22 Kasım 2014 Cumartesi
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Prof. Dr. KUBİLAY AKTULUM
 • E-Posta aktulum@sdu.edu.tr
 • Birimi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Bölüm Sahne Sanatları
 • Ana Bilim Dalı Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
 • Telefon 2113559
 • Kişisel Web Sayfası www.metinlerarasiiliskiler.com
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans Atatürk Üniv. Fen Edb. Fak.-27.06.1984
 • Yüksek Lisans Atatürk Üniv. Sos. Bil. Enst. (Yük. Lisans) - Batı Dil. ve Ed. (Fransız Dili ve Ed.) ABD.-06.12.1988
 • Doktora Ünıversite D'Aix -Marseille /Fransa (Doktora) - Modern Fransız Edebiyatı - 19.11.1993
İlgi Alanları
 • Metinlerarası ve Göstergelerarası ilişkiler, Yolculuk anlatılarının metinsel işleyişi, Fransız Edebiyatı ve Batı Edebiyatı Anlatıbilim ve Göstergebilim
Yayınlar
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1- 1-Metinlerarası İlişkiler. Öteki Yayınları, Ankara, 1999
 • 2- 2- Kopuk Yazı, Kopuk Yapıt, Öteki Yayınları, Ankara, 2002
 • 3- 3- Parçalılık/Metinlerarasılık, Öteki Yayınları, Ankara, 2004
 • 4- 4- Metinlerarasılık/Göstergelerarasılık, Kanguru Yayınları, 2011
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- 5- Louis Aragon'un la Mise à Mort adlı romanında metinlerarası ilişkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, no 1, 2000.
 • 2- 2- Julien Gracq'ın Un Beau Ténébreux'sü ve Alfred de Vigny'nin Les Amants de Montmorency'si: Bir metinlerarası ilişki uygulaması, Gündoğan Edebiyat, no 18, Ankara, 1996.
 • 3- 3- L'imagination de la femme chez Théophile Gautier d'après quelques contes fantastiques, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Ayrı basım, sayı: 23, Erzurum, 1996.
 • 4- 1- La musique dans quelques oeuvres de Marguerite Duras, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Ayrı Basım, sayı: 22, Erzurum, 1995.
 • 5- 6- Louis Aragon'un Kutsal Hafta adlı romanında tarihin izleri, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, no 4, 2002.
 • 6- 7- Goerges Lukacs ve Tarihsel Roman, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 3, 2002.
 • 7- Amour, Masque, Secret dans les Chouans de Balzac, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 3, 2002
 • 8- 8- Louis Aragon'un Direniş Şiirlerinde Ortaçağ'ın Söylensel Kişilerine, Racine'e ve Musset'ye Yapılan Göndermeler, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 9- 9- Parça Yazı ve Yolculuk Anlatısı, SDÜ. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, no 6
 • 10- 10- Yazınsal Aşırma, SDU Eğitim Fakültesi, no 8, 2004
 • 11- 11- Göstegebilim, SDU Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, no 7, 2004
 • 12- 4- Marguerite Duras'ın yapıtlarında müzik, Gündoğan Edebiyat, no 21, 1998
 • 13- 12- Anlatıda Süreksizlik ve Kimi İşlevleri, Littera, no, 17
 • 14- 13- Kubilay Aktulum, Faust ve Savaş, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2007, no 13
 • 15- 14- Kubilay Aktulum, Parçalılık, Süreksizlik, Kopukluk, ART-e, 2008-1
 • 16- 15- Kubilay Aktulum. Aşırma ve WEB, Art-e, 2008-2
 • 17- 16- Herman Braun-Vega ya da Yenidenresmetmek, Art-E, no 4, 2009
 • 18- 16- Kubilay Aktulum, Video Klip ve Alıntılama, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, ART-E 2010-06
 • 19- 17- Kubilay Aktulum, INTERPICTURALITY IN BRAUN-VEGA’S PAINTINGS, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E 2010-06
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- 3- Roland Barthes'ın Japonya'sı, Edebiyat ve Eleştiri, no 34-35, Ankara, 1998.
 • 2- 2- Panthéon'un 72. Konuğu: André Malraux, Edebiyat ve Eleştiri, no 28-29, Ankara, 1997
 • 3- 1- Roland Barthes ve Fotoğraf, Edebiyat ve Eleştiri, no 23-24, Ankara, 1996.
 • 4- 5- Ara Olaylar, Edebiyat ve Eleştiri, no 38, 2000.
 • 5- 4- Metinlerarasılık, çokseslilik, söyleşimcilik, Edebiyat ve Eleştiri, no 36, 1998.
 • 6- 6- Metinlerarası Kolaj, Kitap-lık, no 92, Mart 2006
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- 4- Les stéréotypes dans Constantinople, Bulletin de la Société Théophile Gautier, no 20, Université Paul Valéry, Montpellier (France),1998.
 • 2- 3- Quelques aspects de la pratique descriptive dans Constantinople de Théophile Gautier, Bulletin de la Société Théophile Gautier, no 19, Université Paul Valéry, Montpellier (France), 1997.
 • 3- 9- Les structures narratives et l'intertextualité dans Constantinople, Bulletin de la Société Théophile Gautier, ( France) no 22, 2000.
 • 4- 14- Parça Yazı Nedir? Frankofoni, no 16, 2004
 • 5- 13- Örgü/Metin, Frankofoni, no 15, 2004
 • 6- 12- Anlatıda uzatı, Frankofoni, no 14, 2002
 • 7- 7- Les métamorphoses de l'objet dans le Ventre de Paris d'Emile Zola, SDU Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, n0 5, 2000
 • 8- 8- Yenidenyazılmışbir Robinson Crusoe: Michel Tournier'nin Cuma ya da Pasifik Arafı, Frankofoni, no 12, 2000
 • 9- 5- Aile Fotoğrafları, Marguerite Duras'ın Sevgili'si, Roland Barthes'ın la Chambre Claire'i, Frankofoni, no 10, 1998
 • 10- 2- Metinlerarası Nedir? Tanım-Kuram, Frankofoni, no 9, 1997
 • 11- 1- Yolculuk Anlatısı Nedir?, Frankofoni, no 8, 1996
 • 12- 10- Louis Aragon'un Blanche ou l'Oubli adlı romanında dilbilimin izleri ve romanın tanımı, Frankofoni, no 13, 2001
 • 13- 11- Louis Aragon'un yazı yönteminin bir yönü: Örtük Alıntıdan kolaja, Frankofoni, no 13, 2001
 • 14- 6- Metinlerarası İmgeler, Frankofoni, no 11, 1999
 • 15- 15- Louis Aragon'un le Paysan de Paris adlı yapıtında Ayrışıklık, Süreksizlik, Metinlerarasılık, Frankofoni, no 17
 • 16- 16- Yenidenyazmak, Frankofoni, no 18, 2006
 • 17- 17- Kubilay Aktulum, Metinlerarasılık/Göstergelerarasılık, Frankofoni, no 19, 2007
 • 18- 18- Kubilay Aktulum, Alıntı ve Resim, Frankofoni, 20, 2008
 • 19- 19- Kubilay Aktulum, Benzerini Yapma, Frankofoni, 21, 2009
 • 20- 20- Kubilay Aktulum, Yazın ve Bilim Ya da Bilimsel Metinleri Yenidenyazmak, Frankofoni, no 22, 2010
 • 21- 21- Kubilay Aktulum, Metinlerarası bir roman. Roberto Gac'ın la Société des Hommes Célestes'i, Frankofoni, no 23, 2011
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1- Kubilay Aktulum, “ALINTILAR” SERGİSİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, ART-E 2010-05
 • 2- Kubilay Aktulum, ESTRAGON’UN AYAKKABISI, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, ART-E 2010-05
 • 3- Kubilay Aktulum, YAKUP KADRİ’NİN NUR BABA ROMANINA PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM: Dionizyak Coşkunun İhtişam ve Sefaleti, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, ART-E 2010-05
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- 1- Metinlerarası okuma, Karşılaştırmalı Yazınsal Eleştiri ve Kaynak Eleştirisi Arasındaki İlişkiler ve Ayrımlar, Osmangazi Üniversitesi, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, 06-08 Aralık 2001.
 • 2- 2- Parça Yazı ve Roland Barthes, Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2003, Anadolu Üniversitesi
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1- 1- TRT Televizyonu; Hilmi Yavuz'un sunduğu 'Şiir, Her Zaman' başlıklı proğram konuğu; 29 Aralık 2003, İstanbul.
 • 2- 2- Kubilay Aktulum, Cumhuriyetin Sanatsal Kazanımları, 24 Kasım 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Isparta
 • 3- 3- Fazıl Hüsnü Dağlarca Sempozyumu, 22-24 Ekim 2009, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- 1- Parodi (Yansılama) Nedir? Osmangazi Üniversitesi, I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, 15-17 Ekim 2003
 • 2- 2- Clichés et intertextualité dans Constantinople de Théophile Gautier, Symposium international d'Imagologie : Les Modalités de la perception dans les représentations de l'altérité Université de Mugla (Turquie) les 26-28 avril 2004
 • 3- 3- Théophile Gautier'nin İstanbul'unda Betimlemenin Kimi Görünümleri
 • 4- 4- Anlatıda Süreksizlik, Marmara Üniversitesi, V. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, 24-25 Haziran 2005
 • 5- 5- Kubilay Aktulum, XIX. Yüzyılda Yazılmış Kimi Yolculuk Anlatılarında Resme Yapılan Göndermeler, VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 1-2 Haziran 2006, Isparta
 • 6- 6- Kubilay Aktulum, Batı Edebiyatları Öğretiminde Metinlerarasılığın Kullanımı, Sakarya Üniversitesi, II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, 7-8 Eylül 2006
 • 7- 7- Kubilay Aktulum, Jorge Luis Borges'in Yapıtlarında Metinlerarasılık ve/ya Yenidenyazma'nın Kimi Görünümleri, Selçuk Üniversitesi VII. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2007
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1- 1- Les traces de subjectivité et les projections fantasmatiques dans Constantinople de Théophile Gautier, in France and the Exotic, The University of Birmingham Department of French Studies, 22-23 Mart 2003.
 • 2- 2- Kubilay Aktulum, Resimlerarasılık, Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, 7-8-9 Ekim 2009, Denizli - Türkiye
 • 3- 3- Interpicturality in Herman Braun-Vega's Paintings, 7-10 June 2010, Athens, Greece
 • 4- 4- Kubilay Aktulum, Le Transfert de la Culture Orientale a Travers les Intertextes dans Constantinople de Théophile Gautier, Université de Strasbourg, 21-22 Octobre 2010 (Fransa)
 • 5- "Les Traces de la subjectivité et les projections fantasmatiques dans Constantinople de Théophile Gautier", Université de Porto/Portekiz
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1- Gümüş, Ezgi Oya. Baskı/Yayın Bilgisi 2006 Tuncer Cücenoglu'nun oyunlarına genel bir bakıs¸ ve oyunlarında metinlerarası izler
 • 2- Arat, Gülden Gözlem Küçük, "Soyutlama" açısından postmodern edebiyat ile "Meddah", "Karagöz" ve "Ortaoyunu'nun değerlendirilmesi
 • 3- Mustafa Erhan, Uluslararası klasik gitar sanatçısı Ahmet Kanneci`nin ulusal ve uluslararası çalışmalarının ülkemiz gitar eğitimine katkılarının incelenmesi
 • 4- Naciye Aksoy, Shakespeare'in Hamlet'inin Heiner Müller'in Hamlet Makinesi adlı oyununda yenidenyazımı, 2010
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1- Süleyman Demirel Üniversitesi VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Isparta/Turkey-Turquie-Türkiye
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1- 6- Sakarya Üniversitesi IX. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, 15-17 Ekim 2009
 • 2- 1- Sakarya Üniversitesi, II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, 7-8 Eylül 2006
 • 3- 8- Gazi Üniversitesi X. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010
 • 4- 2- European University Association, Comparaison Internationale des Systemes Educatifs: Un Modele Europeen? adlı toplantıya katılım, Paris, 13-14 Novembre 2008
 • 5- 3- La Conference: Le Conseil europeen de la recherche pour une politique d'excellence : les premiers jeunes laureats ouvrent la voie, adlı toplantıya katılım7 Octobre 2008, College de France Paris
 • 6- 7- Comprendre le nouveau paysage global de l'enseignement superieur, 3eme Réunion mondiale des Associations'a katılım, Meksika, 20 - 25 Nisan 2009
 • 7- 4- Bulgaristan Sofia University açılış ve Simone Weil'e Fahri Doktora Payesi verilmesi ile ilgili törene davet ve katılım, 22-25 Kasım, 2008
 • 8- 5- Conference mondiale sur l'enseignement superieur 2009 : La nouvelle dynamique de l'enseignement superieur et de la recherche au service du progres social et du developpement adlı toplantıya katılım (UNESCO, Paris, 5-8 juillet 2009)
 • 9- 9- Tokyo Geijutsu Daigaku Faculty of Fine Arts (Japonya), Ortak İşbirliği Toplantısına katılım 15-22 Haziran 2010
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1- Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü "Üst Düzey Yönetici Eğitimi Sertifika Programı"na katılım, 05-16 Nisan 2010, Anklara
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1- 1- Aix-Marseille I Üniversitesi Fransa, doktora
 • 2- 2- AUF Agence Universitaire de la Francophonie, BP 400, suuc. Cote des Neiges, Montréal (Québé), Canada H3S 257'nin Laval Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma bursu
 • 3- 3- Fransa Hükümetince verilen 1-31 Temmuz tarihleri arasında Sorbonne 3 Üniversitesi'nde Araştırma Bursu, 2007
 • 4- 4- 20 Temmuz-22 Ağustos 2011 University of Cape Town, Güney Afrika
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1- Metinlerarasılık Nedir? Tanım, Kuram, 20 Mayıs 2004, Ortadoğu Teknik Üniversitesi-Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Akıllı Sınıf Seminerleri' bağlamında yapılan seminer.
 • 2- Yasak Meyve no 8, 2004. Nilay Özer'in hazırladığı 'Şiirde Tehlikeli İlişkiler, Esinlenme, Alıntı, Çalıntı ve Metinlerarasılık' başlıklı dosyada 'Kubilay Aktulum ile yapılan söyleşi'.
 • 3- Kamuran Semra Eren ile Parçalılık/Metinlerarasılık başlıklı çalışma ile ilgili olarak 'Doç. Dr. Kubilay Aktulum ile yapılan söyleşi', Cumhuriyet Kitap, 14 Ekim 2004, no 765
 • 4- Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler: 'Çağdaş Dönem' Konulu Panelde Konuşmacı
 • 5- Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler: 'Romantik Dönem' Konulu Panelde Konuşmacı
 • 6- Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler: 'Rönesans' Konulu Panelde Konuşmacı
 • 7- Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler: 'Barok' Konulu Panelde Konuşmacı
 • 8- Sanat ve Toplum İletişiminde Disiplinlerarası Etkileşimler: 'Klasik Dönem' Konulu Panelde Konuşmacı
 • 9- ÖYP Üniversiteleri 3. Güzel Sanatlar Fakülteleri Sergi ve Paneli, 10-20 Nisan 2006, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kayseri
 • 10- 'Metinlerarasılık Bağlamında Yazın-Felsefe İlişkisi', Dünya Felsefe Haftası nedeniyle verilen konferans. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi Konferans Salonu
 • 11- Metinlerarasılık/Göstergelerarasılık Konferansı, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 16 Kasım 2009
 • Kişisel web sayfası
 • 1- www.metinlerarasiiliskiler.com
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1- FELSEFİ METİN OKUMA VE YAZMA YÖNTEMLERİ (DERS NOTLARI)Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E 2009-03
 • 2- FELSEFİ METİN OKUMA VE YAZMA YÖNTEMLERİ II (DERS NOTLARI)Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E 2010-05
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1- Kubilay Aktulum, 6. İzmir Öykü Günleri; 'Jorge Luis Borges'in Ficciones'unda Yapısal Özellikler ve Metinlerarasılık',
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1- Herman Braun-Vega ile Fransa'da yapılan söyleşi
 • 2- Herman Braun-Vega ile Paris-Fransa'da hazırlanan belgesel
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1- VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Kitap Basımı Editörlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1- Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı
 • 2- Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı
 • 3- Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
 • 4- Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü
 • 5- Güzel Sanatlar Enstitüsü Kuruculuğu
 • 6- 2005-2011 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1- Eğitim Fakültesi Yönetim ve Fakülte Kurulu Üyesi
 • 2- Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2000-2005)
 • 3- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, Etik Kurul Komisyon Üyeliği, 2008-2009
 • 4- Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın Komisyonu Üyeliği (devam ediyor)
 • 5- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yeterlilikleri Komisyonu Üyesi
 • 6- Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Kuruculuğu ve Müdürlüğü (2005-2008)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1- Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1- Milli Eğitim İl Danışma Kurulu Üyeliği (1999-2003)
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1- Laval Üniversitesi Kanada
Verdiği Dersler
 • SANAT FELSEFESİ.
  SANAT SOSYOLOJİSİ.
  BATI EDEBİYATI VE YAZINSAL AKIMLAR.
  KÜLTÜR VE UYGARLIK TARİHİ.
  EDEBİYAT VE FELSEFE.
  SANAT FELSEFESİ.
  SANAT SOSYOLOJİSİ.
  DİLBİLİME GİRİŞ.
  YABANCI DİL (FRANSIZCA).
  BATI EDEBİYATI VE YAZINSAL AKIMLAR.
Yukarı Çık