27 Kasım 2014 Perşembe
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Prof. Dr. YAVUZ KAMİL BARDAK
 • E-Posta yavuzbardak@hotmail.com
 • Birimi Tıp Fakültesi
 • Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri
 • Ana Bilim Dalı Göz Hastalıkları
 • Telefon 2112308
 • Kişisel Web Sayfası -
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans Hacettepe Üniv.Tıp Fak.-31.07.1990
 • Yüksek Lisans -
 • Doktora Ankara Üniv.Tıp Fak. (Uzmanlık) - Göz Hastalıkları - 11.10.1995
İlgi Alanları
 • vitreoretinal cerrahi, tıbbi retina, uvea hastalıkları, katarakt cerrahisi
Yayınlar
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Turaçlı E, Bardak Y, Cansu K. Goldmann Kinetik Perimetre Yapılan Olguların Otomatik Kompüterize Perimetre Sonuçları ile Karşılaştırılması. TOD XXVII. Ulusal Kongresi Bülteni, Cilt:3 s:1901-1909, 1993.
 • 2- Cansu K, Turaçlı E, Bardak Y. Otomatik Kompüterize Perimetre ile Glokom Olgularında Seçilecek Testler. TOD XXVII. Ulusal Kongresi Bülteni, Cilt:2 s:1255-1266, 1993.
 • 3- Çekiç O, Bardak Y, Akyol Ö, Karel F, Turaçlı E, Tamer C, Totan Y, Dürük K. Normal ve Kataraktlı İnsan Lenslerinde Kurşun, Bakır, Kadmiyum Konsantrayonları. TOD XXVII. Ulusal Kongresi Bülteni, Cilt:2 s:1307-1310, 1993.
 • 4- Bardak Y, Turaçlı E, Mahmutyazıcıoğlu K. Glokomda Bilgisayarlı Görme Alanı ve Oküler Kan Akımları. TOD XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, Cilt:2 s:450-456, 1994.
 • 5- Bardak Y, Turaçlı E, İnanç Ö. Glokom Erken Tanısında Mavi Uyaran. TOD XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, Cilt:3 s:1067-1070, 1994.
 • 6- Turaçlı E, Bardak Y, Mahmutyazıcıoğlu K, Erden İ. Glokomda Renkli Doppler Görüntüleme. TOD XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, Cilt:3 s:1031-1036, 1994.
 • 7- Turaçlı E, Bardak Y. Glokom ve Renkli Doppler Görüntüleme. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 4:167-175, 1995.
 • 8- Turaçlı E, Gürses R, Bardak Y, Mahmutyazıcıoğlu K. Normal Tansiyonlu Glokomda Betaksololün Görme Alanı ve Oküler Kan Akımı Üzerindeki Erken Dönem Etkisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 4:345-349, 1995.
 • 9- Bardak Y, Turaçlı E. Göziçi Basıncı Kontrol Altındaki Olgularda, Glokomotöz Seyrin Bilgisayarlı Görme Alanı ile Takibi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 25:401-405, 1995.
 • 10- Turaçlı E, Bardak Y. Primer Açık Açılı Glokomlu Olgularda Kornea Kurvatür Değişikliklerinin Kompüterize Korneal Topografi İle İncelenmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 5:13-17, 1996.
 • 11- Bardak Y, Çekiç O, Totan Y, Özdemir Ö. Keratoplastide Verici Kornea Seçimi. Türkiye Tıp Dergisi 3:136-139, 1996.
 • 12- Kanpolat A, Şimşek T, Alp N, Bardak Y. Emetrop Gözlerde Normal Kornea Topografisinin Videokeratografi ile Değerlendirilmesi. Medical Network Oftalmoloji 3 :72-74, 1996.
 • 13- Turaçlı E, Bardak Y. Primer Açık Açılı Glokomlu Olgularda Oküler Kan Akım Hızları. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 5:248-253, 1996.
 • 14- Karel F, Turaçlı E, Bardak Y. Fakotrabekülektomi ve İntraoküler Lens İmplantasyonu Erken Sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 5:362-367, 1996.
 • 15- Turaçlı E, Karel F, Bardak Y. Karbakol ve Asetilkolinin Katarakt Cerrahisi Sonrasında Göziçi Basıncına Etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 26:46-49, 1996.
 • 16- Totan Y, Çekiç O, Bardak Y.Görmeyle ilgili elektrofizyolojik testler ve klinik uygulamaları.MN Oftalmoloji 3:195-198, 1996.
 • 17- Çekiç O, Özdemir Ö, Bardak Y, Totan Y. Çocukluk çağı üveitleri. MN Oftalmoloji - Retina-Tümör Özel Sayısı 3: 165-168, 1996.
 • 18- Karel F, Turaçlı E, Bardak Y, Bardak H.Fakoemülsifikasyon göz içi lensi uygulanan olgularda uzun dönemde GİB. Kural G, Duman S (Ed.ler): TOD XXX. Ulus Kong Bült (1996), Cilt III. s 11, Ankara:1996.
 • 19- Çekiç O, Abadan S, Bardak Y, Akyol Ö.Sigara kullanımının insan lensinde bakır, kurşun, kadmiyum ve kalsiyum birikimine etkisi. Kural G, Duman S (Ed.ler): TOD XXX. Ulus Kong Bült (1996), Cilt III. s 24, Ankara:1996.
 • 20- Çekiç O, Abadan S, Bardak Y, Akyol Ö.Bakır, kurşun, kadmiyum ve kalsiyum elementlerinin katarakttaki rolü. Kural G, Duman S (Ed.ler): TOD XXX. Ulus Kong Bült (1996), Cilt III. s 30, Ankara:1996.
 • 21- Bardak Y, Zilelioğlu G. Ultrasonik Biometri İle Göz İçi Lensi Gücünün Hesaplanması. Medical Network Oftalmoloji 4:70-74, 1997.
 • 22- Bardak Y, Zilelioğlu G. Göz İçi Lensi Gücünün Hesaplanması Dışında Ultrasonik Biometrinin Kullanıldığı Alanlar. Medical Network Oftalmoloji 4:212-214, 1997.
 • 23- Bardak Y, Turaçlı E. Glokomlu ve Şüpheli Olgularda Görme Alanı Skotom Tipleri. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 6:153-161, 1997.
 • 24- Bardak Y, Turaçlı E. Olgu Deneyiminin Bilgisayarlı Görme Alanı STATPAC İndekslerine Etkisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 6:106-109, 1997.
 • 25- Karel F, Yalçın E, Aktan G, Bardak Y. Fakoemilsifikasyon Sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 6:165-169, 1997.
 • 26- Bardak Y, Turaçlı E, Cansu K. Normal ve Glokomlu Olgularda Heidelberg Retina Tomografi Bulguları (Ön Çalışma). Türk Oftalmoloji Gazetesi 27:332-338, 1997.
 • 27- Turaçlı E, Bardak Y, Çekiç O. Glokomda Vertikal c/d Asimetrisi ve Bilgisayarlı Görme Alanı. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2:83-89, 1997.
 • 28- Bardak Y, Durmuş M, Mensiz E, Aytuluner E, Özertürk Y. Katarakt Ameliyatı Sonrasında Sütür Alınması ve Korneal Astigmatizma. Türk Oftalmoloji Gazetesi 27:253-256, 1997.
 • 29- Durmuş M, Bardak Y, Delibaş N, Tahan V. Senil Katarakt Patogenezinde Serbest Radikal Hasarı ve Lipid Peroksidasyonunun Rolü. Türk Oftalmoloji Gazetesi 28: 14-17, 1998.
 • 30- Durmuş M, Bardak Y, Aydın G, Baysal V. Psoriazisin Oftalmolojik Bulguları ve Konjonktiva Mukoza Tutulumunun Scraping Yöntemiyle Sitolojik İncelenmesi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 28: 45-49, 1998.
 • 31- Aytuluner E, Özertürk Y, Bardak Y, Durmuş M, Mensiz E. Komplikasyonlu Pediatrik Psödofakiklerde Ekstraksiyon mu? Repozisyon mu? Türk Oftalmoloji Gazetesi 28, 85-87, 1998.
 • 32- Turaçlı E, Bardak Y, Gürses-Özden R, Gürses MA. Betaksolol ve Betaksolol-Pilokarpin Tedavilerinin Normal Tansiyonlu Glokomlu Olgularda Oküler Kan Akım ile Görme Alanı Üzerine Etkileri. Türk Oftalmoloji Gazetesi 28:291-299, 1998.
 • 33- Turaçlı E, Bardak Y, Gürses-Özden R, Gürses MA. Betaksolol ve Pilokarpinin Primer Açık Açılı Glokomlu Olgularda Oküler Kan Akım ile Görme Alanı Üzerine Etkileri. Türk Oftalmoloji Gazetesi 28:300-307, 1998.
 • 34- Gürses-Özden R, Bardak Y, Turaçlı E, Gürses MA. Normal Tansiyonlu Glokomda Pilokarpin ve Dipivefrinin Betaksolole Olan İlave Etkileri. Türk Oftalmoloji Gazetesi 28:368-373, 1998.
 • 35- Bardak Y, Gürses-Özden R, Turaçlı E, Gürses MA. Primer Açık Açılı Glokomlu Olgularda Dipivefrinin Betaksolole Olan İlave Etkileri. Türk Oftalmoloji Gazetesi 28:379-385, 1998.
 • 36- Durmuş M, Özertürk Y, Bardak Y, Mensiz E, Aytuluner E. İleri Derecede Miyojenik Ptozis Olgularında Whitnall Ligamentine Asma ve Avansman Kombinasyonu. Medical Network Oftalmoloji 5:53-55, 1998.
 • 37- Bardak Y, Özertürk Y, Durmuş M, Aytuluner E, Mensiz E. Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Arka Kamara Lensi Uygulaması. Medical Network Oftalmoloji 5:144-147, 1998.
 • 38- Durmuş M, Özertürk Y, Bardak Y, Aytuluner E, Mensiz E. Senil Entropion Tedavisinde Pretarsal Orbikuler Adalenin Zayıflatılması ve Transpozisyonu Kombine Tekniği. Medical Network Oftalmoloji 5: 222-225, 1998.
 • 39- Durmuş M, Bardak Y, Özertürk Y. Pterjium cerrahisinde çıplak sklera tekniği ile aldığımız sonuçlar. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, 30:85-87, 1998.
 • 40- Turaçlı E, Bardak Y, Gürses R, Gürses MA. Primer açık açılı glokomda betaksolol ve dipivefrin. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 7:280-286, 1998.
 • 41- Özertürk Y, Bardak Y, Durmuş M. Diyabetik Traksiyon-regmatojen Dekolmanda Vitrektominin Anatomik ve Görme Prognozuna Etkisi. Retina-Vitreus 7:55-60, 1999.
 • 42- Durmuş M, Özertürk Y, Bardak Y. Riskli Dakriyosistit Olgularında Birbiri İçine Geçmeli Çift Tüp Uygulaması. Medical Network Oftalmoloji 6:156-159, 1999
 • 43- Durmuş M, Bardak Y, Demirci M. Allerjik Konjonktivitte Serum Total IgE Düzeyi ve Schirmer Testi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 29:307-310, 1999.
 • 44- Bardak Y, Turaçlı E, Çekiç O. Pilokarpinin Glokomotöz Santral Görme Alanı Üzerine Etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 29:319-324, 1999
 • 45- Bardak Y, Çekiç O, Güven C, Taştan H. Sigara Dumanının Ratlarda Oluşturduğu Katarakt. Türk Oftalmoloji Gazetesi 29:339-343, 1999.
 • 46- Bardak Y, Çekiç O, Güven C, Taştan H. Ratlarda Sigara Dumanının Retinal Toksisitesi (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasansı İçin Elektron Mikroskobik Model Çalışma). Retina-Vitreus 7:188-195, 1999.
 • 47- Cengiz M, Bardak Y, Güven C, Taştan H. Ratlarda Radyasyon Retinopatisi ve Verapamilin Koruyucu Etkisi. Retina-Vitreus 7:104-109, 1999.
 • 48- Durmuş M, Özertürk Y, Bardak Y. Arka Kapsul Kesafetlerinin Tedavisinde Pars Plana Kapsulotomi. Medical Network Oftalmoloji 6:104-106, 1999
 • 49- Bardak Y, Özertürk Y, Türker H, Aygündüz M. Tiroid Replasman Tedavisinin Göziçi Basıncı ve Bilgisayarlı Görme Alanı Üzerine Etkisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 8:196-200, 1999.
 • 50- Bardak Y, Özertürk Y, Durmuş M, Güven Cengiz, Sönmez Kenan. Silikon Yağı kullanımı Sonrasında Yüksek Göziçi Basıncı (Klinikopatolojik çalışma)Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 8:271-276, 1999.
 • 51- Savaş S, Bardak Y, Tunç E, Çetin M, Akkuş S. Flexion contractures in a diabetic young man (Rosenbloom Syndrome). Turkish Journal of Medical Sciences 29:711-713, 1999.
 • 52- Turaçlı E, Bardak Y, Özden RG, Gürses MA. Normal tansiyonlu glokomda betaksolol ve pilokarpin. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 8: 163-167, 1999.
 • 53- Turaçlı E, Bardak Y, Özden RG, Gürses MA. Primer açık açılı glokomlu olgularda pilocarpine ve betaxolol'ün görme alanı, oküler kan akımları üzerine etkileri. T Oft Gaz 29: 420, 1999.
 • 54- Bardak Y, Özertürk Y, Durmuş M. Disloke lens ve lens parçalarında vitrektomi. Retina-Vitreus 8:80-87, 2000
 • 55- Özertürk Y, Bardak Y, Durmuş M. Behcet hastalığında vitreoretinal cerrahinin anatomik ve görme prognozuna etkisi. Retina-Vitreus 8:64-68, 2000
 • 56- Bardak Y, Özertürk Y, Durmuş M, Güven C, Sönmez K. Silikon yağına bağlı gelişen katarakt ve tedavisi (Elektron mikroskopik ve klinik çalışma). Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 9:34-37, 2000.
 • 57- Özertürk Y, Durmuş M, Bardak Y, Mensiz E. İdyopatik epiretinal membranlarda vitrektominin görme prognozuna etkisi. Retina-Vitreus 8:169-175, 2000.
 • 58- Bardak Y, Özertürk Y, Delibaş N. Yaşa Bağlı Makula Dejenerasanslı Olgularda Antioksidan Aktivite. Türk Oftalmoloji Gazetesi 30:649-652, 2000.
 • 59- Bardak Y, Sönmez K, Özertürk Y. Posterior Vitreus Dekolman Tipleri ve Oküler Patolojilerle İlişkileri. Türk Oftalmoloji Gazetesi 31:104-109, 2001.
 • 60- Özertürk Y, Bardak Y, Durmuş M, Mensiz E, Aytuluner E Afakik ve psödofakik kronik kistoid makula ödeminde vitrektomi. Retina-vitreus dergisi 9: 21-25, 2001.
 • 61- Özertürk Y, Durmuş M, Bardak Y, Mensiz E, Aytuluner E. "Traksiyonlu Diabetik Makula Ödeminde Vitrektominin Görme Prognozuna Etkisi" Retina-vitreus dergisi 10: 38-42, 2002.
 • 62- Özertürk Y, Durmuş M, Bardak Y, Mensiz E, Aytuluner E, Üzüm A. 'Subhyaloid Kanamada Argon Laser Posterior Hyaloidotomi.' Retina-vitreus dergisi 10: 227-231, 2002.
 • 63- Bardak Y, Üzüm A, Cıllı S. Diabetik makula ödeminde intravitreal triamsinolon tedavisinin santral retina duyarlılığına etkisi. Retina-vitreus dergisi 11:265-272, 2003.
 • 64- Cengiz BN, Bardak Y, Özertürk Y, Yiğit H. Bölgesel olanaklar kullanarak indirekt oftalmoskopide kullanılmak üzere +20 D lens lens üretimi. Retina-vitreus dergisi 11:256-258, 2003.
 • 65- Bardak Y. Oküler allerjik hastalıklar. Galenos 78:7-11, 2003.
 • 66- Bardak Y, Altuntaş İ, Delibaş N. Proliferatif diabetik retinopatide vitreusdaki oksidatif stres. Türk Oftalmoloji Gazetesi 33:592-595, 2003.
 • 67- Bardak Y, Üzüm A, Tığ S. Pars plana vitrektomide triamsinolon kullanımının etkinlik ve güvenilirliği. Retina-vitreus dergisi 12:184-188, 2004.
 • 68- Bardak Y, Üzüm A, Kombine fakoemülsifikasyon ve silikon yağı boşaltılması. Türk Oftalmoloji Gazetesi 33:756-760, 2003.
 • 69- Yılmaz N, Bardak Y. Korneal kalınlığın cerrahinin uyardığı astigmatizmaya etkisi. Kocatepe Tıp Dergisi 6:49-52, 2005.
 • 70- Bardak Y, D Özkaya, O Çekiç, UŞ Tığ. Fakoemülsifikasyon sırasında kapsül bütünlüğü bozulan olgularda sulkus ve kapsül içi yerleşimli göz içi lens uygulamalarının karşılaştırılması. Glokom-Katarakt dergisi, 2006.
 • 71- Bardak Y, O Çekiç, UŞ Tığ. Proliferatif diyabetik retinopatide vitrektomi ile kombine fakoemülsifikasyon-pars plana vitrektomi uygulamalarının karşılaştırılması.Retina-vitreus dergisi, 2006.
 • 72- Bardak Y, O Çekiç, UŞ Tığ. Proliferatif vitreoretinopatili psödofakik retina dekolmanında ppv-silikon yağı uygulaması. Retina-vitreus dergisi, 2006.
 • 73- UŞ Tığ, Bardak Y. Posttravmatik vitreoretinal cerahi uygulamalarda görsel prognoz. Retina-vitreus dergisi, 2006.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Çekiç O, Bardak Y. Lenticular Calcium, Magnesium, And İron Levels İn Diabetic Rats And Verapamil Effect. Ophthalmic Research 30:107-112, 1998.
 • 2- Bardak Y, Cekic O, Totan Y, Cengiz M. Effect Of Verapamil On Lenticular Calcium, Magnesium And İron İn Radiation Exposed Rats. International Ophthalmology 22:285-258, 1998.
 • 3- Bardak Y, Cuypers H M, Tilanus M, Eggink CA. Ocular Hypotony After Laser Suture Lysis Following Trabeculectomy With Mitomycine C. International Ophthalmology 21:325-330,1998.
 • 4- Eggink CA, Bardak Y, Cuypers H M, Deutman AF. Treatment of Hyperopia with Contact Ho:Yag Laser Thermal Keratoplasty. Journal of Refractive Surgery 15:16-22, 1999.
 • 5- Cekic O, Bardak Y, Totan Y, Kavaklı S, Akyol Ö, Özdemir Ö, Karel F. Nickel, Chromiuim, Manganese, Iron and Aluminum Levels in Human Cataractous and Normal Lenses. Ophthalmic Research 31:332-336, 1999.
 • 6- Cekic O, Bardak Y, Totan Y, Akyol Ö, Zilelioglu G. Superoxide Dismutase, Catalase, Glutathione Peroxidase and Xanthine Oxidase in Diabetic Rats. Ophthalmic Research 31:346-350, 1999
 • 7- Bardak Y, Çekiç O, Ayhan A, Günalp İ, Bulay O. Nucleoside Diphosphate Kinase (Nm23 Protein) Expression in Retinoblastoma. Ophthalmic Research 32:73-78, 2000.
 • 8- Bardak Y, Ozerturk Y, Ozguner F, Durmus M, Delibas N. Effect of Melatonin Against Oxidative Stress in Ultraviolet-B Exposed Rat Lens. Current Eye Research 20:225-230, 2000.
 • 9- Eggink CA, Meurs P, Bardak Y, Deutman AF. Holmium Laser Thermal Keratoplasty For Hyperopia And Astigmatism After Photorefractive Keratectomy. Journal of Refractive Surgery 16:317-322, 2000.
 • 10- Bardak Y. Effect Of Melatonin On Lenticular Calcium And Magnesium In Ultraviolet Radiation Exposed Rats. Ophthalmologica 214:350-353,2000.
 • 11- Bardak Y, Çekiç O, Ayhan A, Günalp İ, Bulay O. Nucleoside Diphosphate Kinase (Nm23 Protein) Expression in Choridal Melanoma. Ophthalmic Research 32:257-260, 2000.
 • 12- Özertürk Y, Bardak Y, Durmuş M. Vitreoretinal Surgery in Behçet's Disease. Acta Ophthalmologica 79:192-196, 2001.
 • 13- Bardak Y, Cicioğlu Arıdoğan B. The Demonstration Of Serum Interleukin 6-8, Tumour Necrosis Factor Alpha, Complement, And Immunoglobulin Levels İn Behçet's Disease With Ocular Involvement. Journal of Ocular Immunolgy and Inflamation 12: 53-58, 2004.
 • 14- Bardak Y, Cekic O, Tıg S. Comparison Of ICG-Assisted ILM Peeling and Triamcinolone-Assisted Posterior Vitreous Removal in Diffuse Diabetic Macular Oedema.Eye. 2005
 • 15- Ozguner F, Bardak Y, Comlekci S. Protective Effects Of Melatonin And Caffeic Acid Phenethyl Ester Against Retinal Oxidative Stres İn Long-Term Use Of Mobile Phone:A Comparative Study. Molecular and Cellular Biochemistry 282: 83-88, 2006.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1- Bardak Y. Effect of Age and Sex on Behçet's Disease. The Journal of Rheumatology 26:1008-1009, 1999.
 • 2- Özertürk Y, Bardak Y, Durmuş M. An Unusual Complication of Retinal Reattachment Surgery. Ophthalmic Surgery and Lasers 30:483-484, 1999.
 • 3- Durmuş M, Bardak Y, Özertürk Y, Baysal V. Ocular and Dermatologic Findings of Two Siblings With Mal De Meleda. Retina 19:247-250,1999.
 • 4- Bardak Y, Ozerturk Y, Durmus M, Mensiz E, Aytuluner E. Closed chamber iridodialysis repair using a needle with a distal hole. Journal of Cataract and Refractive Surgery 26:173-176, 2000.
 • 5- Bardak Y. Epidemiological and Clinical Features of Behçet's Disease. The Journal of Rheumatology 28:455-456, 2001.
 • 6- İşler M, Akhan G, Bardak Y, Akkaya A. Dry Cough And Optic Neuritis:Two Rare Complications Of Interferon-Alfa Treatment In Chronic Viral Hepatitis. American Journal of Gastroenterology 96:1303-1304, 2001.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1- Durmuş M, Bardak Y, Özertürk Y. Recurrent Canalicular Granuloma Associated with Silicone Stent and It's Management. Marmara Medical Journal 12:43-45, 1999.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- Turaçlı E, Bardak Y, Cansu K. Goldmann Kinetik Perimetre Yapılan Olguların Otomatik Kompüterize Perimetre Sonuçları ile Karşılaştırılması. TOD 27.Ulusal Kongresi, Marmaris, 1993.
 • 2- Cansu K, Turaçlı E, Bardak Y. Otomatik Kompüterize Perimetre ile Glokom Olgularında Seçilecek Testler. TOD 27. Ulusal Kongresi, Marmaris, 1993.
 • 3- Çekiç O, Bardak Y, Akyol Ö, Karel F, Turaçlı E, Tamer C, Totan Y, Dürük K. Normal ve Kataraktlı İnsan Lenslerinde Kurşun, Bakır, Kadmiyum Konsantrayonları. TOD 27. Ulusal Kongresi, Marmaris, 1993.
 • 4- Bardak Y, Turaçlı E, Mahmutyazıcıoğlu K. Glokomda Bilgisayarlı Görme Alanı ve Oküler Kan Akımları. TOD 28.Ulusal Kongresi, Antalya, 1994.
 • 5- Bardak Y, Turaçlı E, İnanç Ö. Glokom Erken Tanısında Mavi Uyaran. TOD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, 1994.
 • 6- Turaçlı E, Bardak Y, Mahmutyazıcıoğlu K, Erden İ. Glokomda Renkli Doppler Görüntüleme. TOD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, 1994.
 • 7- Çekiç O, Bardak Y, Totan Y, Akyol Ö, Zilelioğlu G. Diabetik rat lenslerinde kalsiyum, magnezyum, demir değerleri ve bunlara verapamilin etkisi. TOD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, 1994.
 • 8- Turaçlı E, Gürses R, Bardak Y, Mahmutyazıcıoğlu K. Normal Tansiyonlu Glokomda Betaksololün Görme Alanı ve Oküler Kan Akımı Üzerindeki Etkisi. TOD 29. Ulusal Kongresi, Antalya, 1995.
 • 9- Turaçlı E, Bardak Y. Göziçi Basıncına Bağlı Kornea Kurvatür Değişikliklerinin Kompüterize Korneal Topografi İle İncelenmesi. TOD 29. Ulusal Kongresi, Antalya, 1995.
 • 10- Kanpolat A, Şimşek T, Alp N, Bardak Y. Emetrop Gözlerde Normal Kornea Topografisinin Videokeratografi ile Değerlendirilmesi. TOD 29. Ulusal Kongresi, Antalya, 1995.
 • 11- Turaçlı E, Bardak Y, Mahmutyazıcıoğlu K. Primer Açık Açılı Glokomlu olgularda oküler kan akım hızları. TOD 18. Kış Sempozyumu, Antalya 1995.
 • 12- Karel F, Turaçlı E, Bardak Y. Fakotrabekülektomi ve İntraoküler Lens İmplantasyonu Erken Sonuçlarımız. TOD 30. Ulusal Kongresi, Antalya, 1996.
 • 13- Karel F, Yalçın E, Aktan G, Bardak Y. Fakoemilsifikasyon Sonuçlarımız. TOD 30. Ulusal Kongresi, Antalya, 1996.
 • 14- Turaçlı E, Bardak Y, Bardak H, Çekiç O. Glokomda Vertikal c/d Asimetrisi ve Bilgisayarlı Görme Alanı. TOD 30. Ulusal Kongresi, Antalya, 1996.
 • 15- Karel F, Turaçlı E, Bardak Y, Bardak H. Fakoemülsifikasyon Göz içi Lensi Uygulanan Olgularda Uzun Dönemde GİB. TOD 30. Ulusal Kongresi, Antalya, 1996.
 • 16- Bardak Y, Turaçlı ME, Bardak H, Çekiç O. Pilokarpinin Glokomotöz Santral Görme Alanı Üzerine Etkisi. TOD 30. Ulusal Kongresi, Antalya, 1996.
 • 17- Çekiç O, Abadan S, Akyol Ö, Bardak Y. Bakır, Kurşun, Kadmiyum Elementlerinin Kataraktdaki Rolü. TOD 30. Ulusal Kongresi, Antalya, 1996.
 • 18- Çekiç O, Abadan S, Akyol Ö, Bardak Y. Sigara Kullanımının İnsan Lensinde Bakır, Kurşun, Kadmiyum Ve Kalsiyum Birikimine Etkisi. TOD 30. Ulusal Kongresi, Antalya, 1996.
 • 19- Bardak Y, Durmuş M, Mensiz E, Aytuluner E, Özertürk Y. Katarakt Ameliyatı Sonrasında Sütür Alınması ve Korneal Astigmatizma. TOD 31.Ulusal Kongresi, İstanbul 1997.
 • 20- Aytuluner E, Özertürk Y, Bardak Y, Durmuş M, Mensiz E. Komplikasyonlu Pediatrik Psödofakiklerde Ekstraksiyon mu? Repozisyon mu? TOD 31.Ulusal Kongresi, İstanbul 1997.
 • 21- Durmuş M, Özertürk Y, Bardak Y, Mensiz E, Aytuluner E. İleri Derecede Miyojenik Ptozis Olgularında Whitnall Ligamentine Asma ve Avansman Kombinasyonu. TOD 31.Ulusal Kongresi, İstanbul 1997.
 • 22- Bardak Y, Özertürk Y, Durmuş M, Aytuluner E, Mensiz E. Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Arka Kamara Lensi Uygulaması. TOD 31.Ulusal Kongresi, İstanbul 1997.
 • 23- Durmuş M, Özertürk Y, Bardak Y, Aytuluner E, Mensiz E. Senil Entropion Tedavisinde Pretarsal Orbikuler Adalenin Zayıflatılması ve Transpozisyonu Kombine Tekniği. TOD 31.Ulusal Kongresi, İstanbul 1997.
 • 24- Mensiz E, Özertürk Y, Durmuş M, Bardak Y, Aytuluner E. Refrakter Glokomda Modifiye Ön kamara Tüp İmplantasyonu. TOD 31.Ulusal Kongresi, İstanbul 1997.
 • 25- Bardak Y, Cansu K, Turaçlı E. Normal ve Glokomlu Olgularda Heidelberg Retina Tomografi Bulguları (Ön Çalışma). TOD 20. Kış Sempozyumu, Antalya 1997.
 • 26- Turaçlı E, Gürses-Özden R, Bardak Y, Gürses MA. Betaksolol ve Betaksolol-Pilokarpin Tedavilerinin Normal Tansiyonlu Glokomlu Olgularda Oküler Kan Akım ile Görme Alanı Üzerine Etkileri. TOD 20. Kış Sempozyumu, Antalya 1997.
 • 27- Turaçlı E, Bardak Y, Gürses-Özden R, Gürses MA. Betaksolol ve Pilokarpinin Primer Açık Açılı Glokomlu Olgularda Oküler Kan Akım ile Görme Alanı Üzerine Etkileri. TOD 20. Kış Sempozyumu, Antalya 1997.
 • 28- Kuşçu AV, Durmuş M, Özertürk Y, Bardak Y, Üzüm A. Riskli Dakriyosistit Olgularında Birbiri İçine Geçmeli Çift Tüp Uygulaması. TOD 32.Ulusal Kongresi, Bursa 1998.
 • 29- Bardak Y, Özertürk Y, Durmuş M, Mensiz E, Aytuluner E. Disloke Lens ve Lens Parçalarında Vitrektomi. TOD 32.Ulusal Kongresi, Bursa 1998.
 • 30- Özertürk Y, Bardak Y, Durmuş M, Mensiz E, Aytuluner E. Diyabetik Traksiyon-Regmatojen Dekolmanda Vitrektominin Anatomik ve Görme Prognozuna Etkisi. TOD 32.Ulusal Kongresi, Bursa 1998.
 • 31- Sönmez K, Özertürk Y, Bardak Y, Mensiz E, Durmuş M, Aytuluner E, Türker H. Primer Açık Açılı Glokom Olgularında ve Normal Olgularda Serum Trigliserid, Total Kolesterol ve Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Seviyeleri. TOD 32.Ulusal Kongresi, Bursa 1998.
 • 32- Üzüm A, Özertürk Y, Bardak Y, Mensiz E, Durmuş M, Aytuluner E. Behçet Hastalığında Vitreoretinal Cerrahinin Anatomik ve Görme Prognozuna Etkisi. TOD 32.Ulusal Kongresi, Bursa 1998.
 • 33- Durmuş M, Özertürk Y, Bardak Y, Mensiz E, Aytuluner E. Arka Kapsül Kesafetlerinin Tedavisinde Pars Plana Kapsülotomi. TOD 32.Ulusal Kongresi, Bursa 1998.
 • 34- Durmuş M, Kuşçu AV, Mensiz E, Bardak Y, Aytuluner E, Özertürk Y, Sönmez K. Kronik Dakriyosistit Olgularında Cerrahi Sonuçlarımız. TOD 21. Kış Sempozyumu Bursa, 1998.
 • 35- Özertürk Y, Üzüm A, Bardak Y, Durmuş M, Mensiz E, Aytuluner E. Subhyaloid Kanamada Argon Laser Posterior Hyaloidotomi. TOD 33.Ulusal Kongresi, İzmir 1999.
 • 36- Bardak Y, Özertürk Y, Durmuş M, Mensiz E, Aytuluner E, Delibaş N. Yaşa Bağlı Makula Dejenerasanslı Olgularda Antioksidan Aktivite. TOD 33.Ulusal Kongresi, İzmir 1999.
 • 37- Özertürk Y, Bardak Y, Durmuş M, Mensiz E, Aytuluner E. Afakik ve Psödofakik Kronik Kistoid Makula Ödeminde Vitrektomi. TOD 33.Ulusal Kongresi, İzmir 1999.
 • 38- Özertürk Y, Durmuş M, Bardak Y, Mensiz E, Aytuluner E. Traksiyonlu Diyabetik Makula Ödeminde Vitrektominin Görme Prognozuna Etkisi. TOD 33.Ulusal Kongresi, İzmir 1999
 • 39- Bardak Y, Sönmez K, Özertürk Y, Durmuş M, Mensiz E, Türker H. Posterior Vitreus Dekolman Tipleri ve Oküler Patolojilerle İlişkileri. TOD 33.Ulusal Kongresi, İzmir 1999.
 • 40- Özertürk Y, Mensiz E, Durmuş M, Bardak Y, Aytuluner E. Disloke İntraoküler Lenslerde Lensi Çıkarmadan Haptik Sütürasyonu Tekniği. TOD 33.Ulusal Kongresi, İzmir 1999.
 • 41- Özertürk Y, Durmuş M, Bardak Y, Mensiz E, Aytuluner E. İdyopatik Epiretinal Membranlarda Vitrektominin Görme Prognozuna Etkisi. TOD 33.Ulusal Kongresi, İzmir 1999.
 • 42- Türker H, Mensiz E, Durmuş M, Bardak Y, Özertürk Y, Sönmez K. PAAG olgularında topikal Timolol ve Betaksolol kullanımının serum lipoproteinlerine etkisi. TOD 33.Ulusal Kongresi, İzmir 1999.
 • 43- Özertürk Y, Bardak Y, Mensiz E. Vitrektomisiz vitrektomi. TOD Ankara Şubesi Mayıs ayı bilimsel gece toplantısı Ankara, 2000.
 • 44- Mensiz E, Özertürk Y, Bardak Y. Vitrektomisiz vitreus cerrahisi. TOD 34.Ulusal Kongresi, Antalya 2000.
 • 45- Özertürk Y, Bardak Y, Mensiz E. Geniş çaplı subfoveal neovaskulerzasyonda sütürlü skleral kısatmalı foveal translokasyon. TOD 34.Ulusal Kongresi, Antalya 2000.
 • 46- Bardak Y, Özertürk Y, Durmuş M, Altuntaş İ, Delibaş N. Proliferatif diabetik retinopatide vitreusdaki oksidatif stres. TOD 34.Ulusal Kongresi, Antalya 2000.
 • 47- Durmuş M, Mensiz E, Aytuluner E, Bardak Y. "Konjenital Dakriostenoz Tedavisinde Sonda Uygulaması Sonuçlarımız", TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir-2001
 • 48- Mensiz E, Aytuluner E, Bardak Y, Durmuş M. "2001 Bütçe Uygulama Talimatında Oftalmolojinin Sorunları", TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir-2001.
 • 49- Aytuluner E, Mensiz E, Bardak Y. Keratomikoz. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir-2001.
 • 50- Aytuluner E, Mensiz E, Bardak Y. Unilateral ptozis nedeni; allerjik konjonktivit. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir-2001
 • 51- Bardak Y, Aytuluner E, Mensiz E. Üveit komplikasyonlu olgularda kombine fako-iol ve vitrektomi. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir-2001.
 • 52- Bardak Y, Mensiz E, Aytuluner E. Proliferatif diabetik retinopatide pars plana vitrektomi. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir-2001.
 • 53- Bardak Y. Perforan göz yaralamalarında kombine fako-iol ve vitrektomi. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara-2002.
 • 54- Bardak Y. Proliferatif diabetik retinopatide kombine fako-iol ve vitrektomi. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara-2002.
 • 55- Bardak Y, Üzüm A, Cıllı S. PPV'de triamsinolon kullanımının etkinlik ve güvenilirliği. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul-2003.
 • 56- Bardak Y, Üzüm A, Cıllı S. Diabetik makula ödeminde intravitreal triamsinolon tedavisinin retina duyarlılığına etkisi. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul-2003.
 • 57- Kaya A, Bardak Y. Kombine fakoemülsifikasyon ve silikon yağı boşaltılması. TOD 25. Ulusal Kış kongresi Antalya 2003.
 • 58- Yılmaz N, Bardak Y. Fakoemülsifikasyonda; paralimbal gevşetici kesinin ve şeffaf korneal kesinin postoperatif astigmatizmaya olan etkisinin karşılaştırılması. TOD 25. Ulusal Kış kongresi Antalya 2003.
 • 59- Cengiz B, Bardak Y. Konjenital katarakt nedeniyle limbal yaklaşımlı fakoaspirasyon, arka kapsülotomi, ön vitrektomi ve göz içi lens uygulaması yapılmış hastalarda geç dönemde kistoid maküla ödemi gelişiminin değerlendirilmesi. TOD 25. Ulusal Kış kongresi Antalya 2003.
 • 60- Bardak Y,. Diabetik makula ödeminde tekrarlayan intravitreal triamsinolon asetonid tedavisinin etkinlik ve güveniliriliği. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,Antalya-2004.
 • 61- Bardak Y, Kendir F, Arslan Yıldız A. Yaşa bağlı makula dejeneresansında foto dinamik tedavisinde, erken dönem sonuçlarımız. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2004.
 • 62- Bardak Y, Çekiç O, Tığ Ş. İç limitan membranın ıcg ile boyanarak ve boya olmaksızın soyulmasının karşılaştırılması. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 63- Bardak Y, Çekiç O, Tığ Ş. Proliferatif vitreo retinopatili psödofakik retina dekolmanında ppv-silikon yağı uygulaması. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 64- Yıldızoğlu Ü, Çekiç O, Bardak Y, Tığ U. İntravitreal triamcinolon asetonid enjeksiyonunun kısa ve uzun dönem yan etkileri. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 65- Yıldızoğlu Ü, Çekiç O, Bardak Y, Tığ U. Tek doz intravitreal triamcinolon enjeksiyonunun maküla ödemine neden olan hastalıklardaki etkinliğinin karşılaştırılması. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 66- Kendir F, Bardak Y, Çekiç O, Tığ Uş. Subfoveal klasik koroidal neovasklarizasyonlu olgularda fotodinamik tedavi sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 67- Özkaya D, Bardak Y, Çekiç O, Tığ Uş. Fakoemülsifikasyon esnasında arka kapsülü açılan GİM yerleştirilmiş olguların uzun dönem sonuçları. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 68- TIğ Uş, Bardak Y, Çekiç O. Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 69- Demirkol A, Çekiç O, Bardak Y, Tığ Uş. Zonül hasarı olan travmatik kataraktta kapsül germe halkası olmaksızın, fakoemülsifikasyon ve göziçi mercek implantasyonu uzun dönem sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 70- Akar G, Bardak Y, Çekiç O, Tığ Uş. Fakoemülsifikasyon ile kombine trabekülektomi ameliyatının göziçi basıncı ve görme keskinliği üzerine uzun dönem etkisi. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 71- Yıldız AA, Bardak Y, Çekiç O, Tığ Uş. Travmatik aniridi ve afakide pars plana vitrektomi ve iris rekonstrüksiyon implantı. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 72- Çekiç O, Bardak Y, Tığ Ş. Diyabetik retinopatili gözlerde aynı seansta fakoemülsifikasyon ile kombine edilen pars plana vitrektomi sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 73- Çekiç O, Bardak Y, Tığ Ş. Pars plana vitrektomiyle çıkarılan intravitreal lens nükleus ve parçacıklarının uzun dönem sonuçları. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 74- Yılmaz N, Bardak Y, Çekiç O. Silikon tamponadlı gözlerde fakoemülsifikasyon sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • 75- Yılmaz N, Bardak Y, Çekiç O. Vitrektomize gözlerde fakoemülsifikasyon sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-2005.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- Turaçlı E, Bardak Y, Mahmutyazıcıoğlu K. Color Doppler Ultrasonography and Computerised Perimetry in Early Glaucoma. 25th International Congress of Ophthalmology. Roma, Italy. June 1995.
 • 2- Turaçlı E, Bardak Y, Cansu K. Heildelberg Retina Tomograph Results of Primary Open Angle Glaucoma and Normal Subjects in Turkish Population. 28th International Congress of Ophthalmology. Amsterdam, The Netherlands. June 1998.
 • 3- Bardak Y, Demirci M, Durmuş M,. Antibiotic Prophylaxis in Cataract Surgery. American Society of Cataract and Refractive Surgery Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery. Seattle, Washington, USA. April 1999.
 • 4- Bardak Y, Durmuş M, Özertürk Y. Closed Chamber Iridodialysis Repair by a Needle with a Distal Hole. American Society of Cataract and Refractive Surgery Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery. Seattle, Washington, USA. April 1999.
 • 5- Durmuş M, Bardak Y, Özertürk Y. Pars Plana Capsulotomy to Treat Posterıor Capsule Opacification. American Society of Cataract and Refractive Surgery Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery. Seattle, Washington, USA. April 1999.
 • 6- Bardak Y, Durmuş M, Delibaş N, Özgüner F. Preventive Effect of Melatonin in Radiation Induced Cataract Formation. ARVO Annual Meeting. Fort Lauderdale, Florida, USA. May 1999.
 • 7- Delibaş N, Durmuş M, Bardak Y. The Effects of Free Oxygen Radicals on the Development of Retinopathy in Patients With Type II Diabetes Mellitus. ARVO Annual Meeting. Fort Lauderdale, Florida, USA. May 1999.
 • 8- Bardak Y, Özertürk Y, Durmuş M. 'Pars Plana modified tube implantation combiened with vitrectomy for neovascular glaucoma' 4.th International Glaucoma Symposium. Barcelona 19-22 March 2003.
 • 9- Bardak Y, Cıllı S, Tıg S. Combined phacoemulsification and pars plana vitrectomy in diabetic patients. Mediterenian Retina Congress. Antalya 2004.
 • 10- Bardak Y, Ozguner F, Uz E. Does melatonin prevent 900 mhz electromagnetic field induced lipid peroxidation in rat retina? Mediterenian Ophthalmology Congress. Antalya 2004 .
 • 11- Bardak Y, Tıg S. Comparison of triamcinolone acetonide assisted posterior vitreous removal and ILM peeling in diabetic patients. European Vitreo-Retinal Soceity Congress. İstanbul September 12-15 2004.
 • 12- Çekiç O, Y. Bardak, UŞ Tığ. Alterations in Central Retinal Sensitivity After Intravitreal Triamcinolone Injection for Diffuse Diabetic Macular Edema, ARVO Meeting, Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 43(4):Abstract nr 284, Fort Lauderdale, U.S.A., 2005.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1- TOD Kış kongresi 2003
 • 2- TOD Kış Kongresi 2005
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1- Hollanda Devleti Eğitim-Araştırma Bursu, Şubat 1996
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1- Bilgisayarlı görme alanı. (TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir 1999) Bilgisayarlı görme alanı. (TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya 2000) Glokomda progresyon takibi. (TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir 2001) Arka segment cerrahisi ile kombine glokom cerrahisi(TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara 2002) Glokomda bilgisayarlı görme alanı.(TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul 2003) Opak mediada görme ve potansiyel görme değerlendirmesi (TOD Yaz Sempozyumu, Marmaris 2001)Glokom canlı cerrahisi. Isparta 2002
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1- 1999 Troutman Ödülü ve 5000$ para ödülü. ( "Treatment of Hyperopia with Contact Ho:YAG Laser Thermal Keratoplasty" isimli çalışmadan dolayı) Troutman ödülü; 'Microsurgical Research Foundation' ve 'The International Society of Refractive Surgery' tarafından ortaklaşa olarak; dünya çapında her yıl refraktif cerrahi dalında yayınlanmış en iyi araştırmaya verilmektedir.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1- 2000 yılı Demir Başar Ödülü ve 1000 $ para ödülü.( '' Effect of melatonin against oxidative stress in ultraviolet-B exposed rat lens.'' isimli çalışmadan dolayı) İstanbul Tıp Fak. Vakfı A.R.Oskay bağışı, Demir Başar ödülü; 2 yılda bir, Türk Oftalmoloji Derneği tarafından seçilen, yayınlanmış en iyi çalışmaya verilmektedir.
 • 2- En iyi bildiri ödülü. (TOD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, 1994.)(Diabetik rat lenslerinde kalsiyum, magnezyum, demir değerleri ve bunlara verapamilin etkisi.)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1- Türk Tabibler Birliği Türk Oftalmoloji Derneği (TOD American Academy of Ophthalmology (AAO) American Society of Cataract Refractive Surgens (ASCRS) European Society of Cataract Refractive Surgens (ESCRS) European Vitreo Retinal Society (EVRS) Euro-RetinaAssocation for Resarch in Vision and Ophthalmology (ARVO) New York Academy of Science Türk Diabet Cemiyeti
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1- S.D.Ü. Tıp Fak. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1- TOD Konya Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2- Diabet Cemiyeti Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1- Clinical Ophthalmoloy Fellow, (Prof. Dr. August F. Deutman) Instutite of Ophthalmology University of Nijmegen, Hollanda
Verdiği Dersler
 • OPTİK SİNİR HASTALIKLARI.
  UVEA HASTALIKLARI.
  RETİNA HASTALIKLARI.
  RETİNA HASTALIKLARI.
Yukarı Çık