26 Kasım 2014 Çarşamba
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Prof. Dr. HAKKI TARIK ÖZKAHRAMAN
 • E-Posta tarik@mmf.sdu.edu.tr
 • Birimi Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Maden Mühendisliği
 • Ana Bilim Dalı Maden İşletmesi
 • Telefon 2111312
 • Kişisel Web Sayfası http://mmf.sdu.edu.tr/~tarik/
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans London Nottingham Üni. Maden Fakültesi-11.04.1972
 • Yüksek Lisans Royal Scholl Of Mines Imperial Colleje - -
 • Doktora Orta Doğu Teknik Üni. Fen Bilimleri Ens. - Maden Müh. - 07.07.1994
İlgi Alanları
 • Delme ve Patlatma, Doğal Taş ve Mermer, Maden İşletme yöntemleri
Yayınlar
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1- Patlatma teknolojisi
 • 2- Sondaj tekniği
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Özkahraman, H.T., Çiftçi H., 2002 "Sayısal fotoğraf yöntemiyle Göltaş çimento fabrikası taş ocağı patlatmalarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi",TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dergisi, Haz.2002. Cilt 41. Sayı 2. pp 3-11.
 • 2- Özkahraman H.T., Yamık A, 1990. Cevher Hazırlama Tesislerinde Yaygın bir Şekilde Kullanılan Hesaplama Yöntemleri ve Formüllerin Bilgisayara Temel Veri Oluşturacak Şekilde Çıkarılması, Akdeniz Üniv. Isp. Müh. Fakültesi Dergisi, Maden Mühendisliği Seksiyonu, Sayı 5, Sayfa 47-61, ISPARTA.
 • 3- Özkahraman, H.T.,1991."Yeraltı Maden İşletmelerinde Tahkimat ve üretim Yöntemi Üzerinde Kaya Mekaniğinin Rolü", Akdeniz Üniv. Isp. Müh. Fakültesi Dergisi, Maden Mühendisliği Seksiyonu II, Sayı 6, Sayfa 119-144, ISPARTA.
 • 4- Özkahraman, H.T., Paşamehmetoğlu A.G., ve Bilgin, H.A., 1995. Tam Ölçek Tek Delik Patlatma Yöntemiyle Optimum Dilim Kalınlığının ve Parçalanma Boyutunun Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniv., Müh. Mimarlık Fakültesi Dergisi, Maden Mühendisliği Seksiyonu, Sayı 8, Sayfa 135-153, ISPARTA.
 • 5- Özkahraman, H.T., Şirin M, 1998. Göltaş Kireçtaşının Kayaç Kalitesi ve Öğütebilirliğinin Tespiti, Geosound Yerbilimleri Dergisi, Aralık 1998 sayısı, Çukurova Üni. , ADANA
 • 6- Özkahraman, H.T.,1998. "Plastik Davranış Gösteren Kayaçlarda Püskürtme Beton Tahkimatın Uygunluğu " Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Bülteni 14 Sayı, ANKARA.
 • 7- Özkahraman H.T., 2004, Kaplama taşı olarak kullanılan andezitler kaynaklanmış tüfler Burdur beji ve limranın fiziksel özellikleri, Madencilik Bülteni, Nisan 2004. Mermer özel sayısı, TMMOB., Ankara.
 • 8- Özkahraman H.T., Işık E.C., 2004, P-Dalgası hızı yardımıyla taşların ısı iletkenliği tayini, Madencilik Bülteni, Mermer özel sayısı, Nisan 2004, TMMOB, Ankara
 • 9- Özkahraman,H.T., 2007. "Geliştirilmiş Parçalanma Boyut Analizi ile Göltaş Kireçtaşı Ocağında Patlatma Düzeninin Belirlenmesi , ÇİMENTO VE BETON DÜNYASI, TÇMB Yayın Organı, Eylül 2007, Vol.12 Sayı 69, Sayfa 64-75, Ankara.
 • 10- Özkahraman H.T., 2008. "Öğütmede Bond İş İndisi ile Kırılganlık Değeri Arasındaki İlişki ve Kırmada Gerinme Enerjisi" Çimento ve Beton Dünyası, Yıl: 13, Sayı: 75, Eylül/ Ekim 2008, ANKARA
 • 11- Özkahraman, H.T.,2008. "Isparta’da jeotermal amaçlı bir sondaj uygulaması ve karşılaşılan problemler", Sondaj dünyası sayı 7, Aralık 2008, Sayfa 46-51.ANKARA
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Özkahraman H.T., Bilgin A., 1999 "Burdur Yöresi Mermerlerinin Teknolojik Özellikleri ve İşletilmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar", Türkiye Taş Dünyası, Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi, Sayı 11, Mayıs - Haziran 1999, İZMİR.
 • 2- Özkahraman H.T., Çobaner K., 1999 "Mermer Sektöründe Cilalama İşleminde Silim Problemleri ve Çözüm Yolları", Türkiye Taş Dünyası, Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi, Sayı 12, 1999, İZMİR
 • 3- Özkahraman H.T., 1999."Gelişmekte olan Mermercilik Sektörümüze ÇED Uygulamasının Olumsuz Etkileri" Türkiye Taş Dünyası, Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi, Sayı 12, 1999, İZMİR
 • 4- Özkahraman H.T., Akbulut A., 1999. Mermer Sektöründe Kullanılan Abrasiflerin Mikroskop İnceleme Sonuçları, Türkiye Taş Dünyası, Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi, Sayı 13, 1999, İZMİR
 • 5- Işık E.C., Özkahraman H.T., 2004. Seramik Yapıştırma Harcında Kullanılan Agregaların Kimyasal ve Mineralojik Bileşiminin Yapışma Mukavemetine Etkisi, Dizayn Konstrüksiyon Dergisi, Sayı 218, Şubat 2004, Sayfa 75-79, İSTANBUL.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Özkahraman H.T., Işık E.C., 2005. "The effect of chemical and mineralogical composition of aggregates on tensile adhesion strength of tiles", Construction and Building Materials 19 (2005) 251-255. Elsevier Publishing.
 • 2- Akkurt I., Özkahraman H.T., Mavi B., Akkurt A., 2004. "The photon attenuation coefficienets and thermal conductivity of volcanic rocks" A Journal of Physical Sciences "Zeitschrift für Naturforschung" 59a, 888-892 (2004) Naturforsch publishing office.
 • 3- Özkahraman H.T., Bolattürk A., 2006. "The use of tuffstone cladding in buildings for energy conservation", Journal of "Construction and Building Materials", 20 (2006) 435-440 (SCI, A)
 • 4- Özkahraman H.T.,2010."Breakage mechanisms and an Encouraging correlation between the Bond parameters and the friability value,The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Volume 110, pp153-159
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1- Özkahraman H.T., Selver R., Işık E.C., 2004. "Determination of the thermal conductivity of rock from P-wave velocity (teknik not), Int. J.of Rock Mech. and Mining Science, 41 (2004) 703-708. Elsevier publishing office. U.K.
 • 2- Özkahraman H.T., 2005. "A meaningful expression between bond work index, grindability index and friabilty value", Minerals Engineering 18 (2005) 1057-1059. Elsevier publishing office. U.K.
 • 3- Özkahraman, H.T.,2006 "Fragmentation Assessment and Design of Blast Pattern at Goltas Limestone Quarry, Turkey" In: Int. J. Rock Mech. and Mining Sciences 43 (2006) 628-633. Elsevier publishers., (A tipi SCI dergi).
 • 4- Özkahraman H.T., 2005. "A tensile strength formula including joint orientation angle in blasting,", Rock Mechanics and Rock Engineering, Springer and Verlag Publishers ( In review (SCI, B)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- Özkahraman, H.T., Çiftçi H., 2002 "Göltaş çimento fabrikasına ait kireçtaşı açık ocağındaki galeri ve basamak patlatmalarının değerlendirilmesi", Kayamek'2002,VI.Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, konya, Türkiye
 • 2- Özkahraman, H.T., Şirin M., 1996. "Kireçtaşı Ocağında Yapılan Galeri Patlatma Tekniğinin Etüdü", S.D.Ü., IX Mühendislik Sempozyumu, S.D.Ü. Müh. Mim. Fak., Maden Mühendisliği Seksiyonu, Sayfa 11-18, ISPARTA.
 • 3- Özkahraman, H.T., Şirin M., 1997. " Kırıcılardan Üretilen Kireçtaşı Agregasının Şekil Analizi", 2.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Sayfa 160-166, İZMİR
 • 4- Özkahraman, H.T., Şirin M., 1997. " Bond Öğütebilirlik İndisi ile Ufalanma Değeri Arasındaki Anlamlı İlişki" , 2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Sayfa 193-197, İZMİR
 • 5- Özkahraman, H.T., Bilgin, H.A., 1996. "Hakim Süreksizlik Yönünün Patlatmaya Etkisi: Yerinde İnceleme",2nci Delme ve Patlatma Sempozyumu, 1996, pp. 151-157, ANKARA
 • 6- Özkahraman, H.T; 1996. "Patlatılmış Yığının Parça Boyut Dağılımının Belirlenmesinde Pratik Bir Yöntem",3ncü Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, Şubat-1996, pp. 213-223, ANKARA.
 • 7- Özkahraman, H.T., Altıntaş, R. ve Gökmen İ., 1996. "Isparta Trasının Çimento Hammaddesi Olarak Özellikleri ve Yapı Malzemesi Olarak Mekanik Mukavemeti" IX Mühendislik Sempozyumu, S.D.Ü. Müh. Mim. Fak., Maden Mühendisliği Seksiyonu, Sayfa 39-43, ISPARTA.
 • 8- Dayan, E., Özkahraman, H.T., 1997. "Isparta'da Yakıt Olarak Kullanılan Linyitlerin Hava Kirliliğine Etkisi ve Alınması Gereken Önlemler", Isparta'da Hava Kirliliği ve Doğalgaz 97 Sempozyumu, Sayfa 152-157, ISPARTA.
 • 9- Özkahraman, H.T., Bilgin, H.A.,1998. "Süreksizlik Yöneliminin Pearse'in Dilim kalınlığı Formülüne İlave Edilmesi", 3.Delme ve Patlatma Sempozyumu, Şubat-1998, Sayfa 71-79, ANKARA.
 • 10- Ceylan H., Özkahraman H.T., 2000 "Madencilik Faaliyetlerinde Çevresel Planlama ve Uygulanabilecek Doğaya Yeniden Kazandırma Alternatifleri" Türkiye 12. Kömür kongresi Bildiriler Kitabı, 23-26 Mayıs 2000, Zonguldak-Kdz. Ereğli.
 • 11- Özkahraman H.T., 2000 "Patlatılmış Yığının Parça Boyut Dağılımının Belirlenmesinde Kullanılan Sayısal Standart Fotoğraf Yönteminin Güvenilirliliği" V. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 30-31 Ekim 2000, SDÜ Müh. Fakültesi, Maden Müh. Bölümü, Isparta
 • 12- Özkahraman, H.T., Işık, E.C., 2003. "Isparta Kaynaklanmış Tüflerinin Kaplama Taşı Olarak Kullanılmasının Önemi ve Uygun Yapıştırma Harcı Üretimi", IV.üncü Mermer Sempozyumu, 2003, Sayfa 201-211, AFYON.
 • 13- Özkahraman H.T., 1990. Yeraltı Galeri Tahkimatında Geliştirilmiş Yaş Sistem Şatkritleme Yönteminin Tanıtılması, 2.Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyum Kitabı, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Yayınları, Sayfa 29-48, ANKARA.
 • 14- Özkahraman, H.T., 1992. Kontrollü Patlatma Uygulamasının Önemi ve Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler, Akdeniz Üniv. Isp. Müh. Fakültesi, 7. Mühendislik Haftası, 25 Mayıs - 29 Mayıs, ISPARTA.
 • 15- Özkahraman H.T., Bilgin A., 1999. Burdur Yöresi Mermerlerinin Teknolojik Özellikleri ve İşletilmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar, Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II., Mayıs-1998, S.D.Ü., ISPARTA.
 • 16- Özkahraman H.T., Ceylan H.,1999."ÇED Yönetmeliği'nin Türk Madenciliğine Etkisi",3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Ekim-1999, Sayfa 10-15, İZMİR.
 • 17- Ceylan H., Saraç S., Özkahraman H.T., 2001. "Mermer Toz Artıklarının Derz Dolgu Malzemesi Üretiminde Kullanımının Araştırılması", III.üncü Mermer Sempozyumu, 2001, Sayfa 297-309, AFYON.
 • 18- Özkahraman H.T., Şirin M., 1999. "Göltaş kireçtaşının kayaç kalitesi ve öğütülebilirliğinin tespiti", 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Sayfa 173-177, İZMİR
 • 19- Özkahraman H.T., 1999. "Gelişmekte olan mermercilik sektörümüze ÇED uygulamasının olumsuz etkileri", 11. Mühendislik haftası yerbilimleri sempozyumu , ISPARTA
 • 20- Özkahraman H.T., Akbulut A., 1999. "Mermer sektöründe kullanılan abrasivlerin mikroskop inceleme sonuçları", 11. Mühendislik haftası yerbilimleri sempozyumu , ISPARTA
 • 21- Özkahraman H.T., Bolattürk A., 2003. "Bina yapımında köyke taşı (kaynaklanmış tüf) kullanılmasının enerji tasarrufundaki önemi", Türkiye IV.üncü Mermer Sempozyumu, Sayfa 49-60, AFYON
 • 22- Özkahraman, H. T., Şengün, N., Özer Toklu, H., 2007. "Göltaş Kireçtaşı Ocağında Galeri Patlatmasından Basamak Patlatmasına Dönüş", SDÜ 15. Yıl Mühendislik Mimarlik Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Sayfa 170-178, Isparta.
 • 23- Özkahraman, H. T., 2007. "Sondajla Kükürt Üretiminin Keçiborlu Kükürtlerine Uygulanması", SDÜ 15. Yıl Mühendislik Mimarlik Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Sayfa 179-184, Isparta.
 • 24- Işık, E.C., Özkahraman, H.T.,2008 "Endüstriyel boyutta uygulanabilir yüksek performanslı ve ekonomik traverten dolgusu araştırması",MERSEM 2008, Türkiye VI. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu, 26-27 Haziran 2008, AFYON
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- Özkahraman, H.T., Işık, E.C., 2003 "Determination of Thermal Conductivity of Building Stones from P-Wave Velocity", IMCET 2003, 18'nci Uluslararası Madencilik Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey
 • 2- Özkahraman, H.T., 1998. "The Use of Brittleness Test in Determination of Grindability and Crushing Resistance of Rocks and Marbles", VII. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu, İTÜ., İSTANBUL.
 • 3- Bilgin, H.A., Paşamehmetoğlu A.G., and Özkahraman H.T., 1993, Optimum Burden Determination and Fragmentation Evaluation by Full Scale Slab Blasting, Rock Fragmentation by Blasting fragblast-4, A.A.Belkama publ., pp. 337-344, VIENNA, AUSTRIA.
 • 4- Bilgin, H.A., Paşamehmetoğlu A.G., and Özkahraman H.T., 1994. Effect of Dominant Discontinuity Orientation on Blasting: A Case Study, Mine Planning and Equipment Selection, Third International Symposium, İSTANBUL.
 • 5- Özkahraman H.T., 2008. "The Relationship between Bond Work Index in Grinding and Brittleness Value and Strain Energy in Breakage" Comminution '08 Minerals Engineering, Cornwall, U.K.
 • 6- Bilgin, A., Özkahraman, T., 2009, Marble potential of Isparta and some related problems, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences, Balkan Caucasus and Turcic Repupublics,V.I, 22-24 October, pp.231-237, Isparta,Turkey
 • 7- Özkahraman T., Sönmez V., Toklu H.Ö., 2009. The Effect Of Delay Timing On Goltas Limestone Blasting. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics Symposium, 22-24 October 2009, Isparta, TURKEY
 • 8- Yavuz H., Özkahraman H.T.,Demirdağ S., 2010." Bazı silim parametrelerinin doğal taş plakası yüzey kalitesi üzerindeki etkileri", Mersem VII, Uluslararası mermer ve Doğal taş kongresi, AFYON, Türkiye
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- Bilgin,A., Özkahraman, T., 2008, Geothermal energy potential of Isparta (Turkey) and surrounding area, Regional Process of the 5th World Water Forum, Regional Meeting on Water in the Mediterranean Basin, 09-11 October, Near East University, Lefkosa, TRNC
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1- Stress distribution around circular underground openings in discontinuous rock, Mining Eng. Dept. Royal School of Mines, Imperial col., University of London, England
 • Doktora Tezi
 • 1- Critical evaluation of blast design parameters for discontinuous rocks by slab blasting, Middle East Technical university, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mining Eng. Dept. ANKARA
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1- Mustafa ŞİRİN Kireçtaşlarının Kırılabilirliği Öğütülebilirliği ve Fregmantasyon Özelliği, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Mühendislik Tezi, 1997.
 • 2- Akın AKBULUT Mermer Sektöründeki Aşındırıcı Taşların Yapısal İncelemesi S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Mühendislik Tezi, 1999.
 • 3- Hakan CEYLAN Mermer Fabrikalarındaki Mermer Toz Atıklarının Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Mühendislik Tezi.
 • 4- Aylin ÖZDEN, Mermer Kesme ve Cilalama Teknolojisinde Kalite, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Mühendislik Tezi, 2000.
 • 5- Emrullah Cihad IŞIK, Seramik Yapıştırma Harcında Kullanılan Agregaların Kimyasal ve Mineralojik Bileşiminin Yapışma Mukavemetine Etkisi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Mühendislik Tezi, 2004. Yüksek Lisans Tezi MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ISPARTA 2004
 • 6- Ahmet ÇOLAKOĞLU, Binalarda Isı Yalıtımlı Kaba Sıva Yapılabilirliğinin Araştırılması, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Mühendislik Tezi, 2004. Yüksek Lisans Tezi MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ISPARTA 2004
 • 7- Ercüment BAYRAKÇI, Aydın Linyit İşletmesinde Delme Patlatma İşlemlerinin İyileştirilmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Mühendislik Tezi, 2007. Yüksek Lisans Tezi MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ISPARTA 2007
 • 8- Murat SERT, Isparta ve Nevşehir Yöresi Volkanik Kökenli Taşların Fiziko Mekanik Özelliklerinin Belirlenerek Kullanım Alanlarının İrdelenmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010. MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ISPARTA
 • 9- Elif AKIN, 2011.," Mermer İşletme Projesi Hazırlanması ve Projenin Adımları" Yüksek Lisans Tezi, Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı, ISPARTA
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1- Halim CEVİZCİ, 2010,"Açık Ocak Patlatmalarında Sıkılama Parametresinin Patlatma Verimliliğine Etkisi", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010. MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ISPARTA
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1- The design of Baragolı coal mine, Destekleyen kuruluş: Westar Mining Company, VANCOUVER, CANADA
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1- Özkahraman, H.T., Burdur-Bademli yöresindeki mermerlerin mühendisliközelliklerine minerolojik bileşim ve dokunun etkisi, SDÜ 059 no'lu araştırma projesi, Nisan 1997-Ekim 1998
 • 2- Görüntü İşleme Tekniğiyle Parça Boyut Dağılımı Analizi, SDÜ, 184 No'lu araştırma projesi,1999-2001
 • 3- Isparta Puzolanik Hammaddelerinden Yapıştırma Mukavemeti Yüksek Malzeme Üretmek, SDÜ 494 No'lu araştırma projesi, 30.11.2001-29.11.2003.
 • 4- ENDÜSTRİYEL BOYUTTA UYGULANABİLİR YÜKSEK PERFORMANSLI VE EKONOMİK TRAVERTEN DOLGUSU ARAŞTIRMASI (TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJESİ, BAŞLAMA TARİHİ: 1 TEMMUZ 2005) Bitiş tarihi 1.Ağustos 2008
 • 5- Kireçtaşı patlatmalarında gecikme süresinin patlatmaya etkisi, Hızlı destek Projesi, TÜBİTAK
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1- Özkahraman, T., Bilgin,A., Civelekoğlu,G.,2002, Zeolit madeni açık işletmesi,ÇED ön araştırma raporu, SDU, Isparta Yuksek Ogrenim Vakfi, Ar-Ge Iktisadi Isletmesi, Isparta.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1- Ulusal Kaya Mekaniği Derneği
 • 2- Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği
 • 3- Maden Mühendisleri Odası
Verdiği Dersler
 • KIRILMADA ENERJİ VE DENEYSEL UYGULAMALAR.
  AÇIK MADEN İŞLETMESİ PLANLAMASI .
  MADENCİLİKTE DELME VE PATLATMA TASARIMI .
  DENEYSEL KAYA MEKANİĞİ .
  İLERİ PATLATMA TEKNOLOJİSİ .
  PATLATMA TEKNOLOJİSİ .
  TÜNEL VE KUYU AÇMA .
  BİTİRME PROJESİ .
  SEMİNER.
  MADENLERDE NAKLİYAT .
  SONDAJ TEKNİĞİ .
  MADEN MAKİNALARI .
  MADENLERDE HAZ. VE KAZI İŞLERİ.
  KAYA MEKANİĞİ LABARATUVARI.
  MUKAVEMET.
  STATİK.
Yukarı Çık