 1991, Süt Molar Dişlere Uygulanan Üç Dolgu Maddesinin Tüberkül Kırılmasına Direncinin Karşılaştırılması. Ankara Üni.Diş Hek. Fak.Derg, 18 (1,2,3):43-48
 • 19- KIRZIOĞLU, Z.: 1991, Farklı Kesim ve Değişik Yapıştırıcıların Polikarbonat Kuronların Tutuculuğuna Etkisi. Ege Üni. Diş Hek. Fak. Derg, 12:110-113.
 • 20- KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.: 1991, Farklı Kanal Patlarında Apikal Sızıntının Linear ve Volumetrik İncelenmesi. Oral Derg, 7 (80) :19-22.
 • 21- KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.: 1993, Posterior Kompozit Resinin Bazı Fiziksel Özelliklerine Işınlama Süresinin Etkisi. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg,3 (1): 12-15.
 • 22- KIRZIOĞLU, Z., BAKAN, N.: 1993, 22-28 Yaşları Arasındaki Çürüklü ve Çürüksüz Bireylerde Tükrük Ca, P, Mg, X Amilaz, PH Değerleri ve Tamponlama Kapasitesinin Karşılaştırılması. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg, 3 (2): 1-6.
 • 23- KIRZIOĞLU, Z., KARATOPRAK, O.: 1993, Regional Odontodysplasia. Atatürk Üni.Diş Hek. Fak. Derg. 3 (2):35-43.
 • 24- KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.: 1993, Farklı Kaide ve Dolguların Gingival Duvardaki Sızıntısı, Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg.3 (2):7-12.
 • 25- KIRZIOĞLU, Z, SEVEN,N., KARATOPRAK, O.: 1993, Işınla ve Kimyasal Olarak Sertleşen İki Cam İonomer Kaide Simanının Sızıntı Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üni.Diş Hek. Fak. Derg. 20 (3):373-377.
 • 26- SEVEN, N.,ÇELENK,P.,KIRZIOĞLU,Z.: 1994, Çocuklarda Görülen Osteomyelitler. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg.4 (1):103-108.
 • 27- BOCUTOĞLU,Ö.,DAYI,E., KIRZIOĞLU, Z.,ÇELENK,P.: 1994, Üst Çene Ön Bölgede Sürnümerer Dişler ve Meziodensler Üzerine Klinik ve Radyolojik Bir Çalışma. Atatürk Üni. Diş Hek.Fak.Derg.4 (1):81-88
 • 28- KIRZIOĞLU, Z., DEMİRTUĞOĞLU, Ö.: 1994, Çocukların Diş Macunu Seçimiyle İlgili Bir Çalışma ,Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.4 (1):29-34
 • 29- KIRZIOĞLU, Z., KARATOPRAK, O.: 1994, Karışık Dişlenme Boyunca Gingival Sulkus ve Bağlı Gingivada Boyutsal Farklılıklar. Atatürk Üni. Diş Hek.Fak. Derg.4 (1):67-72
 • 30- KIRZIOĞLU, Z., DEMİRTUĞOĞLU,Ö.: 1994, Çift Köklü Süt Kanin Dişler. Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.4 (1):109-113
 • 31- KIRZIOĞLU, Z.: 1994, The In Vıtro Antimicrobial Effıcıency of Some Essential Oıls. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak.Derg.4 (1):89-94
 • 32- KIRZIOĞLU, Z.:1994, Kırık Santral Kesici Dişin ,Orijinal Parçasıyla Restorasyonu. Atatürk Üni.Diş Hek.Fak. Derg. 4 (2):119-123.
 • 33- SEVEN,N., KIRZIOĞLU, Z.: 1994, Farklı Dolgularla Restore Edilmiş Endodontik Tedavili Dişlerin Fraktüre Direnci. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak.Derg.4 (2):82-88.
 • 34- KIRZIOĞLU, Z.,SEVEN,N.: 1994, IV. Sınıf Kompozit Resin Restorasyonlarda Uygulanan Metodların Karşılaştırılması. Atatürk Üniv.Diş Hek. Fak. Derg. 4 (2):105-109.
 • 35- GÜNDOĞDU, N., KIRZIOĞLU, Z.,ÇERCİ, M.: 1995, Dondurulmanın Meyve Suyu pH'sı Üzerine Etkisi. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg.5 (2):76-80
 • 36- SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z, YILMAZ,Y.: l996, Amalgamın Üç Farklı Materyal İle Tamiri. Pedodonti Klinik Araştırma Derg. 3 (1): 6-13.
 • 37- KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.,GÜNDOĞDU, N., KARATOPRAK,O.: l996, Amalgam ve Kompozitin Birlikte Kullanıldığı Restorasyonlarda Sızıntının İn Vitro İncelenmesi. Pedodonti Klinik Araştırma Derg. 3 (1): 13-19.
 • 38- KARATOPRAK, O., KIRZIOĞLU, Z.: 1997; Paslanmaz Çelik Kronların Yapıştırılmasında Kullanılan Üç Simanın Sızıntı ve Tutuculuk Özelliklerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg. 7 (1):21-28
 • 39- SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z., DEMİRTUĞOĞLU, O.: 1998; Süt Dişlerinde Uygulanan Açık ve Kapalı Sandviç Tekniğinde Sızıntının Değerlendirilmesi. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg. 8 (1) : 44-49
 • 40- SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z.,YILMAZ, Y.: 1998; Tünel Dolguların Marginal Sırt Dayanıklılığının İn Vivo Değerlendirilmesi. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak.Derg. 8 : 29-33.
 • 41- KIRZIOĞLU, Z.,YILMAZ, Y., BAYINDIR, Y.: 1998; Beta Quartz İnsert, Kompozit İnsert, Tabaka ve Kütle Yöntemlerinde Mikrosızıntı Değerlendirmesi. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg. 8 (2) : 11-16-1
 • 42- KIRZIOĞLU,Z., YILMAZ,Y.: 1999; Kompozit Reçine ile Yapıştırılan Basit Yer Tutucuların Uzun Süreli Gözlemlenmesi. Atatürk Üniv. Diş Hek.Fak Derg.9 (2): 47-54.
 • 43- KIRZIOĞLU, Z., YILMAZ, Y.: 2000; Süt Ön Dişler İçin İndirekt Yöntemle Hazırlanan Kuronların Karşılaştırılması. Atatürk Üni.Diş Hek. Fak. Derg. 10; 2:1-6
 • 44- SEVEN,N.,KIRZIOĞLU,Z.:1986,Erzurum İlinde Farklı Sosyal Sınıflardaki İlkokul Çocuklarında Diş Fırçalama Alışkanlıklarının Araştırılması.Türk Diş Tabipleri Cemiyeti Bülteni.48-55
 • 45- KIRZIOĞLU,Z.,AYYILDIZ,A.,SEVEN,N.:1988,Çeşitli Pulpa Hastalıklarında Kök Kanalından İzole Edilen Aerob ve Anaerob Bakterilerin Kanal Antiseptiklerine Duyarlılıkları.Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derg.18(3,4):134-141.
 • 46- KIRZIOĞLU,Z.:1989,Kompozit Dolguların Tamiri ve Sızıntıları.Diş Hekimliğinde Klinik Derg.2(2):53-56.
 • 47- KIRZIOĞLU Z,ULU KG.2006,Süt Molarlarda İnfraoklüzyon.Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi,8(3),61-65.
 • 48- KIRZIOĞLU Z,ŞENTUT KÖSELER T,KILINÇ G.2007,Fluorozisli Dişlere Sahip Çocuklarda Radyografik Olarak Diş Yaşı Tayini.Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi,32,Temmuz-Eylül 2007.
 • 49- KÜÇÜKEŞMEN Ç,KIRZIOĞLU Z,YAVUZ Z,UĞUR R.Dişhekimliği-tıp sağlıkpersonelinde, mesleki işbirliği-iletişimin değerlendirilmesi.Türk Dişhekimliği Dergisi. 15(72).2008
 • 50- KIRZIOĞLU Z,ÇİFTÇİ Z.2009.Diş Yapısı ile İlişkili Genetik Malformasyonlar [The Genetic Malformations Related with Tooth Structure]SDÜ.Diş Hek.Fak.Derg.2009,1(1):21-30.
 • 51- KARAYILMAZ H, KIRZIOĞLU Z .2009.Vitalite Test Yöntemi Olarak Pulse Oksimetri Ve Lazer Doppler Flowmetri: Derleme.SDU.Diş Hek.Fak.Derg.1(2).25-36.
 • 52- KÜÇÜKEŞMEN Ç, KIRZIOĞLU Z, KORUK DC, GÜNGÖR ÖE, YAVUZ S, UYSAL S. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Personeli ve Öğrencilerinde, Koruyucu Eldiven Kullanımı ve El Dezenfeksiyon İşlemlerine Bağlı Olarak Meydana Gelen Cilt Duyarlılık Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi.2010. 2(1).12-22
 • 53- SEVEN N.,KIRZIOĞLU Z. 1988. Endodontik tedavili dişlerde koronal sızdırmanın değerlendirilmesi. Oral Derg. 5(55-57):52-54
 • 54- KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z.Mineral trioksit agregat ve pedodontideki önemi.SDÜ.Diş Hek.Fak.Derg.3(1).30-46.2011
 • 55- Kırzıoğlu Z,Sarıtekin A.Çocuk Hastalarda Gömülü Kalan Süt Dişlerinin Değerlendirilmesi. Evaluation of Impacted Deciduous Teeth in Children.Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi.cilt;1,sayı:3.2012
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- KIRZIOĞLU,Z.1999,Fluor,Göldent Isparta Burdur Dişhek.Odası Derg.1,3-5
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- KIRZIOĞLU, Z.: 1989, N-Butyl- 2- Cyanoacrylate: A Clinical Comparison with Sutures in Closing Skin İncisions Around Mouth ant Chin, J.Health Sci. (1)23-31
 • 2- KIRZIOĞLU, Z.: Kaide Dolgu Maddelerinin Antimikrobiyal Etkileri.The eurasian journal of medicine.( Atatürk Üni. Tıp Fak. Bülteni) 22 (1): 49-54.1990
 • 3- KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.: 1990, Kavite Kaide Maddelerinin Basınca Dirençleri. Ankara Üni.Diş Hek. Fak. 17 (3): 435-439.
 • 4- KIRZIOĞLU, Z., ÇELENK, P.: 1990, Endodontik Tanıda Transilluminasyondan Yararlanılması. Ankara Üni.Diş Hek, Fak. Derg, 17 (3): 441-445.
 • 5- SEVEN, N.,KIRZIOĞLU, Z.: 1993, Microleakage Comparasıon of Three Lining Materials. J .Health Sci..5 (2):134-143.
 • 6- KIRZIOĞLU, Z.,DEMİRTUĞOĞLU, O.:1998; Yemeklerden Sonra Çiğnenen Sakızların Plak pH'sı ve Tükürük İmmunoglobinleri Üzerine Etkileri. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg. 8 (1): 6-10.
 • 7- KARATOPRAK, O., KIRZIOĞLU, Z.: 1998; Paslanmaz Çelik Kron Yerleştirilmiş Dişlerde, Dişeti Dokularının Değerlendirilmesi. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg. 8 (2):50-55
 • 8- DURU, Ö.,KIRZIOĞLU, Z., AYYILDIZ, A.:1999; 3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Çürük Aktivite Testleri ve Çürük Prevelansı Arasındaki İlişki. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak.Derg. 9 (2) 54-64.
 • 9- KIRZIOĞLU Z.,SEVEN N.,YILMAZ Y.2000,Ön Süt Dişlerinde Modifiye Kısa-Post Tekniğinin Değerlendirilmesi.Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg,10(1),10-16
 • 10- KıIRZIOĞLU Z,CEYHAN D.2007.Çocuklarda ve Gençlerde Ağız Kokusu.Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri.13(2);63-71.2007
 • 11- KIRZIOĞLU Z, ŞENTUT KT,KARAYILMAZ H,ERTÜRK ÖS.2008.Case series: A clinical study of 27 cases of dentoalveolar root fractures in children and adolescents ,Eur Archs Paediatr Dent 9(2): 98-101.
 • 12- Kırzıoğlu Z,Güngör ÖE.Okluzal Yüz Çürüklerinin Tanı Yöntemleri.Türkiye Klinikleri.Diş Hekimleri Bilimleri.2009,15(1),30-9.
 • 13- Ulu G,Kırzıoğlu Z.Büyüme ve Gelişimi Devam Eden Bireylerde İmplant Uygulamaları.Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi.2010,16(1);67-73
 • 14- KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z.Genç Daimi Dişlerin Pulpa Kan Akımı Değişimlerinin Lazer Doppler Flowmetri Ile Değerlendirilmesi.Türkiye Klinikleri.J Dental Sci.2010;16(2),129-35
 • 15- KIRZIOĞLU Z,ALTUN C.Genç Daimi Dişlerde Kök Ucu Oluşumunun Devamını Sağlayan Tedavi Yöntemi: Apeksifikasyon.Cumhuriyet Üni.Diş Hek.Fak. Derg.12(2) 2009
 • 16- KORUK D,KIRZIOĞLU Z.Çocuklar ve gençlerde diş beyazlatma işlemlerine yaklaşım – Derleme Atatürk üni.Diş Hek.Fak.Derg.Supp:3 ,44-53, 2010
 • 17- KORUK D., KIRZIOĞLU Z. Diş Beyazlatma Ajanlarının Güvenilirliği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi.2010,11(1),29-37.
 • 18- KIRZIOĞLU Z,GÜNGÖR ÖE,CİFTÇİ ZZ.Evaluation of the restoration success of endodontic therapy of the primary molars.European J.Dent.Oct.2011,5;415-422.
 • 19- Kömerik N,Kırzıoğlu Z,Efeoğlu C.Zihinsel engele sahip bireylerde ağız sağlığı .Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.2012,22(1),96-104
 • 20- Kömerik N,Kırzıoğlu Z,Efeoğlu C.Zihinsel engele sahip bireylerde ağız sağlığı.Karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri .Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Derg.2012,22(1),105-107
 • 21- ULU KG, KIRZIOĞLU Z. Dentin Geçirgenliği ve Dentin Geçirgenliğini Etkileyen Faktörler: Derleme. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Supplement-6, Page: 60-65, 2012.
 • 22- Kirzioglu Z, Simsek S, Yilmaz Y.Longitudinal occlusal changes during the primary dentition and during the passage from primary dentition to mixed dentition among a group of Turkish children.Eur Arch Paediatr Dent. 2013 Apr;14(2):97-103.( doi: 10.1007/s40368-013-0014-y.)
 • 23- KIRZIOĞLU Z .,YETİŞ CÇ.DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİKLERİNDE ERGONOMİK DÜZENLEMELER BÖLÜM 1: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİNİN GELİŞİMİ VE ERGONOMİK OLMAYAN ÇALIŞMALAR SONUCU OLUŞAN MUSKULOSKELETAL BOZUKLUKLARAtatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg.J Dent Fac Atatürk Uni.2013,23(3) 3,414-420
 • 24- Kırzıoğlu Z,Yetiş CÇ.DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİKLERİNDE ERGONOMİK DÜZENLEMELER BÖLÜM 2: DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ, FARKINDALIK VE ALINACAK ÖNLEMLER.Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg.J Dent Fac Atatürk Uni.2013,23(3), 421-429
 • 25- Kırzıoğlu Z,Gök B.Birinci Büyük Azı Dişi Erken Kaybı ve Etkileri –Derleme,Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi,2013,3(3)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- KIRZIOĞLU, Z.: 1990, An In Vitro Study of The Diffusibility of Intracanal Medicaments Quintessence İnt. 21 (8):649-659.
 • 2- SEVEN,N.,AYYILDIZ,A.,KIRZIOĞLU,Z.:1989,The characteristics of antibacterial root canal-filling materials.Mikrobiyoloji Bülteni.10(4):91-98.
 • 3- KIRZIOĞLU,Z.,ERTÜRK,S.,KARAYILMAZ,H.2005,Traumatic Injuries of the Permanent İncisors in Southern Turkey.Dental Traumatology,20:1-6
 • 4- KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, M.S.2004. Success of reinforced fiber material space maintainers. J Dent Child 71:2.
 • 5- KIRZIOGLU, Z., KARAYILMAZ, H., ÖZAY ERTÜRK, M. S., 2005. Epidemiology of traumatized primary teeth in west mediterranian region of Turkey . Int Dent J .55(5),329-333.
 • 6- KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, M. S., KARAYILMAZ H., 2004. An evaluation of prevalence of caries and nursing caries in pre-school children in a high fluoride area of Turkey. Fluoride .21:20-25
 • 7- KIRZIOĞLU Z,SAĞLAM A,ŞİMŞEK S. 2005,Occlusal Disharmonies of Primary Dentition in a High and Low Fluoride Area of Turkey.Fluoride,38(1):57-64
 • 8- KIRZIOĞLU Z. KÖSELER ŞENTUT T. ÖZAY ERTÜRK M.S. KARAYILMAZ H. 2005,Clinical Features of Hypodontia and Associated Dental Anomalies; A retrospective study. Oral Disease .11(6),399-405
 • 9- KIRZIOĞLU Z,ERTÜRK S,KARAYILMAZ H,ORHAN H.2006, Effect of Dental Fluorosis and Salivary Contamination of Microleakage of Four Different Materials in Primary Molars.Fluoride 2006,39(3):220-227.
 • 10- KIRZIOĞLU Z,GÜRBÜZ T,YILMAZ Y.2007.Clinical Evaluation of the Carisolv Chemomechanical and Mechanical Caries Removal Techniques;Status of the Restorations at3,6,9 and 12 Months.Clinical Oral İnvestigations.2007,11(1):69-77
 • 11- ÖZAY ERTÜRK, M.S., KIRZIOĞLU Z. 2007. In vitro evaluation of dentin permeability of fluorotic primary teeth with a new electronic hydraulic conductance system with photosensors. Arch Oral Biol.52(8): 1057-1063
 • 12- KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D.2009.The prevalence of anterior teeth with dens invaginatus in the western mediterranean region of Turkey.International Endodontic Journal.2009 Jun 22,42(8),727-734.
 • 13- KIRZIOĞLU Z,ULU G,SEZER T,YÜKSEL S..The relationship of Amelogenesis Imperfecta and Nefrocalcinosis Syndrome.Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2009 Aug 13.
 • 14- KARAYILMAZ H., KIRZIOĞLU Z. Comparison of the Reliability of Laser Doppler Flowmetry, Pulse Oximetry and Electric Pulp Tester in Assessing the Pulp Vitality of Human Teeth. J Oral Rehabil 38(5).340-347.2011
 • 15- KARAYILMAZ H., KIRZIOĞLU Z. Evaluation the Pulpal Blood Flow Changes of Primary Molars with Physiological Root Resorption by Laser Doppler Flowmetry and Pulse Oximetry. J Clin Pediatr Dent 2011;36(2):340-347.
 • 16- KIRZIOĞLU Z,ALTUN AC,VURAL H,ERTÜRK SÖ.Saliva characteristics of children with dental fluorosis and the effect of high fluoride water on the saliva.Floride j.44(4)227-231.oct-dec.2011.
 • 17- Şentut T,Kırzıoğlu Z,Gökçimen A,Aslan H,Erdoğan Y.Quantitative analysis of odontoblast cells in fluoratic and nonfluoratic primary tooth pulp.Türk J.Med.Sci.2012,42(1)351-357.
 • 18- KIRZIOĞLU Z,KÖSELER ŞENTUT T,KARAYILMAZ H.Evaluation of the Effects of Dental Fluorosis on Crown Dimensions of Permanent and Deciduous Teeth.Fluoride J.2011,44(4).215-226
 • 19- Kırzıoğlu Z, Ceyhan D.Accuracy of different dental age estimation methods on Turkish children.Forensic Sci. int.2012,10:216(1-3),61-7.
 • 20- KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z,SARITEKİN A.Characteristics of Non-Syndromic Supernumerary Teeth in Children and Adolescents.Türk J.Med.Sci.43(6),1013-1024,2013.DOI: 10.3906/sag-1210-77
 • 21- Karayilmaz H,Kirzioglu Z,Erken Gungor Ö.Aetiology, treatment patterns and long-term outcomes of tooth avulsion in children and adolescents.Vol 29, No 2 (2013): April 2013 Pak J Med Sci.
 • 22- Güngör ÖE,Kırzıoğlu Z,Dinçer E,Kıvanç M.Who will win the race in childrens' oral cavities?Streptococcus mutans or beneficial lactic acid bacteria.Beneficial Microbes,sept.2013,4 (3):237-245.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1- YILMAZ, Y., KIRZIOĞLU, Z.: 1998; 2. Dört Farklı Tip Restoratif Materyalin Süt Molarlardaki Mikrosızıntısının Değerlendirilmesi. İn Vivo Çalışma. Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg. 8 : 23-28
 • 2- GÜNDOĞDU, N., KIRZIOĞLU, Z.: 1998; Süt Dişlerinde Farklı Tekniklerle Uygulanan Restorasyonların Klinik Başarısı.Atatürk Üni. Diş Hek. Fak. Derg. 8 (2):17-24
 • 3- KIRZIOĞLU.Z., ŞİMŞEK, S. YAĞDIRAN,A., GÜRBÜZ T.,KARATOPRAK O.: 2002;Erzurum ve Bursa İllerinde, 2-5 Yaş Grubu Çocuklarda Çürük Oranı ve Bazı Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üni. Diş Hek.Fak.Derg.12(2),6-13
 • 4- KIRZIOĞLU Z,ERTÜRK MS.2006,Congenital Lower Lip Pits(Van der Woude Syndrome):Report of a case. J.Contemp.Dent. Prac..7(1),134-140
 • 5- KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, M. S., BAYKUL, T., BİRCAN S. Globulomaksiller kist: Hatalı bir tanı mı' Acta Odontologica Turcica (Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi ).25(1),35-39,2008.
 • 6- Kırzıoğlu Z, Karayılmaz H, Baykal B. (2007) Value of Computed Tomography (CT) in Imaging the Morbidity of Submerged Molars: A Case Report. Eur J Dent .1:246-250
 • 7- KIRZIOĞLUZ,ERTÜRK SÖ.2008.Reconstruction and Recovery of Hemisectioned Teeth Using Direct Fiber-reinforced Composite Resin:Case report.J.Dent.Child.75:1
 • 8- KIRZIOĞLU Z,ALTUN C.Griscelli syndrome:Acase report of Reye's syndrome and atopic dermatitis history.J Indian Soc Pedod Prevent Dent .Vol.26, No.7, (Suppl-December 2008), p.118-120,2008
 • 9- GÜNGÖR Ö,KIRZIOĞLU Z.Çocuklarda ve genç bireylerde TME muayenesi ve TMD tanı Yöntemleri.Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,2009,10(1),50-57
 • 10- Kömerik N,Kırzıoğlu Z,Ulu G,Kapucuoğlu N.Neurofibroma of the mandible in a child with neurofibromatosis type 1.Archives of Oral Sciences&Research.2011;1(2).95-99
 • 11- Kırzıoğlu Z,Ertürk Z,Erdoğan Y.Craniofacial morphology and dental findings of Seckel Syndrome.Journal of International Dental and Medical Research.4(3):139-144.
 • 12- Komerik N,Kirzioglu Z,Erdoğan Y.Deeply impacted primary second molar with agenesis of the succeeding premolar:arare case.J.İnt.Dental and Mdical Research.6(1),2013
 • 13- Ceyhan D,Kırzıoğlu Z.Dental age in a group of Turkısh children with tooth agenesis.İnt.Dent.J.2013;63(Suppl;1)252
 • 14- Çiftçi Z,Kırzıoğlu Z,Sarıtekin A,Yetiş CÇ.Devolopment of permanent maxillary canines,second premolars and molars in early mixed dentition.İnt.Dent.J.2013;63(SUPPL.1)337.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1- KIRZIOĞLU Z., ŞAHİN SAĞLAM AM., ŞİMŞEK S. 2002 Occlusal disharmonies in the primary dentitions in children living in are as with high and low fluoride.. European Journal of Orthodontics 24(5):568.
 • 2- GURBUZ,T,KIRZIOGLU Z,DALMIS A.2004.Salivary Cortisol Levels in Prescholler Through Different Caries Removal Methods.Journal of Dental Research,83:Special Issue(B)
 • 3- KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H.2007,Surgical extrusion of a crown-root fractured immature permanent incisor.Dent.Traumatology.23(6),380-385
 • 4- KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, M.S., ALTUN, A.C.2008. Recurrent trauma histories of two "unlucky teeth":42 months follow up. Dental Traumatology .24(5);e42-e46.
 • 5- KIRZIOĞLU Z., KÜÇÜKEŞMEN Ç., ALTUN AC, ERDOĞAN Y. Evaluation of caries incidence and severity of age-6 teeth in children between 7 and 10 years-old with dental fluorosis and non-fluorosis. Conference abstracts no. P37. Fluoride 2007; 40(4): p.290.
 • 6- KIRZIOĞLU Z.,ŞENTUT T.Estimation of the numerical density of odontoblast cells ın fluorotic tooth pulp. XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. October 9-12. 2007; Conference abstracts no. P39. Fluoride 2007; 40(4): p.291.
 • 7- KIRZIOĞLU Z.,KARAYILMAZ H.,CEYHAN D.,ULU G.Salivary sialic acid levels of the children living in an endemic fluorosis area.XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. Conference abstracts no. P37. Fluoride 2007; 40(4): p.210.
 • 8- KIRZIOĞLU Z. KARAYILMAZ H. Repositioning of a Completely Intruded Permanent Incisor with Surgical Extrusion: A 4 Years Follow-up Case. Pediatric Dentistry.2009,1(3);253-256.
 • 9- KIRZIOGLU Z,CEYHAN D. Hallermann-streiff syndrome: A case from Turkey.Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2009 May 1;14(5):E236-8.
 • 10- KIRZIOĞLU Z,ULU KG,ALTUN C.Age estimation of amelogenesis imperfecta patients using three different methods:a retrospective study.IAPD May.2009,Germany. Conference abstracts no. P04-65. International Journal of Paediatric Dentistry 2009;19 (Suppl. 1): p.84
 • 11- • KIRZIOĞLU Z,ALTUN C,ULU G,ERDOĞAN Y.Relationship between dental anxiety,oral health status and sociodemographic factors in children.IAPD May.2009,Germany. Conference abstracts no. P06-91. International Journal of Paediatric Dentistry 2009;19 (Suppl. 1): p.94
 • 12- KIRZIOGLU Z., ULU K.G.Following of Root Fracture in to the Immature Tooth: a 22-month follow-up.Dental Traumatology,2010
 • 13- ULU KG, ,KIRZIOĞLU Z. Permeability of Caries Primary Teeth with A New System. J Dent Res 90(Spec Iss A):3369,2011.
 • 14- Kırzıoğlu Z,Yetiş CÇ,Küçükeşmen Ç.Ergonomical evaluation of dentists' working conditions and habits.İnt.Dental J.2013;63(suppl.1):297-378
 • 15- GüzelUlu G,Kırzıoğlu Z.Effects of oxalate and tri-calcium phosphate gels on the primary teeth dentin permeability.2013;63(suppl.1)99-197
 • 16- Gök B,Kırzıoğlu Z.The evaluation of the bluegrass appliance's effectiveness in children with thumb-sucking habit.İnt.Dental j.2013;63(suppl.1):297-378
 • 17- Altun C,Kırzıoğlu Z,Şengül F.Stress distributatıon ın primary molars restored with compomer onlays;Three dimentional finite element analysis.İnt.j.pediatric dent.23(suppl.1).54.2013
 • 18- Kırzıoğlu Z,Yetiş CÇ.Success of fiber-reinforced composite tooth space maintainers.İnt.j.Pediatric Dent.,23(suppl.1),233,2013
 • 19- Kırzıoğlu Z,Dalmış A,Yılmaz Y,Sarıtekin A.Invitro and SEM assesment of resin crowns with post-core in primary teeth.İnt.Dental J;2013;63(suppl.1)251
 • 20- Sarıtekin A,Kırzıoğlu Z,Özkul S.Students' reason for choosing dentistry and dental students views on postgraduate education.İnt.Dent.J.2013;63(SUPPL.1):368
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1- KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.: 1989, Asitleme Süresinin Kenar Sızıntısına Etkisi, Ankara Üni. Diş Hek. Fak. Derg, 16 (2): 221-225.
 • 2- SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z.,ÖZKARAL, A.:1998; Dentin Displazisi Tıp II. Olgu Sunumu. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 8 (2) : 77-80
 • 3- KIRZIOĞLU, Z.,SEVEN, N.,YILMAZ, Y.: 1998; Shell Dişler. Olgu Sunumu. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 8 (2) : 67-70
 • 4- KIRZIOĞLU, Z., GÜNDOĞDU,N.,ŞİMŞEK,S.: 1999 : Papillon Le'fevre Sendromu. Patolojik, Hemotolojik ve Radyolojik Sonuçların Değerlendirilmesi (İki Olgu Nedeniyle) Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. 9 (2) 86-93.
 • 5- İzmir Diş Hekimleri Odası Dergisi.Probiyotikler
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- ÜÇOK,M., SEVEN,N., KIRZIOĞLU, Z.: Erzurum Yöresinde Kıtlama Şeker Kullanma Alışkanlığı Olan Kişilerde Çürük ve Sonuçlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2.Diş Hekimliği Kongresi.1-4 Mayıs 1986, Ankara.
 • 2- SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z.: Farklı Kök Kanal Dolgu Tekniklerinde Apikal Sızıntının Linear ve Volumetrik İncelenmesi. Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi.20-26 Mayıs 1990, Antalya.
 • 3- KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.: Süt Molar Dişlere Uygulanan Üç Dolgu Maddesinin Tüberkül Kırılmasına direncinin Karşılaştırılması. Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi.20-26 Mayıs 1990, Antalya.
 • 4- KIRZIOĞLU, Z., KARATOPRAK, O.: Regional Odontodysplasia. Türk Pedodonti Derneği 8.Bilimsel Kongresi.29 Ağustos-4 Eylül 1993, Antalya.
 • 5- KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.: Farklı Kaide ve Dolguların Gingival Duvardaki Sızıntısı. Türk Pedodonti Derneği 8.Bilimsel Kongresi.29 Ağustos-4 Eylül 1993, Antalya.
 • 6- KIRZIOĞLU, Z., DEMİRTUĞOĞLU, Ö.: Çocukların Diş Macunu Seçimiyle İlgili Bir Çalışma Türk Pedodonti Derneği 8.Bilimsel Kongresi.29 Ağustos-4 Eylül 1993,Antalya.
 • 7- KIRZIOĞLU, Z., DEMİRTUĞOĞLU,Ö.:Çift Köklü Süt Kanin Dişler. Türk Pedodonti Derneği 8.Bilimsel Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.(29 Ağustos-4 Eylül 1993, Antalya).
 • 8- KIRZIOĞLU, Z.:Kırık Santral Kesici Dişin Orjinal Parçasıyla Restorasyonu. Türk Pedodonti Derneği 2.Bilimsel Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.(30 Nisan-4 Mayıs 1994, Kıbrıs).
 • 9- SEVEN,N., KIRZIOĞLU, Z.: Farklı Dolgularla Restore Edilmiş Endodontik Tedavili Dişlerin Fraktüre Direnci. Türk Pedodonti Derneği 2. Bilimsel Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.(30 Nisan- 4 Mayıs 1994, Kıbrıs).
 • 10- KIRZIOĞLU, Z.,SEVEN,N.: IV. Sınıf Kompozit Resin Restorasyonlarda Uygulanan Metodların Karşılaştırılması. Türk Pedodonti Derneği 2. Bilimsel Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.(30 Nisan- 4 Mayıs 1994, Kıbrıs).
 • 11- SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z, YILMAZ,Y.: Amalgamın Üç Farklı Materyal İle Tamiri. Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. (3-9 Eylül 1995, Antalya).
 • 12- KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N.,GÜNDOĞDU, N., KARATOPRAK,O,1995, Amalgam ve Kompozitin Birlikte Kullanıldığı Restorasyonlarda Sızıntının İn-Vitro İncelenmesi. Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresi,3-9 Eylül 1995, Antalya.
 • 13- KARATOPRAK, O., KIRZIOĞLU, Z.:1995, Paslanmaz Çelik Kronların Yapıştırılmasında Kullanılan Üç Simanın Sızıntı ve Tutuculuk Özelliklerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Diş Hek. Fak. Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi.7-10 Mart 1995,Erzurum,29.
 • 14- KIRZIOĞLU, Z., DEMİRTUĞOĞLU, O,1995, Yemeklerden Sonra Çiğnenen Sakızların Plak pH'sı ve Tükürük İmmunoglobinleri Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Diş Hek. Fak. Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi,7-10 Mart 1995, Erzurum,28.
 • 15- SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N., DEMİRTUĞOĞLU, O.: Süt Dişlerinde Uygulanan Açık ve Kapalı Sandviç Tekniğinde Sızıntının Değerlendirilmesi.Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.(3-9 Eylül 1995, Antalya)
 • 16- YILMAZ, Y., KIRZIOĞLU, Z,1997,2. Dört Farklı Tip Restoratif Materyalin Süt Molarlardaki Mikro sızıntısının Değerlendirilmesi. İn Vivo Çalışma. Atatürk Üniversitesi Diş Hek.Fak. Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi, 11-14 Mart 1997, Erzurum.
 • 17- SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z.,YILMAZ, Y.: Tünel Dolguların Marginal Sırt Dayanıklılığının İn-Vivo Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hek.Fak. Koruyucu Diş Hekimliği Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. (11-14 Mart 1997,Erzurum)
 • 18- KIRZIOĞLU, Z.,YILMAZ, Y., BAYINDIR, Y.: Beta Quartz İnsert, Kompozit İnsert, Tabaka ve Kütle Yöntemlerinde Mikrosızıntı Değerlendirmesi. Türk Pedodonti Derneği X. Bilimsel Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. (31Ağustos-6 Eylül 1997, Antalya
 • 19- KIRZIOĞLU,Z., YILMAZ,Y.: Kompozit Reçine ile Yapıştırılan Basit Yer Tutucuların Uzun Süreli Gözlemlenmesi. Türk Pedodonti Derneği II. Bilimsel Kongresinde Tebliğ olarak sunulmuştur. (1999, Antalya)
 • 20- KIRZIOĞLU.Z., ŞİMŞEK, S. YAĞDIRAN,A., GÜRBÜZ T.,KARATOPRAK O.: Erzurum ve Bursa İllerinde, 2-5 Yaş Grubu Çocuklarda Çürük Oranı ve Bazı Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği II.Bilimsel Kongresinde Tebliğ olarak sunulmuştur. ( 1999, Antalya)
 • 21- KIRZIOĞLU, Z., YILMAZ ,Y., ŞİMŞEK,S.,YAĞDIRAN, A., GÜRBÜZ, T.: 7-12 yaş Erzurum Çocuklarında Sosyo Ekonomik Durumun Diş Çürümesi ve Fırçalamaya Etkisinin 20 Yıllık Karşılaştırılması. Türk Pedodonti Derneği II.Bilimsel Kongresinde Tebliğ olarak sunulmuştur. (1999, Antalya)
 • 22- KIRZIOĞLU, Z., ÜREYEN, B., ÇELİK ÜNAL, G.: Farklı Restoratif dolgu Materyallerinin Su Emilim ve Suda Çözünürlük değerlerinin Işınlama Süresi ile ilişkisi. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu (Bolu, Ekim 2001)
 • 23- KIRZIOĞLU,Z.Farklı kesim ve değişikyapıştırıcıların polikarbonat kuronların tutuculuğuna etkisi.Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi II.Bilimsel Kongresi.6-10 Haziran 1988,Ankara,21.
 • 24- SEVEN, N.,ÇELENK, P., KIRZIOĞLU,Z.: Çocuklarda Görülen Osteomyelitler Türk Pedodonti Derneği 8.Bilimsel Kongresi, 1993-Antalya.
 • 25- GÜNDOĞDU, N., KIRZIOĞLU, Z.,ÇERCİ, M.: Dondurulmanın meyve suyu pH'sı üzerine etkisi. Atatürk Üniv.Diş Hek. Fak. Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi-10 Mart 1995, Erzurum,39.
 • 26- SEVEN, N., KIRZIOĞLU, Z., ÖZKARAL, A.:Dentin Displazisi Tıp II. Olgu Sunumu. Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresinde poster olarak sunulmuştur.(3-9 Eylül 1995, Antalya).
 • 27- KIRZIOĞLU, Z., SEVEN, N., YILMAZ, Y.: Shell Dişler. Olgu Sunumu.Türk Pedodonti Derneği X. Bilimsel Kongresinde poster olarak sunulmuştur.(1997, Antalya)
 • 28- KIRZIOĞLU, Z., GÜNDOĞDU,N., ŞİMŞEK,S.: Papillon Le'fevre Sendromu. Patolojik, Hemotolojik ve Radyolojik Sonuçların Değerlendirilmesi (İki Olgu Nedeniyle) Türk Pedodonti Derneği II. Bilimsel Kongresi1998, Antalya.
 • 29- KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. Seckel sendromunda kraniofasiyal morfoloji ve dental bulgular: İki kardeşin vak'a raporu. Türk Pedodonti derneği 13. Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 30- KIRZIOĞLU Z., KARAYILMAZ H, ÖZAY ERTÜRK M. S.: Süt dişlerinin travmatik yaralanmaları. Türk Pedodonti derneği 13. Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 31- KIRZIOĞLU,Z., GÜRBÜZ T., YILMAZ,Y.: Carisolv sisteminin klinik etkinliğinin değerlendirmesi ve el ile ekskavasyon yöntemi ile karşılaştırılması. Türk Pedodonti derneği 13. Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 32- KIRZIOĞLU.Z., ŞİMŞEK, S.: Türk çocuklarında süt dişlenmesinde diş kavsi analizi. Türk Pedodonti derneği 13. Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 33- KIRZIOĞLU.Z., ŞİMŞEK, S. YILMAZ,Y.: Süt dişlenmesinde ve daimi dişlenmeye geçişte azı ve kanin kapanış ilişkilerindeki değişiklikler. Türk Pedodonti derneği 13. Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 34- KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S., ÇAMLI S : Fluorosisli dişlerde farklı iki restoratif materyalin mikrosızıntısı. Türk Pedodonti derneği 13. Ulusal Kongresi (25-29 Mayıs 2003, Fethiye).
 • 35- KIRZIOĞLU,Z.,ÇELENK,P,1990,Endodontik tanıda ultraviyole ışığından yararlanılması.Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi III.bilimsel kongresi,3-6 Mayıs 1990,Ankara,77.
 • 36- KIRZIOĞLU,Z.,SEVEN,N,1990,Kaide Dolgu Maddelerinin Basınca Dirençlerinin İncelenmesi,Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi III.bilimsel kongresi,3-6 Mayıs 1990,Ankara,81.
 • 37- SEVEN,N.,KIRZIOĞLU,Z,1990,Posterior Kompozit Resinle Restore Edilmiş Dişlerin Basınca Direnci Üzerine Farklı Dolgu Tekniklerinin Etkisi.Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi III.bilimsel kongresi,3-6 Mayıs,1990,Ankara,127.
 • 38- KIRZIOĞLU,Z.,KARAYILMAZ,H.Travma sonucu intruze olan bir dişin cerrahi ekstrüzyonu.Türk Pedodonti Derneği V.Ulusal Sempozyumu,Konya.2004
 • 39- KIRZIOĞLU,Z.,MERCAN,Ö.,KÖSELER,T.Isparta ilinde süt dişlerinin sürme zamanları ve çeşitli faktörlerle olan ilişkisi.Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu,Konya.2004
 • 40- KIRZIOĞLU,Z.,ERTÜRK,S.,SAĞLAM,AA.,BAŞAK,K.Süt Dişi Travmasının Daimi Diş Odontogenezisi Üzerine Etkisi.Türk Pedodonti Derneği V.Ulusal Sempozyumu,Konya.2004
 • 41- KIRZIOĞLU,Z.,ERTÜRK,S.,KARAYILMAZ,H.,KÖSELER,T.Kök Kırıklarında Prognoz ve Tedavi.Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu.Konya.2004
 • 42- KIRZIOĞLU,Z.,ERTÜRK,S.,BAYKUL,T.,BİRCAN,S.Globulo-Maksiller Kist:Hatalı Bir Tanı .Türk Pedodonti Derneği V.Ulusal Sempozyumu,Konya.2004
 • 43- KIRZIOĞLU Z,ŞENTUT T,KARAYILMAZ H,ERTÜRK S.Diş Eksikliğinin Mandibula Gelişimi Üzerine Etkisi.Türk Pedodonti Derneği 14.Ulusal Kongresi.2005-Antalya
 • 44- KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H,ŞENTUT T.Genç Daimi Dişlerde Kök Gelişim Seviyesine Bağlı Pulpa Kan Akımındaki Değişimin,LDF ile Belirlenmesi.Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi,2005-Antalya
 • 45- KIRZIOĞLU Z,KÜÇÜKEŞMEN Ç,KARAYILMAZ H.Trombosit Hastalıkları-Pedodontist Yaklaşımı,Türk Pedodonti Derneği 14.Ulusal Kongresi,2005-Antalya
 • 46- KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H.Williams-Beuren Sendromu:Bir olgu raporu.Türk PedodontiDerneği.14.Ulusal Kongresi,2005-Antalya
 • 47- KIRZIOĞLU Z,ERTÜRK S. Rotasyonla Birlikte Şiddetli İntrüzyona Uğramış Genç Daimi Dişlerde Cerrahi EkstrüzyonTürk Pedodonti Derneği 6.Ulusal Sempozyumu,Isparta-2006
 • 48- KIRZIOĞLU Z,ŞENTUT T. Süt Dişi Travmasına Bağlı Oluşan Daimi Diş Kuron Katlanması.Türk Pedodonti Derneği 6.Ulusal Sempozyumu,Isparta-2006
 • 49- KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H,SAĞLAM A. Dens-İnvaginatus:Koruyucu Tedavinin Önemi.Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu,Isparta-2006.
 • 50- KIRZIOĞLU Z,ERTÜRK S,ŞENTUT F. Erken Daimi Diş Kaybıyla Beraber Görülen Atipik Bir Pyle's Hastalığı olgusu.Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu,Isparta-2006.
 • 51- KIRZIOĞLU Z,ALTUN C. Gingival Fibramatosis ile Birlikte Görülen Amelogenesis İmperfekta:Olgu Raporu.Türk Pedodonti Derneği 6.Ulusal Sempozyumu,Isparta- Mayıs,2006.
 • 52- ERTÜRK S,KIRZIOĞLU Z.Florozisli ve Sağlıklı Süt Dişlerinde Dentin Geçirgenliğinin İn-Vitro Karşılaştırılması.Türk Pedodonti Derneği 6.Ulusal Sempozyumu,Isparta,2006.
 • 53- KIRZIOĞLU Z,ULU G. Süt Molarların İnfraoklüzyonu:Retrospektif Çalışma.Türk Pedodonti Derneği 6.Ulusal Sempozyumu,Isparta-2006.
 • 54- KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D. Dens İnvaginatus Sıklığı.Retrospektif Bir Çalışma.Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu,Isparta,2006.
 • 55- ERTÜRK S,KIRZIOĞLU Z.Florozisli süt ve daimi dişlerde smear tabakasının dentin geçirgenliğine olan etkisinin değerlendirmesi,Mart 2007-Erzurum
 • 56- KÜÇÜKEŞMEN Ç,KIRZIOĞLU Z,YAVUZ S.Sağlık personeli ve öğrencilerinde,koruyucu eldiven kullanımı ve el dezenfeksiyonusıklığına bağlı olarak meydana gelen''TipI Hipersensivite''reaksiyonlarının görülme sıklığının değerlendirilmesi.Mart 2007-Erzurum
 • 57- KÜÇÜKEŞMEN Ç,KIRZIOĞLU Z,YAVUZ S,UĞUR R.Diş hekimliği kliniklerinde,diş hekimi-hemşire-yardımcı sağlık personelinin işbirliği-iletişimi öneminin değerlendirilmesi.Mart 2007-Erzurum
 • 58- KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H.Yer tutucuların klnik başarısı:Retrospektif çalışma.7.Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu.Mart 2007-Erzurum
 • 59- KIRZIOĞLU Z,DALMIŞ A,YILMAZ Y.Farklı restoratif materyaller ile uygulanan kısa post kor ve üst restorasyon uygulamasının invivo değerlendirmesi.7.Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu.Mart 2007-Erzurum
 • 60- Kırzıoğlu Z,Calapoğlu N,Koruk D,Çiftçi Z.49,XXXXY Sendromu-MSX1 Geninin Rolü.17.Türk Pedodonti Derneği Kongresi 20-23 Mayıs.Mardin.2010
 • 61- Kırzıoğlu Z,KARAYILMAZ H,Güngör Ö,Erdoğan Y.Süt Dişi Travmalarında Ev İçi Kazaların Rolü.17.Türk Pedodonti Derneği Kongresi 20-23 Mayıs.Mardin.2010.
 • 62- Kırzıoğlu Z,Erdoğan Y,Cevizoğlu A,Gök B.İnfrapozisyondaki Dişlerin Etkisi.17.Türk Pedodonti Derneği Kongresi 20-23 Mayıs.Mardin.2010.
 • 63- Koruk D,Kırzıoğlu Z.Diş Eksikliği Bulunan Bireylerde Dişsel Anomaliler ve Tükrük Akış Hızı.18.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi.1-3 Nisan 2011.İstanbul
 • 64- Kırzıoğlu Z,Küçükeşmen Ç,Altun C,Ulu G.Ebeveyn ve çocuğun dental anksiyetesi arasındaki ilşki.18.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi.1-3 Nisan 2011.İstanbul
 • 65- Kırzıoğlu Z,Çiftçi Z.7 Nolu dişin kuronu tamamlanmış,8 nolu diş ne durumda?
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1- Mardin 2.Diş hekimliği sempozyumu.Süt dişlerinde endodontik tedaviler.Aralık-2012.Davetli konuşmacı
 • 2- Mardin 2.Diş hekimliği sempozyumu.Fissür Örtücüler. Aralık.2012.Davetli konuşmacı
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- KIRZIOĞLU,Z.2000,Travmaya uğramış anterior sürekli dişlerde estetik yaklaşımlar/Esthetic approaches for young permanent anterior teeth with trauma,Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3.Uluslararası Sempozyumu,31 Ağustos-3Eylül 2000.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- KIRZIOĞLU, Z., ÜREYEN, B., ÇELİK ÜNAL, G.: The Effect of Light-Curing Time on Water-Sorbtionand Solubilitiy of Various Light-Cured Restorative Filling Materials" 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği (Kuşadası, Mart 2002)
 • 2- KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.,KARAYILMAZ H.: Daimi Keserlerin Travmatik Yaralanmaları: Retrospektif bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslaarası Kongresi (5-8 Eylül 2002)
 • 3- KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.,KARAYILMAZ H.: Florozisli Dişlerde Farklı Mestoratif Materyallerin Mikrosızıntısı:Bir In-vitro çalışma. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslaarası Kongresi (5-8 Eylül 2002)
 • 4- KIRZIOĞLU, Z., YILMAZ, Y.: Süt Ön Dişler İçin İndirekt Yöntemle Hazırlanan Kuronların Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Uluslararası Sempozyumda Poster olarak sunulmuştur. (2000 Ürgüp)
 • 5- KIRZIOĞLU, Z., YILMAZ Y., ÖZAY ERTÜRK S. : Yer Tutucu Olarak Fiber Splint Kullanılması. Bir Pilot Çalışma Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2.Uluslararası Bilimsel Kongresi. (Ankara, Haziran 2001)
 • 6- KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, S., KARAYILMAZ, H.: Hemisection : 5 Case Reports" 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği. (Kuşadası, Mart 2002)
 • 7- KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, S., KARAYILMAZ, H.: The Effect of Salivary Contamination on Microleakage of Five Different Restorative Materials in Primary Teeth With Fluorosis : A İnvitro Study." 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği (Kuşadası, Mart 2002)
 • 8- KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, S., KARAYILMAZ, H.: An Evaluation Of The Prevalance And Pattern Of Nursing Caries İn Preschool Children İn Isparta : A Crossectional Study" 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği. (Kuşadası, Mart 2002)
 • 9- KIRZIOĞLU, Z., ÖZAY ERTÜRK, S., KARAYILMAZ, H.: Dental Fluorosis and caries incidence of preschool children in Isparta" 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği. (Kuşadası, Mart 2002)
 • 10- KIRZIOĞLU, Z., ŞENCAN, D.: Fluorosis of the Primary Dentition in Isparta: Does it Indicate Possible Fluorosis of Permanent Teeth?" 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği. (Kuşadası, Mart 2002)
 • 11- KIRZIOĞLU, Z., ÇEVİKEL, M.: The Effect of Socio-Economic Factors and Fluoride on the Eruption Time of Permenant First Molar Teeth" 7. Balkan Stomatoloji Kongresi, Balkan Stomatoloji Derneği. (Kuşadası, Mart 2002)
 • 12- KIRZIOĞLU Z., ŞAHİN SAĞLAM A. M., ŞİMŞEK S.: Occlusal disharmonies in the primary dentition. 78th European Orthodontic Society (4-8 June 2002, Sorrento, Italy). 120.
 • 13- KIRZIOĞLU Z., ÖZAYERTÜRK M. S.,KARAYILMAZ H.: Langerhans Hücreli Histiositozis: Vaka Raporu. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslaarası Kongresi (5-8 Eylül 2002)
 • 14- KIRZIOĞLU Z., İNCE G.:Yer Tutucuların Klinik Başarısı Üzerine Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi (5-8 Eylül 2002)
 • 15- KIRZIOĞLU Z., KILINÇ G.: Florozisli Dişlere Sahip Çocuklarda Radyografik Olarak Diş Yaşı Tayini. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslaarası Kongresi (5-8 Eylül 2002)
 • 16- KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.: Osteogenesis İmperfekta'lı çocuk hastada dental yaklaşım. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 17- KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S, TUNA H, ÖZBEK E: Amelogenesis Imperfekta'nın klinik ve histopatolojik değerlendirilmesi: Bir olgu raporu. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 18- KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S., YILDIRIM Ü.: Otitis Media için bir risk faktörü: Biberonla beslenme. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 19- KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.: Hemiseksiyon yapılmış bir dişte fiber post-kor uygulaması. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 20- KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.,KARAYILMAZ H.: Çocuklarda travmatik avulsiyon vak'alarında prognoz ve tedavi. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 21- KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.: Süt dişlerinde apeksifikasyon: Bir olgu raporu. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 22- KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S., KÖSELER T, KARAYILMAZ H.: Diş eksikliği olan çocuk hastada erken teşhis ve tedavi planlamasının önemi. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 23- KIRZIOĞLU Z., ÖZAY ERTÜRK M. S.,KARAYILMAZ H., KÖSELER T: Çocuklarda görülen süpernümerer dişler ve izlenecek yol. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 24- KIRZIOĞLU Z., KARAYILMAZ H, ÖZAY ERTÜRK M. S..: Süt dişlerinde kemik kaybı ile ilgili sistemik hastalıklar. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 25- KIRZIOĞLU Z., KARAYILMAZ H, ÖZAY ERTÜRK M. S..: Kendi kendine zarar verme: Olgu raporları. TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 26- KIRZIOĞLU Z., KARAYILMAZ H: Cerrahi ekstrüzyon? Ortodontik ekstrüzyon? Hangisi tercih edilmeli? TDB 10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi (17-21 Haziran 2003, Antalya).
 • 27- KIRZIOĞLU, Z., GÜNDOĞDU, N., ÖZAY ERTÜRK, M. S., 2004. Clinical success of sandwich technique in primary teeth. Biomed 2004, 11th International Biomedical Science and Technology Days, 6-10 Eylül 2004, Ankara, 49.
 • 28- GÜRBÜZ T,KIRZIOĞLU Z,YILMAZ Y,DALMIŞ A.2004.Salivary cortisol levels in preschooler through different caries removal methods. IADR-2004, 25-28 August Istanbul-TURKEY
 • 29- M. Özgüner, A.M.Ş.Sağlam, Z. Kırzıoğlu, N. Özçelik, Z. Yücetürk Bilgin, H.Karayılmaz, E. Uz, H.R.Yılmaz, H.Köylü.The histopathological effects of vitamin E on tongue mucosa of streptozotosin (STZ) induced diabetic rats. 2004, BIOMED-2004 11. International Biomedical Science and Technology Days, September 6-10,Ankara,2004.
 • 30- Kırzıoğlu Z, Özgüner M, SağlamAA, KarayılmazH, Yücetürk Bilgin Z, Özçelik N, E. Uz, H.R.Yılmaz.,The histopathological alterations of tongue mucosa in CAPE (caffeic acid phenethyl ester) received diabetic rats. 2004, Z. . BIOMED-2004 11. International Biomedical Science and Technology Days, September 6-10, Ankara, 2004.
 • 31- KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H,BAYKAL B.Consideration of the Morbidity of Submerged Molars.TAOMS,2005-Antalya
 • 32- KIRZIOĞLU Z,ÖZAY ERTÜRK S.Florozisli ve sağlıklı daimi dişlerde dentin geçirgenliğinin fotosensörlü elektronik hidrolik iletim ölçme sistemi kullanılarak karşılaştırılması.İzmir-2005
 • 33- KIRZIOĞLU Z,KARATOPRAK O,ŞENTUT T.,Paslanmaz çelik kronların tutuculuk özelliklerinin karşılaştırılması. Ege Bölgesi DişHekimleri Odaları 5. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi- Marmaris, 2006
 • 34- ŞENTUT T,KIRZIOĞLU Z.,Florozisli Dişlerin Boyutsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Ege Bölgesi DişHekimleri Odaları 5. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi- Marmaris, 2006
 • 35- KIRZIOĞLU Z,ERTÜRK S,ŞENTUT F. Kranio-Fasial Displazili Bir Hastanın Erken Dönemdeki Protetik Rehabilitasyonu.Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 5.Uluslararası Bilimsel Kongresi.Marmaris-2006
 • 36- KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D,ÖZAY ERTÜRK S.Hipodontiye Sahip Çocuklarda Dental Olgunluğun Belirlenmesi,6.Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi,1-3 Aralık 2006,Antalya
 • 37- KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H.Rejyonel Odontodisplazinin Diş Hekimliğindeki Klinik Önemi:İki Olgu Raporu.6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi,1-3 Aralık 2006.
 • 38- KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z,ŞENTUT F.Papillon Lefevre Sendromunun Protetik Rehabilitasyonu:Bir Olgunun Üç Yıllık Takibi.6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi,1-3 Aralık 2006.
 • 39- KIRZIOĞLU Z,ULU G,KARAYILMAZ H.Tekrarlayan Travma Olgularında Kaybedilen Dişler İçin Alternatif Son Nokta:Olgu Sunumu.6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi,1-3 Aralık 2006.
 • 40- ŞENTUT T,KIRZIOĞLU Z.Fluorozisli ve Sağlıklı Daimi Dişlere Sahip Genç Bireylerin Ark Boyut Özelliklerinin Karşılaştırılması.6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi,1-3 Aralık 2006.
 • 41- Kucukesmen C., Kırzıoğlu Z, Yavuz Z, Uysal S, . Determination of the frequency of oral health behaviours in dental and other health staff.12 th Congress of the Bass. 12-14 Nisan 2007, İstanbul, Türkiye
 • 42- KIRZIOĞLU Z., KÜÇÜKEŞMEN Ç., ALTUN A.C.,ERDOĞAN Y. Evaluation of caries incidence and severity of 6 age-teeth in children between 7-10 years-old with dental fluorosis and non-fluorosis. XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. October 9-12. 2007; Beijing-China
 • 43- KÜÇÜKEŞMEN Ç.,KIRZIOĞLU Z.,ULU K.G., YAVUZ S. . Isparta ili sağlık çalışanlarında, ellerde rastlanan cilt duyarlılık belirtilerinin değerlendirilmesi. !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 44- KÜÇÜKEŞMEN Ç., KIRZIOĞLU Z., CEYHAN D., YAVUZ S .Diş hekimliği fakültesi personeli ve staj öğrencilerinde, oral hijyen alışkanlıklarının değerlendirilmesi. !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya.
 • 45- KIRZIOĞLU Z.,ŞENTUT T.Estimation of the numerical density of odontoblast cells ın fluorotic tooth pulp. XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. October 9-12. 2007; Beijing-China.
 • 46- KIRZIOĞLU Z.,KARAYILMAZ H.,CEYHAN D.,ULU G.Salivary sialic acid levels of the children living in an endemic fluorosis area.XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. October 9-12. 2007; Beijing-China.
 • 47- KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z.Pulse oksimetri ve lazer dopler flowmetrinin vitalite test yöntemi olarak güvenirliliği, !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 48- ŞENTUT T,KIRZIOĞLU Z.Süt dişi pulpalarında bulunan odontoblast sayılarının sterolojik yöntemle hesaplanması, !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 49- KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D. Erken 6 yaş dişi çekim zamanı, !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 50- KIRZIOĞLU Z,ALTUN C,VURAL H,ERTÜRK S.Florozisli ve sağlıklı dişlere sahip çocuklarda tükürük içeriğinin karşılaştırılması. !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 51- KIRZIOĞLU Z,ERDOĞAN Y,ŞENTUT T.Kanal tedavisi yapılan çocuk hastaların tanımlayıcı bilgileri:Retrospektif çalışma, !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 52- KIRZIOĞLU Z,ULU G,SEZER T,YÜKSEL Ş.Amelogenezis imperfekta ve nefrokalsinozis sendromu ilişkisi, !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya
 • 53- KIRZIOĞLU Z,ALTUN C.Griscelli Sendromu,Reye Sendromu ve Atopik Dermatit:Olgu Sunumu !5. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 17-21 Ekim 2007, Antalya.
 • 54- KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D,ÇİFTÇİ Z.Diş eksikliği olan bireylerde mental foremenin yeri.EBDO-İZMİR
 • 55- KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H, GÜNGÖR Ö.Ektodermal displazi.Protetik rehabilitasyonu.EBDO-İzmir
 • 56- KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H, GÜNGÖR Ö.Çocuklarda ender görülen tükürük bezi taşı.EBDO-İzmir
 • 57- KIRZIOĞLU Z,GÜNGÖR Ö,ERTÜRK S.Avulse dişin maceralı yolculuğu ve şaşırtıcı sonucu.EBDO-İzmir
 • 58- KIRZIOĞLU Z,KARAYILMAZ H,ULU G.Papillon Lefevre sendromunda tedavinin önemi:İki olgunun 3 yıllık takibi.EBDO-İzmir
 • 59- KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z.The efficacy of laser doppler flowmetry and pulse oximetry as a pulp vitality test method in primary molars.EAPD 2008-DUBROVNİK,CROTİA
 • 60- Kırzıoğlu Z, Üreyen B, ÇELİK ÜNAL G Farklı Restoratif Dolgu Materyallerinin Su Emilim Ve Suda Çözünürlük Değerlerinin Işınlama Süresi İle İlişkisi. Restoratif Dişhekimliği Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu, Bolu, Ekim 2001
 • 61- KIRZIOĞLU Z,ÇİFTÇİ Z,CEYHAN D.Dens invaginatuslu bir üst lateral kesici dişte internal rezorbsiyon
 • 62- KIRZIOĞLU Z,ÇİFTÇİ Z,SAĞLAM AA.Travmatik dental yaralanmalarda geç başvurunun sonuçları:Olgu sunumu
 • 63- KIRZIOĞLU Z,ÇİFTCİ Z,ŞENTUT TK.Lezyonlu 6 yaş dişlerine'hemisection':Olgu Sunumu
 • 64- KIRZIOĞLU, Z., CEYHAN, D., ERDOĞAN, Y., ÇİFTÇİ, Z.Z. "Batı Akdeniz Bölgesi çocuklarında, faklı diş yaşı belirleme metotlarının geçerliliği", 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İzmir, 21-24 Mayıs 2009.
 • 65- KIRZIOĞLU Z,GÜNGÖRÖE.Etyolojiden tedaviye avülsiyon.16.Türk Pedodonti Kongresi.İzmir,Mayıs 2009
 • 66- KIRZIOĞLU Z,GÜNGÖRÖE,ÇİFTCİ Z.Süt azı dişlerine yapılan amputasyonların uzun dönem başarısı.16.Türk Pedodonti Kongresi.İzmir,Mayıs 2009
 • 67- KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z.Cerrahi ekstrüzyon tedavisinin klinik ve radyografik başarısının değerlendirilmesi.16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi,Mayıs 2009-iZMİR
 • 68- KARAYILMAZ H,KIRZIOĞLU Z,GÜNGÖR AY.Ekstruze brir dişin ortodontik intrüzyonu sırasında pulpa kan akımındaki değişim.16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi,Mayıs 2009-iZMİR
 • 69- KIRZIOĞLU Z,ULU KG,ALTUN C.Age estimation of amelogenesis imperfecta patients using three different methods:a retrospective study.IAPD May.2009,Germany
 • 70- KIRZIOĞLU Z,ALTUN C,ULU G,ERDOĞAN Y.Relationship between dental anxiety,oral health status and sociodemographic factors in children.IAPD May.2009,Germany
 • 71- KIRZIOĞLU Z, KORUK D.C. “Management of recurrent traumas in dental practice: Case report”, 16TH World Congress Dental Traumatology, Verona-Italy, 11-13 Haziran 2010.
 • 72- KIRZIOĞLU Z,ULU G.Following of root fracturein tothe immature tooth: 22 month follow up.16TH World Congress Dental Traumatology, Verona-Italy, 11-13 Haziran 2010.
 • 73- Erken G,Dincer E,Kırzıoğlu Z,Kıvanç M.Invitro evaluation of lactic acid bacteria adhesion to tooth surface.ISME 13.13.International Symposıum on Microbial Ecology.22-27 August 2010 Seattle.USA
 • 74- Kırzıoğlu Z,Dincer E,Erken GÖ,Kıvanc M.Invitro evaluation of antimicrobial activity and antibiotic resisitance lactic acid bacteria isolsted from healthy mouth.ISME 13.13.International Symposıum on Microbial Ecology.22-27 August 2010 Seattle.USA
 • 75- Dincer E,Erken GÖ,Kıvanc M,Kırzıoğlu Z.Composition of oral lactic acid bacteria and streptococcal flora in healthy children,Turkey.ISME 13.13.International Symposıum on Microbial Ecology.22-27 August 2010 Seattle.USA
 • 76- Kırzıoğlu Z,Altun C,Gök B.Can onleys be an alternative restoration for endodontically treated primary teeth?The 4's of Endodontics.17-19 March 2011.
 • 77- Kırzıoğlu Z,Koruk D,Sarıtekin A.An Endodontic Challenge:Tauradontism and Related Abnormalites.The 4's of Endodontics.17-19 March 2011.
 • 78- Karayılmaz H.Kırzıoğlu Z,Güngör Ö,Kömerik N.Dental Management of a traumatic injury:Case report of combined condylar fracture,dental fracture.The 4's of Endodontics.17-19 March 2011.
 • 79- Ulu G,Kırzıoğlu Z.Permeability of caries primary teeth with a new system.IADR.San Diego,California ,USA,March 16-19,2011.
 • 80- Kırzıoğlu Z,Sarıtekin A.Çocuklarda ve genç erişkinlerde artı dişlerin değerlendirilmesi.EBDO,Nisan 2011,Fethiye.
 • 81- Güngör Ö,Kırzıoğlu Z,Karayılmaz H.Genç erişkinde fiber destekli adeziv köprü ile protetik tedavi hazırlığı.EBDO.2011
 • 82- Güngör Ö,Kırzıoğlu Z.Arnold Chari-II Sendromu:Olgu Sunumu.EBDO.2011.Fethiye
 • 83- GÜNGÖR ÖE, KIRZIOĞLU Z, KARAYILMAZ H. Genç Erişkinde Fiber Destekli Adeziv Köprü ile Protetik Tedavi Hazırlığı. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. 29-30 Nisan-1 Mayıs 2011, Ölüdeniz, Fethiye
 • 84- KIRZIOĞLU Z,DİNÇER E,KIVANÇ M,GÜNGÖR Ö. Antibiotic resistance in oral Strep.spp.isolated from healthy children,Turkey.p.381 Biomicroworld 2011.14-16 sept.2011 Malaga-Spain
 • 85- Sayı Anomalileri.1.İnönü Üniversitesi Uluslararası Kongresinde davetli konuşmacı.26-28 nisan2012.Malatya
 • 86- Kırzıoğlu Z.,Güngör Ö.,Erdogan Y.Diskeratosis konjenita,İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 26-28 nisan 2012.
 • 87- CEYHAN D, CALAPOĞLU NŞ, KIRZIOĞLU Z. MSX1 Geninin Non-sendromik Diş Eksikliği ve Dişsel Anomaliler ile İlişkisi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 4-7 Ekim 2012, Antalya.
 • 88- Ceyhan D,Kırzıoğlu Z.DİŞ EKSİKLİĞİNİN DİŞ BOYUTLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi .2012
 • 89- Küçükeşmen Ç,Kırzıoğlu Z,Altun C,Gündoğay İ.SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin meslek seçiminde Diş Hekimliğini tercih etme kriterlerinin ve doktora-uzmanlık eğitiminin gerekliliği hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi.19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.4-7 ekim 2012 Antalya.
 • 90- KüçükeşmenÇ,Kırzıoğlu Z,Gündoğay İ,Altun C.Diş Hekimliğinde uzmanlık yasası öncesi-sonrasında 5.sınıf öğrencilerinin ve doktora/uzmanlık/DUS/ÖYPasistanlarının doktora/uzmanlık eğitimi ve uzmanlık alan tercihleri ile ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesi. 19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.4-7 ekim 2012 Antalya.
 • 91- Küçükeşmen Ç,Kırzıoğlu Z,Erdoğan Y,Güngör Ö.Karma ve daimi dişlenme dönemlerinde bulunan okul çocuklarının sosyo-ekonomik seviyeleri ve periodontal tedavi ihtiyaçları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.4-7 ekim 2012 Antalya.
 • 92- Küçükeşmen Ç,Kırzıoğlu Z,Erdoğan Y,Güngör Ö.Süt ,karma ve daimi dişlenme dönemlerinde gözlenen yumuşak dokulara ait bazı atipik gelişimsel yapıların ve oral lezyonların değerlendirilmesi.19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.4-7 ekim 2012 Antalya.
 • 93- Ulu G,Kırzıoğlu Z.Farklı florozis şiddetindeki çürük süt dişlerinin dentin geçirgenliğinin değerlendirilmesi.19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi.4-7 ekim 2012 Antalya.
 • 94- Kırzıoğlu Z,Altun C,Şengül F.Stress distributatıon ın primary molars restored with compomer onlays;Three dimentional finite element analysis.24 th Congress of the Internatıonal Association of Paediatric DEent.12-15 June 2013 Seoul,Korea.
 • 95- Kırzıoğlu Z,Yetiş CÇ.success of fiber-reinforced composite tooth space maintainers.24 th Congress of the Internatıonal Association of Paediatric DEent.12-15 June 2013 Seoul,Korea.
 • 96- Gök B,Kırzıoğlu Z.The evaluation of the bluegrass appliance's effectiveness in children with thumb-sucking habit.FDI 2013.28-31 August 2013/Istanbul,Turkey
 • 97- Kırzıoğlu Z,Dalmış A,Yılmaz Y,Sarıtekin A.Invitro and SEM assesment of resin crowns with post-core in primary teeth.FDI 2013.28-31 August 2013/Istanbul,Turkey
 • 98- Sarıtekin A,Kırzıoğlu Z,Özkul S.Students' reason for choosing dentistry and dental students views on postgraduate education.FDI 2013.28-31 August 2013/Istanbul,Turkey
 • 99- GüzelUlu G,Kırzıoğlu Z.Effects of oxalate and tri-calcium phosphate gels on the primary teeth dentin permeability:A pilot study.FDI 2013.28-31 August 2013/Istanbul,Turkey
 • 100- Çiftçi Z,Kırzıoğlu Z,Sarıtekin A,Yetiş CÇ.Devolopment of permanent maxillary canines,second premolars and molars in early mixed dentition.FDI 2013.28-31 August 2013/Istanbul,Turkey
 • 101- Kırzıoğlu Z,Yetiş CÇ,Küçükeşmen Ç.Diş hekimlerinin çalışma koşullarının ve alışkanlıklarının ergonomik açıdan değerlendirilmesi.FDI 2013.28-31 August 2013/Istanbul,Turkey
 • 102- Ceyhan D,Kırzıoğlu Z.Dental age in a group of Turkısh children with tooth agenesis.FDI 2013 .28-31 August 2013
 • 103- Karayılmaz H,Kırzıoğlu Z.Pulse oximetry and laser doppler flowmetry in young permanent teeth.CED-IADR 2013.4-7 Sept.2013,Florence,Italy
 • 104- Kırzıoğlu Z,Çiftçi Z,Özmen Ö.Effects of 2.45 GHZ electromagnetic field on development of teeth and surrounding tissues.OMİCS.Dental and Oral Health.april,2014.Dubai,UAE.
 • 105- Gök B,Ulu Güzel G,Kırzıoğlu Z.The application perıod according to type of primary dentition trauma.IADT,jUNE 2014,İSTANBUL
 • 106- Sarıtekin A,Kırzıoğlu Z,Guçyetmez B.One year follow up time is enough for crown fractures.IADT,June,İSTANBUL
 • 107- Yetiş C,Kırzıoğlu Z,Önol S.İmportance of the type and time of primary teeth luxation.IADT,JUNE ,İSTANBUL
 • 108- Ceyhan D,Kırzıoğlu Z.Is the partial pulpotomy really successful in complicated crown fracture?IADT,June,Istanbul
 • 109- Önol S,Kırzıoglu Z,Komerik N.Results of an unheeded primary tooyh injury;a case report.IADT,June 2014
 • 110- Çiftçi Z,Kirzioglu Z.Reattachment of coronal fractures:the natürel restoration.IADT,June,Istanbul
 • 111- Kırzıoglu Z,Gök B,Tasa T.What should we do or not do ın roots fracture.IADT,June,Istanbul
 • 112- Biofilm production and antibiotic resistance of oral streptococcus spp. isolated from healthy children,Turkey.IUMS,2014,MONTREAL-KANADA.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1- Kırzıoglu Z.IADT .Chair-prof.Maria Theresa Flores (lecturer)june,22014,Istanbul
 • Doktora Tezi
 • 1- 'Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Erzurum Merkez İlçesi İlkokul Çocuklarında Diş Gelişimine Etkisi'
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1- Dt.Derya Yıldırım
 • 2- Dt.Müjgan Çevikel
 • 3- Dt.Gülay İnce
 • 4- Dt.Ülkü Yıldırım
 • 5- Dt.Gülseren Çatladan
 • 6- Dt.Özlem Mercan
 • 7- Dt.Samim Çamlı
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1- Dt.Hülya Yazgılı.Erzurum il merkezinde süt dişlerinin sürme zamanlarının ve sıralarının incelenmesi,bunların çeşitli faktörlerle ilişkilerinin araştırılması.1990,Erzurum
 • 2- Dt.Oya Karatoprak.Paslanmaz çelik kuronlar etrafındaki dişeti dokularının değerlendirilmesi ve tutuculuk özelliklerinin invitro olarak karşılaştırılması.1996,Erzurum
 • 3- Dt.Öznur Duru.Okul öncesi çocuklarda çürük aktivite testleri ve tükürük akış hızının çürükle ilişkisinin araştırılması.1998,Erzurum.
 • 4- Dt.Yücel Yılmaz.Süt ön dişlerde kullanılan estetik kuronların çekme ve basınca karşı dirençlerinin karşılaştırılması.2000,Erzurum
 • 5- Dt.Nurdan Gündoğdu.Süt dişlerinde farklı tekniklerle uygulanan restorasyonların klinik başarısı ve mikrosızıntılarının invivo incelenmesi.1998,Erzurum
 • 6- Dt.Sera Şimşek.Süt dişlenmesinde diş kavis modellerinin ve profil fotoğraflarının analizi ,süt dişlenmesinden daimi dişlenmeye geçişte kapanış ilişkilerindeki değişiklikler.2002,Erzurum
 • 7- Dt.Taşkın Gürbüz.Çürüğün temizlenmesinde Carisolv sisteminin klinik etkinliğinin değerlendirilmesi ve el ile ekskavasyon yöntemi ile karşılaştırılması.2003,Erzurum
 • 8- Dt.Anya Dalmış.Süt Dişlerinde Farklı Materyallerle Kısa Post Core ve Üst Restorasyonların İnvivo-İnvitro Karşılaştırması.Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.2004
 • 9- Dt.Semra Özay Ertürk.2006.Fluorozisli Süt ve Daimi Dişlerde Dentinin Geçirgenliğinin ve Flor Miktarının Karşılaştırılması
 • 10- Dt.Tuba Köseler.2007.Florozisli süt dişlerinin pulpalarının sterolojik yöntemle incelenmesi
 • 11- Dt.Hüseyin Karayılmaz.2008.Süt ve Genç Daimi Dişlerde Pulse Oksimetri ve Laser Doppler Flowmetrinin Vitalite Test Yöntemi Olarak Etkinliğinin Değerlendirilmesi.
 • 12- Dt.Görkem Ulu.2011.Çürük süt dişlerinde dentin permeabilite geçirgenliğinin ölçülmesi.
 • 13- Dt.Özge Erken.2011.Laktik asit bakterilerinin agIz saglığına olan etkilerinin incelenmesi
 • 14- Dt.Zahit Çiftçi.2.45 Ghz manyetik alanın diş gelişimi ve muhtemel çürük lezyonu üzerine etkisi,laktik asit bakterilerinin etkisi
 • 15- Dt.Derya Koruk.2010Diş eksikliğine sahip çocuk ve genç bireylerin dişsel ve genetik özelliklerinin tanımlanması
 • 16- Dt.Ceren Altun.2012.Süt molar dişlerde kompomer ve kompozit onley restorasyonların klinik başarısı,bağlanma direnci ve sonlu elemanlar yöntemi ile karşılaştırılması
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1- Dt.İbrahim Gündoğay.Eylul 2010 danisman degisikligi
 • 2- Dt.Yıldırım Erdoğan-2010 yılı içinde danışmanı değişti.
 • 3- Dt.Ayşegül Cevizoğlu
 • 4- Dt.Begüm Gök
 • 5- Dt.Seda Özkul
 • 6- Dt.Ceylan Çağıl Yetiş
 • 7- Dt.Burcu Güçyetmez
 • 8- Dt.Gizem Özbay
 • 9- İpek Şahin
 • 10- Burcu Yağmur
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1- The University Women of Europe, Lifelong Learning Programme, Mentoring Project. İzmir 2008 ve Hollanda 2009 dönem toplantıları Türkiye-Isparta ekibi proje grubu .
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1- Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu 89-10 No'lu Proje Farklı Kök Kanal Dolgu Tekniklerinde Apikal Sızıntının Linear ve Volumetrik İncelenmesi
 • 2- SDÜBAP Altyapı projesi.LDF 'nin travmaya uğrayan dişlerdeki etkinliği
 • 3- SDÜBAP .Florozisli ve sağlıklı dişlerde dentin geçirgenliğinin veFl miktarının in vitro karşılaştırılması
 • 4- SDÜBAP.Sağlıklı ve florozisli dişlere sahip çocuklarda, tükrükte bazı biokimyasal ve mikrobiyolojik değerlerin karşılaştırılması
 • 5- SDÜBAP .Süt ve Genç Daimi Dişlerde, Pulse Oksimetri ve Lazer Dopler Flowmetre'nin Vitalite Test Yöntemi Olarak Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • 6- SDÜBAP .Fluorozisli Dişlerin sterolojik yöntemle ve Morfolojik Olarak Değerlendirilmesi
 • 7- SDÜBAP .Fluorozisli ve fluorozisi olmayan çürük dişlerde dentin geçirgenliğinin karşılaştırılması
 • 8- SDÜBAP .Diş eksikliğine sahip çocuk ve genç bireylerin dişsel ve genetik özelliklerinin tanımlanması
 • 9- SDÜ.BAP.Süt ve Daimi Dişlerin onley restorasyonlarında kullanılan farklı materyallerin karşılaştırılması
 • 10- SDÜ.BAP.Laktik asit bakterilerinin ağız sağlığına olan etkilerinin incelenmesi
 • 11- SDÜ.BAP.Sınıf 2 kavitalerde farklı restoratif materyallerin karşılaştırılması-
 • 12- SDÜ.BAP.2.45 Hertz Manyetik alanın diş gelişimi ve çürüğüne etkisi
 • 13- SDÜ.BAP.Çocuk Hastalarda, Bitki Ekstraktları Ve Probiyotik Gargaraların, Oral Biofilm Üzerine Etkinliklerinin İncelenmesi .(918 no'lu proje)
 • 14- SDÜ.BAP.Ön diş restorasyonlarında Zircon kuronlar
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1- 6.Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu,26-27 Mayıs 2006,Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1- Koruyucu Diş Hekimliği Kongresi,7-10 Mart 1995,Erzurum
 • 2- Çene Yüz Bölgesindeki Ağrılar Sempozyumu,9 Mart 2002,Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1- Erzurum Diş Hekimleri Odası,'Fluor'.22 Ekim 1989,Erzurum
 • 2- Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,'Diş Hekimliğinde Koruyucu Uygulamalar',22 Ocak 1991
 • 3- Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı,Emniyet Teşkilatı Derneği,'Çocuk Diş Sağlığı'22Kasım1991
 • 4- Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,'Ağız Diş Sağlığı'20 Kasım 1992
 • 5- Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi'Diş Çürüğü' 20-26 Mayıs 1990,Antalya
 • 6- Erzurum Diş Hekimleri Odası'Diş Travmaları ve Acil Tedavisi',2 Nisan 1993
 • 7- Trabzon Diş Hekimleri Odası,'Çocuk Hastada Endodontik Tedaviler' ,27 Kasım 1993
 • 8- Isparta Diş Hekimleri Odası,'Pedodontide Yenilikler'(Burdur-6/10/2000)
 • 9- Antalya Diş Hekimleri Odası,'Süt Dişlerinde Travma ve Tedavileri',12 Ekim 2002
 • 10- Erzurum Soroptimist Kulübü,'Diş Sağlığının Korunması',1998
 • 11- Türk Pedodonti Derneği,'Süt ve Genç Sürekli Dişlerde Endodontik Tedavi Yaklaşımları 27-31 Mayıs 2001,Bodrum
 • 12- Ağız-Diş Sağlığı Konferansları(1992-1996)Okullarda öğrenci ve öğretmenlere.
 • 13- 'Beslenme ve Diş Çürüğü'Antalya
 • 14- Çocuklarda Bilinçli Sedasyon.Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi ,2005-Antalya
 • 15- Türk Pedodonti Derneği,II.Ulusal Sempozyumu,Çocuk Hastada Endodontik Yaklaşımlar
 • 16- Çocuklarda Ağiz-Diş Sağlığı,2005-Isparta
 • 17- Çocuk ve genç hastada reimplantasyon.2001,Isparta
 • 18- Türk Pedodonti Derneği-Beslenme-Çürük İlişkisi
 • 19- Ç ocuk Hastada Davranış Teknikleri,Isparta Diş Hekimleri Odası,9Kasım2006-Isparta
 • 20- Ekim-Kasım2005, Isparta ve Çevre Yerleşim Alanlarındaki Kreş ve İlköğretim Okullarında Çocuklara ve Ebeveynlere Konferanslar (Anabilim Dalımızca)
 • 21- Nisan- Mayıs-Haziran-Kasım2006 Isparta ve Çevre Yerleşim Alanlarındaki Kreş ve İlköğretim Okullarında Ağız Diş Sağlığı Konferansları. (Anabilim Dalımızca Isparta merkezde,Afyon-Sandıklı,Sav,Darıören köyü,......)
 • 22- Genç Daimi Dişlerde Travmalar(Konferans)Erzurum
 • 23- Ağız-Diş Sağlığı,22Kasım 1981-1985(Her yıl )ilköğretim Okullarında Ağız- Diş Sağlığı Konferansı ve Söyleşilerinde Konuşmacı
 • 24- Süt ve Daimi Dişlerde Tedavi.Erzurum Diş Hekimler Odası
 • 25- Ekim-Kasım2005, Nisan- Mayıs-Haziran-Kasım2006 Isparta ve Çevre Yerleşim Alanlarındaki İlköğretim Okullarında Konferanslar ve Muayene .(Anabilim Dalımızca)
 • 26- TDB Trabzon Diş Hekimleri Odasında Konferans.Genç Bireylerde Diş Travmalarında Acil Yaklaşımlar.18.11.2007-Trabzon
 • 27- Atabey kız yurdu ve 6-12 yaş yetiştirme yurdunda dişlerin korunması
 • 28- Dişlerde yer değiştirmeleri ve tedavisi.Davetli konuşmacı.Ege Bölgesi D.O.9.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi
 • 29- Traumatic dental injuries in children and adolescent.2007 Oulu-finlandiya
 • 30- Displacement injuries.2008 Debrecen-Macaristan
 • 31- EAPD interim semineri,18.Türk Pedodonti Derneği Kongresinde moderatör
 • 32- Dilş Eksikliği.1. İnönü Üni.Diş Hek.Fak.
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1- TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ.TR2011 00862
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1- KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D,ERTÜRK S.Hipodontiye Sahip Çocuklarda Dental Olgunluğun Belirlenmesi.6.Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi Poster Birinciliği
 • 2- KIRZIOĞLU Z,CEYHAN D,ÇİFTÇİ Z.Ege Bölgesi D.O.9.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi .Poster 1.lik ödülü
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1- 2011 Onder Bilim Kadını Odulu.TUKD Genel merkezi tarafindan
 • 2- Sağlık bilimleri alanında SDÜ 2012 yılı bilimsel yayınlarda 2.lik ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1- Türk Pedodonti Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1- Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1- Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1- SDÜ.Diş Hekimliği Fakültesi.Bölüm Başk.(1999-2002)
 • 2- SDÜ.Diş Hek Fak.Dekan Yard.1999-2002
 • 3- SDÜ.Diş Hek.Fak.Dekan Yard.2004
 • 4- SağlıkBilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1- Atatürk Üni.Diş Hek.Fak. (1981-1988)Pedodonti Bilim Dalı Başkanlığı), (1988-1999)Anabilim dalı başkanlığı
 • 2- SDÜ.Diş Hek.Fak.(1999- )Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3- Anabilim dalı başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1- Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Fakülte Kurulu
 • 2- Atatürk Üni.Diş Hek.Fak.Yönetim Kurulu Üyesi
 • 3- Atatürk Üni.Sağlık Bilimleri Enst.Genel Kurul Üyeliği
 • 4- SDÜ.Diş Hek.Fak.Senato Üyesi
 • 5- SDÜ.Diş Hek.Fak.Fakülte Kurulu Üyesi
 • 6- SDÜ Diş Hek.Fak.Yönetim Kurulu Üyesi
 • 7- Atatürk Üni.Diş Hek.Fak. Eğitim Komisyonu
 • 8- SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği
 • 9- SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 10- Sokrates-Fakülte temsilcisi
 • 11- SDÜ.Diş Hek.Fak.Eğitim Komisyonu Başkanlığı
 • 12- Atatürk Üniversitesi Diş Hek.Dergisi Yayın Kurulu
 • 13- Özürlü Çocuklar Derneği
 • 14- SDÜ.GSF Fakülte Kurulu üyeliği
 • 15- SDÜ.GSF Yönetim Kurul Üyeliği
 • 16- SDÜ.Etik Kurul Üyeliği
 • 17- BAUM Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 18- 1984-2010 yılları arasında çok sayıda Doktora,Yard.Doç.,Doç.,Profösörlük jürilerinde görev alma
 • 19- Arş.Gör.Dr.Sera Derelioğlu (Yard.Doç.)
 • 20- Araş.Gör.Dr.Fatih Şengül.(Yard.Doç.)
 • 21- Yard.Doç.Dr.Taner Akça(Doç.)
 • 22- Yard.Doç.Dr.Aylin Oba(Doç.)
 • 23- Dr.Dt.Derya Koruk(Yard.Doç.)
 • 24- Dr.Dt.Ayça Tuba Yamak(Yard.Doç.)
 • 25- Dr.Emin Caner Tümer(Doç.)
 • 26- Dr.Şule Zehra Çıldır(Doç.)
 • 27- SDÜ Diş Hek.Fak.Yönetim Kurulu Üyeliği.
 • 28- SDÜ.Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 29- Senem S.Kuvvetli-Doç.Dosyası
 • 30- Mesut Odabaş-Doç.Dosyası
 • 31- Nevzat Eşber Çağlar-Doç.Dosyası
 • 32- Dr.Dt.Simge Durmuşlar .Yard.Doç.dosyası
 • 33- DT.Betül Taş-Tez izleme komitesi ve jüri üyesi
 • 34- Dt.Yasemin Gökmen.Tez izleme jürisi ve tez jürisi
 • 35- Dt. Kıvanç Utku Ulusoy.Tez izleme jürisi
 • 36- Ekim Onur Orhan-Tez jürisi
 • 37- Müge Çına Aksoy-Tez jürisi
 • 38- Şebnem Büyükkaplan-Tez jürisi
 • 39- Ayşe İlknur Karaduman-Tez jürisi
 • 40- Semra Kayaaltı Özarslan-Tez jürisi
 • 41- Mert Doğuda Tekgezener-Tez jürisi
 • 42- Fatih Şengül-Tez jürisi
 • 43- Zeynep Kocatürk Bilgin-Tez jürisi
 • 44- Mutlu Elçin Kocaoğulları-Tez jürisi
 • 45- Doç.Jüriliği.Yard.Doç.Dr. Özgül Baygın
 • 46- Doç.jüriliği.Dr.Arzu Pınar Erdem
 • 47- Doç.jüri üyeliği.Yard.Doç.Dr.Tamer Tüzüner
 • 48- Akdeniz Üni.Diş Hek.Fak. Pedodonti as.sınav asıl üye
 • 49- Dr.Fatih Şengül ;Yard.Doç.
 • 50- Dr.Didem Özdemir Özenen.Doç.Jürisi
 • 51- Sera şimşek yard.doç.dr
 • 52- Dt.Alper Tufan.Doktora tez izleme sınav jüri üyesi.
 • 53- Dr.Görkem Ulu Güzel.Yard.Doç.jürisi
 • 54- Dr.Yıldırım Erdoğan .Yard.Doç.Jürisi
 • 55- Dt.Sultan Keleş.Doktora tez jürisi.18.04.2013-Erzurum
 • 56- Cansu Gül EFEOĞLU-TİK üyesi
 • 57- Dt.Seda Özkol.Yeterlilik sınavı
 • 58- Doç.Dr.Taşkın Gürbüz.Profösörlük .
 • 59- Dt.Ahmet Savgat TİK ve tez jürisinde
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1- IADT UluslararasıPoster jüri üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1- Türk Pedodonti Derneği Merkez Yönetim Kurul Üyesi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1- Öğretim Üyeleri Derneği-Isparta
 • 2- Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
 • 3- Soroptomist Derneği
 • 4- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Isparta Şubesi.Yönetim K.(2007-)
 • 5- Engelli Çocuklar Derneğı1993
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1- Çağdaş yaşamı destekleme derneği
 • 2- Ağız Diş Sağlığı Eğitimi ve Tarama Programı doğrultusunda;Isparta Merkez çocuk yetiştirme yurtlarında sunulan konferanslar ve ağız-diş taramaları. Ocak 2008.
 • 3- SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı olarak; Ağız Diş Sağlığı Programı çerçevesinde, Isparta merkez ilkokullarındaki 1-8. sınıf öğrencilerinde gerçekleştirilen ağız-diş bakımı konferansları ve ağız-diş taramaları. Isparta, Kasım-Aralık 2007.
 • 4- SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı olarak; 21-25 Kasım 2006, Diş Hekimliği Haftası, Diş Hekimliği Etkinlikleri nedeniyle; Ağız Diş Sağlığı Programı çerçevesinde 1.,2.,3.,4., 5. sınıf merkez ve çevre köy ilkokullarındaki öğrencilerinde verilen konferanslar ve gerçekleştirilen ağız-diş taramaları. Isparta, 2006.
 • 5- Diş Hekimliği Haftası ve Diş Hekimliği Etkinlikleri" nedeniyle; Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı olarak, Süleyman Demirel Anaokulu'nda gerçekleştirilen konferans ve "Ağız ve Diş Taraması" . 2005
 • 6- SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı olarak; Ağız Diş Sağlığı Programı çerçevesinde, Isparta merkez ilkokullarındaki öğrencilerde gerçekleştirilen ağız-diş bakımı konferansları ve ağız-diş taramaları. Isparta, 2004
 • 7- 'Bir Düş Bir Gülüş' Programı , Diş Muayenesi.Atabey Kız Yurdu
 • 8- SDÜ.Çocuk Bakımevinde Ağız-Çene-Diş Muayenesi
 • 9- Eğitim çalışması(İstiklal anaokulunda)
 • 10- SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ABD ve diş hekimliği fakültesi lisans öğrencileri tarafından Isparta Valiliği / Özel "Zeka Küpü Kreşi" 'nde gerçekleştirilen, ağız-diş sağlığı bilgilendirme sunumu,ağız-diş muayenesi ve diş taramaları, 05.2010
 • 11- SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ABD ve diş hekimliği fakültesi lisans öğrencileri ile "Özel "Küçük Ev Kreşi Kreşi" 'nde gerçekleştirilen, ağız-diş sağlığı bilgilendirme sunumu,ağız-diş muayenesi ve diş taramaları. 2010
 • 12- SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ABD ve diş hekimliği fakültesi lisans öğrencileri ile Isparta ili "Emir Kreş ve Anaokulu"" 'nde gerçekleştirilen, ağız-diş sağlığı bilgilendirme sunumu,ağız-diş muayenesi ve diş taramaları. 2010
 • 13- Isparta Valiliği, Yedişehitler ilköğretim Okulu'nda, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından ağız-diş sağlığı üzerine gerçekleştirilen tarama ve bilgilendirme çalışması.05.2010
 • 14- Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD tarafından, Isparta Valiliği/Özel Altınbaşak Bedri Ayhan İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen, ağız-diş muayenesi ve diş taramaları.05.2010
 • 15- Deregümü Köyünde eğitim çalışması
 • 16- Antalya TED Koleji Eğitim Çalışması
 • 17- Kuleönü ilköğretim okulu bilgilendirme ve muayene çalışması
 • 18- Has Gül Kreş ve Gündüz Bakımevi.04.06.2012 Eğitim ve muayene
 • 19- İbrahim Şener anaokulu.11.06.2012.Eğitim çalışması
 • 20- TED Koleji.18.12.12.Eğitim Çalışması
 • 21- Öğrenciler ilköğretim Okulu.19.12.12.Eğitim Çalışması
 • 22- 0-12 yaş çocuk yuvası.Eğitim çalışması,muayene-tedavi
 • 23- Otistik çocuklar okulu -eğitim programı
 • 24- SDÜ Kreş.Eğitim Çalışması
 • 25- Yakaören ortaokulu.Isparta,Eğitim çalışması ve ağız-diş sağlığı değerlendirmesi
 • 26- Burdur 75.yıl Cumhuriyet Anaokulu.Eğitim çalışması ve ağız-diş sağlığı değerlendirmesi
 • 27- Kız Teknik Meslek Lisesi,IspartaEğitim çalışması ve ağız-diş sağlığı değerlendirmesi
 • 28- Şirinevler Anaokulu,Eğitim çalışması ve ağız-diş sağlığı değerlendirmesi
 • 29- Burdur ili anaokullarında eğitim çalışması ve muayene
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1- Çocuklarda Diş Sağlığı-Kanal32
 • 2- Çocuklarda Beslenme ve Çürük,Kanal32
 • 3- Ekim-Kasım2005, Nisan- Mayıs-Haziran-Kasım2006 Isparta ve Çevre Yerleşim Alanlarındaki İlköğretim Okullarında Konferanslar ve Muayene .(Anabilim Dalımızca)
 • 4- Çocuklarda Diş Sağlığı.TRT 1,Erzurum Radyosu.,Ağız-Diş Sağlığı Konusunda söyleşiler .1980-1998
 • 5- Çocuklarda Diş-Sağlığı ve Beslenme.çürük.Ulusal ve yerel gazetelerde.1980-1998.
 • 6- Kasım2007,Isparta İli Anaokulu ve Kreşlerinde Eğitim Çalışmaları ve Muayene
 • 7- 2008-TED Kolejinde anabilim dalımızca (3) konferans ve alan çalışması
 • 8- Süleyman Demirel Anaokulunda ağız-diş sağlığı çalışması
 • 9- Isparta ilinde flor
 • 10- Probiyotikler
 • 11- Flor.Diş macunları.Florosis.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1- Finlandiya Oulu Diş Hekimliği Fakültesinde Sokrates programı ile ders verme(16-30 Nisan 2007)
 • 2- Debrecen üniversitesi-Diş Hek.Fak.Erasmus Programı.Eylül-2008
 • 3- North Carolina.UNC SCHOOL OF DENTİSTRY.15.JUNE.2012-15SEPTEMBER.2012.USA
Verdiği Dersler
 • KON.VE GENETİK HAST..
  0-6 YAŞ FLUOR UYGULAMALARI.
  GENÇ DAİMİ DİŞLERDE ENDODONTİK TED..
  SÜT DİŞLERİNDE ENDODONTİK TED..
  TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI.
  SEMİNER 1.
  AŞIRI MADDE KAYIPLI DİŞLERİN TEDAVİSİ.
  PEDODONTİ5.
  İMMÜNOLOJİ.
  PEDO5.
  PEDO 4.
  ÇOCUKLARDA DİŞ TRAVMALARI,TEDAVİSİ .
  KONJENİTAL VE GENETİK HASTALIKLAR.
  PEDODONTİDE ETİK VE BİLİMSEL MAKALE Y.Y..
  ÇOCUKLARDA BESLENME-DİŞ ÇÜRÜĞÜ.
  ÇOCUKLARDA DİŞ TRAVMALARI,TEDAVİSİ .
  PEDODONTİDE KORUYUCU TEDAVİ.
  PEDODONTİDE TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI.
  PEDODONTİDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI.
  PEDO5.
  PEDO4.
  PEDO3.
  PEDODONTİ1.
  ALAN DERSİ.
  SÜT VE DAİMİ DİŞLERİN PULPAL TED..
  KLİNİK.
  FLORUN DİŞ HEK.YERİ-UYGULAMASI.
  ÇOCUKLARDA BESLENME-DİŞ ÇÜRÜĞÜ.
  PEDO.KLİNİK.
  PEDODONTİDE ETİK VE BİLİMSEL MAKALE Y.Y..
  PEDODONTİDE PROBLEMLER VE COZUMLERİ.
  BESLENME-DİS CURUGU.
  PEDODONTİDE PREMEDİKASYON.
  TOPLUM AGİZ DİS SAGLİGİ.
  SEMİNER1.
  PEDODONTİ KLİNİK DD.
  PEDODONTİ 5.
  AŞIRI MADDE KAYIPLI DİŞLERİN RESTORASYONU.
  ÇOCUK HASTADA DAVRANIŞ İDARESİ.
  PEDODONTİ 4.
  PEDODONTİ3.
  SÜT DİŞLERİNİN HİSTOLOJİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ.
  SEMİNER-1.
  PEDODONTİ-4.
  PEDODONTİ-3.
  KLİNİK.
  SEMİNER II.
  SEMİNER 1.
  PEDODONTİ 3.
  ÇOCUK VE GENÇ HASTALARDA DAVRANIŞ İDARESİ.
  ÇOCUKLARDA VE GENÇ BİREYLERDE KULLANILAN RESTORATİF MATERYALLER.
  FLUORUN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ,ETKİ MEKANİZMASI,UYGULAMA YÖNTEMLERİ.
  DİŞ ÇÜRÜKLERİNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ.
  KONJENİTAL HASTALIKLAR VE SENDROMLAR.
  PEDODONTİ4.
  PEDODONTİ3.
  ÇOCUK VE GENÇLERDE TME HASTALIKLARI.
  FLORUN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ.
  ÇOCUKLARDA BESLENME VE DİŞ ÇÜRÜĞÜ.
  PEDODOTİDE PROBLEMLER VEÇÖZÜMLERİ.
  TOPLUM AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI.
  PEDODONTİ 4.
  PEDODONTİ 3.
  ÇOCUKLARDA DİŞ TRAVMALARI,TEDAVİSİ .
  PEDODONTİDE TEŞHİS METOTLARI VE TEDAVİ PLANLAMASI .
  ÇOCUKLARDA PERİODONTAL HASTALIKLAR .
  DİŞ ÇÜRÜKLERİNDEN KORUNMA YOLLARI .
  PEDODONTİDE TEŞHİS METHODLARI VE TEDAVİ PLANLAMASI .
  ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARDA TEDAVİ .
  ÇOCUK HASTADA PSİKOLOJİK YAKLAŞIM,AĞRI,SEDASYON.
  FLUORUN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ,ETKİ MEKANİZMASI VE UYGULAMA.
  AŞIRI MADDE KAYBI OLAN DİŞLERİN RESTORASYONU.
  TOPLUM AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI.
  PEDODONTİ4.
  PEDODONTİ3.
  ÇOCUKLARDA BESLENME VE DİŞ ÇÜRÜĞÜ.
  PEDODONTİDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ.
  SÜT DİŞLERİNİN ENDODONTİK TANI VE TEDAVİLERİ.
  DİŞ DOKULARININ FORMASYON VE MİNERALİZASYONU.
  PEDODONTİDE KULLANILAN RESTORATİF MATERYALLER.
  PEDODONTİDE PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ.
  PEDODONTİDE TEŞHİS METODLARI VE TEDAVİ PLANLAMASI.
  TOPLUM-AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI.
  PEDO.4.
  PEDO.3.
Yukarı Çık