23 Kasım 2014 Pazar
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Doç. Dr. MUSTAFA ÖZTÜRK
 • E-Posta muozturk@med.sdu.edu.tr
 • Birimi Tıp Fakültesi
 • Bölüm Dahili Tıp Bilimleri
 • Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı
 • Telefon 2113280
 • Kişisel Web Sayfası -
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans İstanbul Üniv.İstanbul Tıp Fak.-31.07.1989
 • Yüksek Lisans -
 • Doktora Erciyes Üniv.Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı Anabilim Dalı - 12.06.1995
İlgi Alanları
 • -
Yayınlar
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Öztürk M, Günay O, Öztürk Y. "Kayseri İli Hacılar İlçesi'ndeki yaşlıların sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik bir eğitim çalışması: I. Sosyal sorunlar" Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1996; 5(1-2):16-21.
 • 2- Öztürk M, Günay O, Öztürk Y. "Kayseri İli Hacılar İlçesi'ndeki yaşlıların sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik bir eğitim çalışması: II. Sağlık sorunları" Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1996; 5(1-2):1-5.
 • 3- Öztürk M, Günay, O, Öztürk Y. "Kayseri İli Hacılar İlçesi'ndeki yaşlıların sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik bir eğitim çalışması: III. Eğitim çalışması sonuçları" Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1996; 5(1-2): 36-40.
 • 4- Öztürk M, Eğri M, Eker HH. "Kayseri İli Hacılar İlçesi'ndeki memurların sigara içme durumu ve bu durumun çalışma ortamı açısından değerlendirilmesi" Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1997; 6(1-2):20-26.
 • 5- Öztürk M, Önder Y, Gür R, Sevgi H. "Askerlik görevini yapmakta olan doktorlar arasında sigara içme durumu: Kasım-1995, Samsun" Sağlık İçin Sigara Alarmı 1996-97; 3(1-2):25-28.
 • 6- Öztürk M, Günay O, Öztürk Y. "Kayseri İli Hacılar İlçesi'nde yaşlıların sigara içme alışkanlıkları" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1997; 4(2):1-5.
 • 7- Öztürk M. "Asker ve Sigara: Bursa İl Jandarma Alayı'ndaki er, erbaş ve rütbeli personelin sigara içme durumu" Gülhane Tıp Dergisi 1998; 40:340-345.
 • 8- Çakmak A, Öztürk M, Savaş Ç, Eren Ç. "Kılıç Köyü 0-14 yaş grubu erkek çocuklarda inmemiş testis ve rektaktil testis araştırması" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 5 (3):111-113.
 • 9- Öztürk M, Hacıhimmetoğlu H, Aslankoç R, Yılmaz H. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin AIDS'e ilişkin düşünce ve tavırları ve AIDS bilgi düzeyleri" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 5(4):157-162.
 • 10- Öztürk M, Malas MA, Özçelik S. "Isparta Spastik Çocuklar Merkezi'ndeki cerebral palsy'li çocukların büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi" Sevgi Çiçekleri Zihinsel Yetersizlik Araştırma Eğitim ve Haber Dergisi 1999; 2(1-2):1-7.
 • 11- Öztürk M, İşler M, Yorgancı M. "Isparta İli Gönen İlçe Merkezi'nde basit guatr sıklığı" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1999; 6(1):7-13.
 • 12- Öztürk M. "Cumhuriyet Dönemi'nde sağlık hizmetleri" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1999; 6 (1):37-41.
 • 13- Öztürk M, Öktem F, Dinçtürk M. "Isparta İli Yedişehitler Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 0-24 aylık çocukların anne sütü alma durumu" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1999; 6(1):19-26.
 • 14- Savaş S, Engin N, Akkuş S, Öztürk M. "Kronik bel ağrısında depresyon ve anksiyetenin ağrı şiddeti ve fonksiyonel disabilite üzerine etkisi" Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1999; 5(2):113-9.
 • 15- Öztürk M, Kişioğlu AN, Çakmak A. "Isparta Gönen'de kadınların aile planlaması uygulamaları ve etkileyen faktörler" Sağlık ve Toplum Dergisi 1999; 9(2):17-21.
 • 16- Öztürk M, Dündar D, Yıldırım NG, Hacıhimmetoğlu H, Yılmaz H. "Cerebral palsy'li çocukların evde beslenmelerinin aile üzerine etkisi ve beslenme ile ilgili yakınmaları" Genel Tıp Dergisi 1999; 9(2):59-62.
 • 17- Öztürk M, Öktem F. "Isparta İli Yedişehitler Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 4-24 aylık çocuklarda ek besinlere geçiş döneminin incelenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(1):53-58.
 • 18- Demirel R, Öztürk M, Kişioglu AN, Kırbıyık S. "Isparta'da sağlık ocaklarında yapılan Ev Halkı Tespit Fişi çalışmalarının Değerlendirilmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(2):5-9.
 • 19- Öztürk M, Küçük S, Ozan AT, Kişioglu AN. "SSK Kayseri Hastanesi'ne başvuran SSK mensuplarının çeşitli sağlık kuruluşlarından yararlanma durumu" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(2):11-14.
 • 20- Kişioglu AN, Öztürk M, Demirel R, Uskun E, Kırbıyık S. "Isparta İl Merkezi'ndeki erkek berberlerin Hepatit-B hakkındaki bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(2):53-57.
 • 21- Kişioglu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R, Günay O. "Isparta Sağlık Ocaklarının 1996 ve 2000 Yılları Karşılaştırmalı tanı ve tedavi olanaklarının değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(2):59-64.
 • 22- Şahin Ü, Öztürk M, Ünlü M, Uskun E, Akkaya A. "Üniversite öğrencilerinin sigara kullanım ve bağımlılık düzeylerini etkileyen faktörlerin irdelenmesi" Akciğer Arşivi 2000; 1(2):73-79.
 • 23- Çakmak A, Öztürk M. "Yakaören Köyü'nde 15-49 yaş evli kadınların kullandıkları kontraseptif yöntemler ve doğurganlık özellikleri" Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 2(2):67-69.
 • 24- Öztürk M, Kişioglu AN, Demirel R. "Isparta'da 2000 Yılı Aşı Kampanyasında halkın Kampanya ve Poliomyelit hakkındaki bilgileri" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(3):19-24.
 • 25- Öztürk M, Çakmak A. "Isparta'da yurtta kalan üniversite öğrencilerinin sigara içme durumu ve anksiyete ile ilişkisi" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(4):19-24.
 • 26- Kırbıyık S, Doğan M, Kişioglu AN, Öztürk M. "SDU Hastanesi polikliniklerine başvuranların hastane hizmetlerinden memnuniyet durumları" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(4):32-36.
 • 27- Kişioğlu AN, Yorgancı M, Uskun E, Öztürk M. "Isparta Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinin bir yıllık profili" Sağlık ve Toplum Dergisi 2001 (1):58-62.
 • 28- Ünlü M, Şahin Ü, Öztürk M, Akkaya A. "Sağlık personeli ve eczacıların inhalasyon aletlerinin kullanımıyla ilgili bilgilerinin araştırılması" Solunum Hastalıkları Dergisi 2001; 12(1):8-12.
 • 29- Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Çakmak A. "Isparta'da çalışan kadınların kontraseptif kullanımı ve bu durumu etkileyen faktörler" Sağlık ve Toplum Dergisi 2001; 11(4):56-61
 • 30- Uskun E, Örmeci AR, Öztürk M. "Bir üniversite hastanesine başvuran çocuklarda anne sütü alma durumu" Göztepe Tıp Dergisi 2001; 16(4):228-233.
 • 31- Öztürk M, Şen S, Kişioğlu AN. "Isparta'daki sağlık ocaklarında görev yapan ebelerin kendi kendine meme muayenesine ilişkin bilgi ve tutumları" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 8(1):56-62.
 • 32- Aslankoç R, Öztürk M, Yıldırım N, Hacıhimmetoğlu H. "Ebe ve hemşirelerin mesleki sorunları ve anksiyete ile ilişkisi" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 8(2):12-20.
 • 33- Öztürk M, Şahin Ü, Aslankoç R, Ünlü M, Çakmak A, Kişioğlu AN. "Isparta'da ortaöğrenim öğrencilerinin sigara içme durumu" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 8(2):44-52.
 • 34- Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R. "Isparta'da huzurevinde kalanların sosyo-ekonomik ve sağlık durumları ile huzurevlerinin imkanları hakkındaki düşünceleri" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 8(2):44-52.
 • 35- Öztürk M, Kişioglu AN, Demirel R, Uskun E, Kırbıyık S. "Isparta'da ilkokul öğrencilerinin büyüme durumlarının değerlendirilmesi" Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 4(1):10-14.
 • 36- Çakmak A, Öztürk M, Kişioğlu AN, Doğan M. "Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki sağlık çalışanlarının Hepatit-B enfeksiyonuna karşı bağışıklanma durumları" Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2002; 12:43-46.
 • 37- Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R. "Isparta'da halkın sağlık ocaklarından yararlanma ve memnuniyet durumu" Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-hukuku-Tarihi 2003; 11(3):184-188.
 • 38- Öztürk M, Çakmak A, Kırbıyık S. "Isparta Gülistan İlköğretim Okulu'ndaki 5-12 yaş grubu çocuklarda enuresis sıklığı" Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002 4(3):6-12.
 • 39- Öztürk M, Kırbıyık S. "Kayseri İli Hacılar İlçesi'ndeki on yıllık (1986-1995) ölümlerin değerlendirilmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 101):10-16.
 • 40- Doğan A, Ergene O, Nazlı C, Kınay O, Öztürk M, Altınbaş A, Ergene Ü, Gedikli Ö, Hoşcan Y. "Yeni Atrial Fibrilasyonda Kendiliğinden Sonlanma Belirleyicileri ve Propafenon ile Uzun Süreli Sinüs Ritminin İdamesi", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003; 31(7):392-399.
 • 41- Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Kırbıyık S. "Isparta İli Sadık Yağcı Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlamasi Merkezi'nin Aile Planlaması Polikliniğine 2000 Yılında Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi" Sağlık ve Toplum Dergisi 2003; 13(1):68-74.
 • 42- Uskun E, Sarıboyacı N, Öztürk M, Tamer MN. "Tip 2 Diabetes Mellitusu Olan Hastaların Özbakım Gücü ve Komplikasyonlarla İlişkisi" Endokrinolojide Yönelişler 2003; 12(5):166-174.
 • 43- Kişioğlu A.N, Öztürk M, Uskun E, Doğan M. Isparta'daki Kuaför ve Güzellik Salonlarında HIV/AIDS Konusunda Bilgi ve Tutum Değerlendirmesi. Türk HIV&AIDS Dergisi 2004;7(1): 14-22.
 • 44- Kişioğlu AN, Uskun E, Kırbıyık S, Uzun E, Polat M, Öztürk M, Canatan D. Bir Dağlık Bölge Sakinlerinde Anemi Çalışması: Kekik İşçileri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2004; 13(7): 252-255.
 • 45- Doğan A, Tunç E, Özaydın M, Öztürk M ve Gedikli Ö. "Sağlıklı Orta Yaş Türk Erkeklerinde QT Aralığını Kalp Hızına Göre Düzelten Dört Yöntemin Karşılaştırılması, MN Kardiyoloji, 10(3), 350-355 (2004).
 • 46- Öktem F, Öztürk M, Olgar Ş. Kabakulak meningoensefaliti olan 51 hastanın değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 2003; 3(3):213-6
 • 47- Öktem F, Öztürk M, Çomak E, Olgar Ş. Düşük doğum ağırlıklı bebek sıklığını etkileyen sosyodemografik risk faktörleri. Çocuk Dergisi 2003; 3(2):124-30.
 • 48- Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Doğan M, Demirel R. Kafelere giden öğrencilerin sigara ve alkol alışkanlıkları ile beslenme ve uyku düzenleri üzerine bir çalışma. Aile ve Toplum Dergisi 2004;2(7):65-72
 • 49- Öktem F, Öztürk M, Demirci M. "Bebeklerde maternal kızamık antikorlarının kaybolması" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 11(2):13-17.
 • 50- Uskun E, Aydın Ü, Öztürk M, Üçtaşlı S. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal ve Psikolojik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2005; 32(1): 35-44
 • 51- Kişioğlu AN, Çakmak ZA, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R. "Isparta'da Sağlık Ocaklarında Çalışan Ebelerin Bebek Beslenmesine İlişkin Bilgi Düzeyleri", Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;6(3):12-15.
 • 52- Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Demirel R. "İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12(2):19-25.
 • 53- Öztürk M, Kişioğlu AN, Uskun E, Kırbıyık S. "Isparta'da sağlık çalışanlarında sigara kullanımı sıklığının ve bırakma süreci aşamalarının değerlendirilmesi" Tütünsüz Yaşam Dergisi 2005;1:22-28.
 • 54- Kişioğlu AN, Öztürk M, Doğan M. "Süleyman Demirel Üniversitesi ilk ve son sınıf öğrencilerinin sigaraya yönelik bilgi tutum davranışları ve sigaraya başlama ve alışma durumları" Tütünsüz Yaşam Dergisi 2005;1:22-28.
 • 55- Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Uzun E. "Isparta Merkezinde 65 yaş ve üzeri yaşlıların bakım ve sosyoekonomik durumlarına bir bakış. Sağlık ve Toplum 2005; 15(3):34-40
 • 56- Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Isparta İlinde Özürlülük, Sakatlık ve Engellilik Epidemiyolojisi. Sağlık ve Toplum 2005;15(1):90-100.
 • 57- Öztürk M, Uskun E, Özdemir R, Çınar M, Alptekin F, Doğan M. Isparta İlinde Halkın Geleneksel Tedavi Tercihi. Türkiye Klinikleri J Med Ethics (Tıp Etiği-Hukuku- Tarihi) 2005;13(3):179-186.
 • 58- Uskun E, Aydın Ü, Öztürk M, Üçtaşlı S. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal ve Psikolojik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2005;32(1):35-44
 • 59- Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Yeşildağ M. Isparta İli Verem Savaş Dispanseri'ne başvuran hastaların değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fak. Derg. 2005:12(4):1-5.
 • 60- Kaya S, Demirci M, Demirel R, Arıdoğan BC, Öztürk M, Şirin C. Isparta Şehir Merkezinde Bağırsak Parazitleri Prevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2004;28(2):103-105.
 • 61- Kisioglu AN, Ozturk M, Uskun E, Ormeci AR. Socio-demographic properties of consanguineous marriages in Isparta Province-Turkey. Journal of Public Health 2005;3(2):80-83.
 • 62- Uskun E, Türkoğlu H, Nayir T, Kişioğlu AN, Öztürk M. Dezavantajlı Sosyal Bir Grup ve Sağlık Riskleri: Çöp Arayan İşçiler. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2006; 28: 16-22.
 • 63- Uskun E, Nayir T, Turkoglu H, Kilinc S, Kisioglu AN, Ozturk M. Outdoor noise levels of primary schools in Isparta. Turkish Journal of Public Health 2007;5(1): 23-30.
 • 64- Uskun E, Türkoğlu H, Nayir T, Kişioğlu AN, Öztürk M. Isparta İl Merkezindeki Konutların Sağlık Standartlarına Uygunluk Durumu. TSK Kor Hek. 2007; 6(3): 151-160.( TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, CAB Abstracts, Global Health Database, DOAJ, IndexCopernicus, Turk Medline (Pleksus))
 • 65- Kocakaya AK, Uzun E, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Kırsal Bir Alanda Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Alışkanlıklarına Eğitimin Etkisi: Isparta İli Senirkent İlçesi Çok Programlı Lisesi. Sağlık ve Toplum 2007;17(2): 53-57.
 • 66- Uskun E, Uskun SB, Öztürk M, Kişioğlu AN. Sağlık Ocağına Başvuru Öncesi İlaç Kullanımı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2004;13(12): 451-454.
 • 67- Uzun E, Kişioğlu M, Nayir T, Öztürk M, Kişioğlu AN, Isparta Keçiborlu Eğitim ve araştırma bölgesi'nde 2006 yılı 15-49 yaş kadın izlem fişlerine göre Aile planlaması hizmetlerinin değerlendirilmesi Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 16(12) 181-184 (2007)
 • 68- Uskun E, Çınar M, Öztürk M, Kişioğlu AN, Uzun E. Isparta İlinde Annelerin Bebeklerini Besleme Özellikleri ve Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyleri. Çocuk Dergisi 2007;7(2):124-129.
 • 69- Özdemir R, Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E , Özgüner F. Isparta Gebe-Lohusa İzlem Fişlerinin Kayıt Yeterlilik Durumu Ve Verilen Hizmet Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Türk Hijyen Ve Deneysel Biyoloji Dergisi 65(3):30-37 aralık 2008
 • 70- Durmuş M, Mensiz E, Öztürk M, Çakmak A, Kuşçu AV, Üzüm A, Gökuç R. "Isparta Gülistan İlköğretim Okulu göz taraması" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(2):65-68.
 • 71- Demirel R, Doğan M, Kişioglu M, Uzun E, Öztürk M. "Isparta il merkezi pazar yerlerinde satılan süt ve süt ürünlerine hijyenik bakış" SDÜ Tıp Fak. Derg. 2007:14(4):19-21.
 • 72- Nayir T, Uskun E, Turkoglu H, Uzun E,Oztürk M, Kisioglu AN.Isparta il merkezinde görevli öğretmenlerin ilkyardım bilgi düzeyleri ve tutumları SDÜ Tıp Fak. Derg. 2011:18(4)/123-127
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Demirel R, Cantürk M, Öztürk M, Kişioğlu AN, Yılmazer L. Isparta'daki 2003 Yılı ev Halkı Tespit Fişi(ETF) Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Isparta Sağlık Dergisi :10-13. Ocak-şubat-Mart, (2004).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Ozturk M, Engin VS, Kişioglu, AN. "Opinions of assistant doctors in Suleyman Demirel University Medical Faculty about statistical knowledge." Turkish Journal Medical Sciences 1999; 29(3):325-329.
 • 2- Öztürk M, Akkuş S, Malas MA, Kişioglu AN. "Growth status of children with cerebral palsy Isparta, Turkey." Indian Pediatrics 2002; 39(9):834-7.
 • 3- Doğan A., Tunç E, Öztürk M ve Erdemoğlu AK., "İskemik ve Hemorajik İnmeli Hastalarda Elektrokardiyografik Anormalliklerin Karşılaştırılması", Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 4, 135-140 (2004).
 • 4- Öztürk M, Engin VS, Kişioglu AN, Yılmazer G. "The practice of breast-self examination among women at Gulistan District of Isparta" Eastern Journal Medicine 1999; 4(2):54-57.
 • 5- Ozturk M, Engin VS, Kişioglu AN, Yılmazer G. "Effects of education on knowledge and attitude of breast self examination among 25+ years old women" Eastern Journal Medicine 2000; 5(1):13-17.
 • 6- Öztürk M, Kutluhan S, Demirci S, Akhan G, Kişioğlu AN, Akgün S, Hacıhimmetoğlu H. "Dietary Assessment of Children with Cerebral Palsy from Isparta" Eastern Journal Medicine 2004(1):22-25.
 • 7- Kisioglu AN, Ozturk M, Cakmak A, Ozguner F "Anaemıa Prevalence and Its Affectıng Factors in Pregnant Women of Isparta Province" Biomedical Research 2005; 16(1):11-14.
 • 8- Öztürk M, Kişioğlu AN, Demirel R, Çetin H. "İlkokul Öğrencilerinin Çanta Ağırlıklarının Değerlendirilmesi", Sendrom Dergisi, 13(10):95-99 (2001).(Excerpta Medica Database)
 • 9- Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Kırbıyık S. Bir Üniversite Hastanesi Sağlık Personelinde Kesici Delici Yaralanma Epidemiolojisi ve Korunmaya Yönelik Tutum ve Davranışlar. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2002;22(4): 390-96. (Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri Tabanı; Tübitak Türk Tıp Dizini, CINAHL, Index Copernicus, Chemical Abstracts (CA), Excerpta Medica / EMBASE)
 • 10- Özdemir R, Kişioğlu AN, Uskun E, Öztürk M, Kırbıyık S, Doğan M, Baylan S, Uzun E. "Türkiye'de Barsak Parazitleri Epidemiyolojisi", Sendrom Dergisi 17(1):97-105, 2005.(Excerpta Medica Database)
 • 11- Çınar M, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. Isparta İl Merkezinde 0-5 Yaş Grubu Çocukların Beslenme Ve Malnütrisyon Durumu Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2007; 29(4):294-302(embase, DOAJ, Turkish Medical Index)
 • 12- Uskun E, Alptekin F, Öztürk M, Kişioğlu AN. Ev Hanımlarının Ev Kazalarını Önlemeye Yönelik Tutum ve Davranışları ve Ev Kazalarına Yönelik İlkyardım Bilgi Düzeyleri. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2008; 14(1):46-52. (Index Medicus, EMBASE/Excerpta Medica, Tübitak Tıp Dizini)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Gultekin F, Öztürk M, Akdoğan M. "The effect of organophosphate insecticide chlorpyriphos-ethyl on lipid peroxidation and antioxidant enzymes (in vitro)." Archieve of Toxicology 2000; 74:533-538.
 • 2- Gultekin F, Gurbilek M, Vatansev H, Yasar S, Akoz M, Ozturk M. "The effects of oral glucose loading on serum gastrin level in pregnant and non-pregnant women." Croatian Medical Journal 2001; 42 (2):151-155.
 • 3- Kutluhan S, Akhan G, Demirci S, Duru S, Koyuncuoglu HR, Ozturk M, Cirak B. "Carpal tunnel syndrome in carpet workers." International Archieve of Occupational and Environmental Health 2001; 74(6):454-457.
 • 4- Unlu, M., Sahin U, Yarıktas, M., Demirci, M., Akkaya, A., Öztürk, M. and Orman A., "Allergic rhinitis in Rosa domescena cultivators: A novel type of occupational allergy." Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2001 Dec;19(4):231-5.
 • 5- Akkuş S, Kutluhan S, Akhan G, Tunç E, Öztürk M, Koyuncuoğlu HR. "Does fibromialgia affect the outcomes of local steroid treatment in patients with carpal tunnel syndrome?" Rheumatology International 2002; 22 (3):112-115.
 • 6- Sezer MT, Eren I, Ozcankaya R, Civi I, Erturk J, Ozturk M. "Psychological Symptoms Are Greater in Caregivers of Patients on Hemodialysis than Those of Peritoneal Dialysis" Hemodial Int 2003; 7(4):332-337.
 • 7- Kişioglu AN, Uskun E, Ozturk M. "Socio-demographical examinations on disability prevalence and rehabilitation status in southwest of Turkey" Disability and rehabilitation 2003; 25(24):1381-1385.
 • 8- Basak PY, Öztürk M, Baysal V. "Assessment of Information of Patients about Topical Corticosteroids in Dermatology Outpatient: Experience from Turkey" J Eur Acad Dermatol Venereol 2003; 17: 652-658.
 • 9- Doğan A., Tunç E, Öztürk M, Kerman M ve Akhan G., "Electrocardiographic Changes in Patients with Ischemic Stroke and Their Prognostic Importance," Int. J. Clin Pract., 58(5), 436-440 (2004)
 • 10- Doğan A., Avşar A ve Öztürk M., "P Wave Dispersion for Predicting Maintenanace of Sinus Rhythm After Cardioversion of Atrial Fibrillation," Am. J. Cardiol., 93(3):368-371 (2004).
 • 11- Kisioglu AN, Aslan B, Ozturk M, Aykut M, İlhan İ. "Improving Control of High Blood Pressure Among Middle-Aged Women of Low Socio-Economic Status through Public Health Training, " Croatian Medical Journal 45(4):477-482(2004).
 • 12- Doğan A., Kahraman H, Öztürk M ve Avşar A., "P Wave Dispersion and Left Atrial Appendage Function for Predicting Recurrence After Conversion of Atrial Fibrillation and Relation of P Wave Dispersion to Appendage Function," Echocardiography, 31, 523-30 (2004).
 • 13- Aydın U, Ozturk M, Kirbiyik S. "Prevalence of internet usage and access to health information among dental school outpatients" Telemedicine Journal and E-health. 2004; 10: 444-448.
 • 14- Dogan A, Tunc E, Varol E, Ozaydin M, Ozturk M. Comparison of the Four Formulas of Adjusting QT Interval for the Heart Rate in the Middle-Aged Healthy Turkish Men. Ann Noninvasive Electrocardiol 2005;10(2):134-41
 • 15- Uskun E, Ozturk M, Kisioglu AN, Kirbiyik S. "Burnout and Job Satisfaction amongst Staff in Turkish Community Health Services," Primary Care and Community Psychiatry 2005;10(2):63-9.
 • 16- Ozturk M, Oktem F, Kisioglu N, Demirci M, Altuntas I, Kutluhan S, Dogan M. Bladder and bowel control in children with cerebral palsy: case-control study. Croat Med J 2006; 47(2):264-70.
 • 17- Eren E, Ozturk M, Mumcu EF, Canatan D. Fluorosis and its hematological effects.Toxicol Ind Health 2005;21(10):255-8.
 • 18- Ozaydin M, Dede O, Dogan A, Aslan SM, Altinbas A, Ozturk M, Varol E, Turker Y. Effects of morning versus evening intake of atorvastatin on major cardiac event and restenosis rates in patients undergoing first elective percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol. 2006;97(1):44-7.
 • 19- Ozaydin M, Varol E, Aslan SM, Kucuktepe Z, Dogan A, Ozturk M, Altinbas A. Effect of atorvastatin on the recurrence rates of atrial fibrillation after electrical cardioversion.Am J Cardiol. 2006;97(10):1490-3.
 • 20- Kisioglu AN, Demirel R, Ozturk M. Assessing the indoor environment of primary schools in the southwest of Turkey. Indoor Built Environ. 2005;14(2):141-5.
 • 21- Uskun E, Kisioglu AN, Ozturk M. Stress and its effects on depression and anxiety among undergraduates. Primary Care and Community Psychiatry. 2008; 13(2):73-82.
 • 22- Uskun E., Alptekin F, Öztürk M, Kişioğlu AN. The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels. Turkısh Journal of Trauma & Emergency. Jan 2008 14 (1) : 46-52.
 • 23- Alptekin, F., E. Uskun, A.N. Kisioglu ve M. Ozturk, "Unintentional non-fatal home-related injuries in Central Anatolia, Turkey: frequencies, characteristics, and outcomes," Injury, 2008; 39(5), 535-546.
 • 24- Sahin U, Ozturk O, Ozturk M, Songur N, Bircan A, Akkaya A. "Habitual Snoring in Primary School Children: Prevalence and Association with Sleep-Related Disorders and School Performance" Med Princ Pract 2009;18: 458-65.
 • 25- Kutluhan S, Tufekci A, Kilbas S, Erten N, Koyuncuoglu HR, Ozturk M. "Manual Milking: A Risk Factor for Carpal Tunnel Syndrome" Biomedical Research India 2009; 20 (1): 21-24
 • 26- Tunc SE, Ertam I, Pirildar T, Turk T, Ozturk M, Doganavsargil E . Nail changes in connective tissue diseases: do nail changes provide clues for the diagnosis? Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology 2007; 21(4): 497-503.
 • 27- Kaya S, Demirci M, Demirel R, Aridogan BC, Ozturk M, Korkmaz M. Seroprevalence of fasciolosis and the difference of fasciolosis between rural area and city center in Isparta, Turkey. Saudi Medical Journal 2006; 27(8): 52-1156.
 • 28- Kisioglu AN, Ormeci AR, Uskun E, Ozturk M, Ongel K. Effects of a formal training programme on consanguineous marriages on high school students' knowledge and attitudes: an interventional study from Turkey. J Biosoc Sci. 2010;42(2):161-76
 • 29- Sönmez Y, Zengin E, Öngel K, Kişioğlu N and Öztürk M. Attitude and Behavior Related to Organ Donation and Affecting Factors: A Study of Last-Term Students at a University. Transplantation Proceedings 2010; 42(5):1449–1452.
 • 30- Engin S, Ozturk M, Engin N, Baral Kulaksizoglu I. Dark Side Of The Town: Depressive Symptoms In Disadvantaged Senior Citizens. The Journal of Nutrition, Health & Aging 2010;6(14):483-487.
 • 31- Ozturk M, Akdogan M, Keskin I, Kişioğlu AN, Oztas S, Yildiz K. Effect of Silybum marianum on acute hepatic damage caused by carbon tetrachloride in rats. Biomedical Research 2012; 23(2):268-274
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- Öztürk M. "Isparta B.Gökçeli Köyü'nde 0-59 aylık bebeklerin anne sütü alma durumu" II. Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu 16-17 Mayıs 1998- Isparta, İçinde: II. Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu Bildiriler, Cilt 1, SDÜ Basımevi, Isparta-2001, s:215-218.
 • 2- Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Kırbıyık S. "SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde çalışan sağlık personelinde kesici delici yaralanma epidemiyolojisi ve korunma ile ilgili tutum ve davranışlar" III. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi 28-30 Nisan 2001 Bursa, Kongre Kitabı, s. 137-141.
 • 3- Öztürk M, Çakmak A. "Isparta Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinin ilkyardım bilgi düzeyleri" III. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi 28-30 Nisan 2001 Bursa, Kongre Kitabı, s.207-211.
 • 4- Kişioğlu AN, Öztürk M, Demirel R, Doğan M. "Isparta İl Merkezi'ndeki cafelere giden öğrencilerin okul, beslenme, uyku durumları ve sigara ile alkol alışkanlıkları üzerine bir çalışma" VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-27 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı, s. 615-617.
 • 5- Öztürk M, Kişioğlu AN, Akdoğan M, Demirel R, Kırbıyık S, l Malgır İ. "Isparta'daki içme su kaynakları, depoları ve çeşme sularının fluor düzeylerinin dağılımlarının incelenmesi" VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-27 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı, s. 434-436.
 • 6- Öztürk M, Kişioğlu AN, Doğan M, Kırbıyık S. "Isparta İl Merkezi'ndeki eczacılar ve eczacı kalfalarının ilkyardımla ilgili bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi" VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-27 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı, s. 785-788.
 • 7- Şen S, Öztürk M, Kişioğlu AN, "Isparta'da 25-65 yaş grubu kadınların meme kanserinin risk faktörleri ve belirtilerine ilişkin bilgi düzeyleri" VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-27 Eylül 2002, Diyarbakır" Kongre Kitabı, s. 651-654.
 • 8- Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Doğan M. "Isparta'da kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların HIV/AIDS konusunda bilgi ve tutumları" VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-27 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı, s. 356-359.
 • 9- Kişioğlu AN, Öztürk M, Ersin Uskun, Sema Kırbıyık. "Isparta İli Sadık Yağcı Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlamasi Merkezi'nin aile planlaması polikliniğine 2000 yılında başvuran hastaların değerlendirilmesi" VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-27 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı, s. 193-196.
 • 10- Kişioğlu AN, Öztürk M, Doğan M. "Süleyman Demirel Üniversitesi ilk ve son sınıf öğrencilerinin sigaraya yönelik bilgi tutum davranışları ve sigaraya başlama ve alışma durumları" VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-27 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı, s. 831-834.
 • 11- Özkahraman Ş, Kişioğlu AN, Öztürk M. "Bir sağlık ocağı bölgesindeki 15-49 yaş evli kadınlarda obezite prevalansı ve yapılan eğitimin obezite ile ilgili bilgi, tutum, davranış ve prevalansa etkisi" VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-27 Eylül 2002, Diyarbakır, Kongre Kitabı, s. 738-740.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- Öztürk M, Eğri M, Eker HH. "Kayseri İli Hacılar İlçesi'ndeki memurların sigara içme durumu ve bu durumun çalışma ortamı açısından değerlendirilmesi" IV. Halk Sağlığı Günleri, 03-06 Eylül 1995- Samsun, s. 28.
 • 2- Öztürk M, Günay O, Öztürk Y. "Kayseri İli Hacılar İlçesi'ndeki yaşlıların sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik bir eğitim çalışması: I. Sosyal sorunlar" IV. Halk Sağlığı Günleri, 03-06 Eylül 1995- Samsun, s. 29.
 • 3- Öztürk M, Günay O, Öztürk Y. "Kayseri İli Hacılar İlçesi'ndeki yaşlıların sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik bir eğitim çalışması: II. Sağlık sorunları" IV. Halk Sağlığı Günleri, 03-06 Eylül 1995- Samsun, s. 30.
 • 4- Öztürk M, Günay O, Öztürk Y. "Kayseri İli Hacılar İlçesi'ndeki yaşlıların sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik bir eğitim çalışması: III. Eğitim çalışması sonuçları" IV. Halk Sağlığı Günleri, 03-06 Eylül 1995- Samsun, s. 31.
 • 5- Öztürk M, Engin VS, Kişioğlu AN, Yılmazer G. "Isparta Gülistan Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 25-75 yaş grubu kadınların kendi kendine meme muayenesine ilişkin bilgi ve davranışları" XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1997- Kayseri, s. 209.
 • 6- Öztürk M, Önder Y, Gür R, Sevgi H. "Askerlik görevini yapmakta olan doktorlar arasında sigara içme durumu: Kasım-1995, Samsun" XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1997- Kayseri, s. 210.
 • 7- Öztürk M, Engin VS, Kişioğlu AN. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırma görevlilerinin istatistik bilgi düzeyleri hakkındaki düşünceleri" XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1997- Kayseri, s. 211.
 • 8- Öktem F, Öztürk M, Beydilli ED. "Isparta'da yenidoğan bebek annelerinin anne sütü ile ilgili bilgi ve tutumlarının incelenmesi" V. Halk Sağlığı Günleri (Beslenme ve Yasal Durum) 08-10 Eylül 1997- Isparta, s. 129.
 • 9- Öztürk M, Özcan A. "Isparta Huzurevi sakinlerinin beslenme durumu" V. Halk Sağlığı Günleri (Beslenme ve Yasal Durum) 08-10 Eylül 1997- Isparta, s. 130.
 • 10- Öztürk M, İşler M. "Isparta İli Gönen İlçe Merkezi'nde basit guatr sıklığı" V. Halk Sağlığı Günleri (Beslenme ve Yasal Durum) 08-10 Eylül 1997- Isparta, s. 131.
 • 11- Öztürk M, Öktem F. "Isparta İli Yedişehitler Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 4-24 aylık çocuklarda ek gıdalara geçiş döneminin incelenmesi" V. Halk Sağlığı Günleri (Beslenme ve Yasal Durum) 08-10 Eylül 1997- Isparta, s. 132.
 • 12- Öztürk M, Özçelik S. "Isparta Spastik Çocuklar Merkezi'ndeki cerebral palsy'li çocukların büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi" V. Halk Sağlığı Günleri (Beslenme ve Yasal Durum) 08-10 Eylül 1997- Isparta, s. 133.
 • 13- Öztürk M, Öktem F, Dinçtürk M. "Isparta İli Yedişehitler Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 0-24 aylık çocukların anne sütü alma durumu" V. Halk Sağlığı Günleri (Beslenme ve Yasal Durum) 08-10 Eylül 1997- Isparta, s. 134.
 • 14- Öztürk M. "Asker ve sigara: Bursa İl Jandarma Alayı'ndaki er, erbaş ve rütbeli personelin sigara içme durumu" II. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi 7-8 Kasım 1997- İstanbul, P24.
 • 15- Öztürk M, Günay O, Öztürk Y. "Kayseri İli Hacılar İlçesi'nde yaşlıların sigara içme alışkanlıkları" II. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi 7-8 Kasım 1997- İstanbul, P25.
 • 16- Öztürk M, Kişioğlu, A.N. "Isparta Gönen'de kadınların aile planlaması uygulamaları ve etkileyen faktörler" VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 14-18 Nisan 1998- Adana, s. 366.
 • 17- Öztürk M, Engin VS, Kişioğlu AN, Yılmazer G, Tözüm E. "Isparta Gülistan Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 25+ yaş grubu kadınların kendi kendine meme muayenesi ile ilgili tutum ve davranışlarına eğitimin etkisi" VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 14-18 Nisan 1998- Adana, s. 367.
 • 18- Öztürk M, Küçük S, Ozan AT. "SSK Kayseri Hastanesi'ne başvuran SSK mensuplarının çeşitli sağlık kuruluşlarından yararlanma durumu" III. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi 20-23 Nisan 1998- Ankara, ss. 655-656.
 • 19- Öztürk M, Hacıhimmetoğlu H, Akgün S. "Isparta İli'ndeki hastanelerde görev yapan laboratuvar çalışanlarının AIDS'e ilişkin bilgi tutum ve davranışları" IV. Ulusal AIDS ve III. CİGH Sempozyumu 28-30 Nisan 1998- İzmir, İçinde:AIDS Dergisi 1998; 6(10):1.
 • 20- Öztürk M, Hacıhimmetoğlu H. Yımaz H. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin AIDS bilgi düzeyleri" IV. Ulusal AIDS ve III. CİGH Sempozyumu 28-30 Nisan 1998- İzmir, İçinde: AIDS Dergisi 1998; 6(10):3.
 • 21- Öztürk M, Kılıç S, Yaylı G. "Isparta İli'ndeki hastanelerde görev yapan hemşirelerin AIDS'e ilişkin bilgi tutum ve davranışları" IV. Ulusal AIDS ve III. CİGH Sempozyumu 28-30 Nisan 1998- İzmir, İçinde: AIDS Dergisi 1998; 6(10):4.
 • 22- Öztürk M, Kişioğlu AN, İşler M. "Isparta Gönen'de 15 yaş üzeri nüfusta hipertansiyon prevalansı" XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri 18-21 Mayıs 1998-Kayseri, P144.
 • 23- Öztürk M, Delibaş N, Aygündüz M, İşler M. "Isparta Gönen'de 30 ve üzeri yaş grubunda hipertansiyon ve kardiyovaskuler risk faktörleri" XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri 18-21 Mayıs 1998- Kayseri, P143.
 • 24- Öztürk M. "Kayseri İli Hacılar İlçesi'ndeki on yıllık (1986-1995) ölümlerin değerlendirilmesi" XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri 18-21 Mayıs 1998- Kayseri, P145.
 • 25- Öztürk M, Dündar D, Yıldırım NG, Hacıhimmetoğlu H, Yılmaz H. "Cerebral palsy'li çocukların evde beslenmelerinin aile üzerine etkisi ve beslenme ile ilgili yakınmaları" I. Ulusal Evde Bakım Kongresi 24-26 Eylül 1998- İstanbul.
 • 26- Savaş S, Engin N, Akkuş S, Öztürk M. "Kronik bel ağrısında depresyon ve anksiyetenin ağrı şiddeti ve fonksiyonel disabilite üzerine etkisi" Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği I. Sempozyumu. 27-30 Eylül 1998- Antalya, s. 135.
 • 27- Öztürk M, Aslankoç R, Akgün S, Hacıhimmetoğlu H, Çakmak A, Beydilli E, Yılmaz H. "Isparta'da lise öğrencilerinin AIDS'e ilişkin düşünceleri ve bilgi düzeyleri" IV. Türkiye AIDS Kongresi 8-10 Nisan 1999- Kuşadası, s. 188.
 • 28- Kişioğlu AN, Öztürk M, Çakmak A. "Isparta'da gebelerde anemi kampanyası: I. Anemi sıklığı ve demografik özelliklerle ilişkisi" I. Göller Bölgesi Ulusal Jinekoloji ve Obsestrik Sosyo-Bilimsel Etkinlikleri. 8-11 Nisan 1999- Isparta, s. 3.
 • 29- Öztürk M, Kişioğlu AN, Çakmak A. "Isparta'da gebelerde anemi kampanyası: II. Gebelerin fertilite durumu ve demografik özelliklerle ilişkisi" I. Göller Bölgesi Ulusal Jinekoloji ve Obsestrik Sosyo-Bilimsel Etkinlikleri. 8-11 Nisan 1999- Isparta, s. 4.
 • 30- Çakmak A, Öztürk M. "Yakaören Köyü'nde 15-49 yaş evli kadınların kullandıkları kontraseptif yöntemler ve doğurganlık özellikleri" I. Ulusal Aile Planlaması Kongresi. 15-18 Nisan 1999- Ankara.
 • 31- Çakmak A, Öztürk M, Ağalar C. "Hastanede çalışan temizlik işçilerinde enfeksiyon riski üzerine bir çalışma" XVII. Gevher Nesibe Tıp Günleri 20-22 Nisan 1999- Kayseri, s. 48.
 • 32- Öztürk M, Şahin Ü, Aslankoç R, Çakmak A. "Isparta'da ortaöğrenim öğrencilerinin sigara içme durumu" Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi 29-31 Mayıs 1999- İstanbul s. 20.
 • 33- Aslankoç R, Öztürk M, Hacıhimmetoğlu H, Akgün S. "Isparta'da ortaöğrenim öğrencilerinin sigara içmeye ilişkin çeşitli düşünceleri" Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi 29-31 Mayıs 1999- İstanbul, s. 21.
 • 34- Öztürk M, Çakmak A. "Isparta'da yurtta kalan üniversite öğrencilerinin sigara içme durumu ve anksiyete ile ilişkisi" Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi 29-31 Mayıs 1999- İstanbul, s. 22.
 • 35- Aslankoç R, Öztürk M, Yıldırım N, Hacıhimmetoğlu H. "Ebe ve hemşirelerin mesleki sorunları ve anksiyete ile ilişkisi" VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 23-25 Haziran 1999- Erzurum, s. 89.
 • 36- Durmuş M, Mensiz E, Özertürk Y, Çakmak A, Öztürk M ve ark. "Isparta Gülistan İlköğretim Okulu göz taraması" XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2-6 Ekim 1999 İzmir, s. 172-173.
 • 37- Çakmak A, Öztürk M, Durmuş M, Bardak Y. "Isparta'da ilkokul öğrencilerinde göz taraması sonuçları" VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 6-9 Ekim 1999 Malatya, s. 161.
 • 38- Öztürk M, Kişioğlu AN, Tamer MN, Çakmak A. "Isparta'da diabet prevalansı" VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 6-9 Ekim 1999 Malatya, s. 162.
 • 39- Öztürk M, Çakmak A. "Isparta'da ilkokul öğrencilerinde enüresis sıklığı" VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 6-9 Ekim 1999 Malatya, s.163.
 • 40- Öztürk M, Çakmak A. "SDÜ Tıp Fakültesi Acil Polikliniğine başvuruların değerlendirilmesi" VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 6-9 Ekim 1999 Malatya, s. 164.
 • 41- Çakmak A, Öztürk M, Aslan B, Şen S, Özkahraman Ş. "Isparta'da sağlık çalışanlarının Hepatit B ile ilgili bilgi tutum ve davranışları" Sağlık Çalışanlarının Sağlığı I. Ulusal Kongresi, 26-28 Kasım 1999 Ankara, P-101.
 • 42- Aslankoç R, Öztürk M, Yıldırım N, Hacıhimmetoğlu H. "Koruyucu ve tedavi edici sağlık kurumlarında çalışan ebe ve hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin araştırılması" Sağlık Çalışanlarının I. Ulusal Kongresi, 26-28 Kasım 1999 Ankara, P-501.
 • 43- Şahin Ü, Öztürk M, Ünlü M, Uskun E, Akkaya A. "Üniversite öğrencilerinin sigara kullanım ve bağımlılık düzeylerini etkileyen faktörlerin irdelenmesi" 25. Yıl Akciğer Günleri 07-10 Mayıs 2000 Bursa, SB-2.4.
 • 44- Öztürk M, Güleç Y, Aslan B, Çetin H. "Isparta'da prematüre ve düşük doğum ağırlıklı doğum sıklığı" 44. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000 Bursa, H18.
 • 45- Öztürk M, Aslan B, Güleç Y, Örmeci AR. "1999 yılında Isparta doğum ve çocuk hastanesi yenidoğan servisine yatan bebeklerin özelliklerinin tanımlanması" 44. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000 Bursa, H19.
 • 46- Öztürk M, Kişioğlu AN, Demirel R, Çetin H. "İlkokul öğrencilerinin çanta ağırlıklarının değerlendirilmesi" 44. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000 Bursa, P192.
 • 47- Kişioglu AN, Öztürk M, Çakmak A, Demirel R, Kırbıyık S. "Isparta'da sağlık ocaklarında çalışan ebelerin bebek beslenmesi hakkında bilgi düzeyleri" I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 29-31 Mart 2001 Ankara
 • 48- Öztürk M, Kişioglu AN, Demirel R. "Isparta'da ilkokul öğrencilerinde büyüme geriliği ve obesite sıklığı" I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 29-31 Mart 2001 Ankara
 • 49- Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Çakmak A. "Isparta'da çalışan bayanların kontraseptif kullanımı ve bu durumu etkileyen faktörler" I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 29-31 Mart 2001 Ankara
 • 50- Öztürk M, Aslan B, Güleç Y, Kişioğlu AN. "1999 Yılında Isparta Doğumevi'nde gerçekleşen normal ve müdahaleli doğumların karşılaştırılması" I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 29-31 Mart 2001 Ankara
 • 51- Uskun E, Örmeci A, Öztürk M. "S. Demirel Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniğine başvuran 0-5 yaş grubu çocukların anne sütü alma özellikleri" I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 29-31 Mart 2001, Ankara
 • 52- Ünlü M, Şahin Ü, Öztürk M, Akkaya A. "Sağlık personeli ve eczacıların inhalasyon aygıtlarının kullanımıyla ilgili bilgilerinin araştırılması" Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi 30 Mayıs-2 Haziran 2001-İzmir, P-103.
 • 53- Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R. "Isparta'da Huzurevi'nde kalanların sosyo-ekonomik ve sağlık durumları ile huzurevlerinin imkanları hakkındaki düşünceleri" VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik degeneratif Hastalıklar) 11-13 Eylül 2001- Eskişehir, S-3
 • 54- Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R, Günay O. "Isparta sağlık ocaklarının 1996 ve 2000 yılı karşılaştırmalı tanı ve tedavi olanaklarının değerlendirilmesi" VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik degeneratif Hastalıklar) 11-13 Eylül 2001- Eskişehir, P-36.
 • 55- Kişioğlu AN, Özkahraman Ş, Öztürk M. "Bir sağlık ocağı bölgesinde obezite prevalansı" VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik degeneratif Hastalıklar) 11-13 Eylül 2001- Eskişehir, P-37.
 • 56- Öztürk M, Şen S, Kişioğlu AN. "Isparta'daki sağlık ocaklarında görev yapan ebelerin kendi kendine meme muayenesine ilişkin bilgi ve tutumları" VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik degeneratif Hastalıklar) 11-13 Eylül 2001- Eskişehir, P-43.
 • 57- Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S, Demirel R. "Isparta'da sağlık ocağı hizmetlerinin halk tarafından değerlendirmesi" VII. Halk Sağlığı Günleri (Yaşlılık ve Kronik degeneratif Hastalıklar) 11-13 Eylül 2001- Eskişehir, P-48.
 • 58- Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Uskun E. "Isparta'da il merkezinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan personelde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri" Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongresi, 16-18 Kasım 2001-Ankara, P2.
 • 59- Öztürk M, Kişioğlu AN, Uskun E, Kırbıyık S. "Isparta'da birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışanların sigara içme durumu ve bırakmaya yönelik düşünceleri" Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongresi, 16-18 Kasım 2001-Ankara, SD06.
 • 60- Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Uskun E. "Isparta'da il merkezinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan personelde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri" Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongresi, 16-18 Kasım 2001-Ankara, P2.
 • 61- Şahin Ü, Mensiz E, Üzüm Kaya A, Öztürk M, Akkaya A. "KOAH'lı hastalarda nebülize bronkodilatör tedavisinin göz içi basıncına olan etkisi" Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, 24-27 Nisan 2002 -Antalya, P-457
 • 62- Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu A.N, Kırbıyık S, Demirel R. İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme Şekli, Ağırlık Durumlarının Tespiti Ve Obezite Gelişimini Etkileyen Faktörler. 46.Milli Pediatri Kongresi Mersin, 15-19 Ekim 2002.s.224
 • 63- Kırbıyık S, Öztürk M, Kişioğlu A.N, Uskun E, Demirel R. İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme Şekli, Ağırlık Durumlarının Tespiti Ve Malnütrisyon Gelişimini Etkileyen Faktörler. 46.Milli Pediatri Kongresi Mersin, 15-19 Ekim 2002.s.224.
 • 64- Öztürk M, Uskun E, Özdemir R, Çınar M, Alptekin F, Doğan M. "Isparta İli'nde geleneksel sağlık uygulamaları" VIII. Halk Sağlığı Günleri 23-25 Haziran 2003- Sivas, s: 264
 • 65- Öztürk M, Aydın Ü, Kırbıyık S. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine başvuran hastaların internet kullanma ve sağlık konusunda internetten yararlanma durumları" VIII. Halk Sağlığı Günleri 23-25 Haziran 2003- Sivas, s: 244
 • 66- Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S. "Isparta İli Verem Savaş Dispanseri'ne 2002 yılında başvuran hastaların değerlendirilmesi" VIII. Halk Sağlığı Günleri 23-25 Haziran 2003- Sivas, s: 4
 • 67- Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. "Isparta İlinde özürlülük epidemiyolojisi" " VIII. Halk Sağlığı Günleri 23-25 Haziran 2003- Sivas, s: 213
 • 68- Demirel R, Kişioğlu AN. Öztürk M. "Isparta İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında okul sağlığı araştırması" VIII. Halk Sağlığı Günleri 23-25 Haziran 2003- Sivas, s: 97
 • 69- Kişioğlu AN, Öztürk M, Demirel R. "Isparta il merkezi pazar yerlerinde süt ve süt ürünleri satanların bu ürünlerle bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi tutum ve davranışlarının araştırılması" VIII. Halk Sağlığı Günleri 23-25 Haziran 2003- Sivas, s: 5.
 • 70- Doğan A, Acar G, Altınbaş A, Öztürk M, Kahraman H. "Atriyal fibrilasyonun kardiyoversiyonu sonrası uzun süreli sinüs ritmini öngörmede p dalga süresi ve dispersiyonu", 19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2003, Antalya. Kongre Bildiri Özetleri, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003; 31(10):P17.
 • 71- Doğan M, Kişioğlu AN, Öztürk M. "Isparta'daki sosyo-ekenomik düzeyi farklı iki sağlık ocağına başvuranların gıda katkı maddelerine ilişkin bilgi tutum ve davranışları" Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı, 20-22 ekim 2003, Isparta. Kongre Kitabı, S:45.
 • 72- Uskun E, Kişioğlu A.N, Öztürk M, Baylan S. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal ve Psikolojik Özellikleri ve Fakülteler Arası Farklılıkları. III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 12-16 Nisan 2004, Şanlıurfa. s.71.
 • 73- Kişioğlu AN, Adiloğlu A, Öztürk M, Uskun E, Kişioğlu M, Sevük E. Isparta Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Kültür Sonuçlarına göre Direnç ve Tedavi Durumları. 2. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu Trabzon, 17-20 Haziran 2004, s.91.
 • 74- Kişioğlu AN, Uskun E, Kırbıyık S, Uzun E, Polat M, Öztürk M, Canatan D. Bir Dağlık Bölge Sakinlerinde Anemi Çalışması: Kekik İşçileri. IX.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 3-6 Kasım 2004, Ankara. Bildiri Özet Kitabı: S.172
 • 75- Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E. Akraba Evliliklerinin Isparta Toplumundaki Sıklığı. IX.Ulusal halk Sağlığı Kongresi 3-6 Kasım 2004, Ankara. Bildiri Özet Kitabı: S.210.
 • 76- Doğan A, Tunç E, Özaydın M, Öztürk M, Gedikli O. "Mitral Anuler Doku Doppler Velositeleriyle Atriyal Stunning Öngörülebilir mi? ", XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2004, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 32(7), P-192.
 • 77- Polat M, Alanoglu G, Kisioğlu AN, Öztürk M, Tunç B, Ilhan İ, Adiloglu A, Dogan M, Tola T, Türe E, Can M, Duman E, Kuran C, Yardımcı S, Canatan D "Üniversiteliler, bir yaşama umut verin" kampanyası: üniversite gençliğinin kan bağışı hakkında bilgi durumları. IX. Halk Sağlığı Günleri P-4 Ankara(Hacettepe Üniversitesi) 3-6 Kasım 2004
 • 78- Uskun E, Alptekin F, Öztürk M,Kişioğlu AN. Aksaray il merkezinde ev hanımlarının ev kazalarına yönelik ilkyardım bilgi düzeyi. 9. Halk Sağlığı Günleri, 28 Eylül-01 Ekim 2005, Ankara. Bildiri Özet Kitabı: s.280.
 • 79- Alptekin F, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. "Aksaray İl Merkezinde Ev Kazaları Epidemiolojisi ve Kaza Risk Faktörleri Bakımından Evlerin Değerlendirilmesi", 9. Halk Sağlığı Günleri, 28 Eylül-01 Ekim 2005, Ankara. Bildiri Özet Kitabı: s.282
 • 80- Uskun E, Çınar M, Öztürk M, Kişioğlu AN. "Isparta İlinde Annelerin Bebeklerini Besleme Özellikleri Ve Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyleri", 9. Halk Sağlığı Günleri, 28 Eylül-01 Ekim 2005, Ankara. Bildiri Özet Kitabı: s.300.
 • 81- Çınar M, Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. "Isparta İlinde 0-5 Yaş Çocuklarda Malnutrisyon Sıklığı ve İlişkili Faktörler", 9. Halk Sağlığı Günleri, 28 Eylül-01 Ekim 2005, Ankara. Bildiri Özet Kitabı: s.309.
 • 82- Köroğlu A, Uzun E, Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E. "Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen, Tutum Ve Davranışlar Açısından Durum Tespiti: Isparta İli Kırsalı", 9. Halk Sağlığı Günleri, 28 Eylül-01 Ekim 2005, Ankara. Bildiri Özet Kitabı: s.343.
 • 83- Köroğlu A, Kişioğlu AN, Uzun E, Öztürk M, Uskun E. "Isparta Kırsalındaki Liseli Gençlerin Kişisel Hijyen Alışkanlıkları Üzerine, Bir Eğitim Çalışması", 9. Halk Sağlığı Günleri, 28 Eylül-01 Ekim 2005, Ankara. Bildiri Özet Kitabı: s.440.
 • 84- Kişioğlu AN, Nayir T, Özgüner F, Öztürk M, Uskun E, Polat M. Isparta İl Merkezinde Cep telefonu Kullanma Sıklığı ve Demografik Özelliklerine Göre Olası Zararlarından Korunmaya Yönelik Bilgi ve Tutumları. II.Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi Bildiri Kitabı, 18-21 Ocak 2006, Ankara; s.393.
 • 85- Kaya S, Demirci M, Demirel R, Şirin C, C.Arıdoğan B ve Öztürk M. "Isparta şehir merkezinde bağırsak parazitleri prevalansı" 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya-2003, 217.
 • 86- Kişioğlu AN, Uzun E, Öztürk M, Uskun E, Türkoğlu H. Isparta İl Merkezindeki Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Durumları. II.Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi Bildiri Kitabı, 18-21 Ocak 2006, Ankara; s.468.
 • 87- Uskun E, Türkoğlu H, Nayir T, Kişioğlu AN, Öztürk M. Deponi Alanında A(r)tık Ayırarak Geçimini Sağlayanlar ve Sağlık Sorunları. Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Bursa, 2006: 322-323.
 • 88- Uskun E, Türkoğlu H, Nayir T, Kişioğlu AN, Öztürk M. Isparta İl Merkezinde Konut Sağlığı Araştırması. Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Bursa, 2006: 350-351.
 • 89- Uskun E, Kişioğlu AN, Öztürk M. Engellilere Yönelik Sosyal Hizmetler ve Isparta Örneği. X.Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Bildiri Kitabı, Van, 2006: 141-142.
 • 90- Çıkınlar R, Sönmez Y, Öztürk M. Isparta ili merkezinde görev yapan askeri personelde koroner kalp hastalığı risk faktörlerinin değerlendirilmesi. 11. Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007, Denizli, Kongre Kitabı s:385
 • 91- Dünder Budak E, Uzun E, Sönmez Y, Uskun E, Öztürk M. Isparta İli Keçiborlu İlçesindeki yaşlıların sağlık ve sosyal durumlarının saptanması. 11. Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007, Denizli, Kongre Kitabı s:291-2
 • 92- Nayır T, Türkoğlu H, Sönmez Y, Öztürk M. Sosyo ekonomik düzeyi farklı iki bölgede evde ilaç bulundurma özellikleri ile kişilerin hasta olduklarında tutumları ve ilaç kullanma davranışları. 11. Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007, Denizli, Kongre Kitabı s:464-5
 • 93- Uyanık A, Nayir T, Demirel R, Uskun R, Öztürk M, Kişioğlu AN. Afyonkarahisar hüdai kaplıcaları personeli kişisel hijyenlerinin değerlendirilmesi. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim 2007, Denizli
 • 94- Kılınç AS, Uzun E, Uskun E, Kişioğlu AN, Öztürk M, Demirel R. Burdur İl Merkezindeki İlköğretim Okullarındaki Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Görülme Sıklığı. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 2007: 204-205.
 • 95- Sönmez Y, Zengin E, Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Bilgi, Tutum ve Mesleki Davranışları. I. Kadın Sağlığı Kongresi "Kadına Yönelik Şiddet", Ankara, 2008: 231.
 • 96- Zengin E, Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Sönmez Y. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve Sosyo-demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. XII.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 2008:586.
 • 97- Öztürk M, Zengin E, Kişioğlu A.N, Uskun E, Sönmez Y. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 2. Sınıf Öğrencilerinde Uyku Bozukluğu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendiirlmesi. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 18-22 Ekim 2010, İzmir, Kongre Kitabı s:181
 • 98- Kiriş S, Öztürk M, Kişioğlu AN. Süt çocukluğunda görülen demir eksikliği anemisi ve etkileyen çeşitli faktörlerin incelenmesi. XIV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Trabzon
 • 99- Öztürk M, Yıldız K, Uskun E. Isparta il merkezindeki 0-12 aylık bebeklerin büyüme durumlarının değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Trabzon
 • 100- Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Sönmez Y. Bir sanayi sitesinde küçük ölçekli işyerlerinde potansiyel riskler ve yaşam kalitesi ile ilşkisi. XIV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Trabzon
 • 101- Dilek A, Öztürk M, Dilek E. Isparta'da çalışan din görevlilerinin sigara içme durumları ve bu durumu etkileyen faktörlerin incelenmesi. XIV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Trabzon
 • 102- Saygın M, Öztürk Ö, Gonca T, Has M, Khayri U, Kurt Y, Yağlı MA, Çalışkan S, Akkaya A, Öztürk M. Tıp Fakültesi öğrencilerinde uyku kalitesi ve uyku bozuklarının araştırılması. TÜSAD 33.Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2011,Sheraton Kongre Merkezi,Çeşme,İzmir,Türkiye,s:70 (E-poster).
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- Gultekin F, Vatansev H, Gurbilek M, Akoz M, Tiftik AM, Ozturk M. "The effects of glucagon, glucose and gestation on serum gastrin level during oral glucose tolerance test" IFCC-WorldLab '99- Firenze/Italy, 6-11 June 1999. In: Clin Chem Lab Med 1999; 37 (Special Supplement):181.
 • 2- Gultekin F, Öztürk M, Akdoğan M. "The effect of organophosphate insecticide chlorpyriphos-ethyl on lipid peroxidation and antioxidant enzymes (in vitro)" VII. Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation 4-7 November 1999 Antalya-Turkey.
 • 3- Öztürk M, Kutluhan S, Demirci S, Akhan G, Akgün S. "Feeding dysfunction and nutritional status of children with cerebral palsy: A cross-sectional study from Isparta Convince, Turkey" 12. Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, 7-9 October 2000, Tubingen-Germany. In: Developmental Medicine and Child Neurology 2000; 42 (Suppl 83):29.
 • 4- Öztürk M, Malas MA, Akkuş S, Kişioğlu AN, Hacıhimmetoğlu H. "Lineer growth in children with cerebral palsy in Isparta Convince, Turkey" 12. Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, 7-9 October 2000, Tubingen-Germany. In: Developmental Medicine and Child Neurology 2000; 42 (Suppl 83):29-30.
 • 5- Kişioğlu AN, Öztürk M, Demirel R. "The evaluation of knowledge, attitude and behavior about Hepatit-B disease of barbers in Isparta" International Public Health Congress "Health 21 in Action", 8-12 October 2000, Istanbul. Abstract Book, p. 133.
 • 6- Öztürk M. "Do the canser cases increase in Çavdır? II. Evaluation of all deaths in 1993-1998" International Public Health Congress "Health 21 in Action", 8-12 October 2000, Istanbul. Abstract Book, p. 133.
 • 7- Öztürk M, Öktem F, Demirci M, Altuntaş İ, Doğan M. "Frequency of urinary infections among children with cerebral palsy" I. Eastern Mediterrian Cerebral Palsy and Developmental Medicine Congress. 15-17 April 2002 İstanbul-Turkey. In: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2002; 48(2):64.
 • 8- Akkuş S, Kutluhan S, Akhan G, Tunç E, Öztürk M, Koyuncuoğlu HR. "Does fibromialgia affect the outcomes of local steroid treatment in patients with carpal tunnel syndrome?" Annual European Congress of Rheumatology "EULAR2002", Stocholm, Sweeden, 12-15 June 2002. In: Annals of the Reumatic Disease 2002; 61(Suppl):64.
 • 9- Akkuş S, Tunç E, Tombayci C, Öztürk M. "Remission in rhematoid arthritis: A retrospective study" Annual European Congress of Rheumatology "EULAR2002", Stocholm, Sweeden, 12-15 June 2002. In: Annals of the Reumatic Disease 2002; 61(Suppl):384.
 • 10- Tunç E, Ertam I, Pirildar T, Turk T, Keser G, Öztürk M, Ozturk G, Doganavsargil E. "Nail changes in connective tissue diseases (CTDS)" Annual European Congress of Rheumatology "EULAR2002", Stocholm, Sweeden, 12-15 June 2002. In: Annals of the Reumatic Disease 2002; 61(Suppl):327.
 • 11- Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Kırbıyık S. "Evaluation of the patients who visited family planning clinic of a maternal/child health and family planning center in Isparta in the year 2000" 3rd International Congress of Reproductive Health & Family Planning, 20-23 April 2003, Ankara-Turkey. Abstract Book, p. 194.
 • 12- Aslan B, Kişioğlu AN, Öztürk M, Kırbıyık S. "The effect of health education on prevalence of hypertension in middle aged women in a poor neighborhood on the outskirts of a city in Turkey" 3rd International Congress of Reproductive Health & Family Planning, 20-23 April 2003, Ankara-Turkey. Abstract Book, p. 194.
 • 13- Kişioğlu AN, Aslan B, Öztürk M. "The effect of health education on behaviors that cause obesity in women aged 20-50 years in a poor neighborhood on the outskirts of Isparta city in Turkey" 3rd International Congress of Reproductive Health & Family Planning, 20-23 April 2003, Ankara-Turkey. Abstract Book, p. 193.
 • 14- Kişioğlu AN, Öztürk M, Çakmak ZA. "The prevalence of anemia in pregnant women in Isparta, Turkey" 3rd International Congress of Reproductive Health & Family Planning, 20-23 April 2003, Ankara-Turkey. Abstract Book, p. 193.
 • 15- Dogan A, Kahraman H, Ozturk M, Ozaydin M, Altinbas A. " P wave dispersion and left atrial appendage function for predicting recurrence after conversion of atrial fibrillation and relation of P wave dispersion to appendage function" ESC Congress 2003, 30 August - 3 September 2003, Vienna, Austria. In Eurepean Heart Journal 2003; 24(suppl):385.
 • 16- Dogan A, Tunc E, Ozturk M, Erdemoglu MK.. " Electrocardiographic changes in patients with acute ischemic stroke and their prognostic importance for early mortality" ESC Congress 2003, 30 August - 3 September 2003, Vienna, Austria. In Eurepean Heart Journal 2003; 24(suppl):161.
 • 17- Eren E, Çomak E, Öztürk M, Canatan D. "Diagnostic evaluation of erythrocyte microsedimentation rate in pediatric infections" XVII. Meeting of the International Society of Haematology, 7-10 September 2003, Graz-Austria. Abstract Book, p.55.
 • 18- Eren E, Öztürk M, Mumcu EF, Canatan D. "Fluorosis and its hematological effects" XVII. Meeting of the International Society of Haematology, 7-10 September 2003, Graz-Austria. Abstract Book, p.56.
 • 19- Aydın U, Ozturk M, Kirbiyik S. "Internet usage among dental school outpatients" 8th Congress of Balkan Stomatological Society, 1-4 May 2003, Tirana, Albania.
 • 20- Uskun E, Aydın Ü, Öztürk M, Üçtaşlı S. Social and psychologic characteristics of Suleyman Demirel University School of Dentistry undergraduates. 1st International Dental Symposium. 28-30 May 2004 Isparta-Turkey.
 • 21- Demirel R, Kişioğlu AN, Uz E, Yılmaz HR, Kırbıyık S, Doğan M, Gökalp O, Öztürk M, Özçelik N. The investigation of prevalence of cancer at Büyük Kabaca of Isparta province in Turkey. 5th International Congress of Turkish Society of Toxicology. Oct 30-Nov 02, 2003, Antalya, Turkey.
 • 22- Özdemir R, Kisioglu AN, Öztürk M, Uskun E, Özgüner F. "Investigations On The Records Taken For Pregnant: Appropriateness Of Filing The Files For Monitoring The Pregnancy". 4rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2005.
 • 23- Kisioglu AN, Nayir T, Türkoğlu H, Uzun E, Doğan M, Uskun E, Öztürk M."Attitudes And Knowledge Of Women Who Consult Village Clinics In City Center Of Isparta About Reproduction Health" 4rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2005.
 • 24- Uskun E, Nayir T, Türkoğlu H, Kılınç S, Kisioglu AN, Öztürk M. Noise and Children: outdoor sound levels in primary schools. İnternational conference on environment: survival and sustainability. 19-24 februay 2007 Nicasia
 • 25- Uzun E, Zengin E, Öngel K, Uskun E, Kisioglu AN, Öztürk M. knowledge of the health staff about cold chain applications in Isparta city and districts. XXI. Symposium of gp Doctors of republic of Macedonıa wıth international participation. Skopje Macedonia 21-23 december,2007
 • 26- Sonmez Y, Zengin E, Öngel K, Kisioglu N and Ozturk M. "Evaluation of Suleyman Demirel University last term students' behaviors and attitudes about organ donation" 12. world congress on public health. Wednesday, April 29, 2009
 • 27- Özaydın M, Dede Ö, Doğan A, Altınbaş A, Aslan SM, Varol E, Öztürk M, Türker Y, Acar G, Karabacak M, Tayyar Ş ve İçli A. "Effects of morning versus evening intake of atorvastatin on major cardiac event and restenosis rates in patients undergoing percutaneous coronary intervention," 2th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Bodrum. Clin. Cardiol. Vol. 29, Suppl., III-69, 2006
 • 28- Özaydın M, Varol E, Doğan A, Aslan SM, Kücüktepe Z, Öztürk M, Altınbaş A, Öztürk B, Özgül M, Akçay S, Gedikli Ö ve Gönül E. "Effect of Atorvastatin on the Recurrence Rates of Atrial Fibrillation after Electrical Cardioversion," 2th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Bodrum. Clin. Cardiol. Vol. 29, Suppl., III-55, 2006
 • 29- Gungor G, Sezer MT, Ozturk M, Senol A, Dogan M. The effect of consumption of home-made or ready-made tomato sauce in systemic blood pressure. Nephrology Dialysis Transplantation 2005; 20: V61-V61
 • Doktora Tezi
 • 1- "Hacılar Sağlık Ocağı Bölgesi’ndeki 65 ve üzeri yaşlıların Mediko-sosyal durumları ve bir metodoloji Denemesi" (Danışman: Prof. Dr. Osman Günay), Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bil. Enstitüsü, Kayseri, 1995
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1- ŞEN, S., "Isparta'da 25-65 yaş grubu kadınların meme kanserinin risk faktörleri ve belirtilerine ilişkin bilgi düzeyleri", S. Demirel Üniversitesi, 2002.
 • 2- ÇINAR, M., "Isparta İlinde 0-5 Yaş Çocuklarda Malnutrisyon Sıklığı ve Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyi", S. Demirel Üniversitesi, 2004.
 • 3- UYANIK, A., "Sandıklı kaplıcalarının değerlendirilmesi"
 • 4- ÇIKINLAR R, "Isparta ili merkezinde görev yapan askeri personelde koroner kalp hastalığı risk faktörlerinin değerlendirilmesi"
 • 5- DÜNDER-BUDAK E, "Isparta İli Keçiborlu İlçesindeki yaşlıların sağlık ve sosyal durumlarının değerlendirilmesi"
 • 6- SÜZEK, K. "Isparta kent merkezinde 0-12 aylık bebeklerin büyüme durumlarının değerlendirilmesi"
 • 7- KİRİŞ, S "Süt çocukluğunda görülen demir eksikliği anemisi ve etkileyen çeşitli faktörlerin incelenmesi" S. Demirel Üniversitesi, 2010
 • 8- DİLEK, A "Isparta’da çalışan din görevlilerinin sigara içme durumları ve bu durumu etkileyen faktörlerin belirlenmesi" S. Demirel Üniversitesi, 2011
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1- USKUN, E., "Isparta İlinde özürlülük epidemiyolojisi", S. Demirel Üniversitesi, 2002
 • 2- DOĞAN, M., "Isparta İlinde 2003 Yılında Meydana Gelen Trafik Kazalarının Değerlendirilmesi", S. Demirel Üniversitesi, 2005
 • 3- TÜRKOĞLU H. "Isparta'da bir organize sanayinde çalışan çırakların demografik özellikleri ve bunun şiddetle ilişkisinin irdelenmesi" S. Demirel Üniversitesi, 2009
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1- ALPTEKİN, F., "Aksaray İl Merkezinde Ev Kazaları Epidemiyolojisi Korumaya Yönelik Tutum ve Davranışlar Ev Kazalarına Yönelik İlkyardım Bilgi Düzeyi", S. Demirel Üniversitesi, 2004.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1- "Isparta'da Katı Atıkların Yerinde Ayrıştırılarak Toplanması ve Halkın Bilinçlendirilmesine Yönelik Proje", Gülistan Ahlak Kültür ve Çevre Derneğince yürütülen Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Türkiye'de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Ağların, Kapasite Geliştirme Projelerinin ve Katılımcı Yerel Projelerin Desteklenmesi amacıyla AB Destekli (33.057 €) BL 22 02 04 01- TR 0401.04 No lu Hibe Projesinde Eğitimci olarak görev. 2006
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1- "Isparta'da 25-65 yaş grubu kadınların meme kanserinin risk faktörleri ve belirtilerine ilişkin bilgi düzeyleri",Proje No: 0435.
 • 2- "Isparta İlinde Özürlülük Epidemiyolojisi" Proje No: 0564. Proje yardımcısı: Dr.Ersin Uskun (Tıpta Uzmanlık Öğrencisi).
 • 3- "Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi Hüdai Kaplıcalarının Hijyenik Koşulları ve Kaplıca Personelinin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi" Proje No: 1201-YL-05. Proje yardımcısı: Ali UYANIK (Yüksek Lisans Öğrencisi).
 • 4- "Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarına Katılan Sporcuların Güdülenme Biçimleri" Proje No:2629-M-10
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1- V. Halk Sağlığı Günleri (Beslenme Sorunları ve Yasal Durum) 8-10 Eylül 1997- Isparta, Düzenleme Kurulu
 • 2- XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 23-26 Ekim 2007 Denizli, Oturum Başkanı
 • 3- XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara, Bilim Kurulu Üyesi
 • 4- XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara, Oturum Başkanı
 • 5- XIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 18-22 Ekim 2010, İzmir, Bilim Kurulu Üyesi
 • 6- XIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 18-22 Ekim 2010, İzmir, Oturum Başkanı
 • 7- Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2011, Trabzon, Bilim Kurulu Üyesi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1- "Aile Haftası" nedeniyle yapılan açık oturumda konuşmacı, Kanal 32, Isparta, 15 Mayıs 1998
 • 2- "Ailede Sağlık" Paneli. Oturum Başkanı, Türk Anneler Derneği. Isparta, 14 Kasım 2000
 • 3- "Sigarasız temiz bir toplum kampanyası" Panelinde konuşmacı. Isparta Sağlık Müdürlüğü,Kültür Sinaması-ISPARTA, 23 Kasım 2000
 • 4- " Yaşlı Sağlığı Günleri" paneli, oturum başkanı, Isparta Sağlık Müdürlüğü, 6 Eylül 2002
 • 5- "Aile Planlaması" konulu konferans. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Isparta, 09 Nisan 2003
 • 6- Dünya Çevre Günü Etkinlikleri, Güncel Çevre Sorunları Paneli, "Çevre Sağlığı", Panelist, S.D.Ü. Kültür Merkezi- Isparta, 3 Haziran 2004
 • 7- Ev Kazaları, Söyleşi, Şen Haneler Programı, Akra FM, 14 Ocak 2011.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1- Isparta-Burdur Tabip Odası
 • 2- Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1- V. Halk Sağlığı Günleri (Beslenme Sorunları ve Yasal Durum) 8-10 Eylül 1997- Isparta, Bildiri Özet Kitabı (Hazırlayanlar: Öztürk M, Ünser E.)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1- Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1- Tıp Fakültesi Dönem III Eğitim Koordinatör Yardımcılığı
 • 2- Tıp Fakültesi Dönem VI Eğitim Koordinatörlüğü
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1- Isparta İl Tütün Kurulu üyeliği
 • 2- Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
 • 3- Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1- Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezleri Sorumlu Hekimlerinin eğitimi programları
 • 2- Etik Kurul Üyeliği
Verdiği Dersler
 • İİBF SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ- TIBBİ TERMİNOLOJİ.
  İİBF SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ- HALK SAĞLIĞI.
  TEMEL HALK SAĞLIĞI.
  TEMEL HALK SAĞLIĞI.
  BİYOİSTATİSTİK.
  TEMEL EPİDEMİYOLOJİ .
Yukarı Çık