27 Kasım 2014 Perşembe
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. EROL KESİCİ
 • E-Posta ekesici@sdu.edu.tr
 • Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
 • Bölüm Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
 • Ana Bilim Dalı Avlama Teknolojisi
 • Telefon 313447
 • Kişisel Web Sayfası -
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans Ege Üni. Fen Fak.-30.06.1977
 • Yüksek Lisans Akdeniz Üni. Fen Bilimleri Ens. - Su Üürünleri Müh.-15.02.1991
 • Doktora SDÜ Fen Bilimleri Ens. - Su Ürünleri Temel Bilimleri - 28.07.1997
İlgi Alanları
 • atık sular, çevre, ekoloji ve çevre biyolojisi, hidrobiyoloji, Hidroloji, limnoloji, Su kirliliği ve biyolojik olarak gözlemlenmesi, su kaynakları, Su Ürünleri Avcılığı, navigasyon
Yayınlar
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1- Günlü, A., Kesici, E., 2002. Su Teresinin (Nasturtium officinale R. Br.) Besinsel Değeri İle İlgili Bazı Kimyasal Bileşenlerinin Mevsimsel Değişimi. SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi. 6-2(2002) 64-74. ISPARTA
 • 2- Günlü, A., Kesici, E., 2003. Su Teresi (Nasturtium officinale R. Br.)'nin Bazı Besinsel Bileşenlerinin Mevsimsel Olarak İncelenmesi. SDÜ Eğirdir Su Ürünler Fakültesi Dergisi. 9:51-56.ISPARTA
 • 3- Timur, M., Timur, G., Kesici, E., Çivril Gölü Florası ve Floranın Avlak Verimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması, Akdeniz Üniv. Su Ürünleri Müh. Derg. 2, 131-144, Eğirdir, 1968
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1- KESİCİ, E., ERTAN, Ö.O., Farklı Zemin pH ve Bazı Kimyasal Maddelerin Nomaphila stricta (Vahl)'ın Büyüme ve Gelişmesine Etkisi, XII.Ulusal Biyoloji Kong. Cilt 1, Botanik Seksiyonu, 78-84, Edirne, 1994.
 • 2- KESİCİ, E., ERTAN, Ö.O., Farklı Işık ve Havalandırma Koşullarının, Nomaphila stricta (Vahl)'ın Büyüme ve Gelişmesine Etkisi.XII. Ulusal Biyoloji Kong. (6-8 Temmuz) Edirne, 1994.
 • 3- KESİCİ, E., İKİZ, R., Eğirdir Gölü Hidrolojik Yapısının Barla Avlağı Makroflorası ve Balık Populasyonuna Etkisi. II.Spil Fen bil.Kong. (23-25 Ekim 1997) Celal Bayar Üniv. Fen Ed.Fak. Manisa
 • 4- KUŞAT, M., KESİCİ, E., BOLAT, Y., TOKGÖZLÜ, A., Antalya Körfezi'ndeki Limanların Yapısı ve Balıkçılık Potansiyeli, Akdeniz Balıkçılık Kong. (9-11 Nisan1997) İzmir
 • 5- KESİCİ, E., İKİZ, R., "Eğirdir Gölü Hidrolojik Yapısının Barla Avlağı Makroflorası ve Balık Populasyonuna Etkisi II. Spil Fen Bilim. Kongresi (23-25 Ekim 1997) Celal Bayar Üniv. Fen.Ed.Fak. MANİSA
 • 6- KESİCİ, E., ERTAN, Ö.O., "Eğirdir Gölü Kayaağzı Bölümünün makrofitik Vejetasyonu, 11. Spil Fen Bilm. Kong. (23-25 Ekim 1997) Celal Bayar Üniv. Fen.Ed.Fak. MANİSA
 • 7- KESİCİ, E., "Eğirdir Gölü Su Seviyelerinin Maktofitlerin Dağılımına Olan Etkisi" Ispartanın Dünü Bügünü Yarını Sempozyumu 16-17 Mayıs 1998 S.D.Ü. Isparta
 • 8- KESİCİ, E., Eğirdir Gölü Su Seviyelerinin Göl Kıyı Alanına Etkileri. Türkiye Kıyıları 98. Türkiye'nine Kıyı ve deniz Alanları II. Ulusal Konferansı. ODTÜ, Kültür ve Kongre Merkezi (22-25 Eylül 1998) Ankara
 • 9- İKİZ,R., KESİCİ, E., BECER, A., Lake Eğirdir Conservation and management of lake Reservoirs and Wetland is Turkey Marc 1997, International Lake Enviranment Committe Foundation (ICEC) 1091. Oroshimo-cho Kusatsu, shiga 522-0001 Japan
 • 10- ATEŞ, Ş., KESİCİ, E., ERTAN, Ö.O., Myriophyllum spicatum L.'un (Eğirdir Gölü) Bazı Ekolojik Özelliklerinin Kimyasal Bileşim Üzerine Etkisi, 19 Mayıs Üniv.Fer Ed.Fak. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi (7-10 Eylül 1998) Samsun
 • 11- KESİCİ, E., KUŞAT, M., BOLAT, Y., Eğirdir Gölü Balıkçı Teknelerinin Teknik Özellikleri ve Av Donanımları IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (17-19 Eylül) SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir 1997
 • 12- KESİCİ, E., AKYATAN, A., Taşucu Limanın Genel Özellikleri ve balıkçı Gemilerinin Konumu. IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (17-19 Eylül) SDÜ Eğirdir Su Ür.Fak. Eğirdir 1997
 • 13- Kesici, E., Phragmites australis L'in Akşehir Kıyılarına Olan Etkileri. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları. III. Ulusal Konf. 26-29 Haziran 2001. Yıldız Tek. Ünv.İstanbul
 • 14- Kesici, E., Altınkum'da (Eğirdir Gölü) Kıyı Kullanımının Flora Oluşumuna Etkisi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları. III. Ulusal Konf. 26-29 Haziran 2001. Yıldız Tek. Üniv. İstanbul
 • 15- Kesici, E., Barla Kıyılarında (Eğirdir Gölü) Phragmites australis L. Gelişiminin Nedenleri ve Etkileri. IV. Kıyı Mühendisliği Ulusal Semp. 24-27 Ekim 2002.Antalya
 • 16- Kesici, E., Kovada Gölü Milli Parkı (Eğirdir)'nın Dünü, Bügünü. Türkiye Kıyıları 02. Türkiye Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konf. 5-8 Kasım 2002. Dokuz Eylül Üniv. İzmir
 • 17- Kesici, E., Kesici, C., 2003. Akşehir Gölü Su Seviyelerinin Makrohidrofit Dağılımına Etkileri. Akşehir Belediyesi I. Sempozyumu. 16-18 Ekim 2003. Akşehir
 • 18- Kesici, E., 2001. Yüksek Su Bitkilerinin Eğirdir Gölü'ndeki Gelişimi ve Etkileri. I. Eğirdir Sempozyumu. 31 Ağustos-01 Eylül 2001. Eğirdir Isparta
 • 19- Kesici, E., 2001. Dünden Bugüne Eğirdir Gölü Teknelerinin Bazı Teknik Özellikleri. I. Eğirdir Sempozyumu. 31 Ağustos-01 Eylül 2001. Eğirdir Isparta
 • 20- KESİCİ, E.,2003.Akşehir Gölü Su Seviyesi ile Makrohidrofit Dağılımının Göle Olan Etkisi ve Çözüm Yolları. Akşehir Belediyesi I. Akşehir Sempozyumu Kitabı. Akşehir.
 • 21- KESİCİ, E., GÜNLÜ, A., 2004. Burdur Gölü'nün Bugünkü Durumunun Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) İçin Önemi. 4-7 Mayıs 2004 Çukurova Üniversitesi, Adana. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı. Cilt:1 Sayfa:33-42
 • 22- KESİCİ, E., KESİCİ, C., 2004. A Sınıfı Sulak Alanların Korunma Kullanımına Akşehir-Eber Gölü Örneği. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı Cilt:1 Sayfa: 129-137, 4-7 Mayıs 2004 Çukurova Üniversitesi - Adana
 • 23- KESİCİ, E., 2004. Sulak Alanların Koruma ve Kullanımına Doğal Göllerimizden Örnekler. 2. Göl Şenliği ve 2. Göller Zirvesi Sempozyumu. Elmalı Avlan Gölü Kıyısı, 5-7 Haziran 2004. 2. Göller Zirvesi Sempozyumu Kitabı, C:1 S:80
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1- KESİCİ, E., Eğirdir-Hoyran Gölü Hidrolojisinin Vejetasyon Gelişimini Üzerine Etkisi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Göller Zirvesi (20-21 Eylül 1997) Antalya
 • 2- KESİCİ, E., İKİZ,R., GÜNLÜ,A., Eğirdir Gölü'nün (Isparta-Türkiye) Bazı hidrolojik Değişimlerinin Karaot Bölümü makroflarası ve Cyprinidae Populasyonları Üzerine Etkisi, X Ulusal Su Ürünleri sempozyumu (22-24 Eylül 1999) Çukurova Üniv. Adana,
 • 3- KESİCİ, E., BECER, Z.A., GÜNLÜ, A., Eğirdir Gölü'nde (Isparta-Türkiye'de Yaşıyan Carassius carassius L. 1758'un Maroflora Üzerine Etkisi X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Çukurova Üniv. (22-24 Eylül 1999) Adana
 • 4- KESİCİ, E., 2004. Biyolojik Zenginlik ve Sulak Alanlar. Çevre Filmleri Şenliği ve Biyolojik Zenginlik Sempozyumu, 28-30 Ağustos 2004 Finike-ANTALYA
 • 5- KESİCİ, E., 2004. Eğirdir Gölünün Ekonomiye Kazandırılması. BAÇEP Göl Çevre Paneli. 24-25 Temmuz 2004 Eğirdir Belediye Salonu
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1- Nomaphila sp'nin Akvaryumda Büyüme ve Gelişmesine Etki Eden Bazı Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Ünv. Fen Bil. Enst.
 • Doktora Tezi
 • 1- Eğirdir Gölü Makrofitik Vejetasyonu Üzerinde Fitososyolojik ve Ekolojik Bir Araştırma. SDÜ FEn Bilimleri Ens. Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1- Nasturtium officinale R.Br. (Su Teresi)'nin Bazı Kimyasal Bileşenlerinin Mevsimsel Değişimi Üzerine Bir Çalışma.SDÜ Fen Bilimleri Enst. 2001. Isparta
 • 2- İklimsel Olmayan Bazı Abiotik Hidrografik Faktörlerin Tohma Çayı (Sivas) Makroflorası ve Balık Türlerinin Dağılımına Olan Etkileri Üzerine Bir Çalışma. SDÜ Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi Danışmanlığı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1- Kesici, E., Günlü, A., 2001. Nasturtium officinale R.Br. (Su Teresi)'nin Bazı Kimyasal Bileşenlerinin Mevsimsel Değişimi Üzerine Bir Çalışma.SDÜAF Proje no: 316. Isparta
 • 2- Eğirdir Gölüne Bağlantılı Su Ortamlarındaki Cyprinidae ve Cyprinidontidae'nin Bazı Türlerinin Akvaryum Ortamına Adaptasyonu. SDÜAF Proje no:111
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1- Eğirdir Gölü'nün Hidrobiyolojik Özelliklerinin Tespiti. DPT Projesi. Proje No: 97K122330
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1- KESİCİ, E., 2004 Çevre Filmleri Şenliği ve Biyolojik Zenginlik Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanlığı. 28-30 Ağustos 2004.Finike-ANTALYA
 • 2- KESİCİ, E., 2004. Çevre Filmleri Şenliği ve Biyolojik Zenginlik Sempozyumu, 2. Bölüm Biyolojik Zenginlik Oturum Başkanlığı. 28-30 Ağustos 2004, Finike-ANTALYA
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1- IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 17-19 Eylül 1997 Eğirdir/Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1- T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Ulusal Denizcilik Şurası Çalışma Gruplarının Nihai Raporlarının Hazırlanması ile İlgili Toplantı. Ankara
 • 2- T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Ulusal Denizcilik Şurası Çalışma Gruplarının Nihai Raporlarının Görüşülmesi. I. Şura İstanbul
 • 3- T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılması Hakkındaki Taslak Yönetmeliğinin Hazırlanması ile İlgili Toplantı. Deniz Ticaret Odası. Salıpazarı.İstanbul
 • 4- Eğirdir Belediyesi'nin Düzenlediği Eğirdir Gölü ve Sorunları ile İlgili Panel. Eğirdir/Isparta
 • 5- Isparta Valiliği SDÜ Rektörlüğü'nce Düzenlenen Dünya Çevre Günü ile İlgili Panelde Konuşmacı. 5 Haziran 2003. SDÜ Mavi Göl Ötel Eğirdir/Isparta
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1- SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2- SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1- SDÜ Eğirdir Su ürnleri Fak. Koruma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2- MEB Eğirdir İlçesi Danışma Kurulu SDÜ Temsilcisi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1- KESİCİ, E., "Susayan Göller" TRT İzmir Televizyonu Belgeseli'nde Danışmanlık
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1- Akşehir Gölü ve Su Seviyesi. İstasyon Gazatesi 18 Ekim 2003.
 • 2- KESİCİ, E., "Akşehir ve Eber Gölü"Akşehir İstasyon Gazetesi. 18 Ekim 2003 Yıl:2 Sayı:521
 • 3- KESİCİ, E., "Sulak Alanlarımız" TRT Canlı Yayın Bu Toprağın Sesi Programı 23.09.2004
 • 4- KESİCİ, E., "Eğirdir Gölü" Isparta Kanal 32 TV.Canlı Yayın Labirent Programı 31.05.2004
Verdiği Dersler
 • TEZ.
  ÖZEL KONULAR.
  GÖLLERİN FİTOSOSYOLOJİK YAPISI.
  TATLISULARDAKİ SPERNMATOFİTLERİN SINIFLANDIRILMASI VE DAĞILIMI (SİSTEMATİĞİ).
  SULAK ALANLATIN DÜZENLENMESİ VE KORUNMASI.
  ELEKTRONİK GEMİ SEYRİ VE KURALLARI.
  GÖLLERİN HİDROLİK VE EKOLOJİK YÖNETİMİ.
  BALIKÇILIKTA ELEKTRONİK CİHAZLAR.
  KIYI YÖNETİMİ.
  AKUATİK MAKROFİTLERİN İŞLENEREK DEĞERLENDİRİLMESİ.
  SEYİR YÖNTEMLERİ.
  BALIKÇILIK VE ÇEVRE.
  FİZİKSEL OSEONOGRAFİ.
  SEMİNER II.
  SEMİNER I.
  BALIKÇI GEMİLERİ VE DONANIMI.
  NAVİGASYON VE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ.
  AKVARYUM BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ.
  GEMİ SEYİR VE UYGULAMALARI.
  GEMİ YAPI VE DENGESİ.
  DENİZDE GÜVENLİK.
  NAVİGASYON VE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ.
  BİTİRME ÖDEVİ.
  DENİZDE HABERLEŞME.
  DENİZ HUKUKU.
  YÜK İSTİFİ.
  BALIKÇI GEMİLERİ VE DONANIMI.
Yukarı Çık